Jak gry wideo wpływają na Twój mózg?

Gry wideo

W skrócie -

  • Granie w gry wideo może prowadzić do poprawy uwagi, kontroli poznawczej, obciążenia poznawczego i zdolności wizualizacyjnych i innych umniejętności
  • Gry wideo wpływają na funkcjonowanie układu nagrody w mózgu, co potencjalnie prowadzi do uzależnienia i znieczula graczy na przemoc

Według dr. Mercoli

Gry wideo to niezwykle popularna rozrywka. Ponad 150 milionów ludzi przyznaje, że gra co najmniej trzy godziny w tygodniu. W rzeczywistości w większości gospodarstw domowych (65%) mieszka co najmniej jedna osoba, która regularnie gra w gry wideo.

Jeśli chodzi o dzieci, gry wideo mają złą reputację, szczególnie w przypadku potencjalnie negatywnych skutków spowodowanych narażeniem na przemoc.

Ponadto, 71% rodziców powiedziało ESA, że gry wideo odgrywają pozytywną rolę w życiu ich dziecka, a 67% gra w gry wideo z dzieckiem przynajmniej raz w tygodniu.

Jeśli Ty lub Twoje dzieci regularnie gracie w gry wideo, warto wziąć pod uwagę kilka czynników – zaczynając od tego, jak na organizm wpływa czas spędzony na siedzeniu i ekspozycja na niebieskie światło emitowane przez ekran. Najnowsze badania podkreślają również bardzo realne zmiany – pozytywne i negatywne – jakie gry wideo mogą powodować w mózgu.

Złożony wpływ gier wideo na zdrowie mózgu

W metaanalizie 116 badań opublikowanej w „Frontiers in Human Neuroscience", której celem było określenie wpływu gier na mózg, autorzy zauważyli:

„Nierzadko słyszymy zarówno pozytywne, jak i negatywne twierdzenia związane z grami wideo, które w większości są niezweryfikowane i zawierają sensacyjne wypowiedzi, oparte na opiniach ekspertów, ale nie są poparte żadnymi dowodami.

Istnieje zainteresowanie poznaniem możliwych skutków długotrwałej ekspozycji na gry wideo i sprawdzeniem czy mają ogólnie pozytywny (odnośnie strony poznawczej, emocjonalnej, motywacyjnej i społecznej)... czy negatywny wpływ na zdrowie (narażenie na przemoc, przyczynianie się do otyłości, uzależnienia, deficyty sercowo-metaboliczne itp.)."

Ze względu na szeroki zakres badań, naukowcy pogrupowali badania na sześć głównych sekcji w oparciu o różne funkcje poznawcze i byli w stanie ujawnić zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ gier wideo na mózg.

Uwaga

Dowody sugerują, że gry wideo mogą przynieść korzyści w tym aspekcie, a u graczy nastąpiła poprawa selektywnej i ciągłej uwagi oraz możliwości jej podziału.

Poprawa oddolnej i odgórnej uwagi, optymalizacja jej zasobów, integracja obszarów czuciowo-ruchowych i odpowiadających za uwagę oraz poprawa selektywnej i obwodowej uwagi wzrokowej została opisana w wielu badaniach" – zauważyli naukowcy.

Umiejętności wizualno-przestrzenne

Umiejętności wizualno-przestrzenne odnoszą się do zdolności postrzegania przestrzennych relacji między obiektami. U graczy zwiększa się aktywność niektórych regionów mózgu bezpośrednio związanych z umiejętnościami wizualno-przestrzennymi i nawigacyjnymi, a badania sugerują, że takie umiejętności poprawiają się u osób grających regularnie.

Obciążenie poznawcze

Opisuje zasoby mentalne wymagane przez osobę zaangażowaną w określone zadanie lub w określonym momencie. Gry wideo odgrywają istotną rolę w obciążeniu poznawczym. Naukowcy stwierdzili, że:

Liczba bodźców pojawiających się równocześnie na ekranie i złożoność każdego bodźca wydaje się wywoływać różne reakcje mózgu."

Kontrola poznawcza

Kontrola poznawcza obejmuje takie zdolności, jak hamowanie reaktywne i proaktywne, przełączanie zadań i stosowanie pamięci operacyjnej, z których wszystkie mogą być wymagane podczas dowolnej sesji gier wideo i jest to kolejny obszar, w którym gry wideo przynoszą korzyści.

Nabywanie umiejętności

Jest to kolejna dziedzina, w której gry wideo wydają się przynosić korzyści, a ogólna zdolność nabywania różnych umiejętności poprawia się w wyniku regularnego grania.

Zdaniem naukowców: „Jest prawdopodobne, że ekspozycja na zadanie najpierw prowadzi do zwiększenia aktywności w powiązanych regionach, ale ostatecznie, gdy w wyniku wielokrotnych ekspozycji wzrasta wydajność, mniej korowych zasobów jest potrzebnych do ponownego wykonania tego samego zadania."

Jedno z badań zawartych w metaanalizie wyraźnie wykazało, że umiejętności nabyte podczas grania w gry wideo mogą zostać przeniesione do prawdziwego życia:

„Udowodniono, że granie w gry wideo przez 10-20 h [sic] poprawia wydajność w wykonywaniu wielu zadań wymagających uwagi i percepcji... oraz zadań wymagających kontroli wykonawczej.

Tego typu dowody doprowadziły do rozwoju gier wideo, które rzekomo poprawiają pamięć, uwagę, szybkość przetwarzania informacji i wydajność w codziennym życiu..."

Negatywny wpływ gier wideo na Twój mózg

Chociaż granie w gry wideo potencjalnie prowadzi to do poprawy w obszarach uwagi, kontroli poznawczej, umiejętności wizualnych i innych umiejętności, wadą może być ich wpływ na obszary mózgu zwane układem nagrody.

Wykazano, że wiele takich obszarów zostało dotkniętych u osób z uzależnieniem od gier wideo, wystąpiły „zaburzenia kontroli impulsów z konsekwencjami psychologicznymi, niepodobnych do innych zaburzeń, zwłaszcza uzależnień nieistotnych, takich jak patologiczny hazard" – zauważono w badaniu.

“Uzależnienie od gier internetowych" zostało zasugerowane jako nowa diagnoza psychiatryczna, która ma zostać uwzględniona w najnowszym wydaniu "Diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych" Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, chociaż sugerowano włączenie tego typu uzależnienia do szerszej kategorii „uzależnienia od internetu".

Co ciekawe, naukowcy zauważyli wyraźne różnice między mózgami osób uzależnionych od gier wideo a mózgami profesjonalnych i doświadczonych graczy, Różnice te utrzymywały się nawet po kontrolowaniu ilości czasu spędzanego na graniu w gry wideo. Wzorce nerwowe powstające u uzależnionych graczy wskazywały na niezrównoważony system nagrody w mózgu.

Kolejną potencjalną wadą gier wideo jest ekspozycja na treści pełne przemocy, która jest częstym tematem w wielu grach dla dorosłych. "Jest prawdopodobne, że częsta ekspozycja na przemoc wywoła znieczulenie poprzez wpływ na regiony związane z uwagą i przetwarzaniem emocji" – napisali naukowcy.

W ramach oddzielnych badań podjęto próbę złagodzenia niektórych zmiennych, które mogą wpływać na problematyczność lub jej brak w przypadku gier wideo dla gimnazjalistów. Okazało się, że typem gier wideo częściej odpowiedzialnych występowanie problemów, były gry fabularne i strzelanki z perspektywy pierwszej osoby.

W tym badaniu, negatywne konsekwencje grania w gry wideo były częściej zgłaszane przez dziewczęta niż chłopców i obejmowały:

  • Problemy z jedzeniem
  • Problemy ze snem i wzrokiem
  • Konflikty z rodzicami
  • Stratę czasu
  • Brak inwestycji w naukę

Czy granie w gry wideo powoduje przypływ weny?

Według psychologa Mihaly Csikszentmihalyi, przepływ (wena) jest sekretem szczęścia i pojawia się, gdy jesteś całkowicie pochłonięty działaniem (często wymagającym kreatywności).

Kiedy jesteś pod wpływem weny, Twoje poczucie czasu zostaje zniekształcone, ponieważ prawie wszystkie dostępne zasoby Twojego mózgu są poświęcone danej aktywności – twierdzi Csikszentmihalyi. Podczas praktykowania uważności i medytacji może dojść do osiągnięcia stanu psychicznego w którym pojawia się przepływ, który może również zostać wywołany przez ulubione hobby, na przykład robienie na drutach i być może, podczas grania w gry wideo.

Według wyżej wspomnianej analizy:

„Gry wideo zapewniają odpowiedni kontekst do powstania weny, ponieważ sprzężenie zwrotne jest oferowane w sposób ciągły, a poziom trudności jest zaprogramowany tak, aby podnosił się progresywnie, w celu dopasowania do rosnących umiejętności gracza. Z powyższych względów gry wideo idealnie pasują do teorii przepływu."

Wadą tego może być to, że jak wykazały badania, im większa liczba stanów przepływu tym dłuższy czas gry, co z kolei prowadzi nastolatków do późnego kładzenia się do łózka i niewysypiania się.

Ponadto, inne badania sugerują, że doświadczanie stanu przypominającego przepływ podczas grania w gry wideo może wskazywać na zwiększone ryzyko uzależnienia. Badania wykazały, że w szczególności jeden czynnik przepływu – poczucie przywiązania zmieniające się podczas gry – był istotnym czynnikiem prognostycznym uzależnienia od gier wideo.

Czy gry wideo zapewniające trening mózgu są korzystne?

Wyspecjalizowane gry wideo, których celem jest "trening mózgu" to szybko rozwijający się, niszowy rynek skierowany do starzejących się Amerykanów, którzy chcą poprawić swoją pamięć, uwagę i umiejętności rozwiązywania problemów, umożliwiając mózgowi "trening" mentalny.

Lumosity to jedna z firm, która oferuje tego typu gry, których pozytywny wpływ na funkcje poznawcze został rzekomo poparty przez badania naukowe.

Jednakże, kiedy badacze poddali te gry testom, oferując grupie młodych ludzi 10 tygodni szkolenia z Lumosity lub grami wideo, które nie sugerują, że poprawiają funkcje poznawcze, wyniki były rozczarowujące.

W grupie testującej gry Lumosity nie zaobserwowano żadnych korzyści w porównaniu z grupą kontrolną. Nie wykazano lepszej poprawy pamięci, zdolności rozumowania ani innych umiejętności poznawczych, ani nie wykazano zmniejszenia ryzykownych decyzji.

Lumos Labs, firma odpowiedzialna za Lumosity, w 2016 roku została ukarana grzywną w wysokości 2 milionów dolarów przez Federalną Komisję Handlu USA (FTC) za nieprawdziwe twierdzenia, że produkt może pomóc opóźnić spadek pamięci związany z wiekiem lub doprowadzić do poprawy wydajności poznawczej.

Podczas grania w gry wideo jesteś narażony na niebieskie światło emitowane przez ekran

Wieczorna ekspozycja na światło emitowane przez ekrany komputerów lub telewizorów z podświetleniem LED znacznie ogranicza produkcję melatoniny i uczucie senności. Kiedy Twój mózg "widzi" niebieskie światło w nocy, może to doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Na przykład, w 2011 roku naukowcy odkryli, że wieczorna ekspozycja na ekrany komputerowe z podświetleniem LED negatywnie wpływa na rytm dobowy. Badanie przeprowadzone na 13 młodych mężczyznach wykazało, że pięciogodzinna ekspozycja na ekran oświetlony diodami LED w nocy znacznie tłumiła produkcję melatoniny oraz senność.

Problem wykracza jednak daleko poza sen. Diody LED praktycznie nie emitują korzystnego światła podczerwonego, za to charakteryzują się nadmiarem niebieskiego światła, które generuje reaktywne formy tlenu (ROS), szkodząc wzrokowi i prawdopodobnie prowadząc do zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), które jest główną przyczyną ślepoty wśród osób starszych w USA.

Światło LED może również zaostrzać dysfunkcję mitochondriów, prowadząc do chorób przewlekłych – od zaburzeń metabolicznych po nowotwory.

Jeśli grasz w gry wideo w nocy, ważne jest, aby w tym czasie blokować ekspozycję na niebieskie światło. Jeśli grasz w gry na komputerze, możesz zainstalować program, który automatycznie obniży temperaturę kolorów ekranu. Bardzo podoba mi się oprogramowanie Iris, służące do tego celu. Jeśli grasz w gry wideo na telewizorze, po zachodzie słońca załóż okulary blokujące niebieskie światło.

Gry wideo zwiększają ilość czasu spędzaną w pozycji siedzącej

Inną kwestią związaną z graniem w gry wideo jest siedzący tryb życia (wyjątkiem są nowsze gry, które zachęcają do aktywności fizycznej). Zbyt wiele czasu spędzanego w pozycji siedzącej stwarza ryzyko dla całego organizmu, które może przyczyniać się do otyłości i rozwoju chorób przewlekłych zarówno w dzieciństwie, jak i w wieku dorosłym.

Na przykład, zbyt długie siedzenie istotnie wpływa na funkcjonowanie układu krążenia i metabolizm. To z kolei zwiększa ryzyko zawału serca, cukrzycy typu 2, bezsenności, zapalenia stawów i niektórych rodzajów raka – a to tylko wierzchołek góry lodowej.

Siedzenie przez dłuższy czas zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że możesz być narażony na takie ryzyko, nawet jeśli ćwiczysz regularnie.

Badania przeprowadzone na grupie chłopców w wieku od 15 do 19 lat wykazały, że im dłuższy czas spędzali przed ekranem, także na graniu w gry wideo, tym niższa okazała się zmierzona u nich gęstość mineralna kości. Nadmierne korzystanie z elektroniki zabiera wiele możliwości angażowania się w aktywności z obciążeniem, które mają kluczowe znaczenie w budowaniu mocnych kości.

Z tego względu ważne jest, aby pamiętać o kontroli czasu spędzonego na graniu w gry wideo i często zmieniać swoją pozycję – z pozycji siedzącej na stojącą, a nawet poruszać się w tym czasie.

Ogólnie rzecz biorąc, gry wideo mogą być bezpiecznym hobby oferującym dobrą zabawę zapewniającą potencjalne korzyści dla mózgu. Jednak te korzyści muszą zostać porównane z potencjalnym ryzykiem, takim jak rozwój uzależnienia i narażenie na przemoc.

To ostatnie ryzyko może zostać złagodzone, poprzez wybranie gier bez przemocy, ale nadal ważne jest, aby ograniczyć czas spędzany przed komputerem i utrzymywać równowagę między graniem a innymi aktywnymi i angażującymi społecznie aktywnościami.