Film o zbliżającej się apokalipsie 5G

(Film jest dostępny tylko w języku angielskim)
5G

W skrócie -

 • Stałe narażenie na częstotliwości mikrofalowe, takie jak te z telefonów komórkowych, może powodować zaburzenia pracy mitochondriów i uszkodzenia DNA jądrowego przez wolne rodniki powstające z nadtlenoazotynu
 • Nadmierna ekspozycja na sygnały emitowane przez telefony komórkowe i sieci Wi-Fi została powiązana z przewlekłymi chorobami, takimi jak zaburzenia rytmu serca, lęk, depresja, autyzm, choroba Alzheimera i bezpłodność
 • W ciągu ostatnich 100 lat, ekspozycja na EMF wzrosła około 1 milion razy. Większość ludzi doświadcza skutków biologicznych promieniowania, ale nie bierze pod uwagę uszkodzeń, które ono powoduje, dopóki nie jest za późno. Nawet wtedy bardzo trudno jest powiązać ekspozycję na EMF z konkretnymi objawami lub chorobą

Według dr. Mercoli

Proszę zrozumieć, że choć nie zgadzam się z niektórymi teoriami spiskowymi Stone'a dotyczącymi militaryzacji tych częstotliwości, nauka nie jest w stanie uzasadnić niepokoju związanego z 5G bez insynuacji spiskowych.

Uważam, że film dokumentalny jest dobrze zrobiony i w odpowiedni sposób przedstawia informacje.

W ciągu ostatnich 100 lat, ekspozycja na EMF dramatycznie wzrosła

Wykazano, że nawet wcześniejsze generacje, mniej intensywnych technologii bezprzewodowych z czasem powodują poważne szkody.

Jak wyjaśniono w moim wywiadzie z 2017 roku z Martinem Pallem – emerytowanym profesorem biochemii i podstawowych nauk medycznych na Uniwersytecie Stanowym w Waszyngtonie – podstawowym zagrożeniem pól elektromagnetycznych i tym, co napędza procesy chorób przewlekłych, są uszkodzenia mitochondrialne powodowane przez nadtlenoazotyn – jeden z najbardziej szkodliwych rodzajów reaktywnych form azotu.

Urządzenia, które stale emitują promieniowanie EMF na poziomie, który uszkadza mitochondria, obejmują telefon komórkowy, wieże telefonii komórkowej, routery i modemy Wi-Fi, elektroniczne nianie i wszelkiego rodzaju „inteligentne” urządzenia, w tym inteligentne liczniki i inne.

Zrozumienie mechanizmów powstawania szkód

Według badań profesora Palla, promieniowanie mikrofalowe o niskiej częstotliwości, takie jak te emitowane przez telefon komórkowy i router bezprzewodowy, aktywuje napięciozależne kanały wapniowe (VGCC) zlokalizowane w zewnętrznej błonie komórkowej.

Według profesora Palla, VGCC są 7,2 miliona razy bardziej wrażliwe na promieniowanie mikrofalowe niż naładowane cząstki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz naszych komórek, co oznacza, że standardy bezpieczeństwa dla tej ekspozycji są pomniejszone o współczynnik wynoszący 7,2 miliona.

Promieniowanie mikrofalowe otwiera kanały VGCC, umożliwiając w ten sposób nienormalny napływ jonów wapnia do komórki, co z kolei aktywuje nadtlenek i tlenek azotu (NO), które reagują niemal natychmiastowo, tworząc nadtlenoazotyn.

Nadtlenoazotyn powoduje ogromny stres oksydacyjny w organizmie poprzez tworzenie wolnych rodników, które są związane ze zwiększonym poziomem ogólnoustrojowego stanu zapalnego i dysfunkcji mitochondriów. Uważa się, że jest to główną przyczyną wielu chorób przewlekłych.

Uszkodzenia następują po dłuższych okresach czasu

Gdyby negatywne skutki działania pól elektromagnetycznych były natychmiast rozpoznawalne, sprawy byłyby znacznie prostsze.

Niestety, to nie działa w ten sposób. Liczba uszkodzeń wzrasta z czasem, podobnie jak w przypadku palenia papierosów. Możesz przeżyć wiele lat bez odczuwania jakichkolwiek złych skutków, dopóki nagle nie poczujesz obezwładniających objawów.

Naukowcy są ogólnie zgodni co do tego, że istnieje okres opóźnienia wynoszący około 10 lat lub więcej, zanim uszkodzenia staną się widoczne, co sprawia, że dzieci ponoszą największe ryzyko, ponieważ ich narażenie zaczyna się znacznie wcześniej (już w macicy) i utrzymuje się przez całe życie, chyba że zostaną podjęte kroki mające na celu zminimalizowanie codziennej ekspozycji na promieniowanie.

Chociaż kontrowersje wokół uszkodzeń powodowanych przez EMF koncentrują się wokół tego, czy mogą one powodować raka, szczególnie guzy mózgu, to nie to stanowi największą obawę.

Ponieważ te uszkodzenia są silnie powiązane z aktywacją kanałów VGCC, uważa się, że obszary, w których jest najwięcej VGCC są najbardziej narażone na uszkodzenia.

Tak się składa, że najwięcej kanałów VGCC występuje w układzie nerwowym, mózgu, sercu i męskich jądrach.

W rezultacie pola elektromagnetyczne prawdopodobnie przyczyniają się do problemów neurologicznych i neuropsychiatrycznych, problemów z sercem i reprodukcją, w tym między innymi do zaburzeń rytmu serca, zaburzeń lękowych, depresji, autyzmu, choroby Alzheimera i niepłodności.

5G zostało powiązane z istotnymi problemami zdrowotnymi

Jednym z głównych problemów związanych z siecią 5G jest to, że opiera się głównie na wykorzystaniu szerokości pasma fali milimetrowej (MMW), która mieści się między 30 a 300 gigahercem (GHz).

Wiadomo, że te fale przenikają od 1 do 2 milimetrów w głąb ludzkiej skóry.

Zdolność fal milimetrowych do penetracji tkanki i wywołania silnego uczucia pieczenia jest powodem, dla którego MMW została wybrana przez Departament Obrony USA jako broń do kontroli tłumu (ang. Active Denial Systems).

Niektóre badania wskazują, że kanaliki potne w ludzkiej skórze działają jak anteny, gdy wchodzą w kontakt z MMW, co pomaga wyjaśnić bolesny efekt. MMW zostały również powiązane z licznymi problemami zdrowotnymi, w tym:

 • Problemy z oczami, takie jak związane z rozwojem zaćmy zmętnienie soczewek u szczurów i uszkodzenie oczu u królików
 • Zmienność rytmu zatokowego u szczurów (wskaźnik stresu) i zaburzenia rytmu serca (arytmia) u żab
 • Ból
 • Hamowanie układu odpornościowego
 • Zmniejszenie wzrostu i zwiększenie oporności bakterii na antybiotyki

W 2015 roku, ponad 230 naukowców pochodzących z 41 krajów zaangażowanych w badania skutków biologicznych i zdrowotnych niejonizujących pól elektromagnetycznych podpisało międzynarodowy apel do Organizacji Narodów Zjednoczonych, wzywając do ochrony przed niejonizującą ekspozycją na EMF z powodu dowodów na to, że nawet niskie poziomy promieniowania powodują problemy zdrowotne.

Dwa lata później ponad 180 lekarzy i naukowców z 35 krajów podpisało petycję o moratorium na wprowadzenie sieci 5G ze względu na potencjalne ryzyko dla dzikiej przyrody i zdrowia ludzkiego, cytując badania wykazujące zwiększone ryzyko dla:

 • Rozwoju nowotworów
 • Stresu komórkowego i wzrostu poziomu szkodliwych wolnych rodników
 • Uszkodzeń genetycznych
 • Problemów reprodukcyjnych
 • Zaburzeń neurologicznych

Organizm działa dzięki bioelektryczności

Napięcie w komórkach organizmu wydaje się odgrywać znaczącą rolę w utrzymaniu zdrowia i rozwoju chorób. Wytwarzanie elektryczności przez ciało człowieka pozwala komórkom komunikować się i wykonywać podstawowe funkcje biologiczne niezbędne do przetrwania.

Jednakże, organizm człowieka został zaprojektowany do działania na określonych poziomach i częstotliwościach, dlatego będąc otoczonym przez wytwarzane przez działalność ludzką EMF, których poziom jest biliard razy wyższy niż EMF naturalnie wytwarzane przez Ziemię, nie jest niespodzianką, że może to powodować szkody i uszkodzenia biologiczne.

Jak zauważono w filmie „5G Apocalypse”, zakłócanie zdolności DNA do odbierania i przesyłania sygnałów biologicznych jest tylko jednym z możliwych skutków takiej ekspozycji.

EMF zaburzają również funkcje neurologiczne i zdolności poznawcze

Od 1924 roku, ekspozycja na pola elektromagnetyczne rośnie wykładniczo, a sieć 5G obiecuje zwiększyć tę ekspozycję jeszcze bardziej, ponieważ nie będzie jej zastępować, ale będzie dodatkiem do już istniejącej technologii.

Naukowcy potwierdzają teraz to, o czym Steiner ostrzegał nas w 1924 roku.

EMF – dziś emitowane głównie przez technologie bezprzewodowe, które nie istniały w czasach Steiner'a – rzeczywiście powodują problemy neuropsychiatryczne, wywołując wiele problemów – od zamglenia umysłowego i bóli głowy po trudności w nauce i demencję.

Promieniowanie mikrofalowe ma wyraźne działanie biologiczne

Od 29 minuty filmu „5G Apocalypse” możesz zobaczyć, jak na ludzkie komórki wpływają tylko dwie minuty ekspozycji na inteligentny licznik.

Trzy różne osoby zostały poproszone o stanie około 1 stopy (0,3 metra) od inteligentnego licznika przez dwie minuty. Od uczestników badania pobrano próbki krwi przed i po ekspozycji.

Po tej niezwykle krótkiej ekspozycji można wyraźnie zaobserwować degradację ściany komórkowej i uraz komórek krwi w pobranych próbkach.

Dzięki zastosowaniu baz „małych komórek” umieszczonych w bliskiej odległości od siebie, każda dzielnica będzie skąpana w jeszcze mocniejszych częstotliwościach 5G.

Poznaj zagrożenia dla zdrowia związane z 5G i chroń swoją rodzinę przed uszkodzeniami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat 5G i pomóc w edukacji innych, możesz pobrać dwustronny biuletyn informacyjny o 5G ze strony Environmental Health Trust.

Na ich stronie internetowej można również uzyskać dostęp do długiej listy opublikowanych badań naukowych, które wskazują na powody do niepokoju.

W celu zmniejszenia ekspozycji na EMF, przeczytaj poniższe sugestie i postaraj się wdrożyć jak najwięcej z nich.

Dodatkowe wskazówki i rozwiązania dotyczące łagodzenia pól elektrycznych i magnetycznych można również znaleźć na końcu dokumentu „Healthy Wiring Practices”, który został napisany przez konsultanta ds. konstrukcji zdrowych domów – Orama Millera, z którym przeprowadziłem wywiad na ten temat.

Poprawa jakości snu

Użyj filtrów, aby usunąć nieustalone stany napięcia w liniach zasilających i użyj liczników, aby potwierdzić, że znajdują się one w bezpiecznym zakresie.

Używaj budzika zasilanego bateriami, najlepiej bez światła. Osoby niedowidzące powinny używać zegara mówiącego godzinę.

Zastanów się nad przeniesieniem łóżka dziecka do swojej sypialni, zamiast korzystać z bezprzewodowej niani elektronicznej. Alternatywnie, możesz użyć monitora przewodowego.

Jeśli musisz korzystać z Wi-Fi, wyłącz je, gdy nie jest używane, zwłaszcza w nocy, gdy śpisz. Najlepiej korzystać ze światłowodu i całkowicie wyeliminować Wi-Fi. Należy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli masz router Wi-Fi, to tak jakbyś miał wieżę telefonii komórkowej w swoim domu.

W celu uzyskania lepszej ochrony, możesz rozważyć pomalowanie ścian i sufitu sypialni specjalną farbą ochronną, która zablokuje RF z zewnętrznych źródeł, takich jak wieże komórkowe, inteligentne liczniki i wieże radiowe/telewizyjne. Okna mogą być pokryte na przykład metalowym ekranem. Rozważ osłonę łóżka baldachimem.

Strategie mające na celu zmniejszenie ekspozycji na EMF w ciągu dnia

W celu zmniejszenia ekspozycji na EMF w ciągu dnia, rozważ użycie filtrów Stetzer, aby zmniejszyć poziom „brudnej” elektryczności lub generowanych zakłóceń elektromagnetycznych. Możesz także zabrać je ze sobą do pracy lub używać podczas podróży.

Może to być najlepsza strategia redukcji szkód powodowanych przez pole elektromagnetyczne, ponieważ wydaje się, że większość z nich jest generowana przez częstotliwości, które są zatrzymywane przez filtry.

Podłącz komputer stacjonarny do Internetu za pomocą przewodowego połączenia Ethernet i upewnij się, że komputer jest ustawiony w trybie samolotowym. Unikaj także bezprzewodowych klawiatur, trackballów, myszy, systemów gier, drukarek i przenośnych telefonów domowych. Wybierz wersje przewodowe.

Unikaj noszenia telefonu komórkowego przy ciele, chyba że w trybie samolotowym i nigdy nie śpij z nim w sypialni, chyba że jest w trybie samolotowym. Jednakże nawet w trybie samolotowym może emitować sygnały, dlatego umieszczam telefon w torbie Faradaya.

Używając telefonu komórkowego, korzystaj z trybu głośnomówiącego i trzymaj telefon co najmniej 3 stopy (1 metra) od siebie. Postaraj się radykalnie skrócić czas korzystania z telefonu komórkowego.

Zwykle korzystam z telefonu komórkowego mniej niż 30 minut miesięcznie, głównie podczas podróży. Używaj telefonów z oprogramowaniem VoIP, z których możesz korzystać podczas połączenia z Internetem za pośrednictwem połączenia przewodowego lub jeszcze lepiej, korzystaj z telefonu stacjonarnego.

Ogólne środki zaradcze w gospodarstwie domowym

Jeśli nadal korzystasz z kuchenki mikrofalowej, zastanów się nad jej wymianą na piec konwekcyjny z parą, który podgrzeje jedzenie szybko i bezpiecznie.

Unikaj używania „inteligentnych” urządzeń i termostatów, które zależą od bezprzewodowej sygnalizacji. Obejmuje to wszystkie nowe „inteligentne” telewizory. Nazywa się je inteligentnymi, ponieważ emitują sygnał Wi-Fi, który nie może zostać wyłączony. Rozważ użycie dużego monitora komputerowego jako telewizora, ponieważ nie emituje sygnału Wi-Fi.

Wymień żarówki CFL na żarówki żarowe. Idealnie byłoby usunąć wszystkie światła fluorescencyjne z domu. Nie tylko emitują niezdrowe światło, ale co ważniejsze, faktycznie przenoszą prąd do ciała, gdy znajdziemy się blisko żarówek.

Ściemniacze oświetlenia są źródłem „brudnej” energii elektrycznej, dlatego warto rozważyć zainstalowanie zwykłych przełączników zamiast regulatora przyciemniania.

Odrzucaj inteligentne liczniki tak długo, jak możesz lub dodaj ekran ochronny do istniejącego inteligentnego licznika – niektóre powodują zmniejszenie promieniowania o 98 do 99 procent.

+ Źródła i odniesienia