Dym z e-papierosów wdychany przez biernych palaczy zawiera toksyczne metale

Dym z e-papierosów wdychany przez biernych palaczy

W skrócie -

  • Mimo że stwierdzono, że para z e-papierosów zawiera 10 razy mniej rakotwórczych substancji w stosunku do dymu z konwencjonalnych papierosów, okazuje się, że e-papierosy emitują więcej niektórych toksycznych metali
  • Badania wykazały, że para z e-papierosów zawiera nanocząsteczki metali, takich jak cyna, miedź, nikiel i srebro oraz krzemianów, czasami w ilościach większych niż w konwencjonalnych papierosach
  • Wyziewy z e-papierosów wdychane biernie zawierają co najmniej 10 związków chemicznych
  • Nikotyna może służyć jako narkotyk przygotowujący mózg na przyjęcie innych narkotyków, a efekt jest taki sam, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z konwencjonalnych papierosów czy e-papierosów.

Według dr Mercoli

Zwykłe papierosy z tytoniu zawierają tysiące toksycznych związków, które są uwalniane – do płuc i otaczającego powietrza – wraz z każdym wydechem. Obecnie większość ludzi zdaje sobie sprawę, że przebywając w pobliżu osoby palącej papierosa narażają się na takie samo ryzyko jak osoba paląca. Dlatego w ostatnich latach gwałtownie pojawiają się liczne zakazy palenia w miejscach publicznych.

Z drugiej strony papierosy elektroniczne (e-papierosy) są reklamowane jako bezpieczniejsza, czystsza alternatywa dla zwykłych papierosów. Jednak w większości stanów zabrania się ich palenia w większości miejsc publicznych, które zakazują palenia tradycyjnych papierosów. Czy jest to uzasadnione? Czy e-papierosy są tak samo szkodliwe jak papierosy tytoniowe, także dla osób wdychających opary?

Choć stężenie niektórych toksyn w e-papierosach jest ograniczone, to badania wykazują, że niektóre z nich nadal są tam obecne, w stężeniu "dość wysokim" i potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia.

E-papierosy uwalniają do powierza toksyczne metale

W badaniu przeprowadzonym przez badaczy z USC Biterbi stwierdzono, że para z e-papierosów zwiera 10 razy mniej rakotwórczych cząstek niż dym z konwencjonalnych papierosów.

Jednak e-papierosy wykazują wyższe stężenie niektórych metali, takich jak nikiel, cyna i srebro. "Niektóre z tych metali są niezwykle toksyczne nawet w bardzo małych ilościach", twierdzi prowadzący badanie i dodaje:

”Cząstki metali prawdopodobnie pochodzą z kartridża e-papierosów – co daje szansę na to, że wyższe standardy wytwarzania tych urządzeń mogłyby zmniejszyć zawartość metali w dymie.

Tego typu badania są niezbędne do wdrożenia skutecznych przepisów prawnych. E-papierosy są tak nowym wynalazkiem, że po prostu odpowiednie badania ich dotyczące jeszcze nie zostały przeprowadzone.”

Istnieją jednak inne badania mające na celu wykrycie metali toksycznych, w tym nano-cząstek, w parze z e-papierosów. Jedno z badań wykazało, że para z e-papierosów zawiera nanocząsteczki metali, takich jak cyna, miedź, nikiel i srebro oraz krzemiany. W niektórych przypadkach, jak na przykład w przypadku cząsteczek cyny, ich ilości są większe niż w konwencjonalnych papierosach. Naukowcy doszli do wniosku, że:

"Kartomizer aerozolu wiodącego producenta papierosów elektronicznych zawierał cząsteczki metali i krzemiany. Prawdopodobnie nieodpowiednie połączenia lutownicze przyczyniły się do obecności cyny w aerozolu. W testach cytotoksyczności płyn w kratomizerze zawierający cząstki cynku zakłócał przetrwanie hPF [komórek ludzkich płuc].

Pozostałe metale prawdopodobnie pochodziły z przewodów (miedź, nikiel, srebro) i innych metalowych elementów stosowanych w kartomizerach, podczas gdy cząsteczki krzemianu wydobywały się z knotów z włókna szklanego.

Podczas gdy zewnętrzne włókna filtrowały wiele cząstek cyny, to znaczne ilości cyny, innych metali i cząstek krzemianowych przedostawały się do aerozolu, co może prowadzić do wdychania ich przez ludzi, w niektórych przypadkach prawdopodobnie w większych stężeniach niż ma to miejsce w przypadku zwykłych papierosów.”

Skutki wdychania toksycznych metali mogą być bardzo różnorodne: od łagodnych objawów po ciężkie choroby.

Ponieważ metale gromadzą się w organizmie, objawy chorobowe mogą wynikać także z innych przyczyn, więc często nie zdajemy sobie sprawy, że mają one związek z zatruciem metalami, póki nie jest za późno. Ponadto, gdy zbyt dużo metali nagromadzi się w organizmie, mogą powodować nieodwracalne szkody.

Substancje rakotwórcze w e-papierosach

Co piąty obecny palacz próbował palić e-papierosy, prawdopodobnie nie zdając sobie sprawy, że tak jak zwykłe papierosy mogą one zawierać rakotwórcze toksyny. Zapewne zastanawiasz się, skąd konkretnie biorą się one podczas palenia e-papierosa? Otóż bateria podgrzewa płyn.

Płyn ten zawiera środki aromatyzujące (np. tytoń, mentol, wiśnia, wanilia lub kawa), środki utrzymujące wilgoć (zazwyczaj jest to glikol propylenowy lub gliceryna roślinna), a czasami także nikotynę.

Podczas wdychania pary, otrzymujesz "dawkę" aromatyzowanej nikotyny, choć bez chemikaliów uwalnianych zwykle podczas palenia tytoniu. Mimo to, wciąż jest to jednak dawka substancji chemicznych.

Jak dotąd amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wykryła potencjalnie śmiercionośny środek chemiczny przeciw zamarzaniu, zwany gliklem dietylenowym w kartridżu e-papierosów, a także nitrozoaminamy specyficzne dla tytoniu, które powodują raka.

Według Americans for Nonsmokers' Rights (ANR), para uwalniana podczas palenia e-papierosów zawiera co najmniej 10 substancji chemicznych, które wymienione zostały w poniższej tabeli:

Acetaldehyd

Benzen

Kadm

Formaldehyd

Isopren

Ołów

Nikiel

Nikotyna

N-nitrozonornikotyna

Toluen

Należy także wspomnieć, że liczne substancje chemiczne zawarte w e-papierosach mogą powodować niewydolność oddechową i choroby układu oddechowego, a wiele osób, które wdychały opary z e-papierosów zgłaszało kłopoty z oddychaniem, kaszel, ból gardła, bóle w klatce piersiowej i reakcje alergiczne, takie jak świąd i obrzęk ust.

Odnotowano także przypadki bólów w klatce piersiowej i problemów z układem sercowo-naczyniowym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała ostatnio do nakładania ograniczeń w zakresie e-papierosów, biorąc pod uwagę coraz to nowo odkrywane zagrożenia związane z ich paleniem. Oto co odnotowano:

"... istniejące dowody wskazują na to, że aerozol z e-papierosów to nie tylko "para wodna", jak to często twierdzą reklamodawcy tych produktów. Choć prawdopodobnie są one mniej toksyczne niż konwencjonalne papierosy, to palenie e-papierosów stwarza liczne zagrożenia dla osób młodych i płodów kobiet w ciąży stosujących te urządzenia...

E-papierosy narażają także osoby niepalące i osoby postronne na szkodliwe działanie nikotyny i innych toksycznych substancji..."

E-papierosy mogą prowadzić do uzależnienia od zwykłych papierosów i innych narkotyków

Kolejnym problemem są reklamy i promocje skierowane do młodzieży i osób niepalących. Istnieje prawie 8000 aromatów e-papierosów, a wiele z nich przypomina zapach owoców, cukierków lub napojów alkoholowych. Według WHO:

"... istnieją obawy, że [e-papierosy] mogą służyć jako punkt startowy do uzależnienia od nikotyny, a co za tym idzie, do późniejszego palenia papierosów, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi. Młodzież coraz częściej eksperymentuje z e-papierosami, a stosowanie e-papierosów w tej grupie wiekowej wzrosło aż dwukrotnie od roku 2008 do 2012."

Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA), ilość reklam e-papierosów skierowanych do młodzieży wzrosła o 250% w latach 2011-2013, aby dotrzeć do 24 milionów młodych ludzi.

AHA wezwało Agencję Żywności i Leków (FDA) do zakazania marketingu i sprzedaży tych urządzeń młodym osobom, a FDA jest obecnie w trakcie finalizowania tej propozycji.

Nowe badania wykazały, że nikotyna może służyć jako środek prowadzący do przyjmowania narkotyków, gdyż przygotowuje mózg do reakcji na inne używki, takie jak kokaina, a efekt jest taki sam, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z konwencjonalnych papierosów czy też z e-papierosów. Naukowcy wyjaśniają to w New England Journal of Medicine:

"Chociaż e-papierosy eliminują niektóre choroby związane z paleniem tytoniu, to wciąż pozostają one jednak urządzeniami do dostarczania nikotyny. Mają taki sam wpływ na mózg... i stanowią takie same ryzyko uzależnienia od innych narkotyków i używek.

Chociaż typowy użytkownik e-papierosów to palacz długoterminowy, który nie potrafi rzucić palenia, stosowanie papierosów elektronicznych jest coraz powszechniejsze wśród młodzieży i młodych osób dorosłych.

Nasze społeczeństwo powinno być zaniepokojone wpływem e-papierosów na mózg, zwłaszcza u młodych ludzi oraz tworzeniem się nowej generacji osób uzależnionych od nikotyny.

Skutki, jakie zaobserwowano u dorosłych myszy prawdopodobnie będą jeszcze silniejsze u osobników dojrzewających.

Wykazano, że podawanie nikotyny prowadzi do zwiększonej aktywności lokomotorycznej wywołanej przez kokainę i częstszego samodzielnego zażywania kokainy u dojrzewających, ale nie dorosłych szczurów.

Nie jest jeszcze pewne, czy e-papierosy  mogą stać się pierwszym etapem na drodze do palenia papierosów i brania narkotyków, ale nie jest to wykluczone.

Nikotyna działa na mózg jak narkotyk, a efekt ten występuje bez względu na to, czy jest to palenie tytoniu, palenie bierne czy palenie e-papierosów."

Kartridże z płynem do e-papierosów mogą być śmiercionośne

Płyn w kartridżach do e-papierosów zawiera ciekłą nikotynę w wysokim stężeniu, najczęściej na poziomie między 1,8 a 2,4%. Takie stężenia mogą powodować choroby u dzieci, ale rzadko zgon, niestety większe stężenia, na przykład 10% lub 7,2% są powszechnie dostępne w Internecie.

W takim stężeniu dawka śmiertelna płynu dla osoby dorosłej to mniej niż jedna łyżka stołowa. Pamiętajmy o tym, że te płyny mają mogą mieć cukierkowy zapach, który jest atrakcyjny dla dzieci, więc muszą być one przechowywane w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć potencjalnie śmiertelnego wypadku. Niestety już teraz zgłaszana jest coraz większa liczba zatruć związana z e-papierosami. Według New York Times:

Zgłoszenia przypadkowych zatruć, zwłaszcza wśród dzieci, stają się coraz liczniejsze. Od 2011 roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano jeden przypadek śmiertelny, było to samobójstwo popełnione przez dorosłego, który wstrzyknął sobie nikotynę.

Lecz odnotowane zostały także mniej poważne przypadki, które były zgłaszane do stacji toksykologicznych.

W całym kraju liczba zgłaszanych problemów związanych ze stosowaniem płynów do e-papierosów wzrosła do 1 351 w 2013 roku, co oznacza wzrost o 300% w stosunku do roku 2012, a liczba ta prawdopodobnie podwoi się w tym roku, jak można wnioskować z danych National Poison Data System.

Z przypadków odnotowanych w 2013 roku, 365 osób – trzykrotnie więcej niż w ubiegłym roku – musiało być hospitalizowane."

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko mogło spożyć płyn do e-papierosów, natychmiast wezwij pomoc lekarską (nawet jeśli jest to bardzo mała ilość). Objawy zatrucia mogą obejmować:

Pieczenie w ustach i gardle

Wysokie lub niskie ciśnienie krwi

Zbyt szybkie lub zbyt wolne tętno

Nudności

Dezorientacja

Zawroty głowy

Słabość

Nadmierne ślinienie

Jaki jest sekret rzucenia palenia?

Niektórzy czytelnicy pytają, jaka jest moja opinia na temat e-papierosów jako narzędzia do rzucania palenia. Elektroniczne papierosy okazały się rzeczywiście pomocne dla niektórych osób, które zdecydowały się rzucić palenie.

Zachęcam do dokładnego zapoznania się z produktem, z którego zamierzasz w tym celu korzystać i do kontynuowania wysiłków prowadzących do całkowitego rzucenia palenia. Moja mama paliła przez całe swoje dorosłe życie. Kiedy postanowiła rzucić palenie, używała w tym celu e-papierosa, który okazał się skuteczny.

Uważam jednak, że "tajemnica" rzucenia palenia polega na tym, aby w pierwszej kolejności zadbać o swoje zdrowie, co znacznie ułatwi kolejne kroki. Ćwiczenia są także częścią tego planu, ponieważ jak wykazują badania, osoby, które regularnie ćwiczą siłowo, dwa razy częściej skutecznie rzucają palenie w porównaniu z osobami, które nie ćwiczą wcale.

Zdrowe odżywianie jest kolejnym istotnym aspektem, którego nie należy ignorować. Krótko mówiąc, jeśli chcesz rzucić palenie, oto trzy podstawowe wskazówki na dobry początek:

  • Ułóż rozsądny plan dietetyczny i zacznij się dobrze odżywiać.
  • Opracuj odpowiedni dla siebie plan ćwiczeń. Aktywność fizyczna to Twój sprzymierzeniec w walce z chorobą i w rzucaniu palenia.
  • Znajdź zdrowy sposób na rozładowanie nagromadzonych emocji. Wiele osób wykorzystuje w tym celu ćwiczenia fizyczne, medytację lub techniki relaksacyjne, wszystkie one wspaniale działają.

Zalecam również Techniki Emocjonalnej Wolności (EFT), ponieważ pomagają w wyeliminowaniu emocjonalnych blokad z organizmu (czasem nawet nie wiemy, że takie blokady mamy), przywracają równowagę umysłu i ciała, pomagają uwolnić się od uzależnienia i uniknąć nawrotów.

Kiedy już regularnie będziesz robił te trzy rzeczy, możesz wówczas zacząć myśleć o rzuceniu palenia. Najlepszym sposobem jest natychmiastowe odstawienie papierosów.

Robiąc to, 60-70% palaczy osiąga sukces samodzielnie, co powinno dać Ci pewną zachętę, motywację i nadzieję, że Ty także możesz wkrótce do nich dołączyć.

Jeśli natomiast potrzebujesz dalszej zachęty ... to wiedz, że jeśli rzucisz palenie przed ukończeniem 40 roku życia, zmniejszysz o ponad 90% swoje szanse na przedwczesną śmierć w wyniku chorób spowodowanych paleniem tytoniu.

Nawet jeśli masz ponad 65 lat, rzucenie palenia może zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu problemów sercowych w ciągu zaledwie ośmiu lat.