Kryptosporydioza: rośnie zanieczyszczenie basenów odchodami zakażonymi pasożytem

Sprawdzone fakty
basen

W skrócie -

  • CDC donosi, że Cryptosporidium – pasożyt wywołujący biegunkę, gorączkę i zmęczenie, jest trzecią wiodącą przyczyną chorób biegunkowych w USA; z 444 ognisk zgłoszonych w latach 2009–2017, 35% było powiązanych z basenami
  • Chociaż jest niewygodna i niepokojąca, kryptosporydioza nie jest poważną infekcją w przypadku osób z silnym układem odpornościowym, ale może zagrażać życiu osób z obniżoną odpornością
  • Objawy są spowodowane przez pasożyta zagłębiającego się w nabłonkową wyściółkę przewodu jelitowego, gdzie rozmnaża się, rozwijając cienkościenne oocysty, które ponownie zakażają gospodarza lub grubościenne oocysty, które są wydalane z kałem w celu znalezienia nowego gospodarza
  • Przed wejściem na basen należy zachować ostrożność. Sprawdź wyniki testów bezpieczeństwa w basenach publicznych, rozważ użycie własnych pasków testowych, weź prysznic przed wejściem do basenu i nie pij wody z basenu

Według dr. Mercoli

W miesiącach letnich wiele osób wybiera się na lokalne baseny, aby się ochłodzić i spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Rodzice mogą uczyć swoje dzieci ratujących życie umiejętności pływania lub po prostu bawić się z nimi w wodzie. Niezależnie od tego, jak spędzasz czas w wodzie lub w jej pobliżu, nie musisz stamtąd wychodzić z jakąś infekcją.

Niestety publiczne baseny i wanny z hydromasażem mogą być siedliskiem niepożądanych drobnoustrojów. Szpital Dziecięcy w Filadelfii ostrzega, że na basenie dzieci mogą nabawić się liszajca, zapalenia skóry wywołanego przez bakterie z rodzaju Pseudomonas i grzybicy stóp. EHA Consulting Group dodaje do tej grupy ekspozycję na Escherichia coli, pasożyta Cryptosporidium (crypto) i Shigellę.

Pasożyty i bakterie z listy – Escherichia coli, Cryptosporidium i Shigella – wywołują zakaźną biegunkę, która może być śmiertelna u osób z obniżoną odpornością. CDC ostrzega, że Cryptosporidium jest główną przyczyną biegunki związanej z wodą i trzecią przyczyną biegunki wynikającej z kontaktu ze zwierzętami.

Wzrost liczby zakażeń Cryptosporidium – trzecia najczęstsza przyczyna biegunki

W czerwcu 2019 roku CDC poinformowało, że liczba zakażeń Cryptosporidium wzrastała średnio o 13% każdego roku między 2009 a 2017 rokiem. W tym okresie odnotowano 444 ogniska kryptosporydiozy, w tym 7465 przypadków choroby w 40 stanach USA i Portoryko.

CDC definiuje ognisko tej choroby jako dwie lub więcej infekcji powiązanych ze wspólnym źródłem według lokalizacji i czasu. W USA zgłoszenia kryptosporydiozy są dobrowolnie przekazywane CDC za pośrednictwem krajowego systemu National Outbreak Reporting System. Pierwsze zgłoszenie ogniska choroby miało miejsce w 2009 roku, który był pierwszym rokiem raportowania przez NORS. Spośród zgłoszonych przypadków zakażeń, 287 pacjentów wymagało hospitalizacji, a jedna osoba zmarła.

Najczęściej rejestrowane ogniska choroby miały miejsce na basenach i wodnych placach zabaw. Z 444 ognisk, 35% było związanych z uzdatnioną wodą basenową; 15% było związanych z kontaktem z bydłem (w szczególności cielętami); 13% dotyczyło opieki nad dziećmi, a 3% było związane z piciem niepasteryzowanego mleka lub cydru jabłkowego.

Jak w przypadku każdego produktu spożywczego, surowe mleko może przenosić mikroorganizmy. Gdy bydło jest hodowane w modelu skoncentrowanego karmienia, mleko musi zostać poddane pasteryzacji, aby zmniejszyć ryzyko chorób przenoszonych przez żywność, chociaż nie eliminuje go całkowicie.

Ostatnie badanie ujawniło, że od 2005 roku odsetek chorób powodowanych przez pasteryzowane mleko spadł o 74%. Według danych CDC, warzywa liściaste odpowiadają za 46% wszystkich chorób przenoszonych przez żywność.

Ryzyko zakażenia Cryptosporidium powstaje w wyniku połknięcia pasożyta wraz z zanieczyszczoną wodą lub niegotowaną żywnością. Możesz również wejść w kontakt z pasożytem dotykając zanieczyszczonych nim powierzchni, takich jak armatura łazienkowa, przewijaki i kosze na pieluchy, a następnie dotykając ust dłońmi.

Chociaż zwykle zakażenie nie jest poważne u osób z silnym układem odpornościowym, może zagrażać życiu osób z obniżoną odpornością. Do osób z grupy podwyższonego ryzyka należą osoby z HIV/AIDS, osoby z dziedzicznymi chorobami wpływającymi na układ odpornościowy, nowotworami i pacjenci po przeszczepie przyjmujący leki hamujące układ odpornościowy.

CDC ostrzega przed narażeniem w szczycie sezonu letniego. Zanieczyszczone baseny i zbiorniki wodne mogą być przyczyną setek, a nawet tysięcy przypadków choroby, ponieważ jedna zarażona osoba może wydalić do 108 oocyst podczas jednego incydentu biegunki. Oocysty przeżywają co najmniej siedem dni, nawet w obecności zalecanego stężenia chloru. Biorąc pod uwagę, że pływacy mogą korzystać z wielu basenów, ryzyko zwiększa się jeszcze bardziej.

Jak rozwija się kryptosporydioza?

Cryptosporidium zaczyna życie jako oocysta, która dostaje się do środowiska z kałem zainfekowanego gospodarza. Oocysty są odporne na działanie chloru i można je znaleźć w zasobach wody pitnej. Mogą również wytrzymać niskie temperatury.

Po tym, jak odpowiedni gospodarz połknie oocysty i dostaną się one do przewodu pokarmowego, oocysta uwalnia sporozoity – ruchliwą bezpłciową formę pasożyta, która rozwija się wewnątrz oocysty. Sporozoity wbijają się w nabłonkową wyściółkę płuc (jeśli oocysty dostały się do organizmu drogą oddechową) lub jelit, gdy oocysty zostały spożyte. Komórki następnie podlegają rozmnażaniu bezpłciowemu, co następnie prowadzi do etapu rozmnażania płciowego.

Po zapłodnieniu powstaje zygota, która rozwija się w jeden z dwóch rodzajów oocyst. Grubościenna oocysta wydostaje się z kałem gospodarza do środowiska, a cienkościenna oocysta automatycznie infekuje obecnego gospodarza. Zakaźne oocysty o grubych ściankach są przenoszone przez kał i po znalezieniu nowego gospodarza cykl zaczyna się od nowa.

Jakie są objawy kryptosporydiozy?

Zakażenie Cryptosporidium może powodować różne objawy, z których najbardziej charakterystyczna jest biegunka. U osób z prawidłową odpornością biegunka ustępuje samoistnie – zwykle w ciągu trzech tygodni. Podczas choroby może pojawić się gorączka i/lub zmęczenie. Kryptosporydioza dotyka głównie jelito cienkie, ale została również wykryta w drogach oddechowych i żółciowych.

Biegunka jest wodnista i może być ostra. Ostra biegunka jest ciężką postacią stanu, w którym osoba wydala ciecz i gaz, gdy odbytnica wypełnia się większą ilością treści, niż może utrzymać.

Zwykle jelito grube jest ostatnim przystankiem dla odchodów przemieszczających się przez przewód pokarmowy. Jest tam wchłaniany nadmiar wody. Jednak w trakcie biegunki jelita poruszają się zbyt szybko, aby jelito grube mogło wchłonąć płyn.

Będąc na basenie, stosuj odpowiednie środki ostrożności

Ważne jest, aby zastosować środki ostrożności przed wejściem na basen publiczny lub prywatny. Choroby biegunkowe mogą być przenoszone przez wodę w basenie. Każdy, kto obecnie ma biegunkę lub kto był chory w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ryzykuje skażenie basenu bakteriami lub pasożytami. Mikroskopijne odchody mogą zanieczyścić cały basen lub wannę z hydromasażem, powodując zachorowania innych osób w przypadku połknięcia wody.

Podczas gdy wielu publicznych i prywatnych właścicieli basenów stara się utrzymać zdrowe środowisko basenowe, należy pamiętać, że cysty Cryptosporidium są w stanie przetrwać w basenie pomino zawartości chloru. Giardia jest kolejnym pasożytem, który może przetrwać w chlorowanych basenach do 45 minut.

Środki ostrożności, które każdy powinien podjąć przed wejściem do wody, obejmują prysznic pozwalający usunąć jak najwięcej brudu i bakterii przed wejściem do basenu. Co ważne, nie sikaj ani nie wydalaj w wodzie i nie połykaj jej. CDC zaleca zabieranie dzieci na przerwy do łazienki co godzinę, zmienianie pieluszek i picie dużej ilości płynów, aby pozostać nawodnionym.

Pierwszą linią obrony jest trzymanie chorych osób z dala od basenów publicznych lub prywatnych. Chociaż trudno jest powstrzymać dzieci przed piciem wody z basenu, znacznie łatwiej uniemożliwić im używanie zabawek, takich jak kubki i wiadra, które mogłyby zachęcić je do nalania wody do buzi.

Zbadaj wodę i zgłoś swoje objawy

Kolejnym krokiem, jaki możesz podjąć, jest sprawdzenie wyników inspekcji opublikowanych przez sanepid. Jest to podobne do sposobu, w jaki restauracje publikują wyniki swoich praktyk sanitarnych. Podczas gdy wiele publicznych basenów podlega inspekcjom, prywatne baseny często nie są badane. W celu samodzielnego zbadania wody, rozważ zakup niedrogich pasków testowych.

W ankiecie przeprowadzonej dla Water Quality and Health Council (WQHC) stwierdzono, że 25% dorosłych twierdzi, że można pływać w ciągu godziny od ustania biegunki, 50% nigdy nie bierze prysznica przed wejściem do basenu, a 60% twierdzi, że napiło się wody z basenu. To samo badanie wykazało, że 72% dorosłych twierdziło, że nie byli świadomi tego, że Cryptosporidium jest pasożytem często rozprzestrzenianym przez wodę.

W komunikacie prasowym CDC z 2016 roku, agencja opublikowała dane z inspekcji zebrane w 2013 roku z pięciu stanów z najbardziej rekreacyjnymi obiektami wodnymi, w tym z basenami publicznymi i jacuzzi. Dane pochodziły z 84 187 rutynowych kontroli i wykazały, że 1 na 8, placówek powinna zostać natychmiast zamknięta z powodu poważnych naruszeń, a w prawie 80% badanych miejsc stwierdzono co najmniej jedno naruszenie. Najczęstszymi naruszeniami były niewłaściwe pH, problemy ze sprzętem bezpieczeństwa i problemy ze stężeniem środka dezynfekującego.

CDC zaleca, aby odwiedzając baseny wykonać własną kontrolę niektórych z najczęstszych problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, w tym określić stężenie chloru i bromu za pomocą pasków testowych. Upewnij się, że odpływ na dnie jest widoczny i sprawdź, czy pokrywy odpływu są zebezpieczone i czy są w dobrym stanie.

Jeśli ratownik nie jest na służbie, upewnij się, że w pobliżu znajduje się sprzęt bezpieczeństwa, taki jak koło ratunkowe. Ponieważ Cryptosporidium może pozostać w jelicie cienkim nawet przez dwa miesiące, podczas których możesz przejść infekcję wraz z biegunką, ważne jest, aby w tym czasie nie korzystać z basenu i zgłosić swoje objawy do lokalnej stacji sanepidu, która zgłosi to do odpowiedniego urzędu.

Unikaj prywatnego basenu lub wanny z hydromasażem o silnie chlorowanej wodzie

Po wybuchu epidemii Cryptosporidium w Ohio, podczas której zidentyfikowano wiele przypadków tej choroby i połączono je z jednym basenem, naukowcy zgłosili, że zakażony basen został następnie poddany silnemu chlorowaniu. Rozpoczęto badanie kontrolne w celu znalezienia źródła wybuchu; zidentyfikowano 150 potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków choroby związanych z tym basenem.

W wyniku tego dochodzenia naukowcy odkryli, że proaktywne środki mogą zmniejszyć transmisję i zapobiec wybuchowi epidemii. Jednakże, chociaż w tej sytuacji zastosowano hiperchlorowanie, istnieją niebezpieczne związki, które tworzą się, gdy chlor miesza się ze związkami na bazie węgla, takimi jak mocz, kał i brud.

W jednym badaniu naukowcy zmieszali kwas moczowy pochodzący z ludzkiego moczu z chlorem i odkryli, że stworzyli dwa wysoce toksyczne produkty uboczne (DBP): chlorek cyjanogenu i trichloraminę. Chlorek cyjanogenu jest klasyfikowany jako środek do walki chemicznej o znanym toksycznym działaniu na płuca, serce i ośrodkowy układ nerwowy. Trichloramina została powiązana z uszkodzeniem płuc u pracowników basenów.

Połączenie związków chloru i węgla tworzy więcej niż te dwa DBP. W jednym z badań naukowcy odkryli, że spędzenie zaledwie 40 minut w chlorowanym basenie było powiązane z uszkodzeniem DNA przez te chemikalia. Ryzyko raka powodowane przez DBPS jest większe w wyniku ekspozycji skórnej niż przez picie wody.

Brak świadomości na temat Cryptosporidium może zwiększać ryzyko

Cryptosporidium stało się jedną z najczęstszych przyczyn chorób przenoszonych przez wodę. Pasożyta można znaleźć w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Dokładne mycie rąk po skorzystaniu z łazienki lub zmianie pieluch staje się konieczne, gdy uświadomisz sobie, że choroby są wywoływane przez pasożyta, który zasadniczo rozprzestrzenia się poprzez kał.

Pasożyt rozprzestrzenia się, gdy dotkniesz ust zanieczyszczonymi rękami. Twoje ręce ulegają zanieczyszczeniu po dotknięciu przedmiotów, które być może zostały najpierw dotknięte przez zainfekowane ręce. Przedmioty takie jak balustrady schodowe, przyciski windy, klamki do drzwi i zabawki dla dzieci są potencjalnymi źródłami zakażenia.

Nie zawsze możesz to stwierdzić, sprawdzając, czy coś miało kontakt z odchodami, ponieważ do rozprzestrzenienia zarodników Cryptosporidium wystarcza niewielka ilość kału. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pasożyta, ważne jest zwiększenie świadomości na jego temat wśród przyjaciół i rodziny oraz wyjaśnienie, dlaczego prysznic przed wejściem do basenu jest jednym z kroków zapobiegawczych, jakie mogą podjąć.

Pasożyt jest znany z tego, że jest odporny na chlor. Aby go zabić lub dezaktywować w wodzie do picia, należy doprowadzić wodę do wrzenia na jedną minutę. Jeśli mieszkasz na wysokości powyżej 6500 stóp (1980 m n.p.m.), woda musi być gotowana przez trzy minuty. Następnie wodę należy schłodzić i przechowywać w lodówce w czystym, odkażonym szklanym pojemniku ze szczelną pokrywą.

+ Źródła i odniesienia