Grzyby Reishi zwalczają stany zapalne

Sprawdzone fakty
Grzyby Reishi

W skrócie -

 • Starzenie się jest jednym z czynników, który sprawia, że objawy stanu zapalnego są tak powszechne; oba czynniki są tak bardzo powiązane, że naukowcy nazywają to „stanem zapalnym” określanym jako przewlekłe, sterylne zapalenie o niskim stopniu nasilenia
 • Ludzie, którzy lubią grzyby, szczególnie odmianę Reishi (Ganoderma lucidum), będą zainteresowani informacjami o tym, że zwalczają one stany zapalne i wiele chorób związanych z wiekiem
 • Kwas ganoderowy – terpen zawarty w grzybach Reishi, spowalnia cykl komórkowy, indukuje zależny od mitochondriów proces apoptozy i wzmacnia układ odpornościowy
 • Wiele badań wykazało, że należy zahamować cząsteczkę sygnałową czynnika jądrowego kappa B (NF-kB), aby zmniejszyć zarówno szkodliwy stan zapalny, jak i spowolnić wiele procesów związanych ze starzeniem się
 • Wykazano, że grzyby Reishi zwalczają kilka różnych rodzajów nowotworów, chorobę Crohna, padaczkę i degradację komórek mózgowych

Według dr. Mercoli

Podczas gdy stan zapalny może być nieprzyjemny, a nawet bolesny, nie jest wcale taki zły. W ramach odpowiedzi immunologicznej organizmu jest to biologiczny mechanizm obronny, który wskazuje, że organizm próbuje zahamować szkodliwe czynniki i wyleczyć się. Rany i infekcje nie byłyby w stanie się zagoić bez reakcji zapalnej.

Ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy, że stan zapalny stanowi sedno wielu pozornie niezwiązanych ze sobą chorób i zaburzeń. Stany zapalne obejmują między innymi zapalenie skóry, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie migdałków i zapalenie oskrzeli. Bez zajęcia się przyczyną stanu zapalnego, problemy mogą wywoływać inne choroby i zaburzenia, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów i rak.

Starzenie się jest kolejnym czynnikiem, który jest szeroko rozpowszechniony. Starzenie i zapalenie są ze sobą tak często powiązane, że naukowcy nazywają to „zapaleniem”, które jest „przewlekłym stanem zapalnym o niskim stopniu nasilenia”. Według wyników jednego badania:

„Coraz więcej dowodów wskazuje, że zapalenie powodowane przez starzenie się jest związane z wieloma chorobami występującymi u osób starszych, takimi jak choroba Alzheimera, miażdżyca, choroby serca, cukrzyca typu II i rak”.

Ludzie, którzy kochają grzyby, szczególnie odmianę Reishi (Ganoderma lucidum), będą zainteresowani informacjami o tym, że te grzyby posiadają pewne właściwości, które nie tylko zwalczają stany zapalne, ale również wiele chorób związanych z wiekiem. Jak wyjaśniono w artykule opublikowanym w NPR:

„…pomimo że wiedza o stanach zapalnych i chorobach jest niepełna, promuje się badania i leczenie, które zmniejszają ryzyko zapalenia. Dzieje się tak pomimo tego, że zapalenie jest w sumie korzystnym procesem, który chroni przed infekcją i obrażeniami. Ostre zapalenie występuje wtedy, gdy na przykład zwichniesz kostkę lub skaleczysz się. Jest częścią zestawu sposobów układu odpornościowego, aby aktywować obronę i przyspieszyć leczenie.

Jednakże, gdy ta reakcja jest stale wyzwalana, z czasem może uszkodzić ciało zamiast je wyleczyć. Tak dzieje się w chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Coraz częściej zapalenie jest również związane z bardziej powszechnymi chorobami przewlekłymi, chociaż jego dokładna rola nie została ustalona”.

Korzystny wpływ grzybów Reishi

Według badania opublikowanego w 2017 roku, grzyby Reishi zapobiegają rakowi płuc, który jest jednym z najczęstszych rodzajów raka zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Autorzy badania zauważyli, że związki zawarte w grzybach reishi regulują funkcję receptorowych kinaz tyrozynowych, znanych również jako RTK:

„RTK są transbłonowymi białkami (glikoproteinami), które są aktywowane przez bodziec zewnętrzny i stabilizują dimeryzację receptora wytwarzając dalsze sygnały. RTK biorą udział w różnych procesach komórkowych np. w proliferacji, różnicowaniu i migracji komórek.

Rodzina RTK składa się z receptora dla czynnika wzrostu insuliny, naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF), naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) i czynnika wzrostu nerwów (NGF)… Co ważne, białka inne niż RTK również stają się integralną częścią kaskady sygnalizacyjnej kontrolowanej przez RTK".

Istnieje wiele innych sposobów, w jaki to następuje. Jednym z nich jest kwas ganoderowy – terpen zawarty w grzybach Reishi, który spowalnia cykl komórkowy, indukuje „zależny od mitochondriów proces apoptozy” i wzmacnia układ odpornościowy, pobudzając ekspresję genów w:

 • Makrofagach — komórkach „przeciwdrobnoustrojowych”, które „odgrywają kluczową rolę w regulacji odporności i gojeniu się ran”, „reagują na różnorodne sygnały komórkowe i zmieniają swoją fizjologię w odpowiedzi na lokalne sygnały”
 • Komórkach NK — specyficznych typach białych krwinek, które są „wrodzonymi komórkami odpornościowymi obdarzonymi silną aktywnością cytolityczną przeciwko nowotworom oraz działają jako komórki regulatorowe układu odpornościowego”
 • Limfocytach T — są częścią układu odpornościowego i pełnią różne funkcje, np. „wspierają" działanie układu odpornościowego. Cytotoksyczne komórki T wyszukują i niszczą patogeny, a ponadto mogą pomóc w walce z rakiem

Według Integrative Cancer Therapies, grzyby Reishi były stosowane w krajach azjatyckich z kilku powodów związanych ze zdrowiem i długowiecznością:

„Grzyby Ganoderma lucidum hamują również adhezję komórek i migrację wysoce inwazyjnych komórek raka piersi i prostaty, co sugeruje ich potencjał do zmniejszania inwazyjności nowotworów. Zatem Ganoderma lucidum wyraźnie wykazuje aktywność przeciwnowotworową w eksperymentach z komórkami rakowymi i ma potencjał terapeutyczny jako suplement diety w alternatywnej terapii raka piersi i prostaty”.

Różne punkty widzenia

Grzyby Reishi od dawna są rozpoznawane i szeroko stosowane jako naturalny lek w Azji, szczególnie w celu wsparcia układu odpornościowego. Jednak naukowcy z Australii zauważyli, że badania dotyczące grzybów Reishi nie zostały poddane metaanalizie w celu oceny prawdziwych korzyści klinicznych, szczególnie tych związanych z leczeniem raka.

W rezultacie naukowcy sprawdzili znane badania przy użyciu Cochrane Central Register of Controlled Trials (RTC), Chinese Scientific Journals Database, International Journal of Medicinal Mushrooms i innych źródeł w celu znalezienia odniesień do zastosowania grzyba. Przeprowadzili również wywiady z ekspertami ds. ziołolecznictwa i producentami produktów z G. lucidum. Zgodnie z przeglądem sporządzonym w 2012 roku określono pewne kryteria wyboru:

„Badania musiały być badaniami RCT porównującymi skuteczność leczenia G. lucidum z innym leczeniem lub placebo u pacjentów z rakiem, u których zdiagnozowano patologię. Wszystkie typy i stadia raka kwalifikowały się do włączenia badania do analizy. Próby nie były ograniczone ze względu na język".

Kryteria zawęziły pole do pięciu badań, a ogólny konsensus wśród naukowców z Cochrane był taki, że nie było wystarczających dowodów naukowych, aby potwierdzić, że G. lucidum powinno być stosowane w leczeniu raka. Ustalono, że aktualizacje uzyskanych wyników powinny być przeprowadzane co dwa lata, a naukowcy poczynili szereg obserwacji, w tym:

 • W żadnym badaniu nie odnotowano wskaźników przeżywalności długoterminowej
 • Aktywność leukocytów, komórek NK i inne markery nowotworowe były „nieznacznie podwyższone”
 • „Cztery badania wykazały, że pacjenci stosujący G. lucidum mieli względnie lepszą jakość życia w porównaniu do osób z grupy kontrolnej”
 • U pacjentów otrzymujących G. lucidum wraz z chemioterapią/radioterapią zaobserwowano „lepsze wyniki leczenia” niż u osób otrzymujących samą chemioterapię/radioterapię
 • W jednym z badań autorzy zauważyli niewielkie działania niepożądane, w tym nudności i bezsenność

Analizy Cochrane zostały zakwestionowane

Należy jednak zauważyć, że Cochrane, międzynarodowa sieć naukowców znana jako „złoty standard” dla niezależnych meta-analiz naukowych, została zakwestionowana przez trzech jej najbardziej szanowanych członków – Petera Gøtzsche, Larsa Jørgensena i Toma Jeffersona.

Opublikowali oni recenzję dotyczącą kontrowersyjnej szczepionki przeciwko HPV, stwierdzając, że pozytywne recenzje Cochrane dotyczące szczepionki były wadliwe, ponieważ w przeglądzie dotyczącym szczepionki przeciwko HPV pominięto prawie połowę kwalifikujących się badań, na co wpłynęły stronnicze raporty i tendencyjne projekty badań oraz że autorzy recenzji Cochrane powinni „dołożyć wszelkich starań, aby zidentyfikować wszystkie próby i ich ograniczenia”.

Były redaktor BMJ i dyrektor inicjatywy United Health Group działającej na rzecz chorób przewlekłych – Richard Smith – napisał, że Gøtzsche został „wydalony z Cochrane Collaboration, co spowodowało, że niektórzy obawiali się, że Collaboration może być „tonącym statkiem”, przynajmniej częściowo dlatego, że odważył się stawić czoła korupcji i konfliktowi interesów firm farmaceutycznych.

Książka Gøtzsche pt. Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Healthcare, opublikowana w 2013 roku, porównała przemysł farmaceutyczny z przestępczością zorganizowaną. Gøtzsche stwierdził, że firmy farmaceutyczne sprzedają leki, o których wiadomo, że są bardziej niebezpieczne niż jest to ujawnione oraz które są „w dużej mierze odpowiedzialne za pogorszenie nauk medycznych, ponieważ firmy finansują wiele badań”.

Książka omawia również, w jaki sposób firmy farmaceutyczne czerpią zyski z fałszywych oświadczeń, często ukrywając istotne informacje o swoich lekach, aby wprowadzić je na rynek i utrzymać na rynku. Autor również szczegółowo opisuje „w oparciu o dowody – nadzwyczajną awarię systemu spowodowaną powszechną przestępczością, korupcją, przekupstwem i bezsilną regulacją leków wymagającą radykalnych reform”.

Coraz więcej badań ujawnia zalety grzybów Reishi

Badanie z 2018 roku wykazało, że wyciąg z grzybów Reishi, nazwanych „grzybami leczniczymi o działaniu przeciwnowotworowym, działa na komórki macierzyste raka piersi in vitro”.

Szereg badań wskazuje, że składniki odżywcze hamujące NF-kB mogą zwalczać niektóre z najbardziej rozpowszechnionych objawów starzenia się, w tym ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit i choroby Crohna, a także zapalnego raka piersi. Składniki odżywcze mogą również pomóc zmniejszyć stan zapalny ścian naczyń krwionośnych, które jest główną przyczyną miażdżycy i chorób serca.

Jeśli chodzi o padaczkę i degradację komórek mózgowych, kwas ganoderowy zastosowany na neuroglejowych komórkach immunologicznych w mózgach myszy „znacząco obniżył produkcję cytokin zapalnych poprzez hamowanie NF-kB”.

Jedno z badań odnosi się do starzenia jako „skomplikowanego i złożonego zjawiska biologicznego”, które wymaga zintegrowanego podejścia do wszystkich systemów fizjologicznych. W przypadku sensecencji – naukowy termin oznaczający starzenie się komórek – kilka najbardziej niepokojących zmian zachodzi w układzie odpornościowym, stąd też termin „immunosenescencja”.

Naukowcy twierdzą, że jeśli tego rodzaju zapalenie można zatrzymać, główną przyczynę starzenia zwyrodnieniowego można spowolnić i ewentualnie odwrócić. Kompleks białkowy regulujący gen o nazwie czynnik jądrowy kappa B (NF-kB) jest jednym z czynników:

„Szlak czynnika jądrowego NF-κB od dawna uważany jest za prototypowy szlak sygnalizacji prozapalnej, w dużej mierze oparty na roli NF-κB w ekspresji genów prozapalnych, w tym cytokin, chemokin i cząsteczek adhezyjnych... NF-κB od dawna uważany jest za „świętego Graala” jako cel nowych leków przeciwzapalnych... ”

Inne badanie zauważa, że grzyby Reishi, znane w Chinach jako lingzhi, można przyjmować jako suplement w postaci proszku, suplementów diety i herbaty pochodzącej z różnych części grzyba, w tym grzybni, zarodników i samego grzyba. Dodatkowo te grzyby mają właściwości przeciwutleniające, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne:

„Konkretne zastosowania i przypisane korzyści zdrowotne obejmują kontrolę poziomu glukozy we krwi, regulację układu odpornościowego, ochronę wątroby, bakteriostazę i wiele innych korzyści… Zarodniki G. lucidum zawierają mieszaninę kilku długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które mogą przyczyniać się do właściwości przeciwnowotworowych grzyba”.

Inne rośliny, które hamują NF-kB

Grzyby Reishi nie są jedynymi ekstraktami roślinnymi, które mają takie korzystne działanie:

 • Zielona herbata — pomaga zmniejszyć stan zapalny dzięki galusanowi epigallokatechiny (EGCG), który jest znany jako środek chemoprotekcyjny, szczególnie w raku pęcherza moczowego. Pomaga również zapobiegać chorobom serca.
 • Cyjanidyno-3-glukozyd (C3G) — polifenol występujący w ciemnych owocach i jagodach mający właściwości hamujące NF-kB, który jest znany ze swojej zdolności do ochrony przed chorobami serca, zapalnymi chorobami jelit i zwyrodnieniem siatkówki poprzez zmniejszanie stanu zapalnego i dysfunkcji śródbłonka
 • Resweratrol — wykazano, że resweratrol zapobiega zwyrodnieniu siatkówki, nieswoistemu zapaleniu jelit, wrzodziejącemu zapaleniu jelita grubego i osteoporozie.
+ Źródła i odniesienia