Polityka Prywatności Mercola.com

Data wejścia w życie: 03/07/2017
Data ostatniej modyfikacji: 12/10/2018

Niniejsza Polityka określa rodzaj informacji, jakie Mercola.com uzyskuje od swoich Użytkowników poprzez Stronę www.mercola.com (zwaną dalej "Stroną"), sposób wykorzystania tych informacji, oraz procedury, które stosujemy, aby zachować poufność tych informacji. Określa ona także wybór, jaki Użytkownik ma w kwestii korzystania, dostępu oraz aktualizowania lub poprawiania swoich danych osobowych.

Mercola.com podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych naszych Użytkowników. Kiedy Użytkownicy przesyłają poufne informacje za pośrednictwem strony Mercola.com, ich dane są chronione zarówno online, jak i offline.

Zgoda

Korzystając z naszej Strony, Użytkownik wyraża zgodę na to, że pewne informacje będą zbierane i wykorzystywane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności oraz na to, że Użytkownika będzie obowiązywał Regulamin naszej Strony. Logując się do swojego koszyka, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie okresowych powiadomień e-mail dotyczących statusu procesu zakupu. Użytkownik może zrezygnować z tych powiadomień w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszego powiadomienia.

^ Wróć do góry

Powiadomienia o zmianach

Jeśli zdecydujemy się zmienić nasze zasady, zmiany te zostaną zamieszczone na tej Stronie. Informacje zebrane przed wprowadzeniem tych zmian będą pozostawały zabezpieczone zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą w momencie zbierania tychże informacji, pomimo jakichkolwiek przyszłych zmian w Polityce. Zasady i praktyki zawarte w niniejszej Polityce zastępują wszystkie poprzednie powiadomienia lub oświadczenia dotyczące tej samej kwestii. Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej (mailem wysłanym na adres podany do konta Użytkownika) lub poprzez ogłoszenie na tej Stronie, które pojawi się przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy Użytkowników do okresowego sprawdzania tej Strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych zasad dotyczących ochrony prywatności.

^ Wróć do góry

Rezygnacja lub zamknięcie konta Użytkownika

Jeśli Użytkownik rezygnuje z wszelkiej komunikacji ze Stroną lub usuwa/dezaktywuje swoje konto, Mercola.com nie będzie się ponownie kontaktować z takim Użytkownikiem ani nie będzie wykorzystywać jego danych osobowych w jakikolwiek inny sposób.

^ Wróć do góry

Dane kontaktowe

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki Prywatności, proszony jest o kontakt z nami.

Użytkownik może także skontaktować się z nami listownie:

Mercola.com
125 SW 3rd Place Suite 205
Cape Coral, FL 33991

Mercola.com Health Resources, LLC
125 SW 3rd Place Suite 205
Cape Coral, FL 33991

^ Wróć do góry

Bezpieczeństwo

Zależy nam na tym, aby uniemożliwić innym osobom nieupoważniony dostęp do dostarczonych nam danych osobowych i stosujemy rozsądne komercyjnie procedury i technologie przeznaczone do tego celu. Na naszej Stronie stosowane są techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych znajdujących się w naszym posiadaniu. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać tych zabezpieczeń lub wykorzystać danych osobowych naszych Użytkowników w nieodpowiednich celach.

Jeśli nasz formularz rejestracji/zamówienia wymaga od Użytkownika podania poufnych danych, takich jak numer karty kredytowej, informacje te są szyfrowane i chronione standardowym oprogramowaniem, 256-bitowym protokołem SSL. Będąc na zabezpieczonej stronie, jak na przykład strona formularza zamówienia, Użytkownik zobaczy ikonę zamkniętej kłódki na dole przeglądarek takich jak Netscape Navigator lub Microsoft Internet Explorer, podczas gdy podczas zwykłego „serfowania” po Internecie kłódka ta jest otwarta.

Mimo że używamy 256-bitowego protokołu szyfrowania SSL, aby chronić dane poufne online, robimy także wszystko, co w naszej mocy, aby chronić poufne informacje Użytkowników także offline. Dostęp do wszystkich danych naszych Użytkowników, nie tylko tych wymienionych powyżej, jest w naszych biurach ściśle ograniczony. Wyłącznie pracownicy, którzy potrzebują tych danych do wykonania określonego zadania (na przykład pracownik wystawiający faktury lub pracownik biura obsługi klienta) otrzymują dostęp do danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Ponadto serwery, które przechowują dane umożliwiające identyfikację Użytkowników, są utrzymywane w bezpiecznym środowisku.

^ Wróć do góry

Informacje przekazywane na naszą stronę

W naszym bezpiecznym formularzu zamówienia wymagamy od Użytkownika podania pewnych danych. Użytkownik musi podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki) oraz dane finansowe (numer karty kredytowej, data jej ważności). Dane te są wykorzystywane do celów rozliczeniowych i do zrealizowania zamówień klienta. Informacje te są bezpiecznie przechowywane na naszym serwerze. Udostępnimy dane osobowe Użytkowników osobom trzecim tylko w sposób i w sytuacjach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. W przypadku problemów z realizacją zamówienia, dane te są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem. Informacje te mogą być udostępniane firmom, które współpracują z Mercola.com w celu dostarczenia produktu lub usługi naszym Użytkownikom. O ile nie poinformujemy o tym Użytkownika, firmy te nie mają prawa używać udostępnianych im przez nas danych identyfikacyjnych w innym zakresie niż jest to konieczne do wykonania zleconych im zadań. Podane przez Użytkownika dane możemy także wykorzystywać, aby poinformować Użytkownika o dodatkowych produktach i usługach, którymi mógłby być zainteresowany lub aby dostosować opcje korzystania ze Strony do osobistych preferencji Użytkownika.

Użytkownik może być także poproszony o podanie informacji umożliwiających jego identyfikację w związku z promocją lub ankietą. Każdy e-mail wysłany przez nas – lub przez osoby trzecie uprawnione przez Użytkownika do wysyłania wiadomości e-mail – będzie zawierał opcję rezygnacji z otrzymywania e-maili lub anulowania subskrypcji wraz z instrukcjami co należy zrobić, aby zrezygnować z otrzymywania takich e-maili w przyszłości.

Jeśli Użytkownik chce wysłać coś znajomemu, na przykład kartę podarunkową, zostanie on poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz adresu mailowego tejże osoby. Informacje te zostaną przez nas użyte wyłącznie w celu zrealizowania zamówienia Użytkownika i przesłania e-maila jego znajomemu. Mercola.com przechowuje te informacje wyłącznie w celu przetworzenia złożonego zamówienia i śledzenia procesu jego realizacji. Znajomy Użytkownika może się z nami skontaktować pod: https://www.mercolamarket.com/pages/ContactUs.aspx, jeżeli chce zażądać usunięcia tych informacji z naszej bazy danych.

Możemy automatycznie zbierać ogólne informacje statystyczne dotyczące naszej Strony i osób odwiedzających ją, takie jak adresy IP, przeglądarki, wyświetlone strony, liczba odwiedzin, zakupione towary i usługi, dokonane transakcje itp. W tym celu używamy znaczników (tagów) aktywności i plików cookie dostarczonych przez analizę naszej Strony i partnerów marketingowych. Chociaż partnerzy ci rejestrują informacje pochodzących z naszej Strony w naszym imieniu, to my decydujemy, w jaki sposób informacje te mogą lub nie mogą być wykorzystywane.

^ Wróć do góry

Dzieci poniżej 13 roku życia

Świadomie nie zbieramy i nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Nie mamy sposobu na rozpoznanie wieku osób, które odwiedzają naszą Stronę, dlatego też stosujemy tę samą Politykę Prywatności dla osób w każdym wieku. Jeśli dziecko przekazało nam dane osobowe, jego rodzic lub opiekun powinien się z nami skontaktować, aby usunąć te dane i zrezygnować z otrzymywania naszych ofert promocyjnych

^ Wróć do góry

Pliki dziennika systemowego

Podobnie jak większość standardowych serwerów internetowych, używamy plików dziennika systemowego. Obejmują one adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/opuszczone, typ platformy, datę/godzinę oraz liczbę kliknięć w celu analizy trendów, zarządzania Stroną, ogólnej obserwacji działań Użytkowników oraz zbierania szerokiego zakresu informacji demograficznych do celów ogólnych. Adresy IP itp. nie są powiązane z innymi informacjami umożliwiającymi identyfikację Użytkownika.

^ Wróć do góry

Pliki cookie i inne technologie analityki śledzenia

Technologie takie jak pliki cookie lub podobne do nich technologie są stosowane przez Mercola.com i naszych partnerów [strony dotyczące stylu życia, itp.], podmioty stowarzyszone lub dostawców analiz lub innych usług [dostawca usług związanych z obsługą klienta, itp.]. Technologie te są wykorzystywane do analizy trendów, zarządzania Stroną, śledzenia działań Użytkowników na Stronie oraz zbierania informacji demograficznych dotyczących ogólnej bazy naszych Użytkowników. Możemy otrzymywać raporty indywidualne jak i ogólne związane ze stosowaniem tych technologii od tych firm.

Dlaczego używamy tych technologii?

OBOWIĄZKOWE PLIKI COOKIE

Wymagane minimum, aby Strona działała poprawnie i bezpiecznie.

Nasza Strona Internetowa będzie:

  • Pamiętać dane ze stron, niezbędne do wypełnienia formularzy
  • Pamiętać ustawienia plików cookie
  • Chronić dane osobowe Użytkownika

PLIKI PREFERENCJI I ANALIZY

Służą do tego, aby zapewnić Użytkownikowi lepsze doświadczenie na Stronie.

Nasza Strona Internetowa będzie:

  • Zachowywać ustawienia preferencji i informacje geograficzne
  • Zapewniać, że Strona wygląda spójnie
  • Zapamiętywać wykorzystanie Strony, aby poprawić przyszłe doświadczenia Użytkownika

MEDIA SPOŁECZNOŚIOWE I REKLAMA

Umożliwia wybranie reklam odpowiednich dla danego Użytkownika.

Nasza Strona Internetowa będzie:

  • Zezwalać na udostępnianie stron w sieciach społecznościowych takich jak Facebook, Pinterest, Twitter, itd.
 

Wykorzystywanie technologii śledzenia przez strony trzecie współpracujące z nami [naszych partnerów, podmiotów stowarzyszonych, dostawców usług] nie jest objęte niniejszą Polityką Prywatności. Ograniczenia technologiczne nie pozwalają nam na bezpośredni dostęp i kontrolę takich technik.

^ Wróć do góry

Sposób wykorzystywania informacji

Naszym celem jest dostarczanie produktów, które najlepiej odpowiadają potrzebom Użytkownika, dlatego analizujemy jego osobiste interakcje z nami, w celu dostarczenia mu produktów najlepiej spełniających jego oczekiwania. Ponadto wykorzystujemy informacje na temat Użytkowników, aby ulepszyć nasze działania marketingowe i promocyjne, aby analizować statystycznie jak nasza Strona jest używana, oraz aby poprawić i dostosować treść, ofertę produktów, wygląd i usługi naszej Strony.

Możemy wykorzystywać dane Użytkowników, aby dostarczać im informacji, które w niektórych przypadkach są ukierunkowane na ich zainteresowania, takie jak banery reklamowe, nowe produkty, usługi i promocje. Czasami możemy poprosić Użytkownika o podanie nam dobrowolnie dodatkowych informacji dotyczących jego zainteresowań osobistych lub zawodowych, doświadczenia lub wymagań, które możemy wykorzystać w celu dostosowania naszych produktów i usług do preferencji Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik zamawia produkty lub usługi, wykorzystujemy jego dane osobowe, aby wysłać zamówienie. Jeśli produkty lub usługi pochodzą od naszego partnera detalicznego, możemy podać temu partnerowi pewne dane Użytkownika w celu dokonania transakcji. Jeśli Użytkownik założy konto kredytowe u nas lub u naszych dostawców, będziemy wymagać dodatkowych informacji, takich jak dane rozliczeniowe, numer karty kredytowej i datę jej ważności, a także dane z czeków lub przekazów pieniężnych.

Jeśli Mercola.com będzie uczestniczyć w fuzji lub jego aktywa zostaną przejęte lub sprzedane w całości lub części, Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o wszelkich zmianach w zakresie własności lub wykorzystania jego danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ogłoszenia na naszej Stronie, a także o wszelkich ewentualnych możliwościach podjęcia decyzji dotyczących swoich danych osobowych.

W pewnych sytuacjach Mercola.com może zostać poproszony o ujawnienie danych osobowych w odpowiedzi na prawne żądanie władz, miedzy innymi w związku z bezpieczeństwem narodowym lub wymaganiami dotyczącymi egzekwowania prawa. Możemy również używać lub ujawniać informacje w celu rozwiązania sporów lub zbadania problemów. Możemy ujawniać lub uzyskiwać dostęp do informacji, gdy mamy w dobrej wierze przekonanie, że wymaga tego prawo, na przykład aby postąpić zgodnie z wymaganiami postępowania sądowego lub gdy ujawnienie danych jest konieczne w celu ochrony naszych praw, ochrony naszego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, prowadzenia dochodzeń w sprawie oszustw lub w jakimkolwiek przypadku, gdy uznamy to za konieczne w celu utrzymania świadczenia naszych usług i doskonalenia naszych produktów i usług.

Możemy używać adresów IP Użytkowników, aby pomóc w diagnozowaniu problemów z naszymi serwerami, w zarządzaniu naszą Stroną Internetową oraz w ulepszaniu naszej Strony w oparciu o otrzymywane przez nas dane dotyczące wzorców jej używania.

Kategoria plików Przykład
Obowiązkowe

Używamy plików cookie zabezpieczających do uwierzytelniania Użytkowników, zapobiegania podawania fałszywych danych podczas logowania i ochrony danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.

Pomagają one chronić konto Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem do jego danych.

Preferencje i analityka

Używamy plików cookie analitycznych, aby zrozumieć zainteresowania Użytkownika na podstawie jego przeglądania naszej Strony z komputera lub urządzenia mobilnego oraz by znaleźć produkty najbardziej mu odpowiadające.

Na przykład pozwalamy naszym stronom na zapamiętywanie informacji, które zmieniają sposób działania strony lub jej wygląd, takich jak preferowany język lub region Użytkownika.

Utrata informacji z plików cookie preferencji może sprawić, że strona będzie mniej funkcjonalna, lecz nie powinno to uniemożliwiać jej działania.

Media społecznościowe i reklama

Używamy tego typu plików cookie i podobnych technologii, aby zrozumieć jakie reklamy są najbardziej odpowiednie dla Użytkownika i aby je dostarczać.

Na przykład, częstym zastosowaniem plików cookie jest dobór reklam w oparciu o to, co jest istotne dla Użytkownika, poprawienie skuteczności raportów dotyczących kampanii, a także unikanie wyświetlania reklam, które Użytkownik już widział.

Ponadto możemy używać plików cookie, aby zrozumieć i poprawić sposób korzystania z wtyczek mediów społecznościowych do interakcji z naszą stroną i produktami. Możemy dzielić się danymi takiej analizy z naszymi partnerami.

Zawartość strony może nie być dostępna poza Stanami Zjednoczonymi. Mercola.com nie gwarantuje, że jakiekolwiek treści są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi, jego terytoriami, posiadłościami i protektoratami. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do tej strony z innych lokalizacji, robisz to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli są i w zakresie, w jakim obowiązują. Użytkownik wyraźnie zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub przepisów kraju, w którym mieszka.

^ Wróć do góry

Udostępnianie danych dostawcom usług

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim, które świadczą nam usługi pomagające nam prowadzić naszą działalność. Strony te są uprawnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług. Usługi te mogą obejmować przetwarzanie płatności, realizowanie zamówień i dostarczanie przesyłek.

Dostęp i decyzje Użytkownika dotyczące jego danych

Na życzenie Użytkownika, Mercola.com udzieli mu informacji o tym, czy jesteśmy w posiadaniu jego danych osobowych. Użytkownik możesz uzyskać dostęp, poprawiać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, wprowadzając zmiany na stronie z informacjami o członkostwie lub kontaktując się z nami telefonicznie lub pocztą korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych. Odpowiadamy na prośby Użytkowników dotyczące jego danych w rozsądnym czasie.

ADRES POCZTOWY

Mercola.com, LLC
125 SW 3rd Place Suite 205
Cape Coral, FL 33991

Mercola.com Health Resources, LLC
125 SW 3rd Place Suite 205
Cape Coral, FL 33991

TELEFONE

US Toll-Free: 877-985-2695
Int'l Customers: 239-599-9500

 

Dane Użytkownika będziemy przechowywać tak długo, jak długo jego konto jest aktywne lub jeśli zajdzie taka potrzeba, tak długo, aby zapewnić świadczenie usług Użytkownikowi. Będziemy także przechowywać i wykorzystywać dane Użytkowników, gdy jest to niezbędne do przestrzegania przez nas obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

^ Wróć do góry

Newsletter

Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać naszego newsletteru, mogą zrezygnować z jego otrzymywania, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na naszej Stronie.

^ Wróć do góry

Styl pisania zgodny ze standardami Associated Press

Mercola.com stosuje się do standardów branży dziennikarskiej, stosując styl pisania Associated Press (AP). Ze względu na spójność, czasami zmieniamy tekst cytowany z innych drukowanych źródeł w celu odzwierciedlenia stylu AP lub w celu wskazania, że użyto dokładnego języka cytowanego tekstu. Tego typu zmiany i odnośniki pojawiają się w tekście w nawiasach.

^ Wróć do góry

Email-do-znajomego

Jeśli Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z naszej usługi email-do-znajomego, aby poinformować znajomego o artykule na naszej stronie, zostanie on poproszony o podanie imienia i adresu e-mail znajomego. Mercola.com skorzysta z tych informacji wyłącznie po to, aby wysyłać artykuł do osoby wskazanej przez Użytkownika i nie będzie przechowywać tej informacji po wykonaniu żądania.

^ Wróć do góry

Linki

Nasz Strona zawiera linki do innych stron. Mercola.com nie ponosi odpowiedzialności za zasady dotyczące prywatności lub treść tychże stron. Załączając linki do innych stron internetowych, nie reklamujemy tychże stron oraz nie gwarantujemy, że zawarte w nich informacje są dokładne. Zachęcamy Użytkownika, aby za każdym razem, gdy opuszcza naszą Stronę, zapoznał się z zasadami dotyczącymi prywatność danych osobowych każdej z odwiedzanych stron, ponieważ polityka prywatności każdej z nich może różnić się od naszej. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej Mercola.com.

^ Wróć do góry

Widżety mediów społecznościowych

Nasza Strona zawiera funkcje mediów społecznościowych, takich jak ikony Facebook i Twitter oraz widżety pozwalające na udostępnianie lub aktywowanie interaktywnych mini-programów działających na naszej Stronie. Funkcje te mogą zbierać informacje dotyczące adresu IP, odwiedzanych przez Użytkownika stron oraz mogą ustawiać pliki cookie, które zapewnią, że funkcja będzie działała poprawnie. Funkcje mediów społecznościowych i widżety są obsługiwane albo przez osoby trzecie albo hostowane bezpośrednio przez naszą Stronę. Interakcje Użytkownika z tymi funkcjami są regulowane polityką prywatności firmy dostarczającej te funkcje.

^ Wróć do góry

Profile publiczne

Profil Użytkownika utworzony na naszej Stronie będzie publicznie dostępny, chyba że wskazano inaczej. Użytkownik może zmienić ustawienia prywatności swojego profilu za pośrednictwem swojego konta.

^ Wróć do góry

Reklamowanie stron trzecich

Nie przyjmujemy żadnych płatnych reklam na stronę Mercola.com. Ponadto, Mercola.com nie zarządza ani nie otrzymuje funduszy z reklam i wyświetlania treści komercyjnych. Wszelkie usługi lub produkty polecane i/lub oferowane w naszym newsletterze lub w innym miejscu na Stronie Mercola.com zostały poddane gruntownej analizie przed takimi rekomendacjami i dopiero na podstawie takiej analizy są one przez nas polecane i/lub oferowane.

Google, jako dostawca, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na stronie Mercola.com. Korzystanie z plików cookie DART przez Google umożliwia wyświetlanie reklam Użytkownikom Mercola.comna podstawie ich wcześniejszych wizyt na stronie Mercola.com oraz innych stronach w Internecie. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z plików cookie DART na stronie z polityką prywatności Google.

Współpracujemy z osobami trzecimi w celu wyświetlania reklam na naszej Stronie lub w celu zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasi partnerzy mogą wykorzystywać takie technologie jak pliki cookie do zbierania informacji o działaniach użytkowników na tej Stronie i na innych stronach, aby dostarczyć użytkownikom reklamę w oparciu o ich wcześniejsze wyszukiwania i zainteresowania. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby te informacje były wykorzystywane w celu wyświetlania ukierunkowanych na niego reklam, może z tego zrezygnować, klikając tutaj. Należy pamiętać, że nie stanowi to rezygnacji z reklam. Użytkownik nadal będzie otrzymywał reklamy ogólne.

Używamy również Google AdSense do publikowania reklam na naszej Stronie. Kiedy Użytkownik wyświetli lub kliknie reklamę, plik cookie zostanie skonfigurowany w taki sposób, aby dostarczać mu reklamy lepiej dopasowane do jego zainteresowań na tej i innych stronach w Internecie. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z tego typu plików cookie, odwiedzając stronę Prywatność i regulamin Google: http://www.google.com/privacy_ads.html

^ Wróć do góry

Niezamawiane koncepcje

Zachęcamy do wyrażania opinii, zadawania pytań i pisania komentarzy dotyczących naszych produktów, usług i niniejszej Strony. Naszą ogólną zasadą jest, że nie akceptujemy niezamówionych pomysłów na produkty lub usługi za pośrednictwem tej Strony. Wszelkie rodzaje korespondencji i wszelkie materiały (w tym niezamówione przez nas koncepcje, zdjęcia, rysunki, sugestie lub materiały) przesyłane na tę Stronę drogą elektroniczną lub w inny sposób są i pozostaną wyłączną własnością Mercola.com i mogą być przez nas wykorzystywane w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez kompensaty dla użytkownika.

^ Wróć do góry

W przypadku wątpliwości co do prywatności lub danych, które nie zostały skutecznie rozwiane w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o skontaktowanie się z naszym dostawcą usług rozstrzygania sporów w USA (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.