„Normalna” temperatura ciała jest niższa niż myślisz

Sprawdzone fakty
termometr

W skrócie -

  • Średnia temperatura ciała spadła od 1850 roku, kiedy ustanowiono normę
  • Według lekarzy stosowanie statyn, ibuprofenu i innych leków może być związane z tym zjawiskiem
  • Wyniki jednego z badań wykazały, że zmiany temperatury ciała „silnie prognozowały śmiertelność”
  • Gorączka jest naturalną odpowiedzią na bodziec zewnętrzny, taki jak infekcja, alergia lub reakcja na lek lub szczepionkę
  • Naukowcy, którzy przeprowadzili badanie na zwierzętach, odkryli, że stosowanie diety ketogennej może zmniejszyć stan zapalny i poprawić zdolność do zahamowania rozwoju grypy

Według dr. Mercoli

Temperatura ciała jest regulowana przez kompleksową komunikację z podwzgórzem, układem naczyniowym i skórą. Jest to miara tego, jak dobrze możesz wytwarzać i uwalniać ciepło. Celem jest utrzymanie ciała w stałej temperaturze, aby zapewnić organom, enzymom i hormonom optymalne środowisko. Gdy temperatura ciała wzrośnie (hipertermia) lub spadnie (hipotermia), może to być niebezpieczne lub zagrażać życiu.

Średnio temperatura mierzona w odbytnicy lub uchu może być nieco wyższa niż temperatura mierzona na czole lub pod pachą. Mierzona w jamie ustnej będzie pomiędzy wynikiem pomiaru doodbytniczego a pod pachą.

Temperatura może się zmieniać w ciągu dnia i w różnych obszarach ciała. Na przykład, może wzrosnąć lub spaść o 1 stopień Fahrenheita (F) w zależności od poziomu aktywności i temperatury otoczenia. Temperatura jest również wrażliwa na poziomy hormonów, co pomaga kobietom oszacować owulację, mierząc temperaturę przed wstaniem z łóżka rano.

Temperatura ciała stała się integralną częścią pomiaru choroby, jednak pochodzenie ogólnie przyjętej wartości 98,6 F (37oC) jako normalnej temperatury jest powiązane z jednym badaniem. Kliniczne zastosowanie termometru i określenie normalnej temperatury przypisywane jest Carlowi Reinholdowi Augustowi Wunderlichowi.

Średnia temperatura ciała spadła poniżej 98,6 F (37oC)

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda przeprowadzili szeroko zakrojone badania, aby ocenić, czy norma ustanowiona w 1850 roku nadal jest aktualna. Odkryli, że średnia temperatura nie jest taka, jak kiedyś. Dr Julie Parsonnet, profesor medycyny, mówi: „Stwierdzenie, że normalna temperatura ciała człowieka wynosi 98,6 F (37oC), jest błędne”.

Personnet i jej zespół ocenili trzy zbiory danych z różnych okresów historycznych: z dokumentacji medycznej i emerytalnej służby wojskowej weteranów wojny secesyjnej; z amerykańskiego National Health and Nutrition Survey Survey z 1971–1975; oraz z bazy danych Stanford Translational Research Integrated Database Environmen w latach 2007–2017.

Ogółem wykonano 677 423 pomiary, na podstawie których opracowano model do wyszukiwania trendów. Ustalono, że mężczyźni urodzeni na początku do połowy lat 90. mieli temperatury średnio o 1,06 F niższe niż mężczyźni urodzeni w XIX wieku. Średnia temperatura ciał kobiet urodzonych w latach 90. była o 0,58 F niższa niż temperatura kobiet sprzed stu lat.

Liczby te odzwierciedlały średni spadek o 0,05 F co 10 lat. Naukowcy pytali także, czy spadek był wynikiem lepszego oprzyrządowania. Znaleźli jednak podobny spadek temperatury u mężczyzn w zbiorze danych weteranów co każdą dekadę – w analizie używano tych samych instrumentów. Parsonnet skomentowała wyniki badania:

„Fizjologicznie po prostu różnimy się od tego, czym byliśmy w przeszłości. Zmieniło się środowisko, w którym żyjemy, w tym temperatura w naszych domach, nasz kontakt z mikroorganizmami i żywność, do której mamy dostęp. Wszystkie te czynniki oznaczają, że chociaż myślimy o ludziach tak, jakbyśmy byli monomorficzni i byli tacy sami przez całą ludzką ewolucję, nie jesteśmy tacy sami. Zmieniamy się fizjologicznie”.

Naukowcy postulowali, że redukcje mogą wynikać z różnych czynników środowiskowych. Jednak dr Kenneth Welch, który nie był zaangażowany w badanie, zaproponował, że wiele leków przyjmowanych w Stanach Zjednoczonych, takich jak ibuprofen i statyny, wpływa na wynik pomiaru temperatury.

Myśląc w ten sposób, weterani Wojny Secesyjnej nie przyjmowali leków tak konsekwentnie, jak ludzie obecnie. Chociaż wyniki są interesujące, Welch nie uważa, że zmieni to codzienne życie poszczególnych osób. Uważa, że należy pamiętać o zmianach normalnych lub średnich temperatur, ale bardzo ważne jest, aby rozpoznać, kiedy zmiana może wskazywać na poważny stan.

Czy gorączka nadal jest gorączką?

Welch skomentował, że nawet infekcje bez znaczących objawów mogą powodować niewielki wzrost temperatury. Wzrost temperatury ciała może być spowodowany czynnikami środowiskowymi, infekcjami, reakcjami na szczepienia lub leki, a nawet alergią.

Rosnąca temperatura ciała nazywana jest gorączką, nawet jeśli jej wzrost nie jest spowodowany infekcją wirusową lub bakteryjną. Jednak ten typ wysokiej temperatury zwykle nie wywołuje takich samych bólów ciała lub bólów głowy, jakie występują w przypadku infekcji.

I odwrotnie, hipotermia (niska temperatura ciała) występuje, gdy tracisz ciepło szybciej, niż organizm jest w stanie je wytworzyć. To nagły przypadek medyczny. Gdy temperatura ciała spada, narządy i układy nie mogą wykonywać swojej pracy; należy to natychmiast leczyć, inaczej ten stan może zakończyć się śmiercią.

Aby regulować temperaturę, podwzgórze komunikuje się ze skórą, płynami ustrojowymi, stężeniami soli, naczyniami krwionośnymi i gruczołami potowymi w procesie zwanym termoregulacją. Gorączka jest naturalną reakcją na bodziec zewnętrzny, taki jak infekcja, alergia lub reakcja na lek. Innymi słowy, coś nie jest normalne.

U osób dorosłych, temperatura powyżej 103 F (39,5 stopnia Celsjusza) jest powodem do interwencji medycznej. Jednak u niemowląt i małych dzieci nawet niski wzrost temperatury może wskazywać na poważną infekcję. Objawy, które mogą towarzyszyć gorączce, w zależności od jej przyczyny, mogą obejmować:

Pocenie się i dreszcze

Osłabienie

Bóle mięśni

Bóle głowy

Drażliwość

Utratę apetytu

Czy zmiany temperatury mogą być predyktorem śmiertelności?

Inny zespół badawczy zaprojektował sześcioletnie badanie obserwacyjne w celu ustalenia czy zmiany indywidualnej temperatury ciała były skorelowane ze stanem zdrowia. W latach 2009–2014 do badania włączono 35 488 pacjentów z przychodni w dużym szpitalu, którzy zgłosili się podczas wizyty bez infekcji, gorączki lub przyjmowania antybiotyków.

Grupa składała się w 64% z kobiet i w 41% z rasy innej niż biała. Badanie zostało zaprojektowane w celu zbadania wszelkich korelacji między medycznymi stanami zdrowia, demografią i roczną śmiertelnością.

Naukowcy zmierzyli temperaturę ciała każdej osoby w pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia była taka sama dla wszystkich uczestników. W sumie wykonano 243 506 pomiarów temperatury. Co ciekawe, średnia temperatura w dużej grupie pacjentów wyniosła 97,88 F (36,6oC), podobnie jak wartość ustalona w badaniu Stanforda.

Naukowcy odkryli również, że pod względem demograficznym osoby o najniższej temperaturze ciała były starsze, a osoby o najwyższej temperaturze były czarnymi kobietami. Gdy uwzględniono warunki fizyczne, uczestnicy z niższymi temperaturami częściej mieli niedoczynność tarczycy, podczas gdy osoby z wyższymi temperaturami częściej miały wyższy wskaźnik masy ciała lub diagnozę raka.

Po kontrolowaniu zmiennych naukowcy ustalili, że niewyjaśnione wahania temperatury należy potraktować poważnie:

„Temperatury wyjściowe skorelowane z demografią, współistniejącymi warunkami i fizjologią, ale czynniki te wyjaśniły tylko niewielką część indywidualnych zmian temperatury. Niewyjaśnione wahania temperatury wyjściowej mocno przewidywały śmiertelność”.

Jak dokładnie zmierzyć temperaturę ciała

Istnieje kilka różnych opcji pomiaru temperatury ciała w domu. Cyfrowy termometr może być używany w jamie ustnej, odbytnicy lub pod pachą. Kup jednorazowe rękawy ochronne, aby utrzymać porządek i upewnić się, że nie przenosisz zarazków między ludźmi.

Jeśli planujesz mierzyć zarówno temperaturę w jamie ustnej, jak i w odbycie, przygotuj osobny termometr do każdego zastosowania i upewnij się, że są odpowiednio oznaczone. Podczas gdy odczyty termometru doodbytniczego są najdokładniejsze dla niemowląt w wieku poniżej trzech miesięcy, porozmawiaj ze swoim pediatrą przed zrobieniem tego, ponieważ może on przebić w odbytnicę (zrobić w niej dziurę). Podczas pomiaru temperatury w jamie ustnej odczekaj co najmniej 15 minut po spożyciu czegokolwiek, aby uniknąć niedokładnego odczytu.

Termometr bębenkowy dokonuje odczytu cyfrowego z wnętrza kanału słuchowego. Musi być prawidłowo ustawiony, aby uzyskać dokładny i szybki odczyt. Ponadto, woskowina i małe kanały zakłócają dokładność, w zależności od wieku. Dlatego ten typ termometru nie jest zalecany do stosowania u noworodków.

Termometr tętnicy skroniowej może być oznaczony jako termometr pomiaru na czole; ten typ wykorzystuje skaner podczerwieni do testowania temperatury tętnicy skroniowej. Chociaż to urządzenie daje dokładniejszy pomiar w przypadku dzieci w wieku trzech miesięcy i starszych, jest również droższe i musi zostać umieszczone nad tętnicą, aby uzyskać dokładny odczyt.

Jeden typ, który może być użyteczny u dzieci, to termometr wbudowany w smoczek. Czas potrzebny do uzyskania dokładnego odczytu z cyfrowego termometru w postaci smoczka jest zmienny – od dwóch do czterech minut. Dane pokazują, że temperatura zmierzona za pomocą cyfrowego termometru w postaci smoczka powinna być podniesiona o 0,5 F w celu przybliżenia odczytu z termometru doodbytniczego. Chociaż szklane termometry rtęciowe były kiedyś podstawą, nie są już zalecane, ponieważ rtęć jest toksyczna.

Wybrany typ termometru może nie być tak ważny, jak przestrzeganie wskazówek producenta, aby uzyskać dokładny odczyt, zapewniający, że nie rozprzestrzenisz zarazków podczas stosowania przyrządu i nie polegasz na samej temperaturze, aby określić przebieg choroby. Rozważ dodatkowe objawy, zwłaszcza odwodnienie, letarg i dezorientację.

Czy należy karmić gorączkę, głodzić przeziębienie czy odwrotnie?

Pytanie o to, czy karmić gorączkę i głodzić przeziębienie (lub odwrotnie) było przedmiotem wielu dyskusji. Ponieważ w ciągu roku może wystąpić gorączka, nie tylko w sezonie przeziębienia i grypy, uważaj na objawy choroby.

Możesz odróżnić przeziębienie od grypy na podstawie nasilenia objawów i tego, jak wysoka jest gorączka. Ogólna zasada jest taka, że jeśli czujesz się głodny, jedz, niezależnie od temperatury. Zastrzeżeniem jest to, czy wymiotujesz; zobacz moje wskazówki, co robić, gdy to się stanie.

Jak się okazuje, to, co jesz, może mieć wpływ na to, jak chorujesz – lub nie. W jednym badaniu na zwierzętach myszy karmione dietą wysokotłuszczową i niskowęglowodanową wykazywały niższą odpowiedź zapalną i lepszą zdolność do przechodzenia grypy. Wszystkie osoby karmione standardową dietą zaraziły się wirusem po ekspozycji, w porównaniu z 50% osób stosujących dietę ketogenną.

Naukowcy odkryli, że układ odpornościowy osób z grupy przestrzegającej diety ketonowej promuje komórki T gamma-delta w płucach. Komórki te zwiększają produkcję śluzu w celu ochrony przed infekcją wirusową poprzez zatrzymywanie wirusa i zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się.

Jeśli chcesz stosować dietę ketogenną, dąż do tego, aby 50–85% dziennych kalorii pochodziło ze zdrowych tłuszczów. Ponadto staraj się ograniczyć spożycie węglowodanów netto do maksymalnie 20-50 gramów dziennie. Węglowodany netto są mierzone poprzez odjęcie ilości błonnika od całkowitej ilości węglowodanów. Możesz poprawić to ograniczenie, eliminując z diety zboża i wszystkie formy cukru, w tym owoce o wysokiej zawartości fruktozy.

Dodaj zdrowe źródła tłuszczu do swojej codziennej diety, takie jak awokado, olej kokosowy, masło, nasiona, oliwki, oliwa z oliwek i tłuste ryby. Orzechy makadamia i orzechy pekan mają wysoką zawartość zdrowego tłuszczu i niską zawartość białka, dzięki czemu idealnie nadają się jako dodatek do posiłków lub przekąsek.

Staraj się wybierać ekologiczne żółtka jaj od kur z wolnego wybiegu, produkty zwierzęce od zwierząt karmionych trawą, olej MCT i surowe kakao, aby podnieść poziom zdrowych tłuszczów. Unikaj wszystkich tłuszczów trans i olejów roślinnych, ponieważ powodują one większe uszkodzenie komórek niż nadmiar węglowodanów. Jeśli chcesz uzyskać więcej korzyści, staraj się stosować cykliczną dietę ketogenną z przerywanym postem w celu wsparcia układu odpornościowego i poprawy ogólnego stanu zdrowia.