Resweratrol poprawia poziom cukru we krwi

owoce

W skrócie -

  • Resweratrol jest przeciwutleniaczem, który ma działanie neuroprotekcyjne, dzięki czemu chroni przed wieloma chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i udar mózgu
  • Resweratrol może zwiększać mózgowy przepływ krwi, chroniąc przed depresją i zapaleniem mózgu, a nawet poprawia umiejętność uczenia się, nastrój i pamięć
  • Ostatnie badanie wskazuje na zdolność resweratrolu do poprawy poziomu cukru we krwi u osób chorych na cukrzycę typu 2
  • Resweratrol zmniejszał poziom cukru we krwi na czczo, zwiększał poziom lipoprotein o wysokiej gęstości oraz poprawiał poziom insuliny u osób chorych na cukrzycę typu 2
  • Resweratrol leczy również powikłania w cukrzycy bez konieczności stosowania niebezpiecznych leków na receptę
  • Resweratrol odgrywa ważną rolę zarówno w zapobieganiu nowotworom, jak i wzmacnianiu działania leków przeciwnowotworowych

Według dr. Mercoli

Często pisałem o wielu zaletach resweratrolu, który jest fitoszwiązkiem należącym do klasy polifenolowych związków stilbenu występujących w niektórych roślinach. Ta naturalnie występująca substancja, znana również jako 3,4',5-trihydroksystilben, działa jako przeciwutleniacz o działaniu neuroprotekcyjnym, dzięki czemu chroni przed wieloma chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i udar mózgu.

To nie jest koniec cennych działań resweratrolu. W przeciwieństwie do wielu innych przeciwutleniaczy, resweratrol przenika przez barierę krew-mózg, która oddziela krew mózgu od płynu pozakomórkowego w ośrodkowym układzie nerwowym.

Ta zdolność oznacza, że resweratrol może zwiększać mózgowy przepływ krwi, a tym samym prawdopodobnie chroni przed udarem i otępieniem, depresją, stanem zapalnym mózgu, gromadzeniem się płytki z bakterii i grzybów związanej z chorobą Alzheimera, a ponadto może poprawić umiejętność uczenia się, nastrój i pamięć.

Ostatnio naukowcy potwierdzili inną korzystną właściwość resweratrolu – zdolność do poprawy poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Po zaledwie ośmiu tygodniach suplementacji resweratrolem, u pacjentów spadł poziom cukru we krwi na czczo, wzrósł poziom lipoprotein o wysokiej gęstości oraz poziom insuliny. Jest to cenny składnik odżywczy o wielu zaletach. Sam go suplementuję.

Ważne implikacje dla osób z cukrzycą typu 2

W najnowszym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Phytotherapy Research, 71 pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2DM), nadwagą i wskaźnikiem masy ciała między 25 a 30, otrzymywało 1000 mg trans-resweratrolu na dobę lub metylocelulozy (placebo) przez osiem tygodni. Profile lipidowe i glikemiczne pacjentów mierzono przed badaniem i po nim.

Chociaż u badanych osób nie zaobserwowano zmiany wagi, kształtu ani składu ciała podczas trwania badania – zwanych pomiarami antropometrycznymi – naukowcy odkryli, że:

„W skorygowanym modelu (wiek, płeć i wyjściowy wskaźnik masy ciała), w porównaniu z placebo resweratrol zmniejszał poziom cukru we krwi na czczo (-7,97 ± 13,6 mg/dl, p=0,05) i zwiększał poziom lipoprotein o wysokiej gęstości (3,62 ± 8,75 mg/dl, p=0,01).

Ponadto średnia różnica poziomów insuliny była istotna statystycznie (-0,97 ± 1,91, μIU/ml, p=0,02)... Stwierdzono, że 8-tygodniowa suplementacja resweratrolu miała korzystny wpływ na niektóre parametry sercowo-metaboliczne u pacjentów z cukrzycą typu 2”.

W innym badaniu uzyskano podobne, równie zachęcające wyniki. 56 pacjentów, którzy mieli zarówno cukrzycę typu 2, jak i chorobę wieńcową (CHD), otrzymywało resweratrol lub placebo tylko przez cztery tygodnie. Naukowcy stwierdzili, że:

„Resweratrol zmniejszał glikemię na czczo, poziom insuliny i insulinooporność oraz znacznie zwiększał wrażliwość na insulinę w porównaniu do placebo. Resweratrol znacznie zwiększył poziom cholesterolu HDL i znacznie obniżył stosunek cholesterolu całkowitego do HDL w porównaniu do placebo.

Ponadto resweratrol spowodował znaczący wzrost całkowitej zdolności antyoksydacyjnej (TAC) i znaczne zmniejszenie poziomu aldehydu malonowego (MDA) w porównaniu do placebo.

Czterotygodniowa suplementacja resweratrolu u pacjentów z T2DM i CHD miała korzystny wpływ na kontrolę glikemii, poziom cholesterolu HDL, stosunek cholesterolu całkowitego do HDL, poziomy TAC i MDA. Resweratrol zwiększał również aktywację PPAR-γ i SIRT1 w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) pacjentów z T2DM i CHD”.

Resweratrol może zapobiegać powikłaniom cukrzycy typu 2

Z pewnością sprzedaż syntetycznych leków przeciwcukrzycowych jest dochodowym przedsięwzięciem dla przemysłu farmaceutycznego. Jednak fitozwiązki, takie jak resweratrol i inne naturalne metody leczenia, są wyraźnie korzystniejsze dla osób z cukrzycą, ponieważ nie wywołują tylu działań niepożądanych co leki na receptę i często są łatwiej dostępne. Zatem jeśli naturalna substancja, taka jak resweratrol, może pomóc w zapobieganiu powikłaniom cukrzycy, jak sugeruje najnowszy numer czasopisma Current Diabetes Reviews, jest to dobra wiadomość.

Według naukowców, resweratrol i kilka innych fitozwiązków może być bardzo obiecujących w walce z powikłaniami cukrzycy, ale należy przeprowadzić więcej badań:

„Większość zgłoszonych ustaleń koncentruje się na jednym aspekcie kilku procesów biochemicznych, np. zwiększeniu wykorzystania glukozy, przeciwutlenianiu, indukcji produkcji insuliny, antyglikacji itp. Dogłębne badanie fitozwiązków pod kątem czynników funkcjonalnych, immunologicznych i biochemicznych sugerujące ich skuteczność, a także bezpieczeństwo w leczeniu cukrzycy, jest rzadko zgłaszane…

Nasze badanie prezentuje zatem obfitość dowodów klinicznych dotyczących skuteczności fitozwiązków, a jednocześnie brak zatwierdzonych klinicznie fitozwiązków sprzedawanych jako leki w leczeniu cukrzycy i powiązanych z nią powikłań”.

Naukowcy mają rację. Pilnie potrzebne są naturalne metody leczenia powikłań cukrzycy. W krajach rozwiniętych zgony z powodu powikłań cukrzycy i przewlekłych chorób układu oddechowego są poprzedzone zgonami z powodu chorób sercowo-naczyniowych i raka. Właściwości przeciwcukrzycowe resweratrolu, a także potencjalne efekty przeciwstarzeniowe, o których pisałem wcześniej, zostały przedstawione w czasopiśmie Cell.

Resweratrol w chemoprewencji wielu nowotworów

Wiele naturalnych substancji ma silne naukowe dowody potwierdzające ich zdolność do zmniejszania ryzyka raka, a resweratrol jest jednym z najbardziej imponujących związków z tej grupy. W Narodowej Bibliotece Medycznej Stanów Zjednoczonych w National Institutes of Health, która prowadzi tak zwaną bazę danych „Pubmed”, w 2019 roku było 3662 referencji dotyczących resweratrolu w odniesieniu do raka (ogółem), 546 referencji dotyczących raka piersi, 263 raka jelita grubego, 249 raka prostaty, 230 raka płuc i 106 referencji dotyczących raka jajnika.

W 2018 roku naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii odkryli, że resweratrol może zapobiegać rozwojowi raka płuc u niektórych myszy, którym podano czynniki rakotwórcze powodujące ten typ nowotworu.

„Stosując resweratrol, próbowaliśmy zapobiegać rozwojowi raka płuc wywołanemu przez czynniki rakotwórcze u myszy znajdujące się w dymie papierosowym... – powiedział Muriel Cuendet, profesor nadzwyczajny w School of Pharmaceutical School of Geneva of Science. U leczonych myszy zaobserwowano 45-procentowe zmniejszenie ryzyka powstawania nowotworu na mysz, co sugeruje, że „resweratrol może zapobiegać rozwojowi raka płuc”.

Naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego przypuszczali, że mechanizm chemoprewencji obserwowany w przypadku resweratrolu jest prawdopodobnie związany z procesem, w którym komórki programują własną śmierć, a z którego komórki rakowe uciekają – mechanizm zwany apoptozą.

Resweratrol może chronić pacjentów podczas leczenia raka

Wyobraź sobie naturalną substancję, która nie tylko może zapobiec rozwojowi raka, ale zminimalizować niektóre znane skutki uboczne leczenia raka. Istnieją dowody przemawiające za korzystnymi właściwościami resweratrolu. Chemioterapia i radioterapia, dwie powszechne metody leczenia raka, są często związane z depresją, zmęczeniem, anoreksją, bólem neuropatycznym i zaburzeniami snu – resweratrol może pomóc pacjentom leczonym w ten sposób. Naukowcy będący autorami badania opublikowanego w 2011 roku w czasopiśmie Experimental Biology and Medicine napisali:

„W ciągu ostatniej dekady coraz więcej dowodów wykazało, że rozregulowanie szlaków reakcji zapalnej przyczynia się do powstawania tych objawów. Stwierdzono, że u pacjentów z rakiem występuje wyższy poziom cytokin prozapalnych, takich jak interleukina-6. Czynnik jądrowy (NF -κB jest głównym mediatorem szlaków reakcji zapalnej.

Dlatego środki przeciwzapalne, które mogą modulować aktywację NF-κB i szlaki zapalne, mogą potencjalnie złagodzić u pacjentów objawy związane z rakiem.

Ze względu na wielokierunkowe działanie, niski koszt, niską toksyczność i natychmiastową dostępność, środki naturalne zyskały znaczną uwagę odnośnie do zapobiegania i leczenia objawów związanych z rakiem. W niniejszym artykule skupiono się na wpływie NF-κB i szlaków reakcji zapalnej na objawy związane z rakiem.

Omówiono również, w jaki sposób związki, takie jak kurkumina, genisteina, resweratrol, galusan epigallokatechiny i likopen mogą modulować szlaki zapalne, a tym samym zmniejszać objawy związane z rakiem u pacjentów”.

Resweratrol może odwrócić działania niepożądane chemioterapii

Chemioterapia może powodować starzenie się jajników, wczesną menopauzę, a u młodych kobiet bezpłodność – działania niepożądane leczenia raka. Jednak niektóre badania pokazują, że resweratrol może odwrócić niektóre z tych szkodliwych skutków ubocznych. Oto, co naukowcy napisali w czasopiśmie Aging:

„Wykazaliśmy, że resweratrol (30 mg/kg/dobę) łagodzi utratę oogonalnych komórek macierzystych i wykazuje działanie łagodzące apoptozę oksydacyjną indukowaną Bu/Cy w jajnikach myszy, co można przypisać osłabieniu poziomu utleniania w jajnikach.

Dodatkowo wykazaliśmy, że Res wywierał zależne od dawki działanie na oogonalne komórki macierzyste i osłabiał cytotoksyczność indukowaną H2O2 i uszkodzenia spowodowane stresem oksydacyjnym wywoływanym przez aktywację Nrf2 in vitro. Dlatego resweratrol może być potencjalnym lekiem terapeutycznym stosowanym w celu zapobiegania starzeniu jajników wywołanemu chemioterapią”.

Resweratrol wzmacnia działanie leków stosowanych w chemioterapii

W 2018 roku naukowcy odkryli inne związane z rakiem korzyści resweratrolu. „Rak trzustki (PC) jest jedną z pięciu głównych przyczyn zgonów związanych z rakiem” – napisali naukowcy w czasopiśmie Cell Proliferation, a jednak „leki chemioterapeutyczne słabo docierają do guza z powodu braku dopływu krwi”.

Podczas gdy preferowanym lekiem w chemioterapii jest gemcytabina, często pojawia się oporność, zarówno wewnętrzna, jak i nabyta, nawet gdy niewielka ilość leku dociera do guza trzustki – twierdzą naukowcy. W tym przypadku przydatny okazuje się resweratrol.

Resweratrol wzmacnia chemioterapię poprzez hamowanie indukowanych przez gemcytabinę komórek rakowych, które namnażają się, różnicują, odnawiają się i są odporne na terapie przeciwnowotworowe –– piszą naukowcy zajmujący się proliferacją komórek:

„Poprzednie badanie wykazało, że resweratrol zwiększa wrażliwość komórek PC na gemcytabinę poprzez aktywację szlaku sygnałowego AMPK. Ponadto badanie przeprowadzone na myszach określiło działanie resweratrolu i gemcytabiny in vivo.

Według tego badania resweratrol nasilił wpływ gemcytabiny na wzrost guza. W naszych obecnych badaniach stwierdziliśmy, że resweratrol zwiększa wrażliwość komórek PC na gemcytabinę poprzez zahamowanie ekspresji SREBP1.

Obniżenie poziomu SREBP1 przez resweratrol przezwyciężyło macierzystość indukowaną przez gemcytabinę w obu liniach komórkowych PC i modelu myszy KPC.

Podsumowując, nasze dane dostarczają dowodów, że resweratrol zwiększa wrażliwość na gemcytabinę i odwraca macierzystość indukowaną przez gemcytabinę poprzez hamowanie ekspresji SREBP1. Odkrycia te sugerują, że resweratrol jest silnym czynnikiem uwrażliwiającym komórki na chemioterapię, a SREBP1 jest istotnym celem w leczeniu raka”.

Dzięki swoim właściwościom związanym z rakiem i niedawno potwierdzoną zdolnością do poprawy poziomu cukru we krwi, resweratrol jest cenną, naturalną substancją o niezliczonych cudownych zastosowaniach.

Resweratrol pomaga kontrolować stan zapalny, obecny w większości chorób

Zapalenie może być związane z prawie każdą chorobą. Dr Josh Axe – założyciel Exodus Health Center – jednej z największych klinik medycyny funkcjonalnej na świecie, twierdzi, że stan zapalny jest powiązany z prawie każdą chorobą:

„Chociaż od dawna wiadomo, że zapalenie odgrywa istotną rolę w chorobach alergicznych, takich jak astma, to zapalenie stawów, choroba Crohna, choroba Alzheimera, rak, choroba sercowo-naczyniowa, cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i choroba Parkinsona również mogą być związane z przewlekłym stanem zapalnym w organizmie.

Zapalenie nie zawsze jest złe; jest naturalną obroną organizmu przed uszkodzonymi komórkami, wirusami, bakteriami itp. Ma na celu usunięcie szkodliwych lub obcych najeźdźców i wyleczenie się”.

Ze względu na niezwykłe właściwości resweratrolu jako przeciwutleniacza i substancji przeciwzapalnej, przyjmowanie suplementów resweratrolu i spożywanie zawierających go pokarmów może znacznie przyczynić się do zmniejszenia stanu zapalnego. Jednak innym bezpośrednim i znaczącym sposobem na poradzenie sobie z zapaleniem jest pozbycie się dietetycznych czynników wyzwalających stan zapalny. Do czterech częstych czynników wyzwalających stan zapalny należą:

  • Utleniony cholesterol, taki jak ze zbyt mocno ugotowanej jajecznicy
  • Wszelkie potrawy gotowane w wysokich temperaturach
  • Tłuszcze trans (czytaj etykiety, aby uniknąć olejów estryfikowanych lub uwodornionych)
  • Cukier i zboża

Kilka ziół i przypraw również ma silne działanie przeciwzapalne. Według Bulletproof 360, pół łyżeczki mielonego cynamonu ma tyle samo przeciwutleniacze co pół szklanki jagód, a połowa łyżeczki suszonego oregano zawiera podobną ilość przeciwutleniaczy co 3 szklanki surowego szpinaku. Ponadto:

Goździki

Oregano

Cynamon

Majeranek

Szałwia

Tymianek

Czarny pieprz

Kurkuma

Imbir

Pieprz cayenne