Farbowanie i prostowanie włosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi

Sprawdzone fakty
kredki

W skrócie -

  • FDA uważa, że syntetyczne barwniki spożywcze nie mają wpływu na zdrowie ani zachowanie. Jednak Amerykańska Akademia Pediatryczna wydała oświadczenie dotyczące powiązania barwienia żywności z zaostrzeniami objawów ADD / ADHD
  • Barwienie żywności jest ściśle regulowane w Europie, gdzie produkty muszą być opatrzone etykietami ostrzegawczymi. Wiele europejskich firm decyduje się na stosowanie naturalnych barwników, ale tylko kilka amerykańskich firm postąpiło podobnie
  • Najnowsze dane wskazują, że farbowanie włosów i prostowanie włosów zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi kobiet, pokazując, że ryzyko to nieproporcjonalnie wpłynęło na różne grupy kobiet
  • Istnieje kilka modyfikowalnych czynników ryzyka wpływających na poziom ryzyka zachorowania na raka piersi, w tym dieta i elastyczność metaboliczna, które poprawiają się wraz ze stosowaną dietą ketogeniczną i dietą z okresowym postem

Według dr. Mercoli

Kolor służy do sprzedaży produktów i usług, w tym również tych, które mają wpływ na nasze zdrowie. Wygląda na to, że pierwszym kolorem zastosowanym w rysunkach artystycznych był kolor czerwony, pochodzący od ochry. Najstarszy obraz z tym kolorem datowany jest na około 100 000 lat. Czerwień często wywołuje uczucie siły, męskości i płodności.

Według różnych badań niebieski wydaje się być ulubionym i najbardziej popularnym kolorem na świecie. Może to być spowodowane jego efektem uspokajającym. Uczniowie, którzy otrzymali testy IQ z niebieskimi okładkami, uzyskali wyniki o kilka punktów wyższe niż Ci, którzy otrzymali z czerwonymi okładkami.

Zieleń kojarzy się ze światem przyrody, ale wiąże się także z zazdrością, zawiścią i chorobami. Fiolet był pierwszym kolorem otrzymanym w syntetycznej formie, gdy w 1856 r. student chemii przeprowadził eksperyment w celu wyleczenia malarii. Eksperyment się nie powiódł, ale student wytworzył trwały fioletowy barwnik.

Kolor odgrywa dużą rolę w projektowaniu graficznym, ponieważ może pomóc w ustaleniu nastroju na grafice lub nawet wpłynąć pozytywnie, lub negatywnie na osoby, które widzą dany kolor.

Kobiety od wieków używają kolorów do farbowania włosów. Z tego samego powodu producenci żywności używają barwników spożywczych do poprawy wizualnej prezentacji przetworzonej żywności w nadziei, że będą bardziej atrakcyjne wizualnie.

Jednak chociaż kolor jest potężnym środkiem prezentacji produktu lub zmiany emocji, kiedy barwniki nie są naturalne, efekt końcowy często nie ma pozytywnego efektu, którego szukałeś.

Barwniki mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie

Czy można bezpiecznie założyć, że jedzenie produktów ropopochodnych nie ma wpływu na zdrowie i zachowanie? FDA uważa, że tak jest. Pomimo stwierdzenia, że może istnieć związek między problemami behawioralnymi a konkretnymi sztucznymi barwnikami, nadal dopuszczają je w żywności, lekach i napojach.

Co ciekawe, niektóre kolory są dozwolone tylko w określonych produktach spożywczych, takich jak pomarańczowy, który jest dopuszczony tylko do hot dogów i osłonek do kiełbas. To również nasuwa pytanie, dlaczego nieprzezroczysta osłona kiełbasy potrzebuje koloru?

Barwniki barwne nie wydają się mieć wpływu na wiele dzieci - ale operatywne słowo brzmi „pojawia się”, ponieważ tylko te dzieci, których rodzice zidentyfikowali jawne problemy behawioralne po spożyciu żywności z kolorowymi barwnikami, zgłosiły tę kwestię do odpowiednich służb. FDA wyłącza kolory produkowane naturalnie z warzyw, minerałów lub zwierząt z czynników certyfikacyjnych:

„Obejmują one krótko- i długoterminowe skutki konsumpcji, składu i właściwości, procesu produkcyjnego, stabilności, prawdopodobnej wielkości konsumpcji / narażenia oraz dostępności analitycznych metod określania jej czystości i ilości w żywności.”

Jeden z rodziców zidentyfikowało kilka długo- i krótkoterminowych „efektów” barwników u swojego syna Alexa Bevansa. Matka Bevansa rozmawiała z KQED3 i opowiedziała o czasie, kiedy miał 7 lat, kiedy znalazła go, „niszczącego swoje ubrania i drapiącego się na łóżku.” Spojrzał na mnie i powiedział: „Proszę, przynieś nóż. Chce się zabić. Nie chcę już tak żyć.”

Następnie wyjaśniła objawy, które udało im się skorelować z barwnikami o różnych kolorach:

„Więc czerwony… nie może się skupić i i jest impulsywny. Zieleń czyni go szalonym. Niebieski sprawia, że jest zrzędliwy i zmęczony. Żółty jest najgorszy. Jest wybuchowy i prowadzi do myśli samobójczych.”

Bevans może mieć więcej objawów niż inne dzieci, ale Lisa Lefferts, naukowiec z Center for Science in the Public Interest (CSPI), mówi, że nie jest sam. Chociaż w przeszłości organizacja odpowiadała wolno na różnego rodzaju zgłoszenia, obecnie lobbują FDA, aby przestrzegać przepisów podobnych do tych stosowanych w Europie.

„Skontaktowało się z nami ponad 2000 rodzin, które zgłosiły swoje negatywne doświadczenia z barwnikami spożywczymi. Rodzice twierdzą, że kiedy ich dziecko nie ma barwników, są po prostu cudownymi dziećmi. W przypadku barwników są jak zupełnie inna osoba”.

Barwniki spożywcze nie zostały odpowiednio przetestowane pod kątem bezpieczeństwa

Etykiety ostrzegawcze są stosowane do wszystkich produktów spożywczych w sztucznych kolorach w Europie. Większość europejskich firm decyduje się na stosowanie barwników w naturalnych kolorach, aby nie musiały stosować etykiet ostrzegawczych związanych z barwnikami chemicznymi. Kilka amerykańskich firm stosuje tę strategię, ale odkryły, że naturalny, zdrowszy barwnik jest droższy i nie jest tak stabilny na półce sklepu.

FDA zatwierdziła dziewięć kolorów wykonanych z ropy naftowej, które znajdują się w 90% cukierków, przekąsek o smaku owocowym i mieszanek napojów przeznaczonych dla dzieci. Dr Joel Nigg, naukowiec z Oregon Health and Science University, odkrył, że wcześniejsze badania mogą wykazać związek przyczynowo-skutkowy między zmianami zachowania a sztucznym barwnikiem, jeśli dane są przyjmowane według wartości nominalnej.

Amerykańska Akademia Pediatryczna zmieniła poprzednie stanowisko i wydała oświadczenie w sprawie polityki w 2018 r., w którym napisali: „Sztuczne kolory żywności mogą być związane z zaostrzeniem problemów z utrzymaniem uwagi / zaburzeń nadpobudliwości”. Dr Leonardo Trasande, zaangażowany w pisanie oświadczenia AAP, powiedział:

„AAP ma obawy związane z ograniczonymi badaniami bezpieczeństwa (celowo i przypadkowo) dodanymch chemikaliów do żywności, w tym barwników spożywczych. Istnieją bezpieczne i proste kroki, które rodziny mogą podjąć, aby ograniczyć narażenie dzieci na te chemikalia”.

Nigg uważa, że potrzebne są bardziej wiarygodne dane, aby dokonać rozróżnienia między zachowaniem a sztucznymi barwnikami spożywczymi, ale jasne jest, że nie są one łagodne. Potem powiedział:

„Myślę, że w przyszłości będziemy zaskoczeni, że byliśmy tak wyluzowani w dodawaniu tak wielu syntetycznych chemikaliów i myśleniu, że nie zrobiliby nic dla mózgów dzieci”.

Znaleziono związek między trwałym farbowaniem włosów a rakiem piersi

Uzasadnione jest założenie, że jeśli sztuczne kolory będą miały niekorzystny wpływ na dzieci, będą miały również niekorzystny wpływ na dorosłych. Naukowcy, którzy opublikowali ostatnie badanie w International Journal of Cancer, potwierdzili, że wiele produktów do włosów zawiera substancje chemiczne zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i związki rakotwórcze, które potencjalnie mogą mieć znaczenie dla raka piersi.

Naukowcy wykorzystali krajową prospektywną kohortę, aby przyjrzeć się wszelkim powiązaniom między stosowaniem farb do włosów, chemicznych środków relaksujących i prostownic w związku z ryzykiem raka piersi, ze względu na pochodzenie etniczne. Uczestnicy zostali zaangażowani w Sister Study, w którym uczestniczyło 46 709 kobiet w wieku od 35 do 74 lat, a u których u siostry zdiagnozowano raka piersi, ale same były wolne od raka.

Po włączeniu uczestników 55% zgłosiło stosowanie trwałej farby do włosów, co wiązało się z 45% wyższym ryzykiem raka piersi u czarnych kobiet i 7% wyższym ryzykiem u białych kobiet. U wszystkich uczestników stosowanie prostownicy do włosów co pięć do ośmiu tygodni wiązało się z 30% większym ryzykiem raka piersi.

Nieprofesjonalne stosowanie półtrwałego barwnika lub prostownicy do włosów na kimś innym również zwiększało ryzyko raka piersi. Dr Otis Brawley, który był wiceprezesem American Cancer Society w latach 2007-2018, nie był zaskoczony.

Podczas rozmowy z Newsweek powiedział: „Wielu z nas martwi się, że chemikalia, zwłaszcza trwałe farby do włosów i prostownice, mogą potencjalnie powodować raka”.

Prostownice i barwniki mają nieproporcjonalny wpływ na różne grupy

Różnice w potencjalnym ryzyku między kobietami czarnymi i białymi wzrosły do ​​60% u tych, które intensywnie stosowały farbę do włosów, co definiuje się jako aplikację raz na pięć do ośmiu tygodni. Natomiast to samo ryzyko dla białych kobiet stosujących tę samą dawkę stosowania wzrosło z 7% do 8%.

Kiedy naukowcy wzięli pod uwagę kolor barwnika, ciemny barwnik wiązał się z 51% wzrostem u czarnych kobiet i 8% wzrostem zagrożenia u białych kobiet. Ta sama rozbieżność występowała u osób, które stosowały lekkie farby do włosów. Czarne kobiety miały o 46% większe ryzyko raka piersi, podczas gdy białe kobiety miały o 12% większe ryzyko.

Różnice rasowe mogły być związane ze sposobem użycia barwnika lub różnicami w produktach sprzedawanych różnym odbiorcom. Dr Stephanie Bernik, szefowa chirurgii piersi w szpitalu Mount Sinai, powiedziała Newsweekowi, że czarne kobiety mają zawsze zwiększone ryzyko raka piersi, co utrudnia jednoznaczne powiązanie między stosowaniem produktów do włosów a ryzykiem raka. Następnie powiedziała:

„Uważam, że badanie dostarczyło nam wystarczających dowodów, aby wezwać naukowców do przeprowadzenia prospektywnego badania mającego na celu szczegółowe zbadanie tego jednego czynnika, aby sprawdzić, czy podwyższone ryzyko raka utrzymuje się na określonym poziomie. W międzyczasie ostrzegam pacjentów, że istnieje możliwy związek między farbami do włosów a rakiem, chociaż potrzebne są dalsze badania”.

Wybory stylu życia wpływają na ryzyko raka piersi

Istnieje kilka modyfikowalnych czynników, które mogą zwiększać ryzyko raka piersi, w tym nadwaga lub otyłość po menopauzie, przyjmowanie hormonów, picie alkoholu i brak aktywności fizycznej. Czynnikami, których nie możesz zmienić, są: wiek, historia osobista i rodzinna, mutacje genetyczne i wcześniejsze zabiegi radiacyjne.

Jak można się spodziewać, dieta może również pomóc w zapobieganiu i odgrywać ważną rolę w leczeniu raka piersi. Podejście żywieniowe z najsilniejszym wsparciem naukowym to jedzenie ograniczone czasowo, które zwiększa autofagię metaboliczną, obniża oporność na insulinę, radykalnie zwiększa elastyczność metaboliczną i poprawia funkcję mitochondriów.

Po dodaniu ćwiczeń w czasie postu korzyści te rosną. Jednak zdecydowana większość przystosowała się do spalania węglowodanów jako podstawowego paliwa w przeciwieństwie do tłuszczu. Jedną z najbardziej skutecznych strategii, aby stać się skutecznym spalaczem tłuszczu, jest post od 16 do 18 godzin dziennie.

Ponieważ rak jest chorobą metaboliczną zakorzenioną w dysfunkcji mitochondriów, komórki rakowe wymagają glukozy jako paliwa i nie mogą istnieć poprzez spalanie tłuszczu. Komórki muszą być zdrowe i normalne, aby spalać tłuszcz, więc dieta wysokotłuszczowa, o niskiej zawartości cukru zasadniczo głodzi komórki rakowe.

Najlepsze strategie zapobiegania rakowi piersi

Badania przesiewowe w kierunku raka NIE są równoznaczne z zapobieganiem rakowi i chociaż wczesne wykrywanie jest ważne, zastosowanie metody przesiewowej, która sama w sobie zwiększa ryzyko zachorowania na raka, to po prostu nie jest dobre lekarstwo... Zapobieganie rakowi piersi jest o wiele ważniejsze i potężniejsze niż po prostu próba wykrycia go po tym, jak już się uformował, dlatego chcę podzielić się z Wami najważniejszymi wskazówkami, które pomagają zapobiegać tej chorobie.

W największym przeglądzie badań dotyczących stylu życia i raka piersi, American Institute of Cancer Research oszacował, że około 40% przypadków raka piersi można by było zapobiec, gdyby ludzie podejmowali mądrzejsze decyzje dotyczące stylu życia. Uważam, że szacunki te są znacznie zaniżone i bardziej prawdopodobne jest, że można by było uniknąć od 75% do 90% przypadków raka piersi ściśle przestrzegając poniższych zaleceń, które są takie same dla młodych, jak i starszych kobiet.

Unikaj cukru, zwłaszcza fruktozy

Zoptymalizuj poziom witaminy D

Spożywaj produkty bogate w witaminę A

Masaż limfatyczny piersi

Unikaj spożywania przypalonego mięsa

Unikaj niesfermentowanych produktów sojowych

Popraw wrażliwość swoich receptorów na insulinę

Utrzymuj prawidłową wage ciała

Codziennie wypijaj od ćwierć do pół litra ekologicznego soku z zielonych warzyw

Spożywaj odpowiednią ilość wysokiej jakości kwasów tłuszczowych omega-3 pochodzenia zwierzęcego, takich jak olej z kryla

Kurkumina

Unikaj picia alkoholu

Karm piersią

Unikaj noszenia biustonoszy z fiszbinami

Jeśli to możliwe, unikaj pól elektromagnetycznych

Unikaj syntetycznej hormonalnej terapii zastępczej

Unikaj BPA, ftalanów I innych ksenoestrogenów

Upewnij się, że nie masz niedoboru jodu

Badanie wykorzystujące ultradźwięki ujawnia przypadki raka niewykrywalne przez mammografię

Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że jeśli mają gęstą tkankę piersiową (dotyczy to od 40 do 50% kobiet), mammografia jest dla nich zasadniczo bezużyteczna. Gęsta tkanka piersi i rak wyglądają jak białe plamy na zdjęciu rentgenowskim, co sprawia, że radiolog nie jest w stanie wykryć raka u tych kobiet. To jak próbować znaleźć płatek śniegu w zamieci.

Niektórzy radiolodzy informują swoje pacjentki o gęstości tkanki i zachęcają je do korzystania z innych badań, takich jak termografia, ultrasonografia i/lub MRI. Ostatnie badania ujawniły, że w przypadku kobiet z gęstą tkanką piersiową, badanie ultradźwiękami po wcześniejszej mammografii wykrywa dodatkowe 3,4 zmiany nowotworowe lub zmiany chorobowe podwyższonego ryzyka na 1000 kobiet poddanych badaniu przesiewowemu.

Uważam, że rozsądne jest, aby kobieta ufała, że jej radiolog bierze pod uwagę gęstość tkanki piersiowej. Niestety, może się zdarzyć, że te potencjalnie ratujące życie dane zostaną pominięte.