Dlaczego niedopałki papierosów należą do najgorszych form zanieczyszczenia?

Sprawdzone fakty
papierosy

W skrócie -

  • Po raz pierwszy od 30 lat gromadzenia danych, Ocean Conservancy odkrywa, że tworzywa sztuczne są 10 najczęstszymi zanieczyszczeniami na świecie, a niedopałki papierosów zajmują wśród nich pierwsze miejsce. Chociaż wydają się być biodegradowalne, zawierają tworzywa sztuczne, których rozkład zajmuje nawet 10 lat
  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nazywa niedopałki papierosów najbardziej akceptowaną formą śmieci, ponieważ 75 procent palaczy twierdzi, że wyrzuciłoby je na ziemię lub przez okno samochodu, a badania szacują, że aż 65 procent niedopałków jest w ten sposób wyrzucanych
  • Do papierosów dodano filtry w odpowiedzi na badania wykazujące, że palenie prowadzi do raka płuc; ale po tym, jak przemysł tytoniowy stwierdził, że filtr zmniejszył również zadowolenie palaczy, zmieniono filtry na mniej skuteczne chociaż utrzymywano, że nadal chronią przed rakiem. WHO nazwała to twierdzenie fałszywą reklamą, a filtry są ostatecznie niczym innym niż narzędziem marketingowym
  • Unia Europejska walczy z zanieczyszczeniami tworzywami sztucznymi odpowiedzialnych za niszczenie i zabijanie organizmów wodnych, które ostatecznie trafiają na talerze ludzi. Zastanów się nad podjęciem kroków w celu zmniejszenia własnego wpływu na środowisko poprzez wyeliminowanie plastiku jednorazowego użytku, rzucenie palenia i rzadsze pranie odzieży syntetycznej

Według dr. Mercoli

Istnieje wiele powodów, dla których nie powinieneś zacząć palić lub powinieneś rzucić palenie. Pomimo dziesięcioleci ostrzeżeń Naczelnego Lekarza Stanów Zjednoczonych, amerykańskie Centra Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) nadal nazywają tytoń „największą pojedynczą możliwą do uniknięcia przyczyną raka i chorób w Stanach Zjednoczonych”.

Dzisiaj palenie papierosów co roku zabija ponad 480 000 osób palących i prawie 41 000 biernych palaczy. Istnieją krótko- i długoterminowe skutki uboczne. Palenie przebarwia zęby, zmienia wygląd fizyczny, zwiększa ryzyko chorób dziąseł i utraty zębów.

Po latach palenia doświadczysz nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu serca, mózgu, układu oddechowego i zdrowia reprodukcyjnego. Dobra wiadomość jest taka, że kiedy przestaniesz palić, korzystne zmiany zaczną się w ciągu pierwszych 24 godzin i będą się nasilać w ciągu najbliższych dni, tygodni i lat, ponieważ organizm będzie stopniowo usuwał szkody wyrządzone przez nikotynę i setki innych chemikaliów.

Palenie ma również poważny wpływ na środowisko. Chociaż moglibyście pomyśleć, że papierosy są całkowicie biodegradowalne, okazuje się, że filtry papierosowe są wykonane z tworzyw sztucznych – a nie z papieru lub włókien biodegradowalnych – których rozkład może zająć nawet 10 lat.

Filtry papierosowe to narzędzie marketingowe o największym wkładzie w zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi

W latach 50. pojawiły się obawy przed rakiem płuc. Z tego powodu firmy produkujące papierosy zainicjowały zmianę wzornictwa z papierosów bez filtru na papierosy z filtrem, aby rozwiać obawy konsumentów. Dym tytoniowy z papierosów zawiera prawie 250 szkodliwych substancji chemicznych, w tym metale ciężkie, arsen, benzen, formaldehyd i polon-210 – radioaktywny pierwiastek chemiczny.

Filtry papierosów zostały podobno zaprojektowane w celu zmniejszenia ryzyka raka płuc poprzez blokowanie toksycznej ekspozycji. Jednak stworzyło to problem dla firm papierosowych, ponieważ filtr obniżył również poziom zadowolenia palacza z papierosa.

W odpowiedzi na ten problem, firmy przeprojektowały filtry tak, aby nie były tak skuteczne, zasadniczo tworząc z tego narzędzie marketingowe – próbowano jednocześnie zapewnić korzyści zdrowotne związane z filtrami i dać palaczom nikotynę. Praktyki te zostały nazwane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) nieuczciwymi.

Chociaż filtry blokują niektóre toksyny, powodują również, że palenie jest łagodniejsze, zachęcając palaczy do częstszego zaciągania się i palenia większej ilości papierosów. Przemysł tytoniowy zachęcał ludzi do palenia twierdząc, że filtrowane papierosy chronią ich zdrowie.

Jednakże, gdy naukowcy przeanalizowali liczbę nowotworów płuc w oparciu o rok urodzenia, odkryli, że najczęstszym rodzajem raka płuc w latach 60. I 70. był rak płaskonabłonkowy, stanowiący dwie trzecie przypadków. Dzisiaj, wraz ze wzrostem liczby papierosów z filtrem, wzrasta częstość występowania gruczolakoraka.

Dr David Wilson – pulmonolog z University of Pittsburgh – stwierdził, że wskaźniki przeżycia tych dwóch typów raka są prawie takie same, co dowodzi, że nie ma przekonujących dowodów na to, że filtry papierosowe „mają korzystny wpływ na całkowitą przeżywalność osób chorych na raka płuc”. Nie poprawiają zdrowia palacza, a mają znaczący negatywny wpływ na środowisko.

Unia Europejska walczy z plastikami i niedopałkami papierosów

Chociaż plastikowe słomki i torby cieszą się powszechnym zainteresowaniem, jeszcze większym problemem są plastikowe filtry z niedopałków papierosów. Dziś są najbardziej zaśmiecającym środowisko przedmiotem na świecie. Co roku produkuje się prawie 6 bilionów papierosów, a ponad 90 procent z nich zawiera filtry z tworzywa sztucznego.

Niektóre miasta pobierały opłaty za paczki papierosów, aby sfinansować sprzątanie ulic, a inne nakładały opłaty na tych, którzy śmiecą. Chociaż niektórzy eksperci opowiadają się za opracowaniem i wdrożeniem filtrów biodegradowalnych, inni uważają, że one również będą zawierały toksyny, które ulegają degradacji przez długi czas, a biodegradowalne papierosy mogą zwiększać śmiecenie, ponieważ palacze pomyślą, że „wolno” wyrzucić je do środowiska.

Pod koniec 2018 roku Parlament Europejski zaproponował powszechne ograniczenie zużycia plastiku, w tym zmniejszenie ilości plastiku w wyrobach tytoniowych o 50 procent do 2025 roku, zwiększając ten odsetek do 80 procent do 2030 roku. Cele te zostały później odrzucone, a zamiast tego branża tytoniowa zobowiązała się sfinansować kampanie podnoszące świadomość ludzi na temat problemu śmieci pochodzących z papierosów.

Niedawno European Chemical Agency zaproponowała wycofanie ponad 39 000 ton tworzyw sztucznych rocznie celowo dodawanych do środowiska, począwszy od 2020 roku. Należą do nich mikrowłókna z tworzyw sztucznych, fragmenty filtrów papierosowych, kosmetyki, detergenty i powłoki.

Ten projekt dotyczy mikroplastików, które nie są uważane za konieczne, ale zostały dodane dla wygody lub zysku. Chociaż Wielka Brytania nałożyła ograniczony zakaz na mikrokulki z tworzywa sztucznego, środki podjęte przez Unię Europejską są bardziej kompleksowe.

Komitet naukowy dokonuje przeglądu wniosku przez nieco ponad rok, zanim prześle swoją opinię do Komisji Europejskiej. Następnie Komisja będzie miała trzy miesiące na przygotowanie ustawodawstwa i może upłynąć nawet osiem miesięcy, zanim ograniczenia dotyczące stosowania wejdą w życie.

WHO nazywa niedopałki papierosów najbardziej akceptowaną formą zaśmiecania

Truth Initiative uważa, że śmieci po papierosach są bardzo powszechne, nawet w obszarach, w których spadła liczba palaczy, po części dlatego, że ich rozkład zajmuje wiele lat. Nawet w najbardziej optymalnych warunkach rozkład filtrów papierosowych trwa co najmniej dziewięć miesięcy, a w wielu przypadkach kilka lat.

Niestety śmiecenie jest również jednym z najczęstszych sposobów, w jaki palacze pozbywają się niedopałków. Niektóre społeczności próbowały ograniczyć śmieci papierosowe za pomocą jednorazowych pojemników i zakazu palenia tytoniu. Jednak śmiecenie jest tak powszechne, że prawie 75 procent palaczy się do tego przyznaje, a naukowcy szacują, że aż 65 procent wszystkich niedopałków papierosów jest wyrzucanych przez palaczy bezpośrednio do środowiska.

Według WHO, wyrzucenie niedopałków papierosów przez okno samochodu lub na ziemię jest jedną z najbardziej akceptowanych form zaśmiecania. Wiele z nich zostaje wyrzuconych na chodnik lub do kanalizacji, skąd przedostają się do rzek, strumieni i oceanów.

Według Ocean Conservancy, raporty International Coastal Cleanup (ICC) z 2017 roku po raz pierwszy od ponad 30 lat pokazują, że 10 najczęściej spotykanych śmieci zbieranych na całym świecie wykonano z plastiku.

Ponad 780 000 wolontariuszy z ponad 100 krajów zebrało 20,5 miliona funtów śmieci. Niedopałki papierosów znalazły się na szczycie listy obejmującej opakowania do żywności, plastikowe butelki po napojach, zakrętki i plastikowe torby na zakupy.

Tworzywa sztuczne niszczą i zabijają życie wodne

W ostatnich badaniach opublikowanych w BMJ naukowcy ocenili wpływ niedopałków papierosów na życie wodne. Umieścili ryby w wodzie, gdzie moczono niedopałki papierosów, a następnie je usunięto. Po czterech dniach połowa ryb zmarła, co obrazuje wpływ śmiertelnych toksyn przenikających z niedopałków papierosów do środowiska.

Małe kawałki plastiku znajdujące się we włóknach, fragmentach i mikrokulkach również zatruwają dzikie i hodowlane ryby. Ryby zdają się być zdezorientowane przez małe plastikowe szczątki w oceanie i mylą je pożywieniem. W jednym z badań naukowcy odkryli behawioralne dowody na to, że organizmy morskie są przyciągane przez substancje chemiczne zawarte w odpadach z tworzyw sztucznych.

Ryby, które żywią się poprzez filtrowanie planktonu z wody morskiej, spożywają duże ilości plastiku, który blokuje ich zdolność do wchłaniania składników odżywczych i wywołuje toksyczne skutki uboczne. Badając ciała wyrzucanych na brzeg wielorybów, naukowcy odkryli w ich ciałach duże kawałki plastiku. Jednakże wpływ mikroplastików, choć mniej oczywisty, może być równie szkodliwy.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych co najmniej 800 gatunków na całym świecie jest zatrutych odpadami morskimi, z których 80 procent to tworzywa sztuczne. Nie wszystkie szkody powstają w wyniku spożycia, ponieważ stworzenia morskie mogą również zaplątać się w plastikowe śmieci, co może spowodować uduszenie, głód i/lub utonięcie. Ostatnie badania wykazały, że żółwie morskie, które spożyją zaledwie 14 kawałków plastiku, mają zwiększone ryzyko śmierci.

Ryby na północno-zachodnim Pacyfiku jedzą do 24 000 ton plastiku każdego roku, co powoduje uszkodzenie jelit i śmierć. Tworzywa sztuczne akumulują się w łańcuchu pokarmowym, często lądując na talerzach ludzi. Naukowcy odkryli, że prawie 25 procent ryb sprzedawanych na targach rybnych w Kalifornii miało w swoich jelitach mikrowłókna z tworzyw sztucznych.

Mikroplastiki znajdują się również w wodzie z kranu, wodzie butelkowanej i żywności

Badania zlecone przez media Orb ujawniły niepokojące dane dotyczące zanieczyszczenia wody z kranu tworzywami sztucznymi. 83 procent próbek przetestowanych na całym świecie zostało uznanych za skażone. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że 94 procent próbek wody z kranu zawiera plastik – najwięcej ze wszystkich testowanych lokalizacji.

Na przykład, w wodzie wodociągowej pobranej w centrum dla odwiedzających w Kapitolu w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie znaleziono 16 mikrowłókien; podobne wyniki uzyskano badając próbki pobrane z Trump Tower w Nowym Jorku. Włókna z tworzyw sztucznych znaleziono również w wodzie pobranej z Indonezji, Indii, Ekwadoru, Ugandy, Anglii i Libanu.

Orb określił sześć głównych źródeł zanieczyszczenia „niewidzialnymi tworzywami sztucznymi”, z których jednym są syntetyczne mikrowłókna z odzieży – każdego roku podczas prania ubrań uwalnianych jest około milion ton mikrowłókien. Nie wiadomo dokładnie, jakie skutki dla środowiska może powodować zanieczyszczenie mikrowłóknami, ale ich nieregularny kształt może spowodować, że ich wydalanie przez zwierzęta morskie będzie trudniejsze niż w przypadku innych mikroplastików (np. mikrokulek).

Naukowcy ze State University of New York przetestowali również 259 butelek 11 popularnych butelkowanych wód pod kątem obecności mikroskopijnego plastiku. Badano takie marki jak: Aquafina, Nestle Pure Life, Evian, Dasani i San Pelligerino. Badana woda butelkowana zawierała średnio 325 sztuk mikroplastiku na litr; nieco ponad 10 z nich miało rozmiar co najmniej 100 mikronów, reszta była mniejsza.

Wiele badań dotyczących zanieczyszczenia mikroplastikami koncentruje się na środowisku morskim, ale toksyny prawdopodobnie gromadzą się również na lądzie. Według badań opublikowanych w Science of the Total Environment „szacuje się, że roczne zanieczyszczenie lądu plastikiem jest o 4–23 razy większe w porównaniu z oceanami”.

Wykorzystanie osadów ściekowych lub biosolidów jako nawozu może być szczególnie problematyczne, ponieważ zasadniczo takie osady składają się z resztek po oczyszczeniu i przetworzeniu ścieków.

Stań się częścią rozwiązania zamiast być częścią problemu

W skali globalnej podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie ilości odpadów i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych. Od przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych w paliwo płynne po tworzenie włókien syntetycznych, przedsiębiorczy przedsiębiorcy szukają sposobów, aby chronić środowisko przed zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Niektórzy producenci starają się również tworzyć łatwo przetwarzalne materiały na opakowania.

Możesz podjąć indywidualne działania, dokonując świadomego wyboru, aby używać mniej plastiku i przestać śmiecić. Jeśli chcesz stać się częścią rozwiązania zamiast być częścią problemu, rozważ wykonanie następujących kroków:

Przestań śmiecić — jeśli palisz tytoń, rozważ rzucenie palenia. Chociaż przezwyciężenie tego uzależnienia jest trudne, kontynuowanie go jest niebezpieczne. Nie wyrzucaj niedopałków papierosów ani innych śmieci przez okno samochodu lub na ziemię.

Unikaj używania plastikowych toreb — dotyczy to również plastikowych toreb kanapkowych. Rozważ zakup toreb wielokrotnego użytku do produktów, które kupujesz w sklepie lub na rynku oraz izolowanych toreb spożywczych wielokrotnego użytku na zakupy.

Unikaj słomek jednorazowego użytku — wybierz słomki wielokrotnego użytku wykonane z szeroko dostępnej stali nierdzewnej, bambusa, a nawet szkła.

Rzadziej pierz syntetyczne ubrania — podczas prania używaj ekologicznego cyklu prania, aby zmniejszyć liczbę uwalnianych włókien; rozważ użycie produktów do wychwytywania włókien w pralce.

Wybierz szczoteczkę do zębów, która nie jest wykonana z plastiku — alternatywą są szczoteczki do zębów wykonane z bambusa lub lnu.

Unikaj plastikowych butelek jednorazowego użytku — zamiast tego weź ze sobą szklaną butelkę wielokrotnego użytku – ograniczysz w ten sposób odpady z tworzyw sztucznych i narażenie na zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych.

Mycie pędzli — zbierz wodę z płukania pędzli w słoiku i zutylizuj ją na lokalnym wysypisku śmieci w wyznaczonych miejscach (nie pozwól, aby spłynęła do kanalizacji).

Zrób własną farbę — możesz zrobić własną farbę mleczną zamiast używania lateksu i akryli na bazie tworzyw sztucznych: „dodaj sok z cytryny do odtłuszczonego mleka, a następnie odfiltrowuj skrzep i dodaj naturalny pigment do pozostałego płynu”.