Wskaźnik Urodzeń Osiąga Rekordowo Niski Poziom, A Jednocześnie Rośnie Liczba Przedwczesnych Porodów

spadek liczby narodzin

W skrócie -

  • Informacje z Krajowego Systemu Statystyki Amerykańskich Centr Kontroli i Prewencji Chorób pokazują, że ogólna liczba nowych urodzeń spadła o 2% w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem; wskaźnik porodów wśród kobiet w wieku od 20 do 24 lat spada średnio o 4% rocznie od 2007 roku
  • Niektórzy przypisują tę tendencję niestabilności ekonomicznej, podczas gdy inni byli zaskoczeni, ponieważ spodziewali się, że wzrost gospodarczy widoczny w ostatnich latach wywoła stabilizację lub wzrost liczby urodzonych dzieci. Odpowiedź może być związana z wieloma czynnikami, w tym narażeniem na toksyny środowiskowe i wzrostem niedoboru witaminy D w populacji
  • Wskaźnik porodów wśród nastolatek spadł o 7% w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem, czyli w sumie o 60% od 2007 roku i 72% od 1991 roku; jednocześnie 41% uczniów szkół średnich jest aktywnych seksualnie, z czego 59% stosuje prezerwatywy, 19% stosuje pigułki antykoncepcyjne, a 1,6% stosuje wkładkę domaciczną lub implant w celu zapobiegania ciąży
  • Rośnie również liczba przedwczesnych porodów, co może prowadzić do utraty wzroku, infekcji, zespołu zaburzeń oddechowych lub śmierci. Dowody potwierdzają związek między niskim poziomem witaminy D u matki a zwiększonym ryzykiem przedwczesnego porodu, rozwoju stanu przedrzucawkowego i cukrzycy ciążowej. Chroń swoje zdrowie i ciążę – poproś swojego lekarza o wykonie badania sprawdzającego poziom witaminy D

Według dr. Mercoli

Pytanie o to, czy założyć rodzinę, czy nie, jest dla wielu osób problematyczne. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich ważnych decyzji, istnieje wiele osób, które już w wieku nastoletnim były pewne tego, że chcą mieć dzieci oraz osoby, które zastanawiają się, czy podążanie śladami rodziców jest dla nich właściwym wyborem.

Być może czytaliście historie o niepłodnych kobietach i mężczyznach, którzy są określani jako „zdesperowani pod kątem posiadania dzieci”, podczas gdy w rzeczywistości doświadczają tego, co wcześniejsze pokolenia uważały za normalne i naturalne pragnienie.

Innymi słowy, chociaż wiele osób zgadza się, że ludzie są zaprogramowani na pragnienie seksu, nie wszyscy uważają, że seks musi prowadzić do prokreacji. Jednak bez dzieci rasa ludzka powoli wymrze, a Ziemię przejmą rośliny i zwierzęta, które kontynuują naturalny plan prokreacji.

Posiadanie dzieci nie należy do łatwych decyzji. Jeśli wierzyć wnioskom z ostatnich badań Amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób dotyczących współczynników urodzeń, wydaje się, że więcej osób celowo decyduje się na życie bez dzieci.

Niski wskaźnik urodzeń oznacza, że nie ma zastępowalności pokoleń

Jednym z celów Krajowego Systemu Statystyki (NVSS) CDC jest śledzenie ważnych wydarzeń, w tym liczby narodzin, zgonów, małżeństw, rozwodów i zgonów płodów. Współpracując z partnerami państwowymi, NVSS analizuje dane i publikuje je online.

W najnowszej analizie, NVSS przedstawiło tymczasowe dane z 2018 roku dotyczące liczby urodzeń i przedwczesnych porodów, a także opieki prenatalnej, porodu przez cięcie cesarskie i dzieci o niskiej masie urodzeniowej. Według CDC dane oparte są na 99,73% zarejestrowanych urodzeń z 2018 roku, więc chociaż badanie jest tymczasowe, obejmuje większość danych.

Badacze porównali dane z 2017 roku z poprzednimi latami, stwierdzając znaczne różnice. Naukowcy odkryli, że porównaniu do 2017 roku liczba urodzeń w 2018 roku spadła ogółem o 2%, co jest czwartym rokiem z rzędu, w którym spadła łączna liczba urodzeń. Jest to również najniższa liczba urodzeń odnotowana od 1986 roku.

Według raportu, ogólny współczynnik dzietności wynosił 59,0 urodzeń na 1000 kobiet w wieku od 15 do 44 lat. Istnieją trzy powszechnie stosowane wskaźniki dotyczące liczby urodzeń i płodności.

Ogólny wskaźnik płodności (GFR) to liczba urodzeń w danym roku na 1000 kobiet w wieku rozrodczym, całkowita płodność to liczba posiadanych dzieci, a całkowity wskaźnik płodności (TFR) jest liczbą hipotetyczną, określającą liczbę dzieci, jaką może mieć kobieta w oparciu o obecne wzorce płodności. Po raz pierwszy od dwóch dekad GFR i TFR wskazują, że płodność osiągnęła rekordowo niski poziom.

TFR wynoszący 2,1 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym nazywa się płodnością na poziomie zastępczym, ponieważ reprezentuje średnią liczbę dzieci potrzebną do utrzymania populacji i zastąpienia pokolenia. Według raportu CDC, w 2018 roku TFR wyniosło 1728 urodzeń na 1000 kobiet, co stanowi spadek o 2% w stosunku do wskaźnika z 2017 roku.

Wiadomość ta zaskoczyła ekspertów, którzy śledzą te trendy, ponieważ spodziewali się, że wzrost gospodarczy obserwowany w ciągu ostatnich ośmiu lat wywoła stabilizację, a nawet wzrost liczby urodzeń dzieci w 2018 roku.

Mniej dzieci i więcej przedwczesnych porodów

Wskaźnik urodzeń dla kobiet w wieku od 20 do 24 lat wynosi 67,9 na 1000 kobiet, co stanowi spadek o 4% w stosunku do 2017 roku – jestto kolejny rekordowo niski wynik. Od 2007 roku wskaźnik dla tej grupy wiekowej spada średnio o 4% rocznie. Zmniejszyła się również liczba porodów w kolejnych dwóch przedziałach wiekowych – o3% dla kobiet w wieku od 25 do 29 lat i o 1% dla kobiet w wieku od 30 do 34 lat.

Tymczasowe dane dotyczące kobiet w wieku od 35 do 39 lat i od 40 do 44 lat pokazują wzrost w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku. Ogólnie rzecz biorąc, CDC stwierdziło, że wskaźnik dla kobiet w wieku od 40 do 44 lat stale rośnie średnio o 3% każdego roku od 1982 roku.

Całkowita liczba kobiet otrzymujących opiekę prenatalną w pierwszym trymestrze ciąży pozostała względnie stabilna – 77,5% w 2018 roku w porównaniu do 77,3% w 2017 roku. Różnica między liczbą cięć cesarskich w latach 2018–2017 wynosi tylko 0,1%. Jednak wskaźnik przedwczesnych porodów rośnie czwarty rok z rzędu – od 2014 roku wzrósł o 5%.

Stwierdzono, że wzrosła ogólna liczba dzieci przedwcześnie urodzonych w 34–36 tygodniu ciąży, podczas gdy spadła liczba wcześniaków – urodzonych przed 34 tygodniem ciąży. Dane CDC pokazują również liczbę urodzeń według miejsca zamieszkania. Kalifornia miała najwyższą liczbę urodzeń w 2018 roku, tuż za nią Teksas, który również miał najniższy odsetek opieki prenatalnej w pierwszym trymestrze ciąży.

Spadek porodów wśród nastolatek może być trudny do wyjaśnienia

Według Światowej Organizacji Zdrowia, w krajach rozwijających się około 16 milionów dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat i 2,5 miliona dziewcząt poniżej 16 lat co roku rodzi dzieci. Powikłania związane z ciążą i porodem są główną przyczyną zgonów dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat na całym świecie.

Jednak według raportu CDC, w USA wskaźnik porodów wśród amerykańskich nastolatek w 2018 roku spadł o 7% od 2017 roku, co stanowi kolejny rekordowo niski poziom w tej grupie wiekowej. Raport wykazał, że wskaźnik porodów wśród nastolatek spada prawie o 8% każdego roku od 2007 roku, łącznie spadł o 60% od 2007 roku i o 72% od 1991 roku.

Jeśli spojrzysz na liczbę nastolatków uprawiających seks, Resource Center for Adolescent Pregnancy Prevention rzuca nieco światła na jeden z powodów spadku wskaźników ciąż wśród nastolatek. Dane centrum z 2015 roku wykazały, że 41% uczniów szkół średnich zgłosiło odbycie stosunku seksualnego, a 30% zgłosiło regularną aktywność seksualną; 46% starszych uczniów szkół średnich było aktywnych seksualnie, a 21% nastolatków, które odbyły stosunek seksualny w ciągu ostatnich trzech miesięcy, spożywało wcześniej alkohol lub narkotyki.

Jednak w porównaniu z liczbami z 1991 roku, kiedy rozpoczęło się gromadzenie danych dotyczących zachowań seksualnych nastolatków, liczby te znacząco spadły. Korzystając z danych z Guttmacher Institute i CDC stwierdzono, że:

  • W latach 1991–2015 liczba nastolatków, którzy kiedykolwiek uprawiali seks, spadła z 59% do 41%
  • Odsetek nastolatków uprawiających seks we wcześniejszym wieku spada od 1988 roku
  • Stosowanie środków antykoncepcyjnych wzrosło w porównaniu do lat 90. XX wieku
  • Wielu nastolatków informuje o zachowaniach seksualnych innych niż seks waginalny

W raporcie zasugerowano, że połączenie tych czynników z pewnością przyczynia się do obniżenia liczby ciąż i porodów wśród nastolatków.

Centrum odkryło również, że 59% aktywnych seksualnie studentów używało prezerwatyw. Jednak użycie prezerwatyw było wyższe w dziewiątej klasie niż u seniorów szkół średnich. Tylko 19% stosowało tabletki antykoncepcyjne, a 1,6% stosowało wkładkę domaciczną lub implant, aby zapobiec ciąży.

Według CDC liczba porodów wśród nastolatek może być również powiązana z liczbą nastolatków, którzy stosują najmniej skuteczne rodzaje kontroli urodzeń. CDC twierdzi, że prezerwatywy i pigułki antykoncepcyjne są mniej skuteczne w zapobieganiu ciąży, gdy nie są stosowane konsekwentnie lub prawidłowo.

W połączeniu z 21% nastolatków pod wpływem narkotyków i alkoholu przed seksem, metody kontroli urodzeń mogą nie być stosowane właściwie lub wcale. Innymi słowy, chociaż prawdopodobne jest, że te statystyki nakładają się na siebie, to wskazują, że istnieje odsetek aktywnych seksualnie uczniów szkół średnich, którzy nie stosują kontroli urodzeń w jednym z najbardziej płodnych okresów ich życia – co może wskazywać na inne czynniki wpływające na niskie wskaźniki porodów w tej grupie, które nie mają nic wspólnego z aktywnością seksualną.

Czy wpływ mają toksyny środowiskowe, niedobór witaminy D czy ekonomia?

Chociaż wiele osób wskazuje na korelację między spadkiem liczby urodzeń a stabilnością finansową ludzi w wieku 20 i 30 lat po krachu gospodarczym w 2008 roku, znaczny wpływ na późniejsze ciąże i obniżenie płodności może mieć również zbyt niski poziom witaminy D i wzrost poziomu toksyn środowiskowych.

Naukowcy z innych krajów rozwiniętych również zaobserwowali spadek wskaźnika urodzeń. W Kanadzie, TFR w 2017 roku wyniósł 1 496,1 urodzeń na 1000 osób w porównaniu do 1 581,8 w 2014 roku. W Anglii i Walii wskaźnik ten spadał przez 5 lat z rzędu do 2017 roku – z 1,94 w 2012 roku do 1,76 w 2017 roku.

Wraz ze spadkiem liczby urodzeń zmieniają się również inne czynniki wpływające na płodność, takie jak rosnące ilości toksyn środowiskowych zanieczyszczających wodę i żywność oraz wzrost niedoboru witaminy D w populacji.

Starając się ograniczyć narażenie rosnących dzieci, Amerykańska Akademia Pediatryczna poprosiła rodziców o ograniczenie ekspozycji dzieci na niebezpieczne tworzywa sztuczne z opakowań żywności i chemiczne dodatki do żywności, ostrzegając, że mogą one szkodzić zdrowiu dzieci przez wiele lat. W oświadczeniu dotyczącym tego zalecenia napisano:

„Obecnie w Stanach Zjednoczonych ponad 10 000 chemikaliów może być bezpośrednio lub pośrednio dodawanych do żywności i materiałów mających kontakt z żywnością, zgodnie z poprawką dotyczącą dodatków do żywności z 1958 roku do federalnej ustawy o żywności, lekach i kosmetykach z 1938 roku (numer 85-929).

Wiele z nich zostało wprowadzonych do użytku przez rząd federalny przed poprawką z 1958 roku. Szacuje się, że 1000 chemikaliów jest stosowanych z oznaczeniem „ogólnie uznany za bezpieczny” (GRAS) bez zgody amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)”.

Prawie 80% z 4000 dodatków celowo dodawanych do żywności nie ma wystarczających informacji, aby określić, jakie ilości można bezpiecznie spożywać, a tylko 6,7% ma dane dotyczące toksykologii reprodukcyjnej. Innymi słowy, wiele dodatków celowo wprowadzanych do żywności nie ma wystarczających informacji o tym, jak wpływają na zdolności reprodukcyjne spożywających je dzieci i dorosłych.

Ponadto, coraz większa liczba nastolatków i młodych pokoleń w pierwszych latach rozrodczych spędza prawie 90% swojego czasu w domu. Rozsądna ekspozycja na słońce prowadzi do wytwarzania witaminy D w organizmie, co wiąże się z zapobieganiem wielu chorobom, w tym przedwczesnym porodom.

Niski poziom witaminy D został powiązany z przedwczesnymi porodami

Przedwczesne porody zwiększają ryzyko, że urodzone dziecko będzie miało więcej problemów zdrowotnych, w tym długotrwałych problemów zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na całe ich życie. Według March of Dimes, co roku 10% dzieci w USA rodzi się przedwcześnie.

Problemy zdrowotne związane z przedwczesnym porodem obejmują zwiększone ryzyko infekcji, retinopatię wcześniaków prowadzącą do utraty wzroku, martwicze zapalenie jelit (zniszczenie jelit przez bakterie), zespół zaburzeń oddechowych i krwotok śródkomorowy (krwawienie w mózgu).

Dowody naukowe potwierdzają związek między niskim poziomem witaminy D u matki a zwiększonym ryzykiem przedwczesnego porodu. W jednym badaniu z udziałem 1064 kobiet naukowcy przeanalizowali zbadane poziomy witaminy D i stwierdzili, że kobiety z poziomem wynoszącym co najmniej 40 nanogramów na mililitr (ng/ml) mają o 62% mniejsze ryzyko przedwczesnego porodu w porównaniu do kobiet, których poziom witaminy D wynosił poniżej 20 ng/ml.

Związek pozostał istotny nawet po uwzględnieniu czynników społeczno-ekonomicznych. Jednakże, implikacje niedoboru witaminy D w czasie ciąży mogą być jeszcze większe. Ciąża to czas wielkich zmian fizjologicznych dla kobiety i jej rozwijającego się dziecka, które mają wpływ na całe ich późniejsze życie.

Witamina D ma znaczący wpływ na wiele procesów, w tym przedwczesne porody, stan przedrzucawkowy, cukrzycę ciążową u matki i astmę u dziecka. Monitorowanie poziomu witaminy D powinno być standardem opieki w czasie ciąży, ale te badania nie są jeszcze powszechne.

Możesz poprosić swojego lekarza o zbadanie poziomu witaminy D we krwi lub zapisać się do GrassrootsHealth’s Protect Our Children już TERAZ! Celem tego projektu jest rozwiązanie problemu niedoboru witaminy D u kobiet w ciąży i dzieci oraz zwiększenie globalnej świadomości na temat zagrożeń dla zdrowia wynikających z niedoboru witaminy D.

+ Źródła i odniesienia