Superbakterie zabijają kogoś co 15 minut

Sprawdzone fakty
chory w szpitalu

W skrócie -

  • Raport Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) z 2019 roku, dotyczący zagrożeń związanych z opornością na antybiotyki wykazał, że dane z raportu opublikowanego w 2013 roku pominęły prawie połowę liczby infekcji i zgonów
  • Rozwój superpatogenów, opornych na dwa lub więcej antybiotyków, wiąże się z nadmiernym przepisywaniem antybiotyków, stosowaniem leków w produkcji zwierzęcej i narażeniem na herbicydy
  • Naukowcy odkryli niedawno, że miedziane ramy łóżek znajdujących się na oddziale intensywnej terapii mają 95% mniej bakterii niż tradycyjne łóżka
  • CDC zaleca podstawowe środki ostrożności, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się patogenów, w tym dobre techniki mycia rąk. Ważne jest wczesne rozpoznanie objawów sepsy i poznanie skutecznego, nieszkodliwego i niedrogiego leczenia, które można omówić z lekarzem

Według dr. Mercoli

Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) opublikowały swój pierwszy raport o zagrożeniach związanych z opornością na antybiotyki w 2013 roku. Chodziło o alarmowanie o zagrożeniach związanych z opornością na antybiotyki, o których eksperci ostrzegali przez dziesięciolecia.

Bakterie oporne na antybiotyki są również nazywane superbakteriami. Oporność występuje, gdy bakterie dostosowują się do chemikaliów i leków w środowisku. Może to sprawić, że standardy leczenia infekcji bakteryjnych będą mniej skuteczne, a w przypadku superbakterii nieskuteczne.

Termin „superbakteria” został początkowo wymyślony przez media, ale dr Stephen Calderwood, który jest prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych, mówi: „Odbija się to echem, ponieważ jest przerażające. Ale uczciwie mówiąc, nie ma prawdziwej definicji”.

Termin medyczny to bakterie oporne na wiele leków, odnoszący się do bakterii, na które nie działają dwa lub więcej rodzajów antybiotyków. Dr Brian Coombes, kierownik wydziału biochemii i nauk biomedycznych na McMaster University w Ontario, mówi o szerokim wpływie oporności na antybiotyki na zdrowie publiczne, mówiąc:

„Superbakterie powinny być przedmiotem obaw wszystkich. Antybiotyki są podstawą, na której opiera się cała współczesna medycyna. Chemioterapia raka, przeszczepy narządów, operacje i poród polegają na antybiotykach w celu zapobiegania infekcjom. Jeśli nie będzie możliwości leczenia infekcji, tracimy postęp medyczny, jakiego dokonaliśmy w ciągu ostatnich 50 lat”.

Więcej osób umiera z powodu superbakterii niż wcześniej szacowano

W pierwszym raporcie CDC oszacowało, że w 2013 roku zgłoszono 2 miliony zakażeń bakteriami opornymi na antybiotyki, co odpowiada za 23 000 zgonów. Niedawno opublikowany raport zawiera dane niedostępne w 2013 roku, w tym elektroniczną dokumentację medyczną.

Autorzy raportu z 2019 roku przeanalizowali dane z 2013 roku, w których przeoczono prawie połowę przypadków i zgonów. Według nowych szacunków, co roku 3 miliony osób ulega infekcji, a 35 000 umiera. Innymi słowy, średnio co 11 sekund ktoś w USA zostaje zainfekowany bakterią oporną na antybiotyki i ktoś umiera co 15 minut.

Inni naukowcy uważają, że nawet ta ocena jest zbyt niska, a prawdziwa liczba infekcji jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Dr Jason Burnham jest specjalistą od chorób zakaźnych na Washington University. On i dwaj koledzy analizowali dane z 2010 roku, rozszerzając definicję zgonów z powodu bakterii opornych na antybiotyki.

Dolna granica oszacowanej liczby osób, które zmarły w 2010 roku w wyniku zakażenia bakteriami opornymi na antybiotyki, wynosi 153 113. Zespół uważa, że ich szacunki wskazują na potrzebę lepszego nadzoru i sprawozdawczości, aby rozwiązać ten kluczowy problem i dokładniej oszacować liczbę infekcji, co może stworzyć więcej możliwości finansowania badań.

Jak wskazano w raporcie CDC, od 2013 roku szpitale poprawiły metody monitorowania i spowolniły rozprzestrzenianie się opornych bakterii o prawie 30%. Ponadto zidentyfikowano wtórną infekcję Clostridioides difficile (C. diff) związaną ze stosowaniem antybiotyków.

Ta infekcja powoduje śmiertelną biegunkę po tym, jak antybiotyki zaburzają naturalną równowagę bakterii w układzie pokarmowym. Jeśli zgony z powodu C. diff zostaną dodane do podsumowań CDC z 2019 roku, bakteriom opornym na antybiotyki będzie można przypisać ponad 3 miliony zakażeń i 48 000 zgonów. Liczby te są prawdopodobnie zachowawczym szacunkiem szkód, które można przypisać patogenom opornym na wiele leków.

Oporność na antybiotyki to ewoluujące wyzwanie

Według „Washington Post”, CDC zidentyfikowało pięć patogenów stanowiących największe zagrożenie. Pierwsze trzy są dobrze znane. Należą do nich Enterobacteriaceae oporne na karbapenemy (CRE), C. diff i dwoinka rzeżączki oporne na leki. Każdy z nich jest odporny na prawie wszystkie antybiotyki, które lekarze stosowali w ich leczeniu, a statystyki pokazują, że zabijają nawet 50% osób chorych na sepsę.

Ponadto bakterie te mają zdolność przenoszenia swojej oporności na inne bakterie. Może to potencjalnie zwiększyć liczbę i gatunki bakterii opornych na antybiotyki. Do listy dodano dwa nowe patogeny. Pierwszym z nich są drożdże zwane Candida auris, które CDC nazywa „rozwijającym się grzybem stanowiącym poważne globalne zagrożenie dla zdrowia”.

Drugi to oporne na karbapenemy bakterie Acinetobacter, które według CDC są odporne na prawie wszystkie antybiotyki. W nowym raporcie dodano klasyfikację patogenów do obserwacji, w której umieszczono 18 patogenów, których oporność może wzrosnąć.

Porównanie danych z 2013 i 2019 roku pokazuje to, przed czym eksperci ostrzegali przez dziesięciolecia – patogeny ewoluują i mutują, rozwijając zdolność do zwalczania różnych rodzajów antybiotyków. Ponieważ w rolnictwie i służbie zdrowia stosuje się coraz więcej antybiotyków, stają się one mniej skuteczne.

Liczba superbakterii wzrasta przez nadużywanie antybiotyków

Raport CDC łączy niewłaściwe stosowanie antybiotyków z imponującym wzrostem oporności na leki wśród patogenów. W innym badaniu prowadzonym przez CDC naukowcy stwierdzili, że co najmniej 30% antybiotyków przepisanych w USA jest niepotrzebnych. Analizowano antybiotyki stosowane w gabinetach lekarskich i na izbach przyjęć, a dane ujawniły, że większość niepotrzebnych antybiotyków wykorzystywano w przypadku chorób oddechowych wywołanych przez wirusy.

Innymi słowy, 30% antybiotyków przepisywanych w USA to 47 milionów recept rocznie, co naraża pacjentów na reakcję alergiczną lub zakażenia C. diff. W niektórych przypadkach antybiotyki są przepisywane proaktywnie, tak jak w przypadku maści do oczu z erytromycyną dla noworodków, aby zapobiec zapaleniu spojówek u noworodków powodowanych przez dwoinkę rzeżączki i chlamydię.

Ten antybiotyk nie jest powszechnie stosowany w USA lub Europie do profilaktycznego leczenia zapalenia spojówek u niemowląt, ponieważ matki, które otrzymują opiekę prenatalną, są badane pod kątem rzeżączki i chlamydii i w razie potrzeby są leczone przed urodzeniem dziecka. Problem w leczeniu wszystkich dzieci polega na tym, że 25% dwoinki rzeżączki jest obecnie oporna na erytromycynę.

Pomimo faktu, że Amerykańska Akademia Pediatrii nie zaleca już powszechnego stosowania maści do oczu, amerykańska grupa Preventive Services Task Force przedłużyła zalecenia z 2011 roku, powołując się na brak opieki prenatalnej w przypadku wielu kobiet w USA. Dr David Hyun biorący udział w projekcie Antibiotic Resistance Project Pew Charitable Trusts skomentował rosnącą liczbę bakterii opornych na antybiotyki:

„Fakt, że obserwujemy jedne z największych wzrostów infekcji bakteriami opornymi na antybiotyki nabytych poza szpitalem – w połączeniu z danymi, które już pokazują, że około 1 na 3 ambulatoryjne recepty są całkowicie niepotrzebne – podkreśla potrzebę lepszego stosowania antybiotyków w gabinetach lekarskich i szpitalach”.

Chociaż nadmiernie przepisywane antybiotyki odgrywają znaczącą rolę w rozwoju superbakterii, istnieją również inne ważne, agrochemiczne czynniki, które do tego się przyczyniają. Głównym źródłem antybiotyków spożywanych przez ludzi jest rolnictwo. Jeden raport CDC wykazał, że antybiotyki zwierzęce odegrały istotną rolę w rozwoju oporności u bakterii.

W 2013 roku szacunki dotyczące stosowania antybiotyków u zwierząt gospodarskich stanowiły 80% wszystkich zastosowań antybiotyków w USA. W raporcie z 2018 roku FDA odnotowała 28% zmniejszenie sprzedaży i dystrybucji antybiotyków przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich od czasu pierwszego zebrania dowodów przez FDA w 2009 roku.

Zakażenia szpitalne mogą zanikać w przypadku łóżek miedzianych

Łóżka szpitalne są kolejnym źródłem infekcji. Niezależnie od tego, czy masz planowane, czy nieplanowane przyjęcie do szpitala, nigdy nie należy go lekceważyć. Badania opublikowane w Journal of the American Medical Association ujawniły, że jeśli przed Tobą w łóżku leżała osoba, która stosowała antybiotyki, masz większe ryzyko infekcji C. diff.

W latach 2010-2015 porównano ponad 100 000 par hospitalizowanych osób. Kiedy poprzedni mieszkańcy łóżka otrzymywali antybiotyki, u pacjenta, który korzystał z łóżka po nich, ryzyko wystąpienia zakażenia C. diff było o 22% większe. Jednak autorzy jednego badania pokazują, że zastosowanie łóżek z miedzi może znacznie zmniejszyć tę liczbę.

W nowym badaniu opublikowanym w Applied and Environmental Microbiology stwierdzono, że łóżka miedziane na oddziale intensywnej terapii miały o 95% mniej bakterii niż tradycyjne łóżka szpitalne. Według jednego z naukowców z Medical University of South Carolina:

„Zakażenia szpitalne dotyczą rocznie około 2 milionów Amerykanów i zabijają prawie 100 000 osób – liczba w przybliżeniu równa liczbie zgonów w przypadku, gdyby każdego dnia rozbijał się jeden duży samolot. Pomimo najlepszych starań pracowników, łóżka nie są ani wystarczająco często, ani wystarczająco dobrze czyszczone”.

Łóżka szpitalne są źródłem zakażeń szpitalnych lub zakażeń pochodzących ze źródła szpitalnego. Candida auris – jeden z dwóch nowych patogenów zidentyfikowanych w raporcie CDC – jest nieuchronnym zagrożeniem dla szpitali i został znaleziony na łóżkach szpitalnych.

Odkrycia z badań dotyczących łóżek miedzianych wskazują, że mogą one pomóc w zwalczaniu zakażeń i zmniejszyć liczbę infekcji szpitalnych. Po śmierci jednej osoby w Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku z powodu Candida auris, szpital musiał użyć specjalnego sprzętu do czyszczenia pokoju. Dyrektor szpitala skomentował:

„Wszystko dało pozytywny wynik – ściany, łóżko, drzwi, zasłony, telefony, umywalka, biała tablica, słupy, pompa. Materac, poręcze łóżka, rolety, sufit, wszystko w pokoju było zanieczyszczone”.

Pamiętaj o tym leczeniu w przypadku infekcji prowadzącej do sepsy

CDC zaleca stosowanie podstawowych środków ostrożności w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się patogenów, w tym mycie rąk w razie potrzeby i stosowanie dobrej techniki mycia rąk. Dr Helen Boucher, szefowa oddziału chorób zakaźnych w Tufts Medical Center, skomentowała potrzebę przygotowania się na bakterie oporne na wiele leków:

„Chcemy mieć narzędzia diagnostyczne i metody leczenia problemów, które będziemy mieli w przyszłości. Ale musimy także przygotować się na taki opór, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wiemy z historii, że bakterie i Matka Natura są mądrzejsze od nas”.

Jedną z metod leczenia, którą warto znać, jest terapia skojarzona witaminą C, tiaminą i sterydami, która zwiększa szanse na przeżycie sepsy – ostatni wysiłek układu odpornościowego w walce z zakażeniem. Każdego roku 1 milion ludzi cierpi na sepsę, z czego prawie połowa umiera.

Dr Paul Marik, dyrektor oddziału chorób płuc i opieki krytycznej w Sentara Norfolk General Hospital we Wschodniej Wirginii, dokonał tego odkrycia podczas leczenia pacjenta z posocznicą. Mimo że leczenie jest nieszkodliwe (nie pogarsza stanu pacjenta) i wykazano zmniejszenie śmiertelności w jego szpitalu z 40% do 8,5%, wielu lekarzy nadal czeka na dalsze badania.

Ważne jest wczesne rozpoznanie oznak i objawów posocznicy (sepsy), ponieważ wczesne leczenie zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia.