Prawidłowe odżywianie jest niezbędne w celu ochrony przed koronawirusem

Sprawdzone fakty
dieta

W skrócie -

  • Według eksperta ds. broni biologicznej – Francisa Boyle'a – dowody wskazują, że COVID-19 jest przystosowanym do użycia jako broń koronawirusem pochodzącym z zakładu o poziomie bezpieczeństwa biologicznego 4 z Wuhan City w Chinach
  • COVID-19 wydaje się być chimerą składającą się z SARS (już przystosowanego do użycia jako broń biologiczna koronawirusa), materiału genetycznego HIV i wirusa grypy, zaprojektowanego pod kątem właściwości funkcjonalnych, które pozwalają mu rozprzestrzeniać się na większą odległość w porównaniu do składowych wirusów
  • Suplementy uważane za przydatne w zapobieganiu zakażeniom koronawirusem obejmują NAC, czarny bez, spirulinę, beta-glukan, glukozaminę, selen, cynk, kwas liponowy, sulforafan, resweratrol, witaminę D, probiotyki szczepu Bifidobacterium bifidum i sporebiotyki

Według dr. Mercoli

Według stanu na 1 marca 2020 roku odnotowano 88 339 przypadków zakażenia koronawirusem w 67 krajach, z czego 79 828 w Chinach. Worldometer.info zapewnia łatwy przegląd potwierdzonych przypadków i zgonów, które można sprawdzić w celu uzyskania najnowszych statystyk. Ponadto w dniu 29 lutego 2020 roku odnotowano jeden zgon w USA w stanie Waszyngton.

Według stanu na 1 marca 2020 roku z 3100 zgłoszonych zgonów 2870 nastąpiło w Chinach, głównie w prowincji Hubei w mieście Wuhan i jego okolicach, która jest punktem zero dla wybuchu epidemii. Wirus został początkowo oznaczony etykietą 2019-nCOV, zanim Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła nazwę na COVID-19.

COVID-19 – broń biologiczna, która wymknęła się spod kontroli?

Według eksperta ds. broni biologicznej Francisa Boyle'a, z którym niedawno przeprowadziłem wywiad na ten temat, dowody sugerują, że COVID-19 jest przystosowanym do użycia jako broń koronawirusem pochodzącym z zakładu o poziomie bezpieczeństwa biologicznego 4 z Wuhan City. Jest to pierwszy obiekt BSL-4 w Chinach, który został utworzony specjalnie w celu badania koronawirusa i SARS.

Opisuje COVID-19 jako chimerę składającą się z SARS (już przystosowanego do użycia jako broń biologiczna koronawirusa), materiału genetycznego HIV i wirusa grypy; wirus został zaprojektowany w celu „wzmocnienia funkcji”, które pozwalają mu rozprzestrzeniać się na większą odległość niż zwykle.

Może przenosić się w powietrzu na odległość od 6 do 7 stóp (1,8-2 m), a niektóre raporty sugerują, że wirus może również pokonać tę odległość od zanieczyszczonego ludzkiego kału. Inni sugerują, że COVID-19 może obejmować Prevotella – bakterię, o której wiadomo, że powoduje infekcje dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc, co mogłoby wyjaśniać niektóre zaobserwowane objawy i sposób, w jaki wirus może się rozprzestrzeniać przez kał.

Hipoteza dot. bakteriofaga

Bakteriofagi – wirusy, które infekują i rozmnażają się wewnątrz bakterii – są zaangażowane „w rozwój i utrzymanie przynajmniej niektórych patologii, w tym związanych z nieprawidłowym fałdowaniem białek”. Według artykułu opublikowanego w 2018 roku:

„W tym przypadku po raz pierwszy proponujemy koncepcję bakteriofagów jako ludzkich patogenów. Sugerujemy, że wirusy bakteryjne mają różne sposoby bezpośredniej i pośredniej interakcji z komórkami eukariotycznymi i białkami, co prowadzi do rozwoju chorób u ludzi”.

W artykule opublikowanym w lutym 2020 roku, Sandeep Chakraborty – główny członek laboratorium bioinformatyki w UC Davis – zauważa, że Prevotella była „obecna (czasami w dużych ilościach) u pacjentów uczestniczących w dwóch badaniach z Chin i jednym z Hongkongu”.

Powołuje się na dane sekwencjonowania RNA z Wuhan w Chinach, opublikowane 25 stycznia 2020 roku, pokazujące „miliony odczytów dla białek bakterii Prevotella” wśród kilku tysięcy pacjentów z COVID-19. Jednak naukowcy nie wspominają o Prevotelli w swoim artykule. Bakterie Prevotella znaleziono również u sześciu pacjentów z COVID-19 z Hongkongu, pochodzących z tej samej rodziny.

Chociaż to połączenie wymaga dalszej weryfikacji i walidacji, jest to interesujące odkrycie, które może być znaczące, jeśli jest prawdziwe. Z punktu widzenia leczenia może to wskazywać, że przydatne mogą być antybiotyki, a w profilaktyce ważną rolę mogą odgrywać probiotyki, prebiotyki i/lub sporebiotyki.

Wciąż wiele nie wiemy o COVID-19, a jeśli uciekł z zakładu BSL-4 w Wuhan City, nie podano żadnych szczegółów na jego temat, które mogłyby pomóc pracownikom służby zdrowia w opracowaniu skutecznego planu leczenia.

Podczas gdy leczenie witaminą C jest jedną z badanych opcji, a noszenie masek ochronnych to droga, którą wybrało wielu ludzi, aby uniknąć infekcji, podjęcie kroków w celu wzmocnienia funkcji odpornościowej jest prawdopodobnie jedną z najważniejszych strategii zapobiegania infekcji. Poniżej opisano kilka z tych strategii.

Leczenie infekcji wywołanej przez koronawirusa za pomocą witaminy C jest w trakcie badań

4 lutego 2020 roku naukowcy ze szpitala Zhongnan w Chinach ogłosili, że zbadają skuteczność dożylnego podania witaminy C w leczeniu ciężkiego zapalenia płuc spowodowanego przez COVID-19.

Wiele zgonów związanych z tym wirusowym zapaleniem płuc wydaje się być spowodowanych wstrząsem septycznym, a badania sugerują, że wysokie dawki witaminy C mogą poprawić wyniki leczenia w przypadku posocznicy i infekcji dróg oddechowych.

Naukowcy zamierzają leczyć pacjentów 24 gramami witaminy C na dobę podawanej dożylnie przez siedem dni z prędkością 7 mililitrów na godzinę. Grupa placebo otrzyma dożylnie roztwór soli fizjologicznej.

Podstawową miarą wyniku będzie liczba dni bez wspomagania wentylacji podczas 28 dni hospitalizacji. Cele drugorzędowe obejmą śmiertelność, długość pobytu na OIOM, częstość RKO, stosowanie wazopresorów, funkcję oddechową, niewydolność narządów związaną z posocznicą i inne parametry.

Dobrym rozwiązaniem może być protokół leczenia sepsy dr. Marika

Czas pokaże, jaki będzie wynik tego badania przeprowadzanego w Szpitalu Zhongnan. Są szanse, że witamina C przyniesie pewne korzyści, chociaż protokół leczenia posocznicy dr. Paula Marika może być jeszcze lepszą opcją.

Jedno wstępne retrospektywne badanie kliniczne wykazało, że podawanie pacjentom 200 mg tiaminy co 12 godzin, 1500 mg kwasu askorbinowego (witaminy C) co sześć godzin oraz 50 mg hydrokortyzonu co sześć godzin przez dwa dni zmniejszyło śmiertelność z powodu posocznicy z 40% do 8,5%.

Badanie, opublikowane online 9 stycznia 2020 roku, wykazało, że protokół leczenia posocznicy Marika obniżył również śmiertelność wśród dzieci. Badanie zostało przeprowadzone w Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago i, jak zauważono w Science Daily, wstępne dane z tego badania „wspierają obiecujące wyniki obserwowane u dorosłych”.

Między styczniem 2014 roku a lutym 2019 roku, 557 pacjentów pediatrycznych ze wstrząsem septycznym spełniło kryteria włączenia do badania. 43 było leczonych według protokołu dr. Marika witaminą C-B1-hydrokortyzonem, 181 otrzymywało wyłącznie hydrokortyzon, a 333 nie otrzymało żadnej z tych terapii. 43 pacjentów otrzymujących witaminę C dobrano na podstawie stanu klinicznego z 43 nieleczonymi pacjentami stanowiącymi grupę kontrolną i 43 pacjentami leczonymi tylko hydrokortyzonem.

Po 30-dniowym okresie, śmiertelność w grupie kontrolnej i grupie leczonej wyłącznie hydrokortyzonem wyniosła 28%, podczas gdy w grupie leczonej według protokołu dr. Marika śmiertelność wyniosła tylko 9%. Po 90 dniach 35% osób z grupy kontrolnej i 33% osób z grupy otrzymującej wyłącznie hydrokortyzon zmarło, w porównaniu z zaledwie 14% z grupy leczonej.

Niezbędne składniki odżywcze do ochrony przed koronawirusem

Jeśli chodzi o zapobieganie infekcji, odżywianie odgrywa kluczową rolę, a wiele składników odżywczych jest znanych ze swoich właściwości wzmacniających odporność i zdolności do zwalczania infekcji wirusowych. Jak podano w komunikacie prasowym z 24 lutego 2020 roku:

„W fascynującym artykule opublikowanym w Progress in Cardiovascular Diseases… Mark McCarty z Catalytic Longevity Foundation, San Diego, Kalifornia, USA, i James DiNicolantonio – naukowiec zajmujący się badaniami układu sercowo-naczyniowego w Saint Luke's Mid America Heart Institute, Kansas City, MO, proponują że niektóre nutraceutyki mogą pomóc ulżyć osobom zakażonym wirusami RNA, takimi jak grypa i koronawirus…

Niektóre nutraceutyki mogą pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego w płucach wywołanego przez wirusy RNA, a inne mogą również pomóc w zwiększeniu odpowiedzi interferonu typu 1 na te wirusy, co jest podstawowym sposobem organizmu na tworzenie przeciwciał przeciwwirusowych w celu zwalczania infekcji wirusowych”.

McCarty i DiNicolantonio wymieniają kilka składników odżywczych dostępnych w postaci suplementów, które mogą być szczególnie korzystne w stosunku do COVID-19, w tym wymienione poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego z nich, zobacz pełny tekst opublikowany w Progress in Cardiovascular Diseases.

N-acetylocysteina (NAC) — pobudza produkcję glutationu, rozrzedza śluz, zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem grypy i zmniejsza ryzyko rozwoju ciężkiego zapalenia oskrzeli

Wyciąg z czarnego bzu — wiadomo, że skraca czas grypy o dwa do czterech dni i zmniejsza nasilenie grypy

Spirulina — zmniejsza nasilenie zakażenia wirusem grypy i obniżyła śmiertelność z powodu grypy w badaniach na zwierzętach. W badaniu na ludziach spirulina znacznie obniżyła miano wirusa u pacjentów zakażonych wirusem HIV

Beta-glukan — zmniejsza nasilenie infekcji grypowej i obniżyła śmiertelność z powodu grypy w badaniach na zwierzętach

Glukozamina — zwiększa ilość mitochondrialnego białka sygnalizującego aktywność przeciwwirusową (MAVS), zmniejsza nasilenie zakażenia wirusem grypy i obniża śmiertelność z powodu grypy w badaniach na zwierzętach

Selen — ponieważ selen jest niezbędnym kofaktorem niektórych peroksydaz, a niedobór selenu występował endemicznie w niektórych regionach Chin i innych częściach świata, zapewnienie odpowiedniego spożycia selenu również może być istotne w tym kontekście

Cynk — wspiera „efektywne funkcjonowanie i proliferację różnych komórek odpornościowych” obniżając śmiertelność u osób starszych o 27%

Kwas liponowy — pomaga zwiększyć odpowiedź interferonu typu 1

Sulforafan — pomaga zwiększyć reakcję interferonu typu 1

Badanie opublikowane w 2005 roku w The Journal of Infectious Diseases wykazało, że resweratrol ma zdolność hamowania replikacji wirusa grypy A, co znacznie poprawiło przeżycie myszy zakażonych grypą. Według autorów resweratrol „działa poprzez hamowanie funkcji komórkowej, a nie wirusowej”, co sugeruje, że „może być szczególnie cennym lekiem przeciw grypie”.

Sugerowane dzienne dawki

Tymczasowe dzienne dawki sugerowane przez McCarty'ego i DiNicolantonio w celu kontroli wirusów RNA, w tym grypy i koronawirusa, są następujące:

Nutraceutyk Dzienna dawka

Kwas ferulowy

500 do 1000 miligramów (mg)

Kwas liponowy

1200–1800 mg (zamiast kwasu ferulowego)

Spirulina

15 gramów

NAC

1200 do 1800 mg

Selen

50 do 100 mikrogramów (mcg)

Glukozamina

3000 mg lub więcej

Cynk

30 do 50 mg

Drożdżowy beta-glukan

Od 250 do 500 mg

Ekstrakt z czarnego bzu

Od 600 do 1500 mg

Znaczenie optymalizacji witaminy D

Wykazano również, że słoneczne promieniowanie ultrafioletowe B i dodatkowa witamina D zmniejszają śmiertelność pandemiczną, co ma sens, biorąc pod uwagę, jak ważna jest witamina D w kontrolowaniu infekcji i zmniejszaniu ryzyka grypy i przeziębienia.

Badanie opublikowane w 2009 roku wskazuje, że wskaźnik śmiertelności podczas pandemii grypy w latach 1918–1919 był zależny od pory roku, przy czym większa liczba ludzi umierała zimą niż latem.

Sprawdzaj poziom witaminy D dwa razy w roku, zimą i latem, aby upewnić się, że znajduje się w zdrowym zakresie wynoszącym od 60 ng/ml do 80 ng/ml przez cały rok (wyniki badań sugerują, że 40 ng/ml jest dolną wartością graniczną).

Pre-, pro- i sporebiotyki mogą być przydatne w walce z bakterią Prevotella

Jeśli połączenie bakterii Prevotella z COVID-19 okaże się prawdą, prebiotyki, probiotyki i sporebiotyki mogą być bardzo przydatne. Wiele badań wykazało, że probiotyki zawierające szczep Bifidobacterium bifidum mogą pomóc zmniejszyć ilość bakterii Prevotella, podczas gdy szczepy Lactobacillus mają tendencję do zwiększania ich liczby.

Sporebiotyki mogą być szczególnie korzystne. Probiotyki na bazie zarodników składają się ze ściany komórkowej zarodników Bacillus – powłoki ochronnej wokół DNA i działającego mechanizmu tego DNA – nie z całej żywej bakterii.

Wykazano, że zarodniki Bacillus znacznie zwiększają tolerancję immunologiczną, co oznacza, że pomagają naprawić uszkodzenia w barierze jelitowej. Ponieważ nie są „żywe”, antybiotyki nie mają na nie wpływu.

Bacillus bardzo skutecznie moduluje cytokiny – ilość cytokin przeciwzapalnych zwiększa się, podczas gdy ilość cytokin prozapalnych spada, co przywraca równowagę między nimi.

Badania wykazały również, że sporebiotyki znacznie zwiększają rozmnażanie acidophilus, bifidus i innych drobnoustrojów w jelitach poprzez wysyłane przez nie wiadomości elektromagnetyczne. To jest całkowicie wyjątkowe. Kiedy regularnie przyjmujesz probiotyk, to zawarte w nim bakterie przede wszystkim dbają o siebie. Natomiast zarodniki Bacillus, wzmacniają wiele innych pożytecznych drobnoustrojów.

Zarodniki Bacillus wytwarzają również 24 różne substancje, które mają silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Jednak nie zabijają bezkrytycznie, tak jak to robią antybiotyki. W szczególności hamują wzrost patogenów, co jest bardzo cenne.

Ponieważ COVID-19 nadal zbiera żniwo, podejmowanie działań w celu wzmocnienia układu odpornościowego jest rozsądną strategią, ponieważ silny układ odpornościowy jest Twoją najlepszą obroną przed wszystkimi rodzajami infekcji, zarówno wirusowych, jak i bakteryjnych. Omówione w artykule substancje odżywcze mogą Ci w tym pomóc.

+ Źródła i odniesienia