Ostrzeżenie: telefony komórkowe mogą przyczyniać się do rozwoju ADHD i innych problemów z zachowaniem

Ciąża i telefony komórkowe

W skrócie -

  • Jeśli jesteś w ciąży, istnieją przekonujące dowody na to, że należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z telefonu komórkowego
  • Badania na zwierzętach przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu Yale sugerują, że coraz częściej występujące zaburzenia neurobehawioralne u dzieci, takie jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), mogą być związane z ekspozycją na promieniowanie o częstotliwości radiowej pochodzące z telefonów komórkowych podczas ciąży
  • Tak długo, jak telefon komórkowy jest włączony, nieregularnie emituje promieniowanie, nawet gdy nie wykonujesz połączenia. Jeśli jesteś w ciąży, częste wyłączanie, unikanie lub ograniczanie używania telefonu komórkowego może być szczególnie ważne dla zdrowia Twojego dziecka
  • Promieniowanie z urządzeń bezprzewodowych wykazuje aktywność biologiczną na mnóstwo sposobów, łącznie z uszkadzaniem DNA. Nie ma powodu, aby podejmować ryzyko związane z narażaniem nienarodzonych płodów, niemowląt i dzieci w każdym wieku na to promieniowanie

Według dr Mercoli

Jeśli jesteś w ciąży, istnieją niezbite dowody na to, że powinieneś zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z telefonu komórkowego i uważać, aby trzymać go jak najdalej od rozwijającego się dziecka.

Najnowsze badania na zwierzętach sugerują, że coraz częściej występujące zaburzenia neurobehawioralne u dzieci, takie jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), mogą być związane z ekspozycją na promieniowanie o częstotliwości radiowej pochodzące z telefonów komórkowych podczas ciąży.

Nadpobudliwość i zaburzenia pamięci związane z ekspozycją na promieniowanie w czasie ciąży

Badacze z Yale School of Medicine umieścili telefon komórkowy nad klatką ciężarnych myszy.

Telefon transmitował nieprzerwaną rozmowę przez całe 17 dni ciąży. Badania potomstwa tych myszy wykazały wystąpienie objawów ADHD, w tym zmniejszoną transmisję w korze przedczołowej mózgu. Naukowcy zauważyli, że:

„Kora przedczołowa (PFC) jest odpowiedzialna za funkcje wykonawcze poprzez wykrywanie zakłóceń i utrzymywanie uwagi na zachowaniach zorientowanych na cel. Uszkodzenie PFC prowadzi do zaburzeń zachowań/emocji, takich jak ADHD."

Następnie wyjaśniono:

„Myszy narażone podczas ciąży [na promieniowanie telefonów komórkowych] miały upośledzoną pamięć, zmniejszony niepokój i były nadaktywne, co wskazuje, że ekspozycja na działanie fal o częstotliwości radiowej jest potencjalną przyczyną zaburzeń neurobehawioralnych.

Ekspozycja na telefony komórkowe podczas ciąży może mieć porównywalny wpływ na płód i zbliżone konsekwencje dla społeczeństwa, podobnie jak ekspozycje na inne toksyczne substancje wpływające na rozwój układu nerwowego."

Powszechnie wiadomo, że dzieci, ze względu na cieńsze czaszki, mniejszy mózg, bardziej miękką tkankę mózgową i znacznie szybciej dzielące się komórki, są podatniejsze na uszkodzenia spowodowane używaniem telefonów komórkowych niż dorośli, co sugeruje, że najbardziej zagrożone mogą być dzieci w łonie matki. Naukowcy tłumaczą:

„W krytycznych okresach neurogenezy, mózg jest podatny na liczne urazy środowiskowe, a powszechne medycznie istotne rodzaje ekspozycji obejmują promieniowanie jonizujące, alkohol, tytoń, narkotyki i stres. Wpływ tych czynników zależy od dawki i czasu ekspozycji.

Nawet niewielka ekspozycja w trakcie neurogenezy ma większy wpływ niż w okresie dorosłości... ekspozycje środowiskowe mające miejsce w życiu płodowym mogą prowadzić do trwałych deficytów neurologicznych."

Telefony komórkowe mogą „być szkodliwe" dla mózgów płodów szczurów

Taki był wniosek z badania opublikowanego w Electromagnetic Biology and Medicine, które miało na celu oszacowanie intensywności stresu oksydacyjnego i poziomu neuroprzekaźników w mózgach płodów szczurów, chronicznie narażonych na promieniowanie telefonów komórkowych.

Cztery grupy ciężarnych szczurów wystawiono na działanie promieniowania mikrofalowego o różnej intensywności – grupa kontrolna nie została wystawiona na działanie promieniowania, pozostałe trzy grupy były napromieniowane trzy razy dziennie przez 10, 30 lub 60 minut.

Po trzech tygodniach, płody szczurów badano pod kątem zmian w ich mózgach. Późniejsze badania na ludziach potwierdziły te odkrycia. Wszystkie grupy wystawione na promieniowanie wykazywały znaczące zmiany neurologiczne, a naukowcy zauważyli:

"Dzięki tym badaniom doszliśmy do wniosku, że ekspozycja na promieniowanie mikrofalowe pochodzące z telefonów komórkowych w czasie ciąży jest szkodliwa dla mózgu płodu szczura."

Badania angażujące dzieci wykazują zwiększone problemy behawioralne wynikające z ekspozycji na telefon komórkowy w łonie matki

W 2008 roku naukowcy przeanalizowali dane pochodzące od prawie 13 000 dzieci i odkryli, że kontakt z telefonami komórkowymi w łonie matki, a także w wieku dziecięcym, wiązał się z większymi problemami behawioralnymi.

W przypadku ciężarnych kobiet korzystających z telefonów komórkowych tylko dwa lub trzy razy dziennie, zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia u ich dzieci nadpobudliwości i trudności z zachowaniem, emocjami i relacjami do czasu osiągnięcia wieku szkolnego – ryzyko to było dużo wyższe, gdy dzieci korzystały z telefonów przed 7 rokiem życia.

Badanie z 2008 roku wykazało, że matki, które korzystały z telefonów komórkowych, miały o 54% większe prawdopodobieństwo posiadania dzieci z problemami behawioralnymi. Kiedy dzieci korzystały z telefonów przed ukończeniem 7 lat, to:

  • 80% częściej cierpiały z powodu trudności w zachowaniu
  • Miały o 25% większe ryzyko wystąpienia problemów emocjonalnych
  • 34% częściej cierpiały z powodu trudności w relacjach z rówieśnikami
  • 35% częściej występowała u nich nadpobudliwość
  • Były o 49% bardziej podatne na problemy z zachowaniem

Następnie w 2010 roku, naukowcy przyjrzeli się większej grupie dzieci - prawie 29 000 - a także rozważyli dodatkowe zmienne, które mogą wpływać na wyniki, w wyniku czego znaleziono kolejne powiązanie.

W tym badaniu, dzieci, których matki używały telefonów komórkowych w czasie ciąży, miały o 40% większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów behawioralnych, a odsetek ten wzrósł do 50%, gdy dzieci same używały telefonów komórkowych.

Czy korzystanie z telefonów komórkowych jest bezpieczne w ciąży?

To decyzja, którą musisz podjąć samodzielnie po rozważeniu wyżej wymienionych faktów. Uważam, że istnieje więcej niż wystarczająca ilość dowodów, które uzasadniałyby ograniczenie używania telefonu komórkowego i podjęcie odpowiednich środków ostrożności. Od dawna zalecałem, aby dzieci nie korzystały z telefonu komórkowego ani jakichkolwiek urządzeń bezprzewodowych.

Płód jest jeszcze bardziej wrażliwy niż dziecko, więc weź to pod uwagę. Jako rodzic masz obowiązek chronić to młode życie.

Wiele agencji rządowych na całym świecie bardzo poważnie traktuje to ryzyko. Parlament Europejski chce, aby szkoły, żłobki, szpitale i domy spokojnej starości były wolne od urządzeń bezprzewodowych.

W raporcie opublikowanym przez Mobilewise - brytyjską organizację charytatywną, eksperci medyczni i Mobilewise wzywają rząd i przemysł do dostarczenia ostrzeżeń i porad dotyczących sposobów zmniejszenia ryzyka pogorszenia zdrowia podczas korzystania z telefonów komórkowych, szczególnie w celu ochrony dzieci.

Raport „Zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania telefonów komórkowych: argumenty za działaniem na rzecz ochrony dzieci" ostrzega, że zdrowie dzieci jest zagrożone z powodu braku reakcji ze strony rządu i firm telefonicznych na coraz większą liczbę dowodów łączących korzystanie z telefonów komórkowych z negatywnymi skutkami dla zdrowia.

W raporcie znajduje się tabela zawierająca ponad 200 recenzowanych badań z wielu instytucji badawczych, w których udowodniono powiązanie telefonów komórkowych z poważnymi problemami zdrowotnymi. Należą do nich nowotwory mózgu i wpływ na płodność, geny, barierę krew-mózg i produkcję melatoniny, a także inne efekty biologiczne, które mogą być powiązane z rozwojem raka.

Przemysł telekomunikacyjny jest znacznie większy niż medyczny kompleks przemysłowy i ma o wiele większy wpływ niż firmy farmaceutyczne. Wykorzystuje również wiele taktyk, podobnie jak branża tytoniowa, aby reklamować swoje towary.

Istnieją solidne dowody naukowe wskazujące, że telefony komórkowe i inne urządzenia bezprzewodowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla dzieci i kobiet w ciąży.

Należy zrozumieć, że media mają poważny konflikt interesów, biorąc pod uwagę miliony dolarów z reklam, które otrzymują od branży technologii bezprzewodowych.

Najważniejsze kroki zapewniające bezpieczniejsze korzystanie z telefonów komórkowych

Możesz zminimalizować narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Dzieci powinny unikać korzystania z telefonów komórkowych: dzieci nie powinny używać telefonów komórkowych ani urządzeń bezprzewodowych, chyba że występuje sytuacja zagrażająca życiu.

Zmniejszenie czasu korzystania z telefonu komórkowego: częściej wyłączaj telefon komórkowy. Używaj go tylko w nagłych wypadkach lub ważnych sprawach. Tak długo, jak telefon komórkowy jest włączony, nieregularnie emituje promieniowanie, nawet wtedy, gdy nie wykonujesz połączenia.

W domu i w pracy korzystaj z telefonu stacjonarnego: chociaż coraz więcej osób decyduje się na używanie telefonów komórkowych jako wyłącznego kontaktu telefonicznego, jest to niebezpieczny trend i warto za nim nie podążać.

Zmniejsz lub wyeliminuj korzystanie z innych urządzeń bezprzewodowych: rozsądne byłoby ograniczenie korzystania z takich urządzeń. Podobnie jak w przypadku telefonów komórkowych, ważne jest, aby zadać sobie pytanie, czy naprawdę konieczne jest częste korzystanie z urządzeń bezprzewodowych.

Co najważniejsze, nawet nie rozważaj posiadania w sypialni żadnych urządzeń elektronicznych lub bezprzewodowych, ponieważ pola elektryczne, magnetyczne i mikrofalowe mogą znacząco wpłynąć na jakość Twojego snu.

Jeśli musisz użyć przenośnego telefonu, użyj starszego typu, który działa z częstotliwością 900 MHz. Nie są bezpieczniejsze podczas połączeń, ale przynajmniej wiele z nich nie transmituje w sposób ciągły, tylko wtedy, gdy są wykonywane połączenia.

Na rynku dostępny jest nowy telefon Siemens Eco DECT, w przypadku którego jeśli tylko jedna słuchawka jest aktywna, emituje promieniowanie tylko podczas połączenia, a nie 24 godziny na dobę. Jednak nie jest to praktyczne rozwiązanie, ponieważ wiele osób posiada różne słuchawki do telefonów komórkowych.

Właściwie nikt nie wie, że po przełączeniu telefonu w tryb Eco Mode Plus mający deaktywować promieniowanie, nadal będzie on emitować mikrofale.

Zauważ, że jedynym sposobem, aby upewnić się, że Twój telefon bezprzewodowy uwalnia promieniowanie jest wykonanie pomiaru miernikiem elektromgnetycznym, który musi odpowiadać częstotliwości danego telefonu (więc stare mierniki nie będą w tym przypadku pomocne).

Ponieważ wiele telefonów przenośnych ma częstotliwość 5,8 GHz, zalecamy mierniki RF do 8 GHz – najwyższego zakresu dostępnego w miernikach odpowiednich dla konsumentów.

Korzystaj z telefonu komórkowego tylko tam, gdzie zasięg jest dobry: im słabszy zasięg, tym więcej mocy musi zużyć Twój telefon, a im więcej energii zużywa, tym więcej promieniowania emituje i tym głębiej te niebezpieczne fale radiowe wnikają do Twojego ciała.

Staraj się unikać noszenia telefonu bezpośrednio przy skórze, ponieważ to tylko maksymalizuje potencjalne narażenie. Idealnie umieścić go w torebce lub torbie. Noszenie telefonu komórkowego w kieszeni koszuli przy sercu może spowodować problemy, podobnie jak umieszczanie go w kieszeni spodni przez mężczyzn – zaburza płodność i funkcje seksualne.

Nie zakładaj, że jeden telefon komórkowy jest bezpieczniejszy niż inny: nie ma czegoś takiego jak "bezpieczny" telefon komórkowy.

Trzymaj włączony telefon komórkowy z dala od ciała: najbardziej niebezpieczne miejsce pod względem ekspozycji na promieniowanie znajduje się w odległości około sześciu cali (15 cm) od anteny emitującej. Nie powinno być żadnej części ciała w tym obszarze. Większość ludzi jest zaskoczona, że ​​w instrukcji używania telefonu komórkowego jest wyraźnie napisane, że nie należy umieszczać telefonu bezpośrednio przy ciele!

Szanuj innych, którzy są bardziej wrażliwi: niektóre osoby, które stały się wrażliwe, mogą odczuwać negatywne efekty korzystania z telefonów komórkowych przez inne osoby znajdujące się w tym samym pokoju, nawet wtedy, gdy nie są one używane, a tylko włączone.

Jeśli jesteś na spotkaniu, w środkach transportu publicznego, na sali sądowej lub w innych miejscach publicznych, takich jak gabinet lekarski, nie włączaj telefonu komórkowego z uwagi na efekt "promieniowania z drugiej ręki".

Dotyczy to w szczególności miejsc, w których odbicia byłyby wysokie, na przykład w metalowej windzie, pociągu lub samochodzie. Dzieci są również bardziej wrażliwe, więc unikaj używania telefonu komórkowego w pobliżu dzieci.

Używaj zestawu słuchawkowego w bezpieczniejszej technologii: słuchawki z pewnością pozwolą Ci trzymać telefon komórkowy dalej od ciała. Jeśli jednak przewodowy zestaw słuchawkowy nie jest dobrze ekranowany - a większość z nich nie jest - sam drut działa jak antena – przyciągająca fale radiowe z otoczenia i wysyła promieniowanie bezpośrednio do mózgu.

Upewnij się, że przewód używany w słuchawkach jest odpowiednio ekranowany.