W celu uzyskania optymalnego stanu zdrowia, utrzymuj witaminę D na poziomie 60 ng/ml

Witamina D, nowotwór

W skrócie -

  • Witamina D bierze udział w biologii wszystkich komórek i tkanek w organizmie, w tym komórek odpornościowych. Twoje komórki potrzebują aktywnej formy witaminy D, aby uzyskać dostęp do genetycznych wzorców przechowywanych wewnątrz nich
  • Poziom witaminy D powyżej 60 ng/ml obniża ryzyko raka piersi o ponad 80%, a poziom 40 ng/ml obniża ryzyko przedwczesnego porodu o 60%. Istnieje również silna odwrotna zależność między witaminą D a nowotworami, w tym rakiem jelita grubego, który jest trzecią wiodącą przyczyną śmierci

Według dr. Mercoli

Przeprowadzono tysiące badań dotyczących wpływu witaminy D na zdrowie, które wykazały, że bierze ona udział w biologii wszystkich komórek i tkanek w organizmie, w tym komórek odpornościowych.

Twoje komórki potrzebują aktywnej formy witaminy D, aby uzyskać dostęp do genetycznych wzorców przechowywanych wewnątrz nich.

Jest to jeden z powodów, dla których witamina D ma zdolność do wpływania na wiele różnych problemów zdrowotnych – od rozwoju płodu po raka.

Konwencjonalne zalecenia dotyczące poziomu witaminy D są zbyt niskie

Niestety, mimo że leczenie jest łatwe i niedrogie, niedobór witaminy D jest powszechny na całym świecie.

Prosty błąd matematyczny może również zniechęcić wielu Amerykanów i Kanadyjczyków do optymalizacji poziomu witaminy D. Instytut Medycyny (IOM) zaleca dorosłym osobom przyjmowanie jedynie 600 jednostek międzynarodowych (IU) witaminy D dziennie.

Jak wskazano w artykule opublikowanym w 2014 roku, IOM zaniżył zapotrzebowanie na witaminę D dziesięciokrotnie ze względu na prosty błąd matematyczny, który nigdy nie został skorygowany.

Ponadto celem tego zalecenia jest jedynie zapewnienie zdrowia kości, a nie utrzymanie optymalnego zdrowia i zapobieganie chorobom przewlekłym.

Podobnie, chociaż American Medical Association uważa, że 20 nanogramów na mililitr (ng/ml) jest wystarczające, przekonujące badania sugerują, że 40 ng/ml stanowi najniższy poziom wystarczalności, a 30 ng/ml jest najniższym poziomem pozwalającym zapobiegać powszechnym chorobom, takim jak choroby serca, cukrzyca, choroby płuc i inne.

Idealny poziom zdrowia i skuteczność zapobiegania chorobom uzyskuje się, gdy poziom witaminy D wynosi od 60 do 80 ng/ml.

Ponadto, zgodnie z badaniem Anticancer Research, aby większość (97,5%) populacji osiągnęła poziom 40 ng/ml, powinna przyjmować 9600 IU witaminy D dziennie – co jest dalekie od zalecanych 600 IU.

Mimo to, GrassrootsHealth – dzięki badaniu D*Action – wykrył sześciokrotną zmienność dotyczącą poziomu witaminy D w surowicy, co oznacza, że przyjmując 5000 IU tej witaminy dziennie, jedna osoba osiągnie poziom zaledwie 20 ng/ml, podczas gdy inna jest w stanie osiągnąć poziom 120 ng/ml.

Dlatego tak ważne jest regularne badanie poziomu witaminy D.

Większość ludzi ma niedobór witaminy D, co zwiększa ryzyko zachorowania na raka

Niestety, wielu pracowników służby zdrowia zaleca całkowite unikanie słońca, aby zapobiec rozwojowi raka skóry, ale zwiększa to ryzyko rozwoju innych nowotworów.

Nie jest to dobra strategia! Liczne badania wykazały, że osoby mające wyższy poziom witaminy D mają znacznie mniejsze ryzyko rozwoju wielu różnych nowotworów.

Ogólnie rzecz biorąc, badania wykazały, że po osiągnięciu stężenia witaminy D w surowicy na poziomie 40 ng/ml, ryzyko zachorowania na raka zmniejsza się o 67%, w porównaniu z poziomem 20 ng/ml lub mniejszym.

Badania pokazują, że większość nowotworów występuje u osób, które mają poziom witaminy D pomiędzy 10 a 40 ng/ml. Optymalny poziom witaminy D chroniący przed rakiem wynosi od 40 do 60 ng/ml.

Witamina D zwiększa również szanse przeżycia u osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową – obejmuje to również czerniaka – najbardziej niebezpieczną formę raka skóry.

Istnieją również dowody na to, że suplementacja witaminy D może poprawić wyniki leczenia. Na przykład stwierdzono, że dodanie suplementacji witaminy D do konwencjonalnego leczenia raka trzustki zwiększa jego skuteczność.

Niedobór witaminy D został powiązany z rakiem jelita grubego

Ostatnio naukowcy odkryli odwrotną zależność między witaminą D a rakiem jelita grubego, który jest trzecim wiodącym zabójcą wśród nowotworów.

Porównano poziom witaminy D u 5700 pacjentów z rakiem jelita grubego mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji z grupą kontrolną składającą się z 7100 zdrowych osób.

W badaniu, poziom witaminy D wynoszący 12 ng/ml (30 nmol/l) lub mniejszy został uznany za stan niedoboru; poziom od 20 do 25 ng/ml (50 do 62,5 nmol/l) uznano za ilość wystarczającą, aby utrzymać zdrowie kości.

Znacznie wyższe poziomy były związane z uzyskaniem ochrony przed rakiem:

  • Osoby mające poziom witaminy D wynoszący 12 ng/ml lub niższy miały o 31% wyższe ryzyko rozwoju raka jelita grubego w porównaniu do osób z poziomem od 20 do 25 ng/ml
  • U osób mających poziom od 30 do 35 ng/ml ryzyko wystąpienia raka jelita grubego spadło o 19%
  • U osób mających poziom od 35 do 40 ng/ml ryzyko wystąpienia raka jelita grubego było o 27% mniejsze
  • Dla każdego wzrostu stężenia krążącej we krwi witaminy D o 10 ng/ml, ryzyko raka jelita grubego zmniejszyło się o 19% u kobiet i 7% u mężczyzn

Witamina D chroni przed rakiem piersi

Kilka badań wykazało również, że wyższe poziomy witaminy D chronią przed rakiem piersi, który jest poważnym problemem wśród kobiet.

Na przykład, w badaniu opublikowanym w 2005 roku wykazano, że kobiety mające poziom witaminy D powyżej 60 ng/ml miały o 83% niższe ryzyko rozwoju raka piersi niż kobiety, u których poziom tej witaminy wynosił poniżej 20 ng/ml.

Niedawno opublikowano zbiorczą analizę dwóch randomizowanych badań i prospektywnego badania kohortowego, która ponownie potwierdziła związek między niedoborem witaminy D a ryzykiem rozwoju raka piersi.

Celem badania była ocena, czy istnieją jakiekolwiek korzyści z utrzymywania poziomu witaminy D powyżej 40 ng/ml, ponieważ większość badań nie ocenia wyższych poziomów.

Rzeczywiście, potwierdzono wyniki z 2005 roku – kobiety mające stężenie witaminy D na poziomie co najmniej 60 ng/ml miały o 82% niższą częstość występowania raka piersi niż kobiety mające poziom 20 ng/ml lub mniejszy.

Zbiorcze dane analizowano na trzy różne sposoby. Po pierwsze, porównano wskaźniki zachorowania na podstawie poziomów witaminy D w zakresie od 20 do 60 ng/ml.

Następnie przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem wykresów Kaplana-Meiera. Po trzecie, zastosowano wieloczynnikową regresję Coxa w celu zbadania związku między różnymi poziomami witaminy D a ryzykiem raka piersi.

Niedobór witaminy D został powiązany z chorobami płuc

Inne nowe badanie powiązało niedobór witaminy D z śródmiąższową chorobą płuc (ILD).

Zbadano poziom witaminy D u ponad 6300 osób z różnych grup etnicznych w celu oceny związku między poziomem witaminy D a występowaniem i progresją ILD.

33% procent badanych miało stężenie witaminy D na poziomie co najmniej 30 ng/ml; 35% miało poziom w zakresie od 20 do 30 ng/ml, a 32% miało niedobór, czyli poziom poniżej 20 ng/ml.

Nawet biorąc pod uwagę inne czynniki, takie jak wiek, palenie tytoniu, otyłość i brak aktywności fizycznej, uzyskane wyniki były prawdziwe.

Dr Erin Michos – profesor medycyny w Johns Hopkins University School of Medicine i naczelna autorka badania powiedziała w wywiadzie dla Medical News Today:

„Wiedzieliśmy, że hormon aktywowany przez witaminę D ma właściwości przeciwzapalne i pomaga regulować układ odpornościowy, który nie działa prawidłowo w ILD.

W literaturze istniały również dowody na to, że witamina D odgrywa istotną rolę w obturacyjnych chorobach płuc, takich jak astma i [przewlekła obturacyjna choroba płuc], a obecnie odkryliśmy, że istnieje również związek z śródmiąższową chorobą płuc.

Możemy teraz rozważyć dodanie niedoboru witaminy D do listy czynników zaangażowanych w procesy chorobowe, a także znanych czynników ryzyka ILD, takich jak toksyny środowiskowe i palenie papierosów”.

Niedobór witaminy D został powiązany z poronieniami

Witamina D jest szczególnie ważna dla kobiet w ciąży, ponieważ pomaga chronić zarówno ich zdrowie, jak i zdrowie dziecka.

Co ciekawe, najnowsze badania sugerują, że witamina D odgrywa istotną rolę w zapobieganiu niekorzystnej odpowiedzi immunologicznej przeciwko płodowi, która może spowodować odrzucenie go jako tkanki obcej.

Jak zauważyli autorzy: „To logiczne, że immunokompetentna matka wykazuje odpowiedź immunologiczną przeciwko płodowi. Niemniej jednak, w rzeczywistości ta odpowiedź nie zachodzi z powodu różnych interakcji między płodem a matką odpowiedzialnych za tolerancję…

Ostatnio okazało się, że witamina D może odgrywać istotną rolę w indukcji i regulacji krytycznego procesu tolerancji immunologicznej”.

Odkryto, że nawracające poronienia, które dotyczą około 1% par próbujących mieć dziecko, jest powiązana ze zbyt niskim poziomem witaminy D.

Krótko mówiąc, witamina D sprzyja stworzeniu korzystnego środowiska ciąży, częściowo poprzez regulację różnicowania komórek odpornościowych i wydalanie cytokin prozapalnych.

Według autorów badania: „Wydaje się, że niedobór witaminy D zaburza równowagę i może odgrywać istotną rolę w nawracających poronieniach”.

Witamina D pełni również wiele innych ważnych funkcji w czasie ciąży. Wykazano, że znacznie obniża ryzyko powikłań i przedwczesnego porodu.

Witamina D znacznie obniża ryzyko przedwczesnego porodu

Zgodnie z odkryciami Grassrootshealth, istnieje wyraźna i definitywna korelacja między poziomem witaminy D a długością ciąży – do 40 ng/ml, po czym następuje faza plateau.

Ogólnie rzecz biorąc, dowody wskazują, że kobiety w ciąży mające poziom witaminy D między 40 a 60 ng/ml mają o 46% niższy wskaźnik przedwczesnych urodzeń niż populacja ogólna, podczas gdy kobiety mające poziom wynoszący 40 ng/ml w trzecim trymestrze ciąży mają o 59% niższe ryzyko przedwczesnego porodu w porównaniu do kobiet, które mają poziom poniżej 20 ng/ml.

W przypadku kobiet nie-kaukaskich (wśród których niedobór witaminy D występuje znacznie częściej) zmniejszenie ryzyka jest jeszcze bardziej znaczące.

W tej grupie, kobiety, które miały poziom witaminy D wynoszący 40 ng/ml w drugim badaniu, miały o 78% niższy wskaźnik przedwczesnych urodzeń –wskaźnik przedwczesnych urodzeń spadł z 18 do 4 procent! Ignorowanie tej zdumiewającej poprawy wskaźnika wśród Afroamerykanów byłoby skrajnie ryzykowne.

Kanadyjskie badania pokazują, że solarium może pomóc zoptymalizować poziom witaminy D

Najlepszym sposobem na zoptymalizowanie witaminy D jest regularna, ale rozsądna ekspozycja na słońce.

Należy również badać poziom tej witaminy dwa razy w roku. Niemniej jednak, wiele osób może mieć trudności z osiągnięciem idealnego poziomu poprzez samą ekspozycję na słońce, zwłaszcza w okresie zimowym.

W takich przypadkach można przyjmować witaminę D3 (nie D2) w postaci suplementu, chociaż rezygnujesz wtedy z wielu innych korzyści zdrowotnych związanych z ekspozycją na słońce.

Według Grassroots Health, inną alternatywą może być korzystanie z solarium. Badania to potwierdzają. Według GrassrootsHealth:

„Zgodnie z wynikami nowego kanadyjskiego badania opublikowanego niedawno w czasopiśmie Journal Dermato-Endocrinology, łóżka z komponentem UVB emitujące światło podobne do letniego słońca mogą stanowić skuteczne alternatywne źródło witaminy D w miesiącach zimowych.

Ludzie, którzy korzystają z solarium w zimie, a zwłaszcza z łóżek z UVB, osiągają fizjologiczne stężenie witaminy D we krwi (powyżej 100 nmol/L, czyli 40 ng/ml).

Okazało się również, że uczestnicy badania, którzy korzystali z typowych łóżek emitujących promienie UVB w zakresie odpowiadającym letnim promieniom słońca, zwiększyli poziom witaminy D we krwi średnio o 42 nmol/l (16,8 ng/ml).

Osiągnięto to za pomocą standardowych czasów opalania stosowanych w solariach”.

Łóżka opalające używane w tym badaniu – znajdujące się w zwykłych solariach w całej Kanadzie – były wyposażone w żarówki fluorescencyjne o mocy od 100 do 160 W, emitujące 2,2 do 4,2% światła UVB.

Główny autor badania, dr Samantha Kimball – dyrektor ds. badań w Pure North S'Energy Foundation w Calgary – skomentowała wyniki następująco:

„Solarium umożliwia ekspozycję prawie 100% skóry w kontrolowany sposób, co zwiększa efektywność produkcji witaminy D.

Odkryliśmy, że można skutecznie podnieść poziom witaminy D do pożądanego zakresu bez oparzeń i zgodnie z zaleceniami kanadyjskiego Ministerstwa Zdrowia”.

+ Źródła i odniesienia