Glutation i NAC odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu dobrego zdrowia i kondycji

Sprawdzone fakty
twarze

W skrócie -

  • Siarka jest trzecim pod względem ilości minerałem w organizmie człowieka. Aminokwasy zawierające siarkę zwiększają poziom glutationu i N-acetylocysteiny (NAC), które odgrywają ważną rolę w utrzymaniu dobrego zdrowia i kondycji
  • Metabolizm glutationu wpływa na kontrolę mechanizmów epigenetycznych na kilku poziomach, w tym na dostępność substratu, aktywność enzymatyczną do metylacji DNA i ekspresję mikroRNA
  • Suplementacja NAC może być przydatna w zapobieganiu problemom sercowo-naczyniowym u osób starszych poprzez obniżenie stresu oksydacyjnego i poprawę funkcji mitochondriów
  • Niedobór glutationu może powodować zmiany epigenetyczne w genach regulujących metabolizm witaminy D w wątrobie. Badania sugerują, że suplementacja glutationu może pomóc zmniejszyć ryzyko niedoboru witaminy D u osób otyłych
  • Glutation i NAC łagodzą również stres wywołany wysiłkiem fizycznym i zmniejszają zmęczenie mięśni. Glutation może również odgrywać kluczową rolę w zespole chronicznego zmęczenia

Według dr. Mercoli

Jak wyjaśniono w „The Health Benefits of MSM”, siarka jest trzecim pod względem ilości minerałem w organizmie człowieka i odgrywa ważną rolę w różnych procesach organizmu, w tym w metabolizmie i detoksykacji, oraz w utrzymaniu prawidłowego kształtu i struktury białek i enzymów.

Aminokwasy zawierające siarkę zwiększają poziom glutationu i N-acetylocysteiny (NAC), a te dwa związki odgrywają ważną rolę w utrzymaniu dobrego zdrowia i kondycji.

Podstawowe informacje o glutationie

Glutation zawiera trzy aminokwasy: cysteinę, kwas glutaminowy i glicynę. Jest powszechnie nazywany „głównym przeciwutleniaczem”, ponieważ jest najsilniejszym przeciwutleniaczem w organizmie człowieka i znajduje się w każdej komórce ciała.

Przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki – wysoce reaktywne cząstki, które mogą uszkadzać komórki. Większość powstaje jako produkty uboczne metabolizmu, ale mogą również powstawać podczas ćwiczeń oraz narażenia na toksyny, promieniowanie i toksyczne metale.

Ponieważ wolne rodniki są tak destrukcyjne, komórki mają system obrony zaprojektowany w celu ich zneutralizowania. Sieć przeciwutleniaczy składa się z wielu składników, które obejmują witaminy, minerały i specjalne chemikalia zwane tiolami (glutation i kwas alfa-liponowy).

Glutation różni się od innych przeciwutleniaczy tym, że jest wewnątrzkomórkowy i ma wyjątkową zdolność maksymalizowania aktywności wszystkich innych przeciwutleniaczy, w tym (ale nie wyłącznie) witamin C i E, CoQ10 i kwasu alfa-liponowego. Usuwa również toksyny z komórek i chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania, chemikaliów i zanieczyszczeń środowiska.

Podstawowe informacje o NAC

N-acetylocysteina (NAC) jest prekursorem i składnikiem odżywczym ograniczającym szybkość tworzenia glutationu. Glutation słabo się wchłania, dlatego w wielu przypadkach łatwiej jest podnieść poziom glutationu, przyjmując zamiast niego NAC.

W medycynie ratunkowej NAC jest stosowany jako antidotum na toksyczność paracetamolu (acetaminofenu) wynikającą z przedawkowania. Udowodniono, że śmiertelność z powodu toksyczności paracetamolu może być praktycznie wyeliminowana, gdy NAC zostanie szybko podany.

Uważa się, że uszkodzenie wątroby powodowane przez paracetamol wynika głównie z faktu, że może on wyczerpywać zapasy glutationu – zwiążku przeciwutleniającego wydzielanego przez wątrobę w odpowiedzi na toksyczne działanie substancji chemicznych.

Na marginesie, NAC może również pomóc „odtruć” organizm, gdy jest spożywany przed alkoholem, minimalizując w ten sposób szkody związane ze spożywaniem alkoholu - związek, który może być przydatny w świetle zbliżających się obchodów Nowego Roku.

Przyjmowanie NAC (co najmniej 200 miligramów) 30 minut przed wypiciem alkoholu może zmniejszyć jego toksyczne działanie. Witamina B6 może również pomóc złagodzić objawy kaca.

Chociaż najczęstszym zastosowaniem NAC jest wspomaganie wątroby, okazuje się również obiecujący jako czynnik neuroprotekcyjny. Naukowcy badają obecnie NAC jako lek na chorobę Parkinsona, która została powiązana z niedoborem glutationu w istocie czarnej śródmózgowia – regionie, w którym mieszczą się neurony dopaminergiczne.

Badania dotyczące mózgu sugerują, że pacjenci z chorobą Parkinsona mają ledwie wykrywalny poziom glutationu w tym regionie mózgu. Kolejne badania wykazały, że niedobór glutationu w istocie czarnej śródmózgowia jest powszechny również w wielu innych chorobach neurodegeneracyjnych, w tym w chorobie Alzheimera.

Innym obszarem, w którym NAC jest szczególnie obiecujący, jest leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym zespołu stresu pourazowego, depresji i zaburzeń związanych z uzależnieniami. Dziesiątki dodatkowych korzyści zdrowotnych zostało również opisanych w artykule SelfHacked z 29 listopada 2019 roku.

Glutation pomaga regulować mechanizmy chorób epigenetycznych

Jednym z czynników, który może pomóc wyjaśnić szerokie korzyści NAC i glutationu, jest rola glutationu w regulacji mechanizmów chorób epigenetycznych.

Poniższa grafika ilustruje wpływ glutationu na zmiany patologiczne w ekspresji genów.

Patologiczne zmiany w ekspresji genów

NAC poprawia funkcje sercowo-naczyniowe i mitochondrialne

Według badania z 2018 roku, suplementacja NAC może być przydatna w zapobieganiu problemom sercowo-naczyniowym u osób starszych. Jak można się spodziewać, stres oksydacyjny może z czasem wywoływać zmiany metaboliczne i funkcjonalne, które przyspieszają starzenie się i powodują zaburzenia czynności układu sercowo-naczyniowego, a poziom glutationu zmniejsza się z wiekiem, co zwiększa to ryzyko.

W tym badaniu starzejące się myszy otrzymywały NAC lub kombinację NAC i glicyny. Po siedmiu tygodniach oceniono u nich czynność serca, wykazując, że u myszy otrzymujących NAC i glicynę zaobserwowano poprawę kilku parametrów czynności sercowo-naczyniowej, w tym:

  • Poprawę funkcji rozkurczowej
  • Zwiększenie szczytowej prędkości wczesnego napełniania
  • Skrócenie czasu relaksacji
  • Zmniejszenie objętości lewego przedsionka
  • Zmniejszenie ciśnienia rozkurczowego lewej komory

Sam NAC nie przyniósł tych korzyści sercowo-naczyniowych, chociaż w obu grupach zaobserwowano obniżony poziom mediatorów zapalnych. Kombinacja NAC i glicyny poprawiła również funkcję mitochondriów i zwiększyła liczbę genów mitochondrialnych w sercu, których ilość ulega zmniejszeniu z wiekiem.

Według autorów „Nasze dane wskazują, że suplementacja NAC + Gly może poprawić funkcję rozkurczową serca u starych myszy i może potencjalnie zapobiegać poważnym chorobom u osobników starszych”.

Niedobór glutationu obniża poziom witaminy D u osób otyłych

Inne badanie opublikowane w Scientific Reports wykazało, że niedobór glutationu może indukować zmiany epigenetyczne w genach regulujących metabolizm witaminy D w wątrobie. Pojawiające się dowody sugerują również, że metabolizm glutationu odgrywa rolę w epigenetycznej regulacji reakcji utleniania-redukcji (redoks) – zauważyli autorzy artykułu.

Według wspomnianego artykułu, otyłość została skorelowana z niskim poziomem glutationu i 25-hydroksywitaminy D3 – szczególnie u osób chorych na cukrzycę typu 2 i osób otyłych – a gdy otyłym myszom podawano dietę z niedoborem glutationu, zmniejszeniu uległa ekspresja genów odpowiadających za metabolizm witaminy D i receptory witaminy D w wątrobie. W rezultacie wzrósł poziom stresu oksydacyjnego.

Według autorów artykułu, ich odkrycia sugerują, że suplementacja glutationu może pomóc zmniejszyć ryzyko niedoboru witaminy D u osób otyłych. Wykazano również, że suplementacja L-cysteiny – prekursoru glutationu, zwiększa poziom witaminy D i redukuje stres oksydacyjny – jak zauważono w artykule opisującym związek między glutationem i witaminą D.

Glutation i NAC łagodzą stres wywołany wysiłkiem fizycznym

Jak wspomniano wcześniej, ćwiczenia są jedną z przyczyn wzrostu produkcji wolnych rodników, a wraz z nimi stresu oksydacyjnego. Jeśli będziesz mieć wystarczająco dużo odpoczynku między treningami, stres oksydacyjny jest tak naprawdę częścią tego, co sprawia, że ćwiczenia są tak korzystne.

To powiedziawszy, jak zauważono w artykule z 2005 roku: „Skuteczna regulacja równowagi komórkowej między utlenianiem i przeciwutlenianiem jest ważna, biorąc pod uwagę funkcję komórkową i integralność DNA, a także transdukcję sygnału ekspresji genów”. Innymi słowy, nadmierne ćwiczenia mogą spowodować więcej szkody niż pożytku.

Aktywność fizyczna podnosi poziom glutationu

Powyższy artykuł z 2005 roku wyjaśnia, w jaki sposób ćwiczenia wpływają na poziom glutationu, a tym samym na zdrowie, kondycję i ryzyko chorób. Krótko mówiąc, kiedy wykonujesz intensywne ćwiczenia, poziom glutationu we krwi znacznie spada, podczas gdy poziom utlenionego glutationu w krążeniu wzrasta, co wskazuje, że został on użyty w mięśniach do neutralizacji wolnych rodników wytwarzanych podczas wysiłku.

Biorąc pod uwagę znaczenie glutationu w neutralizacji wolnych rodników, istotną kwestią jest skuteczna regulacja poziomu glutationu podczas ćwiczeń. Dobra wiadomość jest taka, że im więcej ćwiczysz, tym wyższy jest Twój podstawowy poziom glutationu.

Ta adaptacja pozwala Twojemu ciału skutecznie poradzić sobie ze wzrostem liczby wolnych rodników, który jest powodowany przez ćwiczenia. Chociaż same ćwiczenia podniosą poziom glutationu w czasie, podnoszenie glutationu poprzez suplementację jest często stosowaną strategią wśród sportowców.

Jak wspomniano, suplementacja glutationu jest nieskuteczna ze względu na słabe wchłanianie, dlatego NAC jest uważany za znacznie lepszy wybór.

Inne badania potwierdziły, że suplementacja NAC pomaga opóźnić zmęczenie mięśni podczas ćwiczeń, poprawiając w ten sposób wytrzymałość. W jednym z badań, wlew NAC wydłużył czas do wyczerpania sił o 26,3%.

Zdolność NAC do zmniejszania zmęczenia i poprawy komórkowego potencjału redoks (reakcje redukcji i utleniania) wskazuje również na jego potencjalnie korzystne działanie w przypadku osób zmagających się z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS).

Teoria niedoboru glutationu w CFS

Według amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób, CFS, znany również jako zapalenie mięśni i szpiku lub ME, charakteryzuje się „przytłaczającym zmęczeniem, którego nie poprawia odpoczynek”. Zmęczenie jest często tak duże, że uniemożliwia wykonywanie nawet najczęstszych codziennych czynności, takich jak prysznic lub przygotowanie posiłku.

Według Van Konynenburga, stres oksydacyjny „jest prawdopodobnie najlepiej sprawdzonym biochemicznym aspektem zespołu chronicznego zmęczenia”. Stres oksydacyjny przytłacza system, gdy coś powoduje nadmierne zapotrzebowanie na glutation.

Kilka przykładów zostało już wymienionych powyżej, takich jak niewystarczająca ilość przeciwutleniaczy i/lub nadmierne spożycie prooksydantów, narażenie na toksyny i obrażenia fizyczne. Czynnikiem może być również długotrwały stres emocjonalny.

Połączenie witaminy B12 i glutationu

Witamina B12 pomaga ciału przekształcać żywność na glukozę i energię, a zmęczenie jest jednym z objawów niskiego poziomu witaminy B12. Co ciekawe, wiele osób z CFS ma podwyższony poziom B12. Organizm chorego po prostu nie potrafi z niego właściwie korzystać, a jednym z potencjalnych winowajców jest niski poziom glutationu.

„Najlepszym testem, który to ujawnia, jest zbadanie poziomu kwasów organicznych w moczu, w tym kwasu metylomalonowego. Poziom tego kwasu będzie wysoki u osób z niedoborem witaminy B12, co jest powszechne u osób z CFS”.

Podstawowy mechanizm biochemiczny CFS

Cykl metylacji reguluje również zużycie siarki przez organizm oraz produkcję substancji zawierających siarkę, w tym glutationu. Pacjenci z CFS często mają nieprawidłowe poziomy metabolitów siarki. Kiedy zrozumiesz wzajemne powiązanie glutationu, witaminy B12 i cyklu metylacji, łatwiej Ci będzie zobaczyć, jak powstaje przewlekły CFS.

Wszystkie te czynniki ostatecznie negatywnie wpłyną na układ immunologiczny, umożliwiając rozwój patogennych bakterii, wirusów i grzybów. U pacjentów z CFS często występuje kilka infekcji w tym samym czasie. Niski poziom glutationu utrudnia również naturalne szlaki detoksykacji organizmu, umożliwiając rozwój toksyczności w czasie, powodując w ten sposób coraz większą dysfunkcję.

Leczenie CFS

Jak więc zmienić ten łańcuch wydarzeń?

Zarys uproszczonego planu leczenia CFS polegającego na metylacji, który został opracowany przez Van Konynenburga, można znaleźć na HealthRising.org. Podstawą tego leczenia jest stosowanie specjalnych suplementów, w tym kwasu foliowego, witaminy B12, multiwitaminy, SAMe i fosfatydyloseryny.

W swoim protokole Van Konynenburg wyjaśnia teorię zastosowania każdego z tych suplementów, ich wpływu na cykl metylacji i ich interakcji z innymi suplementami.

Moje przesłanie jest takie, że glutation i suplementacja NAC nie zawsze są idealnym rozwiązaniem. Osoby z CFS powinny być poddane indywidualnej ocenie przeprowadzonej przez doświadczonego klinicystę, która może również obejmować folian metylu i witaminę B12.

Ogólne wskazówki dotyczące dawkowania i bezpieczeństwa stosowania NAC

Jednak w wielu przypadkach, NAC można bezpiecznie wykorzystać do zwiększenia poziomu glutationu. NAC jest powszechnie dostępny jako doustny suplement diety i jest stosunkowo niedrogi. Niestety, podobnie jak glutation, NAC słabo się wchłania, gdy jest przyjmowany doustnie, chociaż wchłania się lepiej niż glutation.

Według niektórych badań biodostępność NAC po podaniu doustnym może wynosić od 4% do 10%, dlatego zalecana dawka może sięgać nawet 1800 miligramów (mg) dziennie. Okres półtrwania NAC wynos około dwóch godzin, dlatego większość badanych osób przyjmuje go dwa lub trzy razy dziennie.

Nie określono jeszcze maksymalnej bezpiecznej dawki, ale z reguły jest ona dobrze tolerowana, chociaż u niektórych występują działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, biegunka lub zaparcia. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę. Najlepiej jest również przyjmować NAC podczas jedzenia, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia skutków żołądkowo-jelitowych.

Należy również pamiętać, że ponieważ NAC zwiększa poziom glutationu, który jest silnym środkiem detoksykacyjnym, możesz doświadczyć osłabiających objawów detoksykacji, jeśli zaczniesz od zbyt dużej dawki. Aby tego uniknąć, zacznij od niskiego poziomu, powiedzmy od 400 do 600 mg raz dziennie i powoli zwiększaj dawkę.

Ponadto, jeśli obecnie przyjmujesz leki przeciwdepresyjne lub poddajesz się leczeniu przeciwnowotworowemu, koniecznie przedyskutuj stosowanie NAC ze swoim lekarzem, ponieważ może on wchodzić w interakcje z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi i chemioterapią.

+ Źródła i odniesienia