Przyjmowanie antybiotyku przez 2 miesiące zwiększa ryzyko udaru mózgu i zawału serca

antybiotyki

W skrócie -

  • Kobiety w wieku 60 lat i starsze, które stosowały antybiotyki przez co najmniej dwa miesiące, miały o 32% wyższe ryzyko rozwoju chorób układu krążenia niż kobiety, które nie stosowały tego typu leków
  • Wśród kobiet w starszym wieku, które przyjmowały antybiotyki przez co najmniej dwa miesiące, sześć na 1000 zachorowałoby na choroby układu krążenia, w porównaniu do trzech na 1000 kobiet, które nie stosowały antybiotyków
  • Kobiety w średnim wieku (od 40 do 59 lat), które stosowały antybiotyki dłużej niż dwa miesiące, miały zwiększone ryzyko rozwoju chorób układu krążenia o 28%
  • Prawdopodobną przyczyną zwiększonego ryzyka rozwoju chorób serca jest zabijanie przez antybiotyki pożytecznych bakterii jelitowych

Według dr. Mercoli

Stosowanie antybiotyków przez dłuższy czas przez kobiety w średnim i starszym wieku zwiększa u nich ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.

Powyższe odkrycie pochodzi z badania opublikowanego w European Heart Journal. Wykazano w nim, że kobiety w wieku 60 lat i starsze, które stosowały antybiotyki przez co najmniej dwa miesiące, miały znacznie większe ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawału serca i udaru mózgu, w porównaniu z kobietami, które nie przyjmowały tego typu leków.

Zgodnie z komunikatem prasowym, wyniki były prawdziwe nawet po uwzględnieniu innych powiązanych czynników, takich jak otyłość, współistniejące choroby przewlekłe, dieta i styl życia.

Ekspozycja na antybiotyki prowadzi do długotrwałych zmian w mikroflorze jelitowej, co może wpływać na ryzyko chorób układu krążenia.

Stosowanie antybiotyków prowadzi do zwiększenia ryzyka rozwoju chorób serca

Chociaż stosowanie antybiotyków u dorosłych w wieku od 20 do 39 lat nie zostało powiązane z ryzykiem rozwoju chorób serca, kobiety w wieku 60 lat i starsze, które stosowały antybiotyki przez co najmniej dwa miesiące, miały o 32% większe ryzyko rozwoju chorób układu krążenia niż kobiety, które nie stosowały antybiotyków.

Ogólnie rzecz biorąc, wśród kobiet w starszym wieku, które przyjmowały antybiotyki przez co najmniej dwa miesiące, sześć na 1000 zachorowałoby na choroby układu krążenia, w porównaniu do trzech na 1000 kobiet, które nie przyjmowały tego typu leków.

Kobiety w średnim wieku (od 40 do 59 lat), które stosowały antybiotyki dłużej niż dwa miesiące, miały o 28% większe ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.

Kobiety najczęściej stosowały antybiotyki w leczeniu zakażeń układu oddechowego, infekcji dróg moczowych i problemów z zębami – wyniki były prawdziwe nawet po uwzględnieniu przyczyn stosowania.

Główny autor badania, Lu Qi – dyrektor Centrum Badań nad Otyłością Uniwersytetu Tulane w Nowym Orleanie – stwierdził w komunikacie prasowym:

„Badając czas stosowania antybiotyków w różnych stadiach dorosłości, stwierdziliśmy związek między długotrwałym stosowaniem antybiotyków w wieku średnim i starszym a zwiększonym ryzykiem udaru mózgu i chorób serca w ciągu kolejnych ośmiu lat.

Ponieważ kobiety były starsze, częściej potrzebowały większej dawki antybiotyku lub dłuższego czasu stosowania, co sugeruje, że skumulowany efekt może być przyczyną silniejszego związku między stosowaniem antybiotyków a rozwojem chorób układu krążenia w starszym wieku”.

Prawdopodobną przyczyną zwiększonego ryzyka sercowego jest zabijanie przez antybiotyki pożytecznych bakterii jelitowych. „Stosowanie antybiotyków jest najważniejszym czynnikiem zmieniającym równowagę mikroorganizmów w jelitach.

Wcześniejsze badania wykazały związek między zmianami w florze jelitowej a stanem zapalnym, zwężeniem naczyń krwionośnych, udarem mózgu i chorobami serca” – powiedział Qi.

Co zdrowie jelit ma wspólnego z sercem?

Coraz powszechniejsza staje się świadomość, że antybiotyki są wrogiem zdrowia jelit – jest ona tak duża, że nawet farmaceuta w aptece może Ci zasugerować przyjmowanie probiotyków wraz z antybiotykiem, aby chronić jelita.

Jednym z zagrożeń związanych z przyjmowaniem antybiotyków jest to, że pozwalają one rozwijać się niezdrowym bakteriom, wirusom lub innym mikroorganizmom w jelitach, co może mieć negatywny wpływ na serce.

Kiedy bakterie w jelitach rozkładają lecytynę – tłuszcz znajdujący się w mięsie, jajach, nabiale i innych produktach pochodzenia zwierzęcego – wraz z pieczywem i suplementami diety oraz ich metabolitem choliną, prowadzi to do powstania produktu ubocznego o nazwie N-tlenek trimetyloaminy (TMAO).

TMAO promuje tworzenie się złogów blaszek miażdżycowych w tętnicach (miażdżycę tętnic), a im więcej TMAO jest we krwi, tym większe ryzyko rozwoju chorób serca.

Nie jest jasne, jakie bakterie jelitowe prowadzą do powstania TMAO, ale sugeruje się, że probiotyki mogą pomóc w zmniejszeniu efektu, a tym samym pomóc w zapobieganiu chorobom serca.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Atherosclerosis wykazało, że pacjenci z niewytłumaczalnie wysokimi ilościami blaszek miażdżycowych jak na ich wiek i czynniki ryzyka dla rozwoju miażdżycy, mieli wyższy poziom TMAO, siarczanu p-krezolu, glukuronidu p-krezolu i fenyloacetyloglutaminy – metabolitów wytwarzanych przez niektóre bakterie jelitowe.

Z drugiej strony, ludzie z nieoczekiwanie niskimi ilościami blaszki miażdżycowej, pomimo posiadania tradycyjnych czynników ryzyka, mieli niższe poziomy wyżej wspomnianych metabolitów. Różnic nie można wytłumaczyć czynnością nerek lub niewłaściwą dietą.

Między grupami występowała różnica w składzie flory jelitowej. Naukowcy zauważyli, że: „Mikrobiom jelitowy wydaje się odgrywać ważną rolę w miażdżycy tętnic. Odkrycia te stwarzają możliwość nowatorskiego podejścia do leczenia miażdżycy naczyń krwionośnych, takiego jak przeszczepienie flory kałowej i probiotyki”.

Niektóre antybiotyki mogą powodować śmiertelne uszkodzenia serca

Jedna klasa antybiotyków znana jako fluorochinolony może uszkodzić serce, powodując zwiększone ryzyko pęknięcia lub rozdarcia naczynia krwionośnego aorty.

Aorta jest główną tętnicą w organizmie dostarczającą utlenioną krew do układu krążenia.

W grudniu 2018 roku, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała ostrzeżenie, że fluorochinolony przyjmowane doustnie lub drogą iniekcji mogą prowadzić do rozwarstwień aorty lub pęknięć tętniaka aorty, które mogą prowadzić do poważnych krwawień lub śmierci.

Ryzyko jest tak duże, że FDA zaleciła pracownikom służby zdrowia unikanie przepisywania tego typu leków (do których należą między innymi Cipro i Levaquin) osobom z tętniakiem aorty lub zagrożonym tętniakiem aorty, w tym osobom z miażdzycą tętnic obwodowych, nadciśnieniem, niektórymi stanami genetycznymi, takimi jak zespół Marfana i zespół Ehlersa-Danlosa oraz pacjentom w podeszłym wieku.

Długoterminowe stosowanie antybiotyków zostało powiązane z polipami jelita grubego

Zmiany zachodzące w jelitach w wyniku stosowania antybiotyków mogą również wpływać na ryzyko zachorowania na raka.

W 2014 roku naukowcy znaleźli związek między stosowaniem antybiotyków a nieznacznym zwiększeniem ryzyka rozwoju raka jelita grubego (od 8% do 11%), prawdopodobnie z powodu zmian w florze jelitowej.

Podobnie, wcześniejsze badania wykazały, że ludzie mający mniejszą różnorodność bakteryjną w przewodzie pokarmowym są bardziej narażeni na rozwój raka okrężnicy.

Badanie opublikowane w 2017 roku w czasopiśmie Gut wykazało, że kobiety, które stosowały antybiotyki przez co najmniej dwa miesiące, miały zwiększone ryzyko rozwoju polipów jelita grubego.

W szczególności osoby w wieku 20 i 30-kilku lat, które stosowały antybiotyki przez co najmniej dwa miesiące, miały o 36% większe ryzyko rozwoju polipów niż osoby, które ich nie stosowały.

Wśród kobiet w wieku 40 i 50-kilku lat, które stosowały antybiotyki przez długi czas, ryzyko polipów wzrosło o 69%.

Nawet przyjmowanie antybiotyków przez 15 lub więcej dni w dowolnym przedziale wiekowym wiązało się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju polipów.

Naukowcy zauważyli, że antybiotyki „zasadniczo zmieniają mikrobiom jelit, ograniczając różnorodność i liczbę bakterii oraz zmniejszając odporność na patogenne robaki”.

Jeśli już musisz przyjmować antybiotyki, „im krócej to robisz, tym lepiej”

Antybiotyki ratują życie, gdy są właściwie stosowane, ale korzyści należy starannie rozważyć w stosunku do ryzyka zarówno krótko-, jak i długoterminowego.

W latach 2010–2011 Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) odkryły, że spośród 262 milionów recept na antybiotyki wypisanych przez lekarzy, 30% było niepotrzebnych.

Najczęściej niewłaściwie przepisywane były zalecenia dotyczące przyjmowania antybiotyków w ostrych stanach oddechowych, co jest interesujące, ponieważ opisywane badanie wykazało również, że infekcje dróg oddechowych są częstym powodem, dla którego starsze kobiety przyjmują antybiotyki przez dłuższy czas.

Infekcje górnych dróg oddechowych zwykle wywołują wirusy, wobec których antybiotyki są bezużyteczne.

W krótkim okresie, 20% dorosłych, którym przepisano antybiotyki w szpitalu, doświadczyło działań niepożądanych, a 20% z tych działań niepożądanych wystąpiło u pacjentów, którzy nie potrzebowali antybiotyków w pierwszej kolejności.

Ponadto, każde dodatkowe 10 dni terapii antybiotykowej prowadziło do wzrostu ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych o 3%, więc im dłużej przyjmowano antybiotyki, tym większe było ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Co więcej, już jeden cykl antybiotykoterapii negatywnie zmienia florę jelitową na okres do jednego roku, dlatego należy przyjmować antybiotyki tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Poprzednie badania przeprowadzone przez Qi i współpracowników wykazały, że jeden cykl antybiotykoterapii prowadzi do długotrwałych i niekorzystnych zmian w zdrowiu jelit i zwiększa ryzyko oporności bakterii na antybiotyki.

Przyjmowanie antybiotyków przez co najmniej dwa miesiące zwiększa ryzyko śmierci ze wszystkich przyczyn o 27% wśród starszych kobiet, w porównaniu z kobietami, które nie przyjmowały tych leków.

Kobiety przyjmujące antybiotyki przed dłuższy okres czasu miały również o 58% większe ryzyko śmierci z powodu problemów z sercem.

Według Qi: „Nasze badanie sugeruje, że antybiotyki powinny być stosowane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Biorąc pod uwagę potencjalnie skumulowane działania niepożądane, im krótszy czas stosowania antybiotyku, tym lepiej”.

Oporność na antybiotyki rośnie

Prawdopodobnie największym ryzykiem stosowania antybiotyków jest rozprzestrzenianie się chorób powodowanych przez bakterie oporne na antybiotyki.

Każdego roku co najmniej 2 miliony Amerykanów choruje na infekcje, których przyczyną są bakterie oporne na leki, a 23 000 z nich umiera. Wiele innych osób umiera z powodu powikłań tego typu infekcji.

Na całym świecie 700 000 osób umiera każdego roku z powodu chorób wywoływanych przez bakterie oporne na antybiotyki i szacuje się, że do 2050 roku więcej osób będzie chorowało na takie infekcje niż na raka.

Obecnie, dziesiątki tysięcy Amerykanów może być bezbronnych wobec zagrażającym życiu infekcjom występującym po operacjach lub chemioterapii, właśnie przez oporność bakterii na antybiotyki.

W jednym z badań oszacowano, że nawet 50,9% patogenów wywołujących zakażenia miejsca operowanego i 26,8% bakterii wywołujących infekcje po chemioterapii, jest już opornych na powszechnie stosowane antybiotyki.

Jeśli skuteczność antybiotyków spadnie o kolejne 10%, może to spowodować wzrost zakażeń o 40 000 i 2100 dodatkowych zgonów po zabiegu chirurgicznym i chemioterapii każdego roku.

30% spadek skuteczności może oznaczać kolejne 120 000 zakażeń i 6 300 zgonów rocznie – podsumowali naukowcy. Co gorsza, jeśli skuteczność antybiotyków spadnie o 70%, w USA może wystąpić wzrost infekcji o 280 000, co w rezultacie zwiększy liczbę zgonów o 15 000.

W celu ochrony serca, jelit i ogólnego stanu zdrowia ważne jest, aby dokładnie rozważyć, czy zastosowanie antybiotyku w danym przypadku jest naprawdę konieczne.

Tymczasem rolnictwo pozostaje siłą napędową wzrostu oporności bakterii na antybiotyki, zarówno w odniesieniu do żywego inwentarza hodowanego w modelu skoncentrowanego żywienia zwierząt (CAFO), jak i opryskiwania antybiotykami jako pestycydami upraw takich jak cytrusy.

W celu ochrony, wybieraj żywność ekologiczną wolną od antybiotyków i stosuj antybiotyki do celów medycznych tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Jeśli musisz zażywać antybiotyki, dodaj do swojej diety więcej tradycyjnie fermentowanych pokarmów, aby zoptymalizować florę jelitową.

Ponadto rozważ użycie probiotyków zarodnikowych (sporebiotics), które zawierają części drobnoustrojów zwanych Bacillus i znacznie zwiększają tolerancję immunologiczną.

Po zakończeniu antybiotykoterapii zalecam również przyjmowanie korzystnych drożdży Saccharomyces boulardii, aby zapobiec wtórnym powikłaniom leczenia antybiotykami, takim jak biegunka.