Zakaz stosowania rtęci i amalgamatu w stomatologii

Wolna rtęć

W skrócie -

  • Połowa stomatologów w USA nadal używa "srebrnych" plomb amalgamatowych, których 50% stanowi jednak rtęć, a nie srebro. Rtęć jest najbardziej lotnym i toksycznym z metali ciężkich, a jej opary uwalniane podczas żucia pokarmu lub szczotkowania zębów stanowią duże zagrożenie dla zdrowia – szczególnie mózgu i nerek – a jest to toksyczność reprodukcyjna
  • W tym miesiącu zaczyna obowiązywać Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci, co oznacza, że kraje, które ratyfikowały traktat, muszą podjąć kroki w celu ograniczenia stosowania amalgamatów rtęci

Według dr Mercoli

Rtęć jest bardzo silną trucizną, której nigdy nie powinno się wkładać do ust. Jednak połowa stomatologów w USA nadal używa "srebrnych" plomb amalgamatowych, w których 50% stanowi rtęć, a nie srebro.

Rtęć jest najbardziej lotnym i toksycznym z metali ciężkich, a jej opary uwalniane podczas żucia pokarmu lub szczotkowania zębów stanowią duże zagrożenie dla zdrowia – szczególnie mózgu i nerek, ponieważ rtęć jest neuro- i nefrotoksyczna.

Jest ona także toksyczna dla układu rozrodczego.

W związku z tym, prawdziwie szokujący jest fakt, że amalgamaty rtęciowe nadal mogą być umieszczane w odległości kilku cali od rozwijającego się mózgu dziecka. Charlie Brown – prezes organizacji Consumers for Dental Choice oraz World Alliance for Mercury-Free Dentistry – jest zagorzałym aktywistą w sprawie stomatologii bez rtęci.

Ostatnie dwie dekady spędził on walcząc niestrudzenie o całkowite wyeliminowanie rtęci ze stomatologii na całym świecie. Dwie kierowane przez niego organizacje – Consumers for Dental Choice i World Alliance for Mercury-Free Dentistry – poczyniły wielkie postępy na przestrzeni lat, lecz walka nie będzie zakończona, dopóki rtęć nie zostanie całkowicie i w każdym miejscu na świecie wycofana z użycia w plombach.

Pierwsze ważne kroki zostały przedsięwzięte

Nasza coroczna zbiórka pieniędzy na rzecz organizacji Consumers for Dental Choice i World Alliance for Mercury-Free Dentistry pozwoliła Brownowi zrealizować szereg doniosłych osiągnięć.

To, co zrobiła dla nas organizacja Mercola.com sprawiło, że byliśmy w stanie zaistnieć jako organizacja krajowa i ogólnoświatowa" – mówi Brown. "Należy pamiętać, że amalgamat jest obecnie przedmiotem Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci... [która] wchodzi w życie w tym miesiącu. Jego wycofanie będzie obowiązywało prawnie.

Jest to wymóg prawny, obejmujący wycofanie [stopniowe] amalgamatu ... Ponad 120 krajów podpisało konwencję, a ponad 70 ją ratyfikowało. Zamierzamy zaprzestać używania sztucznej rtęci w tym pokoleniu. Niektóre kroki są powolne, lecz zdecydowanie posuwamy się naprzód."

W USA i na świecie są jeszcze tysiące dentystów, którzy są na tyle bezmyślni, aby stosować amalgamat, głównie dlatego, że jest to szybki i łatwy sposób na osiągnięcie zysków. Długotrwałe uszkodzenia zębów, jakie powoduje amalgamat zapewnia im również powtarzającą się klientelę.

Dentyści stosujący plomby z rtęcią robią to przy poparciu amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), która niestety nadal chroni, a nawet promuje plomby z rtęcią, pomimo licznych powodów, dla których powinny zostać one wycofane. Istnieją jasne i przytłaczające dowody przeciwko ich stosowaniu.

Dobrą wiadomością jest to, że opinia publiczna lekceważy FDA i odchodzi od dentystów stosujących wypełnienia rtęciowe i wybiera dentystów nie stosujących rtęci. Organizacja Consumers for Dental Choice podjęła kroki, aby konsumenci, którzy chcą stomatologii wolnej od rtęci jak najbardziej skorzystali na swoim wyborze.

Dzięki edukacji publicznej i broszurom konsumenckim społeczna świadomość toksyczności rtęci w amalgamatach znacznie się zwiększyła – co oznacza, że już miliony konsumentów żądają stomatologii wolnej od rtęci.

Rządowe poparcie dla amalgamatu także słabnie, ponieważ musi – Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci nakazuje, aby każdy rząd podejmował konkretne kroki w celu ograniczenia stosowania amalgamatu. Lecz największą zmianą jest powiększająca się liczba dentystów nie stosujących rtęci, dostępnych obecnie na terenie całego kraju.

Dwie dekady temu, kiedy powstawała organizacja Consumers for Dental Choice, tylko 3% dentystów nie stosowało rtęci. Stanowe rady dentystyczne narzuciły regułę „knebla”, odbierając licencje dentystom, którzy ośmielili się informować pacjentów o zawartości rtęci w plombach amalgamatowych.

W swojej roli prawnika Brown reprezentował dentystów od jednego wybrzeża po drugie, posługując się pierwszą poprawką do Konstytucji USA jako bronią, która usunęła regułę „knebla” i upoważniła stomatologów do udzielania porad, promowania i reklamowania stomatologii bez rtęci.

System trzeciego płatnika spowalnia zmiany

Obecnie już połowa amerykańskich i kanadyjskich dentystów wyeliminowała amalgamat ze swojej praktyki. Teraz druga połowa musi pójść w ich ślady, a my nie ustąpimy, dopóki tego nie zrobią. Oto, co jest dzisiaj główną barierą zmian: prywatne ubezpieczenia i programy rządowe. Brown wyjaśnia:

Istnieje strona trzecia, która naprawdę wszystko psuje. Tą stroną trzecią może być towarzystwo ubezpieczeniowe. To może być również rząd. Lub na przykład państwowy program Medicaid; rezerwat Indian. Tam, gdzie ktoś inny płaci rachunek, jest o wiele mniej prawdopodobne, że zechce on coś zmienić.

Podobnie jest w Niemczech, Polsce, Kostaryce, Urugwaju i Nigerii – gdziekolwiek się nie udamy, system organizacji trzecich, rząd ... nie chce wprowadzać zmian. Prawdę mówiąc, o wiele trudniej jest to zmienić [system trzeciego płatnika] niż samą relację między dentystą a konsumentem, ponieważ tę ostatnią zmieniamy; i tutaj wygrywamy."

Ważne informacje dotyczące usuwania amalgamatu

Osobom, które mają plomby z rtęcią, polecam ich usunięcie. Jednak proszę nie popełniać tego samego błędu, jaki ja popełniłem. Ostre zatrucie rtęcią jest bardzo realną możliwością, jeśli plomby nie zostaną usunięte przez dentystę, który nie ma odpowiedniego przeszkolenia.

Kiedy sam usuwałem amalgamaty, a było to około 25 lat temu, mój dentysta – który poza tym był kompetentnym profesjonalistą – nie podjął żadnych środków ostrożności podczas usuwania rtęci i w wyniku tego doznałem długotrwałego uszkodzenia nerek.

Kiedy amalgamat jest rozwiercany uwalniają się opary rtęci. Te opary i fragmenty amalgamatu muszą być starannie wentylowane i separowane, aby uniknąć kontaktu z dużą ilością rtęci. Tkanki wewnątrz jamy ustnej są przecież bardzo chłonne.

Z tego powodu zalecam również upewnienie się co do stanu zdrowia przed usunięciem wypełnień. Przed usuwaniem plomb trzeba mieć pewność, że mechanizmy detoksykacji w organizmie funkcjonują prawidłowo i w pełni skutecznie, aby uniknąć komplikacji. Rozsądne byłoby również przyjmowanie związków wiążących metale ciężkie, które zaabsorbują rtęć uwalnianą do organizmu w dniu usuwania plomb i przez jakiś czas po nim.

Moje zmagania z własnymi problemami stomatologicznymi doprowadziły mnie do zainteresowania się stomatologią biologiczną, zwaną również stomatologią holistyczną lub środowiskową. Krótko mówiąc, stomatologia biologiczna postrzega zęby i dziąsła jako integralną część całego organizmu, a wszelkie stosowane w niej zabiegi lecznicze biorą to pod uwagę.

Podstawowym celem stomatologii holistycznej jest rozwiązywanie problemów stomatologicznych w sposób harmonijny z resztą organizmu.

Dentyści stosujący stomatologię biologiczną dobrze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z toksycznymi materiałami, takimi jak plomby zawierające rtęć. Oto niektóre z czynności, które należy wykonać, aby zapewnić Ci (oraz Twojemu dentyście) bezpieczeństwo podczas usuwania plomb amalgamatowych:

Zapewnienie alternatywnego źródła powietrza i poinstruowanie pacjenta, aby nie oddychał przez usta podczas zabiegu

Stosowanie sprayu z zimnej wody, aby zminimalizować opary rtęci

Włożenie gumowej wkładki do ust, aby zapobiec połykaniu lub wdychaniu toksyn

Używanie przez cały czas przy leczonym zębie silnego odsysacza, który będzie odciągał opary rtęci

Przepłukanie jamy ustnej wodą natychmiast po usunięciu plomby (dentysta powinien także zmienić rękawiczki po usunięciu plomby)

Natychmiastowe czyszczenie odzieży ochronnej i twarzy po usunięciu plomby

Stosowaniu oczyszczaczy powietrza w gabinecie

Europa zakazuje stosowania amalgamatu u dzieci i kobiet w ciąży, podczas gdy USA wciąż opóźnia wprowadzenie zakazu

Jak zauważył Brown, Europa przeciera szlak dla reszty świata, zakazując stosowania wypełnień amalgamatowych u kobiet w ciąży, matek karmiących oraz dzieci w wieku poniżej 15 lat. Zasada ta wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2018 roku i będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej (UE) – w sumie w 28 krajach, w których liczba ludności przekracza pół miliarda.

Aby to osiągnąć, musiała zostać stoczona ogromna walka. Zajęło to lata, ale było warto. Dzięki temu miliony europejskich dzieci nigdy nie będą narażone na działanie rtęci w plombach.

Musieliśmy nauczyć się bizantyńskiej natury Unii Europejskiej – jest w niej Rada Europejska, Komisja Europejska i Parlament Europejski. Musieliśmy pracować w tych wszystkich sferach. Musieliśmy uzyskać zgodę wszystkich trzech. Ale zrobiliśmy to. Zażądaliśmy całkowitego wycofania amalgamatu. Uczyniliśmy pierwszy, ogromny krok, jakim jest zakaz stosowania rtęci w plombach dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz wytyczne na czas od 2018 do 2020 roku, aby [ponownie dokonać oceny skutków amalgamatu w stomatologii].

Jest to światło dla reszty świata ...W jakim punkcie jest obecnie USA, jeśli chodzi o ten temat? Gdzie stoi FDA? Nie ma konkretnego punktu. Zaręczam wam, że presja nad FDA jest coraz silniejsza, organizacja ta staje się coraz bardziej samotna jako obrońca plomb z rtęcią, podczas gdy reszta świata podejmuje kroki – zgodnie z wymogami konwencji z Minamaty – w celu stopniowego wycofywania ich z użycia [rtęci dentystycznej].

Zaczynamy od ochrony najbardziej wrażliwych. Obecnie w ogóle nie są oni chronieni. Ale [rtęć] może mieć szkodliwy wpływ na każdego z nas w każdym wieku. Jest to niezwykle silna neurotoksyna.

Rtęć stanowi także poważne zagrożenie w miejscu pracy. Dentyści stosujący rtęć narażają swoich pracowników na duże ryzyko, w szczególności kobiety w wieku rozrodczym. To jest okropne. Udokumentowano, że funkcjonowanie układu reprodukcyjnego kobiet jest zaburzone przez pracę w gabinecie stomatologicznym. Mieliśmy nawet przypadek, który zakończył się śmiercią.

Chodź więc do dentysty nie używającego rtęci. Chcę w tym miejscu złożyć uszanowanie 50% dentystów [w USA], którzy już pozbyli się amalgamatu ze swoich gabinetów. Jest to bardzo budujące. [Ale] szkoły stomatologiczne, które mieliśmy nadzieję, że dokonają zmiany... po prostu tego nie robią.

Szkoły stomatologiczne, o których myśleliśmy, że będą przodować w zachęcaniu do wyeliminowania rtęci ze stomatologii, są niestety najgorsze... Profesor z University of Connecticut ... napisał dużą pracę w Hartford, w której twierdzi, że w amalgamacie nie ma rtęci! Wyobraźcie sobie, że mówi o tym społeczeństwu, w gazetach, a jestem także pewien, że uczy tego swoich studentów.”

Jak znaleźć dentystę nie stosującego rtęci i/lub stomatologa biologicznego, który usuwa amalgamat

Niestety, finansowy koszt usunięcia amalgamatu może być bardzo wysoki. Jedną z możliwości jest usunięcie amalgamatów przez dentystę biologicznego w kraju, w którym ceny są niższe, np. w Meksyku. Kluczową kwestią jest to, czy dentysta jest odpowiednio przeszkolony w bezpiecznym usuwaniu amalgamatu.

Rozejrzyj się więc uważnie, ale nie odkładaj tego w nieskończoność, ponieważ jest to bardzo ważne dla Twojego zdrowia. Możesz stosować najlepszą dietę, najlepszy program ćwiczeń fizycznych i dbać o zdrowy sen, ale jeśli masz w swoim organizmie rtęć, będzie to miało niekorzystny wpływ na Twoje zdrowie przez całe życie. Proponuję również, aby bardzo dokładnie rozważać każdy przedstawiony Ci plan leczenia stomatologicznego.

Upewnij się, że plan taki obejmuje plomby bez rtęci dla WSZYSTKICH zębów. Jeśli jesteś pracodawcą, zadbaj o zapewnienie pracownikom planu bez rtęci, tak jak ja to zrobiłem. Plan stomatologiczny w mojej firmie nie obejmie amalgamatów. Niestety w wielu planach dentystycznych jest odwrotnie.

Katalog bezpiecznych gabinetów dentystycznych nie stosujących rtęci opublikowany na stronie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpiecznych Dentystów (IAMSD) jest źródłem, które może być przydatne, jeśli szukasz dentysty nie stosującego rtęci.

Dzięki tej usłudze możesz szukać dentystów nie stosujących rtęci (będących członkami IAMSD) w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na całym świecie. ToxicTeeth.org posiada również funkcję wyszukiwania, dzięki której możesz zlokalizować dentystę nie stosującego rtęci w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Włoszech i Wielkiej Brytanii,

Jeśli chodzi o usuwanie amalgamatów, które już posiadasz, to następujące organizacje mogą pomóc Ci znaleźć dentystę biologicznego, wykwalifikowanego w bezpiecznym usuwaniu wypełnień rtęciowych w USA i (w niektórych przypadkach) na całym świecie.

+ Źródła i odniesienia