6 przyczyn przewlekłego bólu

Przewlekły ból

W skrócie -

 • W wielu przypadkach nie ma wiadomego początkowego zdarzenia (takiego jak uraz kręgosłupa, infekcja, zapalenie stawów lub nowotwór), które powoduje ból, pozostawiając bezpośrednią przyczynę bólu nieznaną
 • Powszechne, mało znane przyczyny bólu obejmują uraz emocjonalny, środki przeciwbólowe, złej jakości sen, nieszczelne jelita, niedobór magnezu i boreliozę
 • Jeśli cierpisz z powodu przewlekłego bólu, zanim zaczniesz stosować leki na receptę, spróbuj zmienić styl życia, strategie żywieniowe, przywrócić właściwą postawę ciała, zastosować chiropraktykę, masaż, ziołolecznictwo i inne naturalne strategie

Według dr. Mercoli

Przewlekły ból może być stanem trudnym do leczenia, ponieważ może nie być związany z urazem lub chorobą i nie mieć wiadomego początkowego zdarzenia, które go spowodowało, takiego jak uraz pleców, zakażenie, zapalenie stawów lub nowotwór.

W niektórych przypadkach ból może trwać tygodniami, miesiącami, a nawet latami bez wyraźnej przyczyny. Może to dotyczyć bólu krzyża, bóli głowy, a nawet bólu neurogennego (czasami nazywanego bólem neuropatycznym), który jest bólem pochodzącym z obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego.

Przewlekły ból jest wiodącą przyczyną niepełnosprawności

Przewlekły ból (szczególnie ból pleców) jest główną przyczyną niepełnosprawności – znacząco zakłóca jakość życia i produktywność. Kiedy uwzględni się koszty leczenia i koszty ekonomiczne (wynikające z niepełnosprawności, utraconych płac i utraconej wydajności), leczenie bólu kosztuje amerykański system opieki zdrowotnej do 635 miliardów dolarów rocznie.

Jest to uderzająco wysoki koszt, ale nie można wycenić szkód, jakie przewlekły ból może wyrządzić w życiu danej osoby. Na przykład, zgodnie z ankietami przeprowadzonymi przez American Pain Foundation wśród osób cierpiących z powodu przewlekłego bólu:

 • 59% ankietowanych zgłosiło wpływ na ogólną jakość i zadowolenie z życia;
 • 77% ankietowanych zgłosiło depresję;
 • 70% ankietowanych zgłosiło problemy z koncentracją;
 • 74% ankietowanych zgłosiło spadek energii spowodowany bólem;
 • 86% ankietowanych zgłosiło zaburzenia snu.

Co więcej, osoby cierpiące z powodu przewlekłego bólu nie są w stanie osiągnąć pełnego potencjału zawodowego, ponieważ z powodu bólu tracą średnio prawie pięć godzin produktywnego czasu tygodniowo. W przypadku 20% osób, ból zmusza ich do wzięcia zwolnienia lekarskiego z pracy lub do zmiany pracy. Kolejny znaczący odsetek osób (13%) jest tak osłabionych przez ból, że musi otrzymać pomoc w codziennych czynnościach.

Należy również wziąć pod uwagę działania niepożądane środków przeciwbólowych, które według wielu są jedyną opcją przynoszącą ulgę w bólu. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Leczenia Bólu, Amerykanie spożywają 80% tabletek przeciwbólowych na świecie, które wywołują kaskadę trudnych do zatrzymania reakcji w organizmie.

Opioidowe leki przeciwbólowe, takie jak morfina, kodeina, oksykodon, hydrokodon i fentanyl, należą do najczęściej nadużywanych leków. Leki te są nie tylko uzależniające, ale w dużych dawkach mogą również prowadzić do spowolnienia oddychania i śmierci. Ryzyko zwiększa się, jeśli są przyjmowane razem z alkoholem.

Najbardziej frustrujące może być to, że ponad połowa osób biorących udział w ankiecie przeprowadzonej przez American Pain Foundation stwierdziła, że mają niewielką kontrolę nad swoim bólem lub nie mają jej wcale. Często dzieje się tak dlatego, że nawet nie wiedzą, co powoduje ten problem, nie mówiąc już o tym, jak go skutecznie leczyć.

6 powszechnych przyczyn bólu, które mogą Cię zaskoczyć

Przede wszystkim głęboko wierzę, że powinniśmy być wdzięczni za ból, ponieważ sygnalizuje, że w organizmie zachodzą procesy, które zazwyczaj prowadzą do niepełnosprawności. Nie dotyczy to większości urazów, ale stanowią one stosunkowo niewielki odsetek przypadków przewlekłego bólu.

Czy wiesz, jaka choroba powoduje, że Twój organizm traci wrażliwość na ból? Trąd. Osoby chorujące na trąd zazwyczaj umierają przedwcześnie z powodu poważnych infekcji, które wynikają z utraty czucia bólu narażającego ich na działanie szkodliwych gorących lub ostrych przedmiotów.

Jeśli cierpisz z powodu przewlekłego bólu, który według Ciebie nie ma żadnej oczywistej przyczyny, przejrzyj poniższą listę potencjalnych przyczyn. Często ból fizyczny może być wynikiem jakiegoś ukrytego schorzenia, stylu życia lub urazu emocjonalnego, których nie brałeś pod uwagę.

1. Trauma emocjonalna — Niewielu ludzi przyznaje, że ich ból może mieć podłoże psychologiczne lub emocjonalne, ale jest sporo dowodów na to, że może tak być. Jedna z teorii mówi, że uraz emocjonalny (wraz z urazami fizycznymi i toksynami środowiskowymi) może stymulować produkcję cząsteczek w ośrodkowym układzie nerwowym zwanym mikroglejem.

Pod wpływem stresu uwalniane są cząsteczki prozapalne, co skutkuje przewlekłym bólem i zaburzeniami psychicznymi, takimi jak lęk i depresja. Dr John Sarno – autor wielu książek na temat bólu – używał terapii ciała i umysłu do leczenia pacjentów z ciężkim bólem krzyża.

2. Leki przeciwbólowe — Jak na ironię, leki, które większość lekarzy przepisuje w celu leczenia bólu, mogą sprawić, że ból nasili się już po kilku miesiącach ich stosowania. Dr Sanjay Gupta – wicedyrektor neurochirurgii w Grady Memorial Hospital i główny korespondent CNN – powiedział:

„... po kilku miesiącach przyjmowania tabletek, coś zaczyna się zmieniać w organizmie i maleje skuteczność stosowanych leków, a pacjenci zazwyczaj zgłaszają jedynie około 30% ulgę w bólu w porównaniu z początkiem terapii. U tych pacjentów rozwija się stan znany jako przeczulica bólowa – nadmierna wrażliwość na ból.

Jak można się domyślić, wszystko to stwarza sytuację, w której osoba zaczyna przyjmować coraz więcej tabletek. Nawet jeśli nie zapewniają one już znacznej ulgi w bólu, nadal mogą zmniejszać zdolność organizmu do oddychania”.

3. Zaburzenia snu — Złej jakości sen może wpłynąć na praktycznie każdy aspekt zdrowia, a powodem tego jest to, że rytm dobowy (cykl snu i czuwania) „napędza” rytm aktywności biologicznej na poziomie komórkowym. Co więcej, organizm potrzebuje głębokiego snu do wzrostu i naprawy tkanek, co ma kluczowe znaczenie w łagodzeniu bólu.

4. Nieszczelne jelito — Zmiany w diecie są kluczowe dla radzenia sobie z bólem. Częściowo wynika to ze sposobu, w jaki dieta wpływa na stan zdrowia jelit. Na przykład, substancje zawarte w zbożach mogą zwiększać przepuszczalność jelit (tj. powodować zespół nieszczelnego jelita), co pozwala niestrawionym cząstkom pokarmowym, bakteriom i innym toksycznym substancjom przedostawać się do krwioobiegu. Zespół nieszczelnego jelita może powodować objawy trawienne, takie jak wzdęcia, gazy i skurcze brzucha, a także przyczyniać się do wielu innych objawów, w tym stanu zapalnego i przewlekłego bólu.

5. Niedobór magnezu — Jedną z wielu funkcji magnezu jest blokowanie receptorów dla glutaminianu – neuroprzekaźnika, który może powodować nadwrażliwość neuronów na ból. Jest to szczególnie ważne, ponieważ około 80% ludzi ma niedobór magnezu. Dwa główne czynniki wpływające na styl życia, które wyczerpują zapasy magnezu w organizmie, to stres i leki na receptę, które narażają pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego bólu na jeszcze większe ryzyko niedoboru.

6. Borelioza — Niektóre z pierwszych objawów boreliozy mogą obejmować stan grypopodobny z gorączką, dreszczami, bólem głowy, sztywnością karku, obolałością i zmęczeniem. Jednak często ból utrzymuje się przewlekle, a u niektórych osób bóle mięśni i stawów mogą utrzymywać się przez ponad dekadę. Ponieważ borelioza i wszystkie związane z nią zakażenia powodują wiele stałych objawów, łatwo naśladują choroby, takie jak stwardnienie rozsiane (MS), zapalenie stawów, choroba Parkinsona, zespół chronicznego zmęczenia, fibromialgia itp.

Jeśli cierpisz na przewlekły ból i nie wiesz z czego on wynika, warto rozważyć boreliozę jako potencjalną przyczynę, nawet jeśli nie zauważyłeś, że zostałeś ukąszony przez kleszcza (to główny sposób zarażenia). Mniej niż połowa pacjentów z boreliozą przypomina sobie, że kiedykolwiek miała kleszcza. Wielu pacjentów z boreliozą nie pamięta takiego zdarzenia, ponieważ kleszcz znieczula skórę przed ukąszeniem, więc wiele osób nie czuje ukąszenia. W niektórych badaniach liczba osób świadomych ukąszenia wynosi zaledwie 15%. Tak więc, nawet jeśli nie pamiętasz, abyś kiedykolwiek miał kleszcza, to nie wyklucza możliwości boreliozy.

Większość lekarzy nie wie w jaki sposób skutecznie leczyć przewlekły ból

Badanie APPEAL (Advancing the Provision of Pain Education and Learning), w którym badano szkoły medyczne w Europie, wykazało, że obowiązkowe kursy dotyczące leczenia bólu stanowią zaledwie 12 godzin sześcioletniego programu studiów – czyli 0,2 procent. Co więcej, większość uczelni nie ma wymaganych kursów dotyczących leczenia bólu, w których powinni uczestniczyć wszyscy studenci.

Oznacza to, że 12-godzinne wykłady na temat bólu stanowią optymalny scenariusz. W przypadku 82% szkół medycznych, które nie mają w programie obowiązkowych wykładów dotyczących leczenia bólu, studenci mogą nie mieć możliwości zdobycia odpowiedniej wiedzy. Chociaż badanie APPEAL miało miejsce w Europie, podobny trend został zidentyfikowany w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i opisany w odrębnym badaniu opublikowanym w The Journal of Pain.

Większość uczelni oferowała wykłady o bólu jedynie jako część ogólnych kursów edukacyjnych. Wymagane wykłady dotyczące leczenia bólu miało w programie mniej niż 4% szkół, a wiele z nich nie oferowało żadnych specjalnych kursów. Kiedy lekarze nie wiedzą, jak skutecznie leczyć przewlekły ból, uciekają się do jedynego sposobu leczenia, jaki znają: leków na receptę, które jednak nie pomagają rozwiązać podstawowych przyczyn bólu. Najczęściej nie znają dostępnych opcji nielekowych, które mogą pomóc w leczeniu bólu, a jednocześnie przywrócić równowagę przy użyciu odpowiednich strategii stylu życia. Opcje nielekowe obejmują:

 • Chiropraktykę i osteopatię — według badań opublikowanych w Annals of Internal Medicine, finansowanych przez National Institutes of Health, pacjenci z bólem szyi, którzy korzystali z usług kręgarza i/lub wykonywali odpowiednie ćwiczenia, mieli ponad dwa razy mniejsze ryzyko wystąpienia bólu w ciągu 12 tygodni w porównaniu do osób, które stosowały leki.
 • Masaż — podczas masażu uwalniane są endorfiny, które powodują stan relaksu, łagodzą ból i zmniejszają poziom związków chemicznych uwalnianych podczas stresu, takich jak kortyzol i noradrenalina – jednocześnie odwracając szkodliwe skutki stresu poprzez spowolnienie akcji serca, oddychania i metabolizmu oraz obniżenie podwyższonego ciśnienia krwi.
 • Akupunktura — naukowcy doszli do wniosku, że akupunktura istotnie wpływa na zmniejszenie przewlekłego bólu, takiego jak bóle pleców i głowy – jest bardziej skuteczna niż standardowe metody leczenia bólu.
 • Terapia fizyczna — Może być bardzo skutecznym środkiem łagodzenia bólu.
 • Utrzymywanie prawidłowej postawy ciałaMetoda Gokhale rozwiązuje podstawową przyczynę bólu fizycznego, który często jest spowodowany niewłaściwą postawą ciała. Metoda uczy, jak odzyskać prawidłową postawę ciała podczas stania, siedzenia i poruszania się. Możesz także wypróbować Foundation Training – innowacyjną metodę leczenia przewlekłego bólu krzyża opracowaną przez dr Eric Goodman. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie całego kręgosłupa i naukę poruszania się w naturalny sposób.

4 zmiany w diecie, które powinny wprowadzić osoby cierpiące z powodu bólu

Jeśli cierpisz z powodu przewlekłego bólu, prawdopodobnie powinieneś wprowadzić następujące zmiany w swojej diecie:

 1. Zacznij suplementować wysokiej jakości kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzenia zwierzęcego, na przykład olej z kryla. Kwasy tłuszczowe omega-3 są prekursorami mediatorów stanu zapalnego zwanych prostaglandynami (działają podobnie do przeciwzapalnych środków przeciwbólowych i pozytywnie wpływają na prostaglandyny). W wielu badaniach przeprowadzonych na zwierzętach oraz w badaniach klinicznych stwierdzono, że tłuszcze omega-3 EPA i DHA zawarte w oleju z kryla mają właściwości przeciwzapalne, które są korzystne w łagodzeniu bólu
 2. Zmniejsz spożycie przetworzonej żywności, ponieważ zawiera nie tylko cukier i dodatki, ale także zbyt dużą ilość kwasów tłuszczowych omega-6, które zaburzają delikatny stosunek kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6, co przyczynia się do powstawania stanu zapalnego – kluczowego czynnika powodującego ból.
 3. Wyeliminuj z diety lub radykalnie ogranicz spożycie większości zbóż i cukrów (zwłaszcza fruktozy). Unikanie zbóż i cukrów obniży poziom insuliny i leptyny. Podwyższone poziomy insuliny i leptyny są jednym z największych stymulatorów produkcji cząsteczek zapalnych – prostaglandyn. Właśnie dlatego wyeliminowanie cukru i zbóż jest tak ważne dla kontrolowania bólu.
 4. Zoptymalizuj produkcję witaminy D poprzez regularne przebywanie na słońcu, które będzie działało przez szereg różnych mechanizmów zmniejszających ból. To zaspokaja potrzebę organizmu na regularne nasłonecznienie....

Wypróbuj alternatywne, naturalne środki przeciwbólowe

Jeśli cierpisz z powodu przewlekłego bólu, zrozum, że istnieje wiele bezpiecznych i skutecznych alternatyw dla leków przeciwbólowych. Poniższe środki przeciwbólowe są naturalne, doskonale łagodzą ból bez żadnych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu, które często mają leki przeciwbólowe.

Imbir — działa przeciwzapalnie i zapewnia ulgę w bólu. Ponadto ma właściwości regulujące pracę żołądka. Świeży imbir można spożywać jako dodatek do herbaty lub starty do soku warzywnego.

Kurkumina — jest głównym związkiem leczniczym zidentyfikowanym w kurkumie (przyprawa). W badaniu obejmującym pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, osoby, które dodały spożycie 200 mg kurkuminy dziennie do swojego planu leczenia, odczuły zmniejszenie bólu i zwiększenie mobilności. W praktyce, w ponad 50 badań klinicznych wykazało, że kurkumina ma silne działanie przeciwzapalne, a cztery badania wykazały, że zmniejsza szkodliwe skutki uboczne Tylenolu (paracetamolu).

Boswellia — roślina znana również pod nazwą kadzidłowiec indyjski, ma silne właściwości przeciwzapalne, które były cenione przez tysiące lat. Jest to jedno z moich ulubionych ziół, ponieważ w swojej praktyce lekarskiej zauważyłem, że okazało się skuteczne w przypadku leczenia wielu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Bromelaina — ten występujący w ananasach enzym trawiący białka jest naturalnym środkiem przeciwzapalnym. Można go przyjmować w formie suplementu, ale pomocne może być również spożywanie świeżego ananasa. Należy pamiętać, że większość bromelainy znajduje się w rdzeniu ananasa, więc należy wziąć to pod uwagę podczas spożywania owocu.

Olej CMO — zawarty w maśle i rybach, działa przeciwzapalnie i smaruje stawy. Miejscowo stosuję olej CMO do usuwania torbieli (ganglionów) i łagodnego, choć irytującego zespołu cieśni nadgarstka, który pojawia się, gdy używam nieergonomicznej klawiatury

Oleje z wiesiołka, czarnej porzeczki I ogórecznika — zawierają kwas gamma-linolenowy (GLA), który jest stosowany w leczeniu artretycznego bólu stawów.

Maść z pieprzem cayenne — znana również jako maść z kapsaicyną – jest robiona z suszonych ostrych papryczek. Łagodzi ból, zmniejszając produkcję substancji P w organizmie – związku chemicznego występującego w komórkach nerwowych, który przekazuje sygnały bólu do mózgu.