Spożywanie żywności ekologicznej znacznie zmniejsza ryzyko dla zdrowia

(Film dostępny tylko w języku angielskim)
żywność ekologiczna

W skrócie -

  • Metaanaliza sześciu badań epidemiologicznych opublikowanych w latach 2001–2018 wykazała, że u osób narażonych na działanie glifosatu, ryzyko rozwoju chłoniaka nieziarnic
  • zego (NHL) wzrasta o 41%
  • Spośród sześciu badań włączonych do metaanalizy pięć wykazało dodatnią korelację. W szóstym ryzyko rozwoju NHL było mniejsze ze względu na włączenie do badania osób o bardzo niskim narażeniu na glifosat
  • Większość żywności (w szczególności tej przetworzonej) jest zanieczyszczona glifosatem, a ponad 70% Amerykanów ma wykrywalny poziom glifosatu w organizmie

Według dr. Mercoli

Według sondaży, pierwszym powodem, dla którego ludzie wybierają żywność ekologiczną, jest chęć uniknięcia narażenia na pestycydy. Pestycydy nie tylko zagrażają środowisku, ale stanowią także bardzo wyraźne i bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.

Glifosat – aktywny składnik herbicydu Roundup firmy Monsanto – znalazł się na pierwszych stronach gazet, ponieważ jest to najczęściej stosowany środek chemiczny w historii ludzkości.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) określiła go jako czynnik prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi.

Nowa metaanaliza potwierdza powiązanie pomiędzy glifosatem a chłoniakiem nieziarniczym

Metaanaliza sześciu badań epidemiologicznych opublikowanych między 2001 a 2018 rokiem potwierdza, że u osób poddanych silnej ekspozycji na glifosat, ryzyko chłoniaka nieziarniczego (NHL) – grupy nowotworów krwi – wzrasta o 41%.

Według zespołu badawczego, kierowanego przez Luopinga Zhanga, toksykologa z Uniwersytetu Kalifornijskiego i członka naukowego panelu doradczego (SAP) Agencji Ochrony Środowiska (EPA) ds. rakotwórczości glifosatu, istnieje „przekonujący związek” między ekspozycją na glifosat i NHL.

Dwaj inni naukowcy, uczestniczący w spotkaniu w 2016 roku, również są członkami zespołu SAP EPA.

W tym czasie wszyscy trzej wyrazili obawy co do twierdzenia EPA, że glifosat „prawdopodobnie nie będzie rakotwórczy” dla ludzi, zauważając, że EPA nie przestrzega właściwych praktyk naukowych w ocenie tej substancji chemicznej.

Profesor Lianne Sheppard powiedziała dziennikarzowi Carey'emu Gillamowi: „Było oczywiste, że nie przestrzegają własnych zasad. Czy istnieją dowody, że glifosat jest rakotwórczy? Odpowiedź brzmi: tak”.

Pojawiły się również dowody sugerujące, że EPA współpracowała z Monsanto w celu ochrony interesów firmy poprzez manipulowanie i zapobieganie kluczowym badaniom dotyczącym potencjalnego działania rakotwórczego glifosatu.

Z sześciu badań włączonych do nowej metaanalizy, pięć wykazało dodatnią korelację. Jedno z badań, znane jako Agricultural Health Study (AHS), opublikowane w 2018 roku, nie wykazało żadnego związku.

Naukowcy są przekonani, że glifosat jest niebezpiecznym kancerogenem

Odkrycia te są złą wiadomością dla firmy Bayer, która wykupiła Monsanto i jego toksyczne produkty. Obecnie około 9 000 osób pozwało firmę Monsanto-Bayer.

Wszyscy obwiniają Roundup za spowodowanie NHL. W swojej obronie Monsanto polegało w znacznym stopniu na wynikach badań AHS, które nie wykazały korelacji między ekspozycją na glifosat a ryzykiem rozwoju NHL.

Nowy proces sądowy koncentruje się na wpływie preparatu Roundup na florę jelitową

Nawet jeśli nie jesteś narażony na działanie herbicydów zawierających glifosat (co ma miejsce w przypadku większości osób, które twierdzą, że narażenie na glifosat spowodowało u nich rozwój NHL), Twoje zdrowie jest nadal zagrożone, ponieważ większość produktów spożywczych (w szczególności przetworzonej żywności) jest zanieczyszczonych tą substancją, a ponad 70% Amerykanów ma wykrywalny poziom glifosatu w organizmie.

Program badań żywności przeprowadzony w 2016 roku przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków ujawnił, że wszystkie przetestowane produkty spożywcze były skażone Roundupem.

Health Research Institute Labs (HRI Labs) – niezależne laboratorium, które bada zarówno mikroelementy, jak i toksyny występujące w żywności, potwierdziło powszechne zanieczyszczenie glifosatem.

Według danych HRI ludzie, którzy regularnie spożywają produkty owsiane, mają dwa razy więcej glifosatu w organizmie niż ludzie, którzy nie jedzą tego zboża (prawdopodobnie dlatego, że owies jest suszony glifosatem przed żniwami).

Osoby, które regularnie spożywają żywność ekologiczną, mają o 80% niższy poziom glifosatu niż osoby, które rzadko sięgają po produkty ekologiczne.

Glifosat zabija chwasty poprzez hamowanie szlaku szikimowego w roślinie, a Monsanto od dawna twierdzi, że jest to środek bezpieczny dla ludzi, ponieważ ludzie nie mają tego szlaku.

Szlak szikimowy znajduje się jednak w ludzkich bakteriach jelitowych, które odgrywają istotną rolę w ludzkim zdrowiu.

Według Bloomberg, pozew złożony przeciwko Monsanto 13 lutego koncentruje się konkretnie na powyższej informacji.

Jednakże glifosat może również wpływać na ludzkie zdrowie poprzez wiele innych mechanizmów. Badania wykazały, że glifosat:

Naśladuje glicynę – aminokwas, którego organizm używa do produkcji białek. Działając jako substytut glicyny w organizmie, glifosat może powodować wytwarzanie uszkodzonych białek.

Jak wyjaśniono w artykule „Glycine Quells Oxidative Damage by Inhibiting NOX Superoxide Production and Boosting NADPH”, glicyna odgrywa również istotną rolę w wygaszaniu stanu zapalnego i jest wykorzystywana w procesie detoksykacji. W wyniku toksyczności glifosatu, wiele osób może nie mieć wystarczającej ilości glicyny do przeprowadzenia skutecznej detoksykacji.

Koliduje z funkcją enzymów cytochromu P450, wymaganych do aktywacji witaminy D w wątrobie i tworzenia zarówno tlenku azotu, jak i siarczanu cholesterolu, z których ten ostatni jest potrzebny do utrzymania integralności krwinek czerwonych.

Chelatuje ważne minerały, w tym żelazo, kobalt i mangan. Niedobór manganu osłabia funkcje mitochondriów i może prowadzić do toksyczności glutaminianu w mózgu.

Wpływa na syntezę aminokwasów aromatycznych i metioniny, co powoduje niedobory krytycznych neuroprzekaźników i kwasu foliowego.

Zakłóca syntezę i transport siarczanów.

Zakłóca i niszczy florę jelitową dzięki aktywności antybiotykowej.

Hamuje metabolizm siarki.

Zaburza szlaki metylacji.

Hamuje przysadkowe uwalnianie hormonu stymulującego tarczycę, co może prowadzić do niedoczynności tarczycy.

Jak dużo glifosatu masz w organizmie?

HRI Labs opracowało domowe zestawy testowe do wody i moczu, dostępne w moim sklepie internetowym. Jeśli masz wysoki poziom glifosatu, rozsądnie byłoby zmienić swoją dietę i rozważyć spożywanie większej ilości żywności ekologicznej.

Możesz także rozważyć jakąś formę detoksykacji i podjąć kroki w celu naprawienia uszkodzeń jelita spowodowanych przez glifosat i inne środki agrochemiczne. Często zdarza się, że gdy poziom glifosatu jest wysoki, prawdopodobnie masz w swoim organizmie wiele innych pestycydów.

Według badań, spożywanie żywności ekologicznej zmniejsza skażenie organizmu pestycydami

Oczywistą odpowiedzią na obawy dotyczące ekspozycji na glifosat za pośrednictwem diety jest spożywanie żywności ekologicznej.

Badanie opublikowane 12 lutego 2019 roku w czasopiśmie Environmental Research, potwierdza, że można znacznie zmniejszyć toksyczne obciążenie organizmu pestycydami, spożywając żywność ekologiczną.

Średni poziom pestycydów i metabolitów pestycydów w przypadku neonikotynoidów, pestycydów fosforoorganicznych (OP), pyretroidów, 2,4-D i innych środków (w sumie 14 związków, reprezentujących około 40 różnych pestycydów) zmniejszył się o ponad 60% w zaledwie sześć dni spożywania całkowicie ekologicznej żywności.

Próbki moczu pobierano od czterech „rasowo i geograficznie zróżnicowanych” amerykańskich rodzin – w sumie siedmiu dorosłych i dziewięcioro dzieci – przed i po przejściu na dietę całkowicie ekologiczną. Poziom OP został zredukowany najbardziej – spadł o 70%.

Jeśli chcesz uniknąć narażenia na toksyczne pestycydy, spożywaj żywność ekologiczną

Inne badania wykazały bardzo podobne wyniki, w tym:

  • Badanie opublikowane w 2006 roku w Environmental Health Perspectives wykazało, że u dzieci w wieku szkolnym karmionych ekologiczną żywnością przez pięć dni stężenie pestycydów OP spadło do poniżej wykrywalnego poziomu; poziom wzrósł natychmiast po przywróceniu konwencjonalnej diety.
  • Australijskie badanie opublikowane w 2014 roku wykazało, że dieta zawierająca co najmniej 80% żywności ekologicznej obniżyła poziom pestycydów o 89% w ciągu siedmiu dni.
  • Badanie opublikowane w 2015 roku wykazało, że poziom pestycydów OP zmniejszył się z 25 do 49% u meksykańskich dzieci w wieku od 3 do 6 lat, po spożywaniu żywności ekologicznej przez siedem dni.

Wiele badań wspiera spożywanie żywności ekologicznej, aby zminimalizować narażenie na pestycydy i poprawić odżywianie

W sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z 2016 roku pt. „Wpływ żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego na ludzkie zdrowe” wyszczególniono wiele korzyści płynących z rolnictwa ekologicznego w oparciu o przegląd literatury.

Raport jest niezwykle obszerny, ponieważ analizuje szeroki zakres wpływu żywności ekologicznej, od zawartości składników odżywczych i korzyści z mniejszego skażenia pestycydami po wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój.

Wnioski opierają się na setkach badań epidemiologicznych i laboratoryjnych oraz analizach żywności. Ponownie stwierdzono, że najwyraźniejsze korzyści płynące ze stosowania żywności ekologicznej są związane z obniżonym narażeniem na pestycydy, antybiotyki i kadm.

Chociaż amerykańskie instytucje regulujące twierdzą, że ustalenie limitów pozostałości pestycydów w produktach konwencjonalnych jest wystarczające do ochrony zdrowia publicznego, w raporcie stwierdzono, że negatywne skutki zdrowotne mogą wystąpić u dzieci nawet przy obecnym poziomie narażenia.

Co więcej, pestycydy zostały wykryte u ponad 90% matek biorących udział w badaniu. Badania wykazały również, że dieta ekologiczna zapewnia lepszy poziom odżywienia.

Między innymi:

W węgierskim badaniu opublikowanym w 2006 roku, w którym porównano wartość odżywczą żywności roślinnej produkowanej metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi, zauważono, że żywność ekologiczna zawiera „znacznie wyższe ilości niektórych przeciwutleniaczy (np. witaminy C, polifenoli, flawonoidów) i minerałów”.

W badaniu przeprowadzonym w 2010 roku dotyczącym porównania ekologicznej wołowiny pochodzącej od zwierząt karmionych trawą i wołowiny pochodzącej od zwierząt karmionych zbożami stwierdzono, że ta pierwsza zawierała zdrowsze tłuszcze i wyższy poziom CLA.

Według autorów badania, „wprowadzenie zmian w żywieniu zwierząt z hodowli konwencjonalnych może zmienić profil lipidów w taki sposób, aby poprawić wartość odżywczą mięsa”.

W badaniu opublikowanym w 2013 roku stwierdzono, że ekologiczne mleko zawiera około 25% mniej kwasów tłuszczowych omega-6 i 62% więcej kwasów tłuszczowych omega-3 niż mleko konwencjonalne, a także więcej witaminy E, beta-karotenu i korzystnego sprzężonego kwasu linolowego (CLA).

Brytyjskie badanie opublikowane w 2014 roku wykazało, że żywność ekologiczna zawiera „znacznie” wyższy poziom przeciwutleniaczy niż żywność z upraw konwencjonalnych, np. korzystne związki związane ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju chorób przewlekłych, w tym chorób serca i chorób neurodegeneracyjnych oraz niektórych nowotworów.

Grupa naukowców z Uniwersytetu w Newcastle w Wielkiej Brytanii oceniła 343 badania opublikowane w ciągu kilku dziesięcioleci.

Analiza opublikowana w 2014 roku wykazała, że chociaż poziom wielu składników odżywczych był porównywalny, kluczową różnicą między żywnością konwencjonalną a ekologiczną była zawartość antyoksydantów, przy czym ekologiczne owoce i warzywa zawierały od 18 do 69% więcej przeciwutleniaczy niż odmiany z upraw konwencjonalnych.

Instytut Badań Rolnictwa Ekologicznego w Frick w Szwajcarii potwierdził, że ekologiczne jabłka zawierają wyższy poziom przeciwutleniaczy niż odmiany konwencjonalne.

W badaniu opublikowanym w 2010 roku częściowo sfinansowanym przez amerykański Departament Rolnictwa (USDA) stwierdzono, że ekologiczne truskawki są bogatsze w składniki odżywcze niż truskawki z upraw konwencjonalnych.

Badania wykazały również, że prawdziwe ekologiczne jaja od kur z wolnego wybiegu zawierają zazwyczaj około 66% więcej witaminy A, dwukrotnie więcej kwasów tłuszczowych omega-3, trzy razy więcej witaminy E i aż siedem razy więcej beta-karotenu niż jaja nieekologiczne.

Źródła żywności ekologicznej

Podczas gdy większość ludzi myśli o żywności ekologicznej tylko w kategoriach płodów rolnych (owoców i warzyw), należy pamiętać o wybieraniu ekologicznej wołowiny, drobiu i nabiału, ponieważ zwierzęta z konwencjonalnych hodowli są karmione genetycznie zmodyfikowanymi zbożami, które są skażone glifosatem i innymi potencjalnie niebezpiecznymi substancjami.

+ Źródła i odniesienia