Melatonina w leczeniu sepsy

Sprawdzone fakty
leki

W skrócie -

 • Melatonina odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ma funkcje przeciwutleniające i mitochondrialne. Wykazano, że jest skuteczna przeciwko różnym infekcjom bakteryjnym i wirusowym
 • Wykazano, że melatonina odwraca objawy wstrząsu septycznego poprzez zmniejszenie syntezy cytokin prozapalnych; zapobiega uszkodzeniom oksydacyjnym, endotoksemii i zmianom metabolicznym wywołanym przez lipopolisacharyd (LPS); hamuje ekspresję genów syntazy tlenku azotu; zapobiega apoptozie (śmierci komórki)
 • Inflammasom NLRP3 jest kluczowym winowajcą zespołu ostrej niewydolności oddechowej i ostrego uszkodzenia płuc, z których oba są potencjalnymi skutkami zakażenia COVID-19. Melatonina hamuje aktywację inflammasomów NLRP3, oferując tym samym potencjalną ochronę przed infekcją

Analiza dr. Josepha Mercoli - Recenzja Eksperta dr. Stephanie Seneff

Chociaż melatonina działa jako naturalny regulator snu, wpływa również na zdrowie na wiele innych ważnych sposobów. Na przykład, melatonina:

Jest silnym przeciwutleniaczem

Odgrywa ważną rolę w profilaktyce raka

Jest ważna dla zdrowia mózgu, układu sercowo-naczyniowego i przewodu pokarmowego

Wzmacnia funkcje odpornościowe na wiele sposobów

Może poprawić leczenie niektórych chorób bakteryjnych, w tym gruźlicy

Pomaga tłumić stany zapalne

Może zapobiegać chorobom autoimmunologicznym lub łagodzić ich objawy, w tym cukrzycy typu 1

Jest ważnym hormonem energetycznym — jeśli wydajność snu ulegnie pogorszeniu, co oznacza, że nie śpisz tak głęboko i długo, jak powinieneś, wtedy negatywnie wpłynie to na poziom energii

Według Journal of Critical Care:

„Melatonina jest wszechstronną cząsteczką syntetyzowaną nie tylko w szyszynce, ale także w wielu innych narządach. Melatonina odgrywa ważną rolę fizjologiczną w regulacji snu i rytmu okołodobowego, immunoregulacji, funkcji antyoksydacyjnych i ochronnych mitochondriów, kontroli rozrodczości i regulacji nastroju. Wykazano również, że melatonina jest skuteczna w zwalczaniu różnych infekcji bakteryjnych i wirusowych”.

Melatonina – potencjalny lek na sepsę?

Artykuł opublikowany w 2010 roku w Journal of Critical Care dodatkowo podkreśla potencjalną rolę melatoniny w leczeniu sepsy (zatrucie krwi) – stanu zagrożenia życia wywołanego infekcją ogólnoustrojową, która wywołuje nadmierną i bardzo szkodliwą odpowiedź immunologiczną.

Jeśli posocznica nie zostanie szybko zdiagnozowana i leczona, może w krótkim czasie spowodować niewydolność wielonarządową i doprowadzić do śmierci. Wydaje się, że reakcja w postaci burzy cytokin jest głównym sposobem, w jaki nowy koronawirus COVID-19 (zwany również SARS-CoV-2, ze względu na podobieństwo do koronawirusa SARS) zabija chorych z obniżoną odpornością i/lub osoby starsze.

Podsumowując, melatonina wydaje się łagodzić objawy wstrząsu septycznego poprzez:

 • Zmniejszenie syntezy cytokin prozapalnych
 • Zapobieganie uszkodzeniom oksydacyjnym, endotoksemii i zmianom metabolicznym wywołanym przez lipopolisacharyd (LPS)
 • Hamowanie ekspresji genów złej formy tlenku azotu, indukowanej syntazy tlenku azotu (iNOS)
 • Zapobieganie apoptozie (śmierć komórki)

Według autorów, sposoby w jakie melatonina zapobiega wstrząsowi septycznemu są złożone:

„Oprócz działania na miejscowe stany zapalne, melatonina wywiera również korzystne działanie poprzez szlak wieloczynnikowy, w tym działanie immunomodulujące, przeciwutleniające i przeciwapoptotyczne”.

Glifosat, melatonina i COVID-19

Dr Stephanie Seneff, naukowiec z MIT, zwróciła mi ostatnio uwagę na potencjalną rolę melatoniny, szczególnie w związku z obecnym wybuchem pandemii spowodowanej przez koronawirusa (COVID-19). W e-mailu do mnie Seneff wyjaśniła:

„Właśnie zrozumiałam coś o COVID-19 i glifosacie. Zakażenia górnych dróg oddechowych stanowią wysokie ryzyko dla osób z niedoborem lektyny wiążącej mannozę (MBL). MBL ma długą sekwencję w łańcuchu białka, która wygląda jak kolagen (GxyGxyGxy...): GINGFPGKD GRDGTKGEKG EPGQGLRGLQ GPPGKLGPPG NPGPSGSPGP KGQKGDPGKS.

Właśnie odkryłam, że istnieją dwa białka powierzchniowo czynne w płucach (A i B), które również mają wzór GxyGxy. Oto sekwencja w powierzchniowo czynnym białku A w płucach: GSP GIPGTPGSHG LPGRDGRDGL KGDPGPPGPM GPPGEMPCPP GNDGLPGAPG IPGECGEKGE PGERGPPGLP. Według UniProt, to białko:

„W obecności jonów wapnia wiąże się z fosfolipidami środka powierzchniowo czynnego i przyczynia się do obniżenia napięcia powierzchniowego na granicy faz powietrze-ciecz w pęcherzykach płuc ssaków i jest niezbędne do normalnego oddychania… Może rozpoznawać, wiązać i opsonizować patogeny w celu zwiększenia ich eliminacji poprzez makrofagi występujące w pęcherzykach płucnych.

Zakładam, że glifosat zaburza kolagenopodobną strukturę surfaktantów płucnych, uniemożliwiając im związanie i usunięcie wirusa COVID-19… Zastanawiałam się, dlaczego osoby starsze cierpią znacznie bardziej z powodu sepsy i burzy cytokin podczas infekcji COVID-19. Istotną różnicą u starszych pacjentów w porównaniu do młodszych pacjentów jest poziom melatoniny. Kolejne dobre spostrzeżenie i podejście do leczenia?”

Antyseptyczne działanie melatoniny

Badanie na zwierzętach opublikowane w 2019 roku w czasopiśmie Frontiers in Immunology omawia, w jaki sposób melatonina może chronić przed posocznicą drobnoustrojową – tj. posocznicą wywołaną przez więcej niż jeden drobnoustrój – cechą charakterystyczną jest poważna utrata limfocytów w wyniku apoptozy, co prowadzi do dwukrotnego wzrostu śmiertelności w porównaniu do posocznicy wywoływanej tylko przez jeden typ drobnoustroju.

W tym przypadku wydaje się, że melatonina zapewnia ochronę poprzez działanie przeciwbakteryjne na białe krwinki zwane neutrofilami. Wysoka liczba neutrofili jest wskaźnikiem infekcji. Według autorów badania opublikowanego w 2019 roku:

„Leczenie melatoniną hamowało zapalenie tkanek obwodowych i uszkodzenie tkanek… w konsekwencji zmniejszając śmiertelność myszy. Odkryliśmy, że makrofagi i neutrofile mają receptory dla melatoniny.

Po wyczerpaniu granulocytów obojętnochłonnych, ochrona myszy wywołana melatoniną przed infekcją zakończyła się niepowodzeniem, ale leczenie melatoniną u myszy zubożonych w makrofagi zmniejszyło śmiertelność wśród myszy wynikającą z posocznicy.

Ponadto leczenie melatoniną sprzyjało rozwojowi zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych (NET), które przyczyniły się do aktywności przeciwbakteryjnej podczas zakażenia drobnoustrojami, podczas gdy aktywność fagocytarna granulocytów obojętnochłonnych (neutrofilii) była hamowana przez melatoninę.

Dane z tego badania potwierdzają niewyjaśnione wcześniej antyseptyczne działanie melatoniny podczas zakażenia wielobakteryjnego i mogą być potencjalnie przydatne w leczeniu ludzi z sepsą”.

Zrozumienie zakażenia COVID-19

Potencjalna rola melatoniny w zakażeniu COVID-19 została również poruszona w obszernym artykule z 14 marca 2020 roku autorstwa Doris Loh, który został opublikowany we włoskim magazynie internetowym Evolutamente.

„Nieoficjalne doniesienia lekarzy i pracowników służby zdrowia z linii frontu COVID-19 we Włoszech opisywały, że większość pacjentów wykazywała objawy dwustronnego śródmiąższowego zapalenia płuc, przez co wymagały intubacji (inwazyjnej wentylacji) w celu ułatwienia oddychania.

Nawet u młodych pacjentów bez chorób towarzyszących zaobserwowano ciężkie zapalenie płuc, które wymagało intensywnej opieki na oddziałach intensywnej terapii” – poinformowała Loh. „Dlaczego koronawirus SARS-CoV-2 odpowiedzialny za COVID-19 wywołuje zapalenie płuc u dorosłych pacjentów bez względu na wiek?”

Jedna z odpowiedzi może wynikać z faktu, że miano wirusa u osób z zakażeniem COVID-19 jest niezwykle wysokie – 1000 razy wyższe niż miano wirusa obserwowane u pacjentów z SARS w 2003 roku.

Wstępne badania cytowane przez Loh pokazują, że wirus COVID-19 ulega replikacji w gardle przez pierwsze pięć dni po wystąpieniu objawów. To wyższe obciążenie wirusem może być tym, co pozwala wirusowi przytłoczyć układ odpornościowy niektórych młodszych i zdrowych osób.

Czy podwyższony poziom melatoniny chroni małe dzieci przed COVID-19?

Jak zauważyła Loh, wskaźnik śmiertelności COVID-19 wzrasta liniowo wraz z wiekiem, przy czym pacjenci w wieku powyżej 80 lat mają najwyższy wskaźnik zgonów. Jak dotąd wyjaśnienie, dlaczego dzieci rzadziej zarażają się koronawirusem lub wykazują objawy, nawet gdy są zarażone, jest nieznane.

Loh sugeruje jednak możliwość, że może to mieć coś wspólnego z produkcją melatoniny. Przytacza badania pokazujące, że szczytowa ilość produkcji melatoniny we wczesnym dzieciństwie spada, gdy dojdzie do dojrzewania. W wieku 50 lat produkcja melatoniny zaczyna spadać do znikomego poziomu.

„Co melatonina ma wspólnego z SARS-CoV-2?” – zapytała Loh. Odpowiedź jest taka, że melatonina pomaga hamować inflammasomy NLRP3.

„Fakt, że prozapalne efekty burzy cytokin są indukowane przez aktywację inflammasomów NLRP3, zdolność melatoniny do HAMOWANIA aktywności inflammasomu NLRP3 podnosi tę potężną cząsteczkę do naprawdę wyjątkowej pozycji w walce z COVID-19” – napisała Loh.

„Oznacza to również, że jeśli pacjent, niezależnie od wieku, ma odpowiedni poziom melatoniny, zakaźność COVID-19 zostanie znacznie zmniejszona; spadnie również ryzyko rozwoju ARDS/ALI”.

W swoim artykule Loh odwołuje się do szeregu artykułów naukowych na poparcie swoich twierdzeń. Oprócz badań wykazujących, że melatonina hamuje uszkodzenia związane z posocznicą, badania wykazały również, że może ona przeciwdziałać ciężkiemu zapaleniu i „znacznie zmniejszyć uszkodzenie płuc [i] obniżyć naciek makrofagów i neutrofili do płuc… poprzez hamowanie aktywacji inflammasomów NLRP3”, chroniąc w ten sposób przed ostrym uszkodzeniem płuc.

Poziom melatoniny jest również podwojony w trzecim trymestrze ciąży w porównaniu z pierwszym trymestrem ciąży, co może pomóc wyjaśnić, dlaczego kobiety w ciąży zarażone COVID-19 i ich dzieci nie doświadczyły ciężkiej postaci choroby. Badanie na gryzoniach opublikowane w 2020 roku wykazało nawet, że melatonina może chronić przed uszkodzeniem płuc spowodowanym zastosowaniem mechanicznej wentylacji.

„Pełny potencjał terapeutyczny melatoniny polegający na jej zdolności do modulowania układu odpornościowego, a szczególnie funkcja hamowania burzy cytokin w celu zapobiegania postępowi zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i niewydolności oddechowej u zakażonych pacjentów została wyraźnie wykazana w badaniu przeprowadzonym przez Huang i wsp. (2019).

Huang i wsp. zainfekowali gryzonie wysoce śmiertelnym i zakaźnym wirusem grypy A H1N1. Jednoczesne leczenie tych zainfekowanych gryzoni melatoniną i lekiem przeciwwirusowym znacznie zwiększyło ich przeżywalność w porównaniu z myszami leczonymi tylko środkami przeciwwirusowymi” – napisała Loh.

Rola inflammasomów NLRP3 w infekcji COVID-19 pokazuje również zasadność dla stosowania kwasu askorbinowego (witaminy C), ponieważ wykazano, że kwas askorbinowy hamuje inflammasomy NLRP3 w sposób zależny od dawki poprzez wychwytywanie reaktywnych form tlenu w mitochondriach.

Unikaj stosowania inhibitorów ACE podczas pandemii COVID-19

Składnikami odżywczymi i lekami, których należy unikać podczas tej epidemii, są te, które hamują enzym konwertujący angiotensynę (ACE). W czym problem z inhibitorami ACE? Jak wyjaśniła Loh, inhibitory ACE zwiększają ekspresję ACE2, a COVID-19 infekuje komórki gospodarza wiążąc się z receptorami ACE2 znajdującymi się na komórkach nabłonkowych w płucach, jelitach, nerkach i naczyniach krwionośnych.

Inhibitory ACE, tj. leki rozszerzające naczynia krwionośne, są powszechnie przepisywane na nadciśnienie krwi, niektóre rodzaje niewydolności serca, w zapobieganiu udarom oraz w celu zapobiegania i leczenia chorób nerek. Leki te działają poprzez hamowanie specyficznej izoformy ACE – ACE1. W rezultacie rośnie poziom ekspresji ACE2. Jest to problematyczne w odniesieniu do COVID-19, ponieważ wirus dostaje się do komórek przez białko ACE2 działające jako receptor.

Loh cytuje badania opublikowane w The Lancet Respiratory Medicine sugerujące, że przyjmowanie inhibitora ACE, czy to leku, czy suplementu diety, może zwiększyć ryzyko zakażenia COVID-19 i ryzyko powikłań.

Na końcu swojego artykułu Loh proponuje sugestie dotyczące dawek melatoniny i witaminy C, a także przeciwwskazania i czas suplementacji.

Zachowaj spokój i zdrowy rozsądek

Należy pamiętać, że chociaż wszystkie te informacje mogą zabrzmieć niepokojąco, śmiertelność powodowana przez COVID-19 jest dość niska w przypadku osób poniżej 65 roku życia. Według raportu amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób wydanego 18 marca 2020 roku, wskaźniki śmiertelności dla COVID-19 w USA wynoszą:

 • 0% dla osób w wieku poniżej 19 lat
 • Mniej niż 1% wśród osób w wieku od 20 do 54 lat
 • Od 1% do 3% wśród osób w wieku 55–64 lat
 • 11% dla osób w wieku od 65 do 84 lat
 • 10–27% wśród osób powyżej 85. roku życia

Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się infekcji:

 • Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
 • Podczas kaszlu zasłoń twarz jednorazową chusteczką lub kaszl w zgięcie łokcia. Wyrzuć chusteczkę do kosza na śmieci i umyj ręce
 • Jeśli źle się poczujesz, pozostań w domu i unikaj miejsc publicznych

Jeśli masz objawy choroby, takie jak kaszel lub kichanie, pamiętaj o założeniu maski chirurgicznej, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, gdy przebywasz w pobliżu innych osób. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat stosowania masek chirurgicznych lub masek z filtrem N95, zobacz „Czy noszenie maski chroni przed koronawirusem?”.