Niebieskie światło przyspiesza starzenie

Sprawdzone fakty
sen

W skrócie -

  • Ekspozycja na niebieskie światło jest wszechobecna, ponieważ to światło jest emitowane przez powszechnie stosowane oświetlenie LED oraz cały sprzęt elektroniczny i cyfrowy, chyba że do jego zablokowania zastosowano specjalne oprogramowanie. Naukowcy odkryli, że te wysokoenergetyczne fale świetlne są odpowiedzialne za neurodegenerację w organizmach o podobnych mechanizmach komórkowych i rozwojowych do zwierząt i ludzi
  • Wcześniejsze badania powiązały również ekspozycję na niebieskie światło z uszkodzeniem siatkówki i komórek fotoreceptorowych, potencjalnie prowadząc do zwyrodnienia plamki żółtej i ślepoty; niszczące niebieskie światło powoduje również zakłócenia snu i pogarsza jego jakość
  • Z kolei zły sen może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym wysokiego ciśnienia krwi, insulinooporności, otyłości, chorób serca i przyspieszonego starzenia się serca
  • Możesz mieć znaczący pozytywny wpływ na swoje wzorce snu i zmniejszyć potencjalne uszkodzenie oczu, zmniejszając ekspozycję na urządzenia emitujące światło w sypialni podczas snu, zastępując oświetlenie LED żarówkami i stosując inne strategie

Według dr. Mercoli

Przed wynalezieniem i dystrybucją sztucznego oświetlenia to słońce określało, kiedy ludzie kładą się spać i kiedy się budzą. Chociaż sztuczne światło wydłużyło godziny, w których możesz być produktywny, ma to swoją cenę, ponieważ wpływa na zdrowie, zakłóca sen i rytm okołodobowy oraz może skrócić życie.

Urządzenia cyfrowe są wszechobecnymi źródłami sztucznego światła. Emitują wysoki poziom niebieskiego światła, które mają szkodliwy wpływ na komórki fotoreceptorów znajdujące się w siatkówce. Ta światłoczuła tkanka przekształca światło w sygnały elektryczne, które przemieszczają się wzdłuż nerwu wzrokowego do mózgu, gdzie informacje są przetwarzane na to, co „widzisz”.

Światło przechodzące przez oczy występuje w zakresie fal widzialnych, a czasem niewidocznych promieni. Słońce wytwarza fale czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone i niebieskie, które po połączeniu tworzą białe światło, czyli światło słoneczne. Długość fali pojedynczego promienia zależy od poziomu energii.

Na przykład, dłuższe fale mają mniej energii, a krótsze fale – więcej energii. Promienie w widmie czerwonego światła widzialnego mają dłuższe fale i mniej energii. Niebieskie światło ma krótsze fale i więcej energii. Jest ogólnie definiowane jako światło w zakresie od 380 do 500 nanometrów.

Nieprzerwana ekspozycja na niebieskie światło może skrócić długość życia

Najnowsze dane opublikowane przez Oregon State University we współpracy z The Ohio State University wykazały, że długotrwałe narażenie na niebieskie światło może wpływać na mózg, nawet gdy ekspozycja nie dotyczy oczu. Rosnące poziomy niebieskiego światła są związane nie tylko z urządzeniami cyfrowymi, ale także z powszechnie stosowaną technologią LED.

Naukowcy wykorzystali Drosophila melanogaster, pospolitą muszkę owocową, aby przetestować swoją hipotezę dotyczącą oświetlenia, ponieważ ma ona mechanizmy komórkowe i rozwojowe podobne do ludzi i zwierząt. Początkowe pytanie dotyczyło tego, czy muszki owocowe wystawione na białe światło starzeją się szybciej niż te trzymane w całkowitej ciemności.

Najpierw trzymano dorosłe muszki w dziennym cyklu składającym się z 12 godzin białego fluorescencyjnego oświetlenia i 12 godzin ciemności. Druga grupa była trzymana w ciągłej ciemności. Po analizie długości życia i funkcji neurologicznej naukowcy odkryli, że muszki ciągle przebywające w ciemności wykazywały znacznie dłuższą żywotność w porównaniu do muszek przebywających w świetle przez 12 godzin każdego dnia.

Oświetlenie użyte w eksperymentach zawierało znaczną ilość niebieskiego światła, co doprowadziło do drugiego etapu eksperymentu. Podczas tego etapu pierwszą grupę muszek trzymano w niebieskim świetle LED przez 12 godzin, a następnie przez 12 godzin w ciemności. Druga grupa była trzymana w białym świetle LED z zablokowaną niebieską falą przez 12 godzin, a następnie przez 12 godzin ciemności.

Wśród muszek, które przebywały w niebieskim świetle, zaobserwowano skrócenie długości życia o około 10%. Naukowcy zauważyli przyspieszone uszkodzenie komórek siatkówki, a także neurodegenerację i upośledzoną sprawność ruchową u muszek.

Próbując poprawić skróconą długość życia, naukowcy dodali pomarańczowe światło, aby aktywować rodopsynę 1 w siatkówce, która jest potrzebna muchom do regeneracji uszkodzeń. Przetestowano także wpływ niebieskiego światła na mutanty genetyczne o obniżonym poziomie rodopsyny. Chociaż mediana skrócenia długości życia była krótsza u mutantów, muchy nadal wykazywały uszkodzenia od niebieskiego światła.

Naukowcy oczekiwali pewnych uszkodzeń u muszek, które mogły widzieć i które były wystawione na niebieskie światło, ale zaobserwowali również krótszą żywotność u muszek, które urodziły się bez oczu. Naukowcy zauważyli, że wyniki sugerują skumulowaną reakcję na światło, ponieważ uszkodzenia były bardziej widoczne u muszek w miarę starzenia się. Naukowcy napisali:

„Nasze odkrycie sugerujące, że dożywotnia ekspozycja na sztuczne światło może powodować dodatkowe uszkodzenia siatkówki i skrócić długość życia w złożonym modelu organizmu, stanowi nową okazję do zrozumienia mechanizmów molekularnych coraz bardziej szkodliwej strony światła”.

Uszkodzenie siatkówki może prowadzić do ślepoty

Pomimo faktu, że negatywne skutki niebieskiego światła są dokumentowane od kilku lat, nadal jest ulubionym kolorem branży technologicznej dla wszystkich typów ekranów cyfrowych, ponieważ jest uważane za estetyczne.

Odrębne badanie opublikowane przez University of Toledo w sierpniu 2018 roku wykazało, że niebieskie światło z urządzeń cyfrowych i słońca jest w stanie transformować określone komórki w siatkówce oka, powodując uszkodzenia. Naukowcy wykorzystali kultury komórkowe do zbadania czy niebieskie światło pobudzi siatkówkę, chromofor fotoreceptorowy, czyli chemiczną integralną część widzenia.

Byli zainteresowani tym, czy pobudzona siatkówka wchodzi w interakcje z komórkami i przechwytuje sygnalizację. Dane sugerują, że „siatkówka uwrażliwia na światło zarówno komórki fotoreceptorowe, jak i niereceptorowe oraz przechwytuje kluczowe zdarzenia sygnalizacyjne, zmieniając losy komórek”.

Wyniki badań zostały skrytykowane przez American Academy of Ophthalmology (AAO), która od co najmniej 2017 roku utrzymywała, że niebieskie światło nie powoduje uszkodzeń oczu. Po opublikowaniu tego badania AAO cytuje artykuł w „The Verge”, w którym głównemu autorowi badania zadano proste pytanie, czy korzystanie z ekranów elektronicznych powoduje ślepotę, na co odpowiedział „Absolutnie nie”.

Jednak pomimo nacisków AAO, ten sam ekspert, dr Ajith Karunarathne z University of Toledo, wyjaśnił późniejsze odkrycia, mówiąc:

„Jesteśmy stale narażeni na niebieskie światło, a rogówka i soczewka oka nie mogą blokować ani odbijać tej fali. Nie jest tajemnicą, że niebieskie światło szkodzi naszemu wzrokowi, uszkadzając siatkówkę oka. Nasze eksperymenty wyjaśniają, jak to się dzieje, i mamy nadzieję, że doprowadzi to do terapii spowalniających zwyrodnienie plamki żółtej, takich jak nowy rodzaj kropli do oczu.

Jeśli chcesz mieć dobry wzrok, potrzebujesz ciągłego dopływu cząsteczek do siatkówki. Fotoreceptory są bezużyteczne bez siatkówki, która jest wytwarzana w oku. Żadna aktywność nie jest wywoływana światłem zielonym, żółtym lub czerwonym. Toksyczność generowana w siatkówce przez niebieskie światło jest uniwersalna. Może zabić dowolny typ komórki.

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych zgłaszane są ponad dwa miliony nowych przypadków zwyrodnienia plamki związanych z wiekiem. Dowiadując się więcej o mechanizmach ślepoty w poszukiwaniu metody przechwytywania toksycznych reakcji wywołanych wpływ niebieskiego światła na siatkówkę, mamy nadzieję znaleźć sposób na ochronę wzroku dzieci dorastających w świecie zaawansowanych technologii”.

Przerwane wzorce snu mogą wpływać na funkcje poznawcze

Ponieważ stale rośnie liczba dowodów na to, że niebieskie światło uszkadza komórki oczu i komórki mózgowe, narasta konsensus co do powszechnego stosowania niebieskiego światła i mieszanych komunikatów jakie wysyła ono do mózgu. W jednej ankiecie naukowcy stwierdzili, że prawie wszyscy ankietowani używali pewnego rodzaju elektronicznego urządzenia cyfrowego w ciągu godziny od pójścia spać, co najmniej kilka nocy w tygodniu.

W różnych badaniach wykazano, że ten rodzaj narażenia znacząco hamuje produkcję melatoniny, ważnej w inicjowaniu snu. Zwiększa to czas zasypiania i obniża jakość snu.

Chociaż naukowcy pytali o korzystanie ze sprzętu elektronicznego, osoby narażone na światła LED w godzinach wieczornych mogą mieć to samo doświadczenie. Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne zauważyło, że białe światła LED mają znaczący wpływ na dobowy rytm snu, co z kolei może prowadzić do trudności w zasypianiu i późniejszych schorzeń.

Zdrowe wzorce snu są niezbędne, a każdy etap powinien być powtarzany cztery do pięciu razy w ciągu nocy. Jeśli śpisz mniej niż sześć godzin w ciągu 24 godzin, zaburza to funkcje poznawcze, co może negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, nauki i produktywność w pracy. Może to również zwiększyć ryzyko wypadku.

Niestety, prawie 40% ankietowanych zgłosiło nieumyślne zaśnięcie w ciągu dnia przynajmniej raz w miesiącu, a 5% zgłosiło senność podczas jazdy. Przewlekła utrata snu kosztuje rocznie 411 miliardów dolarów ze względu na wypadki i utratę produktywności.

Długotrwałe spanie przez mniej niż sześć godzin dziennie znacznie zwiększa ryzyko insulinooporności, która jest rdzeniem wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy typu 2 i otyłości. Jakość snu wpływa również na ciśnienie krwi, choroby serca, starzenie się serca i zdrowie psychiczne.

Działania mające na celu ochronę wzroku, wydłużenie życia i poprawę ogólnego stanu zdrowia

Należy pamiętać, że potrzebujesz najpierw niebieskiego światła rano, aby wyłączyć produkcję melatoniny. Ponieważ jest to ważna część rytmu dobowego, powinieneś również starać się zmniejszyć ekspozycję na niebieskie światło po 19:00, kiedy słońce naturalnie zaczyna zachodzić.

Istnieje kilka sposobów na zrobienie tego wieczorem, w zależności od stylu życia i osobistych preferencji. Wiele urządzeń cyfrowych może mieć zainstalowane oprogramowanie lub dostęp do oprogramowania pozwalającego zablokowanie niebieskiego światła na ekranie. Jeśli użyjesz tego na urządzeniach elektronicznych i zastąpisz wszystkie światła LED żarówkami, nie musisz brać pod uwagę okularów blokujących niebieskie światło.

Jeśli jednak nie masz kontroli nad oświetleniem lub nie możesz zainstalować oprogramowania na urządzeniach, których używasz, zdecydowanie rozważ stosownie prostych okularów blokujących niebieskie światło, aby pomóc regulować wewnętrzny zegar i zmniejszyć uszkodzenie oczu spowodowane przez wysokoenergetyczne niebieskie światło. Najprostszym sposobem jest noszenie ich po godzinie 19:00 lub, jeśli konsekwentnie korzystasz z komputera lub urządzeń elektronicznych, zacznij je nosić po południu.

Podczas snu możesz być również narażony na działanie światła, na przykład z budzika, lampy ulicznej za oknem lub światła wpadającego z innego pokoju. Jeśli chcesz cieszyć się wysokiej jakości snem, powinieneś odpoczywać w całkowitej ciemności. Rozważ usunięcie wszystkich urządzeń emitujących światło oraz użycie maski do spania i rolet zaciemniających, aby uzyskać głęboki i spokojny sen.

Te niewielkie zmiany w codziennej rutynie i strefie spania mogą znacznie przyczynić się do zapewnienia nieprzerwanego, spokojnego snu – prowadząc do lepszego zdrowia. Jeśli po wykonaniu tych kroków nadal masz problemy ze snem, może być konieczne wprowadzenie kilku dodatkowych zmian.