Toksyczne krany: ołów nadal stanowi problem

Krany

W skrócie -

 • Miliony rur wodociągowych zwanych liniami serwisowymi nadal jest wykonanych z ołowiu, przez co mogą codziennie doprowadzać zanieczyszczoną wodę do domu
 • Chociaż rząd próbował rozwiązać ten problem poprzez wymianę rur, rozwiązanie okazało się nieskuteczne; oprócz niemożliwości usunięcia wszystkich rur ołowianych, proces wymiany może w rzeczywistości zwiększyć ryzyko dla zdrowia poprzez podniesienie poziomu ołowiu w wodzie
 • Możesz otrzymać ostrzeżenie, że częściowa wymiana rur w Twoim obszarze może, ale nie musi, tymczasowo zwiększyć poziom ołowiu w wodzie i ryzyko dla zdrowia; chociaż zakłady użyteczności publicznej powinny o tym informować, wiele z nich tego nie robi
 • Najbezpieczniejszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem pozwalającym usunąć ołów z wody jest filtrowanie wody wypływającej z kranu lub alternatywnie, założenie filtru na rurze doprowadzającej wodę do domu. Duże filtry węglowe i system filtracji wody w całym domu usuną niebezpieczne zanieczyszczenie ołowiem, a także wiele innych zanieczyszczeń, w tym ponad 500 toksycznych produktów ubocznych dezynfekcji, które często występują w wodzie pitnej

Według dr. Mercoli

Ołów jest jedną z najlepiej scharakteryzowanych toksyn, o której wiadomo, że uszkadza mózg i układ nerwowy. Jest tak toksyczny, że jego stosowanie w benzynie i zabawkach dla dzieci zostało zakazane, a farba ołowiowa nie jest używana od 1978 roku.

Jeśli kupujesz dom zawierający farbę ołowiową, sprzedawca jest zobowiązany do ujawnienia tego ze względu na poważne ryzyko, jakie może to stanowić dla zdrowia Twojej rodziny, jeśli wióry farby lub pył z ołowiu będą wdychane lub zostaną połknięte...

Może Ci się wydawać, że ten problem jest już uregulowany, ale miliony rur wodociągowych zwanych liniami serwisowymi nadal jest wykonanych z ołowiu, przez co mogą codziennie doprowadzać zanieczyszczoną wodę, między innymi do Twojego domu.

Chociaż rząd próbował rozwiązać ten problem poprzez wymianę rur, rozwiązanie okazało się nieskuteczne; oprócz tego, że nie można usunąć wszystkich rur ołowianych, proces wymiany może faktycznie zwiększyć ryzyko dla zdrowia...

Woda może być doprowadzana do Twojego domu przez rury ołowiane

Kiedy woda opuszcza oczyszczalnię, jest transportowana do dużych rur lub sieci, które biegną pod ulicami miasta. Zazwyczaj są one wykonane z żeliwa lub betonu. Problem występuje, gdy woda przepływa do mniejszych rur zwanych liniami serwisowymi, które doprowadzają wodę bezpośrednio do domu.

Szacuje się, że od 3,3 do 6,4 miliona linii serwisowych w Stanach Zjednoczonych jest wykonanych z ołowiu i chociaż występują one w całym kraju, są szczególnie powszechne w starszych dzielnicach na środkowym zachodzie i północnym wschodzie USA. To oczywiście zwiększa prawdopodobieństwo tego, że woda z kranu będzie zanieczyszczona ołowiem praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Według Investigative Reporting Workshop:

„...fragmenty skorodowanego ołowiu [z ołowianych linii serwisowych] mogą się odłamać i przedostać do wody z kranu. Dodatkowy ołów może również zanieczyścić wodę, gdy przepływa ona przez złącza lutowane ołowiem lub wchodzi w kontakt z elementami wykonanymi z mosiądzu lub brązu. Do niedawna taki sprzęt mógł być reklamowany jako „bezołowiowy”, nawet jeśli zawierał do 8 procent ołowiu. Ustawa federalna zmniejszająca dopuszczalną ilość ołowiu w instalacjach wodno-kanalizacyjnych do 0,25 procent weszła w życie w 2014 roku, chociaż Vermont i Kalifornia już wcześniej przyjęły takie zasady”.

Dlaczego rury ołowiane nie są zastępowane innymi?

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) początkowo wymagała od przedsiębiorstw wodociągowych badania domów pod kątem zanieczyszczenia ołowiem, a jeśli poziom byłby podwyższony, przedsiębiorstwo musiałoby wówczas zmniejszyć zanieczyszczenie ołowiem lub wymieniać określony procent swoich wiodących linii serwisowych co roku, aż do momentu, gdy poziom ołowiu będzie mieścił się w dopuszczalnym zakresie.

Miało to miejsce w 1991 roku. (Znane jako Lead and Copper Rule z 1991 r.). Jednak przedsiębiorstwa wodociągowe walczyły i udało się zapobiec wprowadzeniu tego planu. EPA zmieniła zasadę w 2000 roku, aby umożliwić przedsiębiorstwom dokonywanie częściowych wymian rur, co w zasadzie pozwalało zastąpić rurę biegnącą od wodociągu do nieruchomości. Gdyby reszta linii wodociągowej musiała zostać zastąpiona, koszt ponosiłby właściciel nieruchomości.

Częściowe wymiany rur mogą podnieść ilość ołowiu w wodzie – bez ostrzeżenia

W Stanach Zjednoczonych ukończono lub zaplanowano co najmniej 38 000 częściowych wymian rur (co wpłynęłoby na około 1,4 miliona osób). Istnieje wiele innych dobrowolnych wymian, które są wykonywane podczas konserwacji lub napraw awaryjnych. Może to brzmieć dobrze, ale technika ta wydaje się zwiększać – a nie zmniejszać – poziom ołowiu w wodzie, przynajmniej początkowo. Investigative Reporting Workshop wyjaśnia:

„Częściowe wymiany rur mogą fizycznie wstrząsnąć luźnymi fragmentami ołowiu, które nagromadziły się w rurze, przez co przedostaną się do wody właścicieli domów, podnosząc poziom ołowiu nawet tam, gdzie wcześniej nie był wysoki.

W dodatku, według wyników badania z Washington University, częściowa wymiana rur, która łączy stare rury ołowiane z nowymi rurami miedzianymi za pomocą mosiężnych łączników, powoduje korozję galwaniczną, która może radykalnie zwiększyć ilość ołowiu uwalnianego do zasobów wody pitnej”. Podobne wyniki zostały opublikowane przez badaczy z Virginia Tech i innych”.

Możesz otrzymać ostrzeżenie, że częściowa wymiana rur w Twojej okolicy może tymczasowo zwiększyć poziom ołowiu w wodzie; chociaż przedsiębiorstwo wodociągowe powinno Cię o tym poinformować, ankieta przeprowadzona przez Investigative Reporting Workshop wykazała, że tylko jedna trzecia powiadomień wspomniała o potencjalnym wzroście poziomu ołowiu lub ryzyku dla zdrowia. Według wspomnianego artykułu:

„...Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom zakończyło badanie w 2010 roku, zauważając, że dzieci mieszkające w domach w Waszyngtonie, gdzie przeprowadzono częściowe wymiany rur, trzy razy częściej miały podwyższone poziomy ołowiu we krwi niż dzieci mieszkające w domach, w których pozostawiono stare linie serwisowe lub rury nie były wykonane z ołowiu”.

Czy przedsiębiorstwa wodociągowe „oszukują system”?

Prawdopodobnie zakładasz, że jeśli w Twojej wodzie poziom ołowiu byłby niebezpieczny, natychmiast otrzymałbyś powiadomienie, ale nie zawsze tak jest. Badania przeprowadzone przez Marc'a Edwardsa – profesora inżynierii lądowej i środowiskowej z Virginia Tech – ujawniły, że niektóre przedsiębiorstwa wodociągowe mogą „oszukiwać system”, wybierając, które domy będą badane, aby ukryć wszelkie potencjalne problemy. Zgodnie z inną taktyką, przedsiębiorstwa wodociągowe „przekazują” wiodące linie serwisowe właścicielom domów i twierdzą, że nie ponoszą już żadnej odpowiedzialności za te rury. Zastąpienie ołowianych rur serwisowych w Twojej nieruchomości może kosztować tysiące dolarów i może zwiększyć poziom ołowiu podczas i po wymianie.

Zagrożenia dla zdrowia związane z narażeniem na ołów

Ołów jest niebezpieczny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych i wiąże się z następującymi problemami zdrowotnymi:

Kobiety w ciąży:

 1. Poronienia
 2. Przedwczesne porody lub niska waga urodzeniowa dziecka
 3. Uszkodzenie mózgu, zmniejszone zdolności umysłowe i trudności w nauce
 4. Zmniejszony wzrost w przypadku małych dzieci

Dzieci:

Uszkodzenie mózgu i układu nerwowego

Problemy z zachowaniem i uczeniem się, takie jak nadpobudliwość

Spowolniony wzrost

Problemy ze słuchem

Bóle głowy

Niedokrwistość

Napady padaczkowe

Śpiączka, a nawet śmierć

Osoby dorosłe:

Upośledzenie słuchu i wzroku

Problemy z reprodukcją (zarówno u mężczyzn jak i u kobiet)

Wysokie ciśnienie krwi i nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia nerwowe

Problemy z pamięcią i koncentracją

Słaba koordynacja mięśni

Ból mięśni i stawów

Rtęć nadal jest wyrzucana do Wielkich Jezior

Prawdopodobnie zakładałeś, że ołów został już dawno usunięty z zasobów wodnych, chociaż tak nie jest. Możesz również nie być świadomy, że rtęć – znana trucizna uszkadzająca mózg, podobnie jak ołów – nadal jest uwalniana do środowiska. W raporcie opracowanym przez Natural Resources Defense Rady wykazano, że w samym regionie Wielkich Jezior istnieją 144 elektrownie opalane węglem, które co roku odprowadzają ponad 13 000 funtów rtęci, przyczyniając się do powstania niebezpiecznego zanieczyszczenia powietrza i wody oraz skażenia owoców morza. W raporcie zauważono, że:

„U ludzi [rtęć] może uszkodzić mózg, serce, nerki, płuca i układ odpornościowy. Małe dzieci i rozwijające się płody są najbardziej narażone na działanie rtęci, która może uszkodzić ich mózgi”.

EPA niedawno wprowadziła standard, który wymaga od elektrowni ograniczenia emisji rtęci o 90 procent, co według szacunków „zapobiegnie 11 000 przedwczesnych zgonów, 4700 zawałom serca i 130 000 ataków astmy każdego roku”. Niestety, nie ustalono jeszcze takiej zasady dla problemu zanieczyszczenia wody pitnej ołowiem.

Chemikalia do oczyszczania wody również stanowią zagrożenie dla zdrowia

W nowym badaniu opublikowanym w American College of Allergy, Asthma & Immunology stwierdzono, że pestycydy i chemikalia stosowane do chlorowania wody są związane z alergiami. Wyższe poziomy dichlorofenoli w organizmie, mierzone w moczu, korelują ze zwiększonym ryzykiem alergii pokarmowych. Dichlorofenole są związkami chemicznymi zawierającymi chlor. Są obecne w produktach do zwalczania owadów i chwastów, a także stosowane w zakładach chlorowania wody.

Nasilają alergie pokarmowe, najczęściej na mleko, jaja, orzeszki ziemne, pszenicę, orzechy, soję, ryby i skorupiaki. Objawy mogą obejmować łagodną wysypkę lub zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne. Według CDC częstość występowania alergii pokarmowych wzrosła o 18 procent między 1997 a 2007 rokiem.

Woda z kranu nie jest jedynym źródłem ekspozycji na dichlorofenol. Jesteś również narażony na działanie tej substancji chemicznej poprzez spożywanie owoców i warzyw poddanych działaniu pestycydów. Pamiętaj tylko, że narażenie jest kumulowane, więc im więcej źródeł narażenia na chemikalia, tym większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jak można pozbyć się zanieczyszczenia ołowiem w wodzie pitnej?

Nie możesz kontrolować stanu rur komunalnych doprowadzających wodę do Twojego domu. Prawdopodobnie nie masz wystarczających zasobów, aby wymienić rury ołowiane na swojej posesji. Co więcej, obecna technika wymiany rur pogorszy problem, zanim nastąpi poprawa. Ponadto możesz nie zostać powiadomiony o częściowej wymianie rur mającej miejsce w Twoim obszarze. Jakie masz opcje? Najlepiej byłoby pozyskiwać większość wody z prywatnej studni. Oczywiście jest to opcja niedostępna dla wielu osób – zależy od tego, gdzie mieszkasz.

Na szczęście Daniel Vitalis przygotował świetną usługę i stworzył fenomenalną stronę internetową: FindaSpring.com, na której możesz zidentyfikować lokalne ujęcia wody znajdujące się w pobliżu. Z pewnością wiąże się to z pewnym problemem, ale opłata za wodę ze źródła jest minimalna – jedynymi kosztami są czas i ewentualny koszt paliwa. Jest to zdecydowanie najlepszy wybór, jeśli masz dostęp do lokalnego źródła i czas.

Najbezpieczniejszym i najbardziej ekonomicznym wyborem, jeśli nie masz dostępu do źródła czystej wody lub prywatnej studni, jest upewnienie się, że woda wypływająca z kranu jest filtrowana. Filtr można założyć na kran lub na rurę doprowadzającą wodę do domu. Wiele osób ma węglowe filtry wody na kranach. Filtr na wodę doprowadzaną do całego domu to naprawdę dobry pomysł. Jednak warto mieć dwa filtry, ponieważ rury znajdujące się wewnątrz domu również mogą uwalniać ołów do wcześniej przefiltrowanej wody. Duże filtry węglowe i system filtracji wody w całym domu usuną niebezpieczne zanieczyszczenie ołowiem, a także wiele innych zanieczyszczeń, w tym ponad 500 toksycznych produktów ubocznych dezynfekcji, które często występują w wodzie pitnej. Ponadto, jeśli wiesz, że masz w domu rury ołowiane, a zwłaszcza jeśli nie zainstalowałeś filtru, EPA zaleca również zastosowanie poniższych rozwiązań:

 • Do picia lub gotowania używaj zimnej wody. Nigdy nie gotuj ani nie mieszaj mieszanki dla niemowląt przy użyciu gorącej wody z kranu.
 • Przed każdym użyciem wody z kranu, spuść trochę wody. Nie spożywaj wody, która pozostawała w kanalizacji w Twoim domu przez ponad sześć godzin. Po pierwsze, spuszczaj wodę przed użyciem do gotowania, picia lub mycia zębów, aż do momentu, gdy poczujesz zmianę temperatury, chyba że instrukcje lokalnych wodociągów nakazują inaczej.
 • Jeśli używasz filtra, upewnij się, że masz taki, który jest przeznaczony do usuwania ołowiu i certyfikowany przez NSF International.