Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost zastosowania leków przeciwdepresyjnych

Sprawdzone fakty
kobieta w masce

W skrócie -

 • W tygodniu od 11 do 15 marca większy odsetek osób zgłosił negatywne skutki dla zdrowia psychicznego niż w tygodniu od 25 do 30 marca – 45% w porównaniu do 32% tydzień wcześniej
 • Liczba recept na leki przeciwdepresyjne wzrosła o 34,1% między połową lutego a połową marca, kiedy to w wielu częściach Stanów Zjednoczonych wydano zalecenie pozostania w domu. Łącznie sprzedaż leków przeciwlękowych, antydepresyjnych i leczących bezsenność wzrosła o 21%
 • W celu zwiększenia uczucia odwagi należy uczyć się i przygotować na przyszłość. Strategie łagodzenia strachu, lęku i depresji obejmują techniki psychologii energetycznej, takie jak EFT i NET FAST, a także strategie zdrowego stylu życia – zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i wystarczająca ilość snu

Według dr. Mercoli

Ponieważ ekonomiści przewidują, że pandemia COVID-19 doprowadzi do krachu gospodarczego gorszego niż Wielki Kryzys w latach 30. XX wieku, nic dziwnego, że statystyki dotyczące depresji i samobójstw zaczynają rosnąć.

Według sondażu Kaiser Family Foundation, między 25 marca a 30 marca 45% respondentów stwierdziło, że pandemia „zakłóciła ich życie”, a kobiety (49%) czują się bardziej dotknięte konsekwencjami obecnej sytuacji niż mężczyźni (40%); 27% respondentów stwierdziło, że wpłynęło to na ich życie „w pewnym stopniu”.

Większość osób stwierdziło również, że „nie widać końca pandemii”, a 74% respondentów uważa, że „najgorsze jeszcze przed nami”. Tylko 13% uważa, że szczyt pandemii już minął.

59% martwi się, że będzie to miało długoterminowy negatywny wpływ na ich inwestycje, a 52% martwi się, że straci pracę. Prawie identyczna liczba – 53% - martwi się, że on lub członek rodziny zachoruje na COVID-19.

Już 39% dorosłych zgłosiło utratę pracy lub dochodu z powodu mniejszej liczby godzin pracy. Zdecydowana większość – 85% - martwi się, że lokalne firmy zostaną zamknięte na stałe z powodu utraty przychodów.

W tygodniu od 11 do 15 marca większy odsetek Amerykanów zgłosił negatywne skutki dla zdrowia psychicznego niż w tygodniu od 25 marca do 30 – 45% w porównaniu do 32% w poprzednim tygodniu.

Rys. 8

Zastosowanie leków przeciwdepresyjnych znacząco wzrasta

Zgodnie z raportem z 16 kwietnia 2020 roku przygotowanym przez Express Scripts, firmę zarządzającą świadczeniami farmaceutycznymi, liczba recept na leki przeciwlękowe wzrosła o 34,1% między połową lutego a połową marca, kiedy w wielu stanach USA wprowadzono zalecenie pozostania w domu.

Łącznie sprzedaż leków przeciwlękowych, antydepresyjnych i leków na bezsenność wzrosła o 21%. Znacznie więcej kobiet niż mężczyzn zaczęło stosować leki przeciwdepresyjne, przy czym kobiety zwiększyły stosowanie o 40% w porównaniu do wzrostu o 22,7% w grupie mężczyzn. Według Newsweek:

„Według Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. lęku i depresji, lęk jest najczęstszym rodzajem zaburzeń psychicznych w USA. Ponad 40 milionów dorosłych cierpi na jakąś formę zaburzeń lękowych.

Chociaż leki mogą być skuteczną formą terapii, niektóre stosowane leki mogą mieć poważne działania niepożądane oraz mogą być nadużywane i prowadzić do uzależnienia. Leki na bezsenność mają wiele takich samych ostrzeżeń.

[Wiceprezes Express Scripts – dr Glen] Stettin nalegał, aby większość osób doświadczających lęku lub problemów z bezsennością podczas pandemii najpierw zastosowała terapię niefarmakologiczną, taką jak terapia poznawczo-behawioralna lub dbanie o dobry sen. „Jeśli myślisz o lęku i problemach ze snem, dla większości ludzi medycyna nie jest rozwiązaniem” – powiedział Stettin”.

Ostrożnie oceń swoją strategię radzenia sobie z lękiem

Fakt, że tak wiele osób sięga obecnie po leki przeciwdepresyjne jest niefortunny, ponieważ leki te wielokrotnie okazywały się w najlepszym wypadku nieskuteczne, przy czym mogą nawet pogorszyć sytuację. Leki przeciwdepresyjne mają długą listę potencjalnych działań niepożądanych, które obejmują między innymi:

 • Nasilenie depresji, samookaleczenia, przemoc i samobójstwa
 • Zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, nawet po uwzględnieniu czynników ryzyka, takich jak wskaźnik masy ciała
 • Zwiększone ryzyko zawału serca i udaru mózgu
 •  Zwiększone ryzyko demencji
 • Niedobór różnych składników odżywczych, w tym koenzymu Q10 i witaminy B12 — w przypadku trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych – niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania mitochondriów. SSRI zostały powiązane z niedoborem jodu i kwasu foliowego

W raporcie Full Measure z marca 2019 roku, nagradzany dziennikarz śledczy Sharyl Attkisson przeprowadził wywiad z psychiatrą i dyrektorem International Center for Patient-Oriented Psychiatry – dr. Peterem Bregginem.

Dr Breggin jest znany jako „sumienie psychiatrii”, ponieważ odegrał kluczową rolę w zapobieganiu powrotu lobotomii jako leczenia psychiatrycznego na początku lat siedemdziesiątych. Breggin jest także autorem książki pt. „Medication Madness”, w której szczegółowo opisuje wiele zagrożeń związanych z lekami psychiatrycznymi.

Zapytany, czego według niego ludzie nie wiedzą o leczeniu psychiatrycznym, a co powinni wiedzieć, Breggin odpowiedział: „Nie wiedzą, że wszystkie leki psychiatryczne są neurotoksynami. Nie wiedzą, że nie korygują nierównowagi biochemicznej, powodują nierównowagi biochemiczne”.

Zdaniem Breggina „nie ma obiecującego leczenia i prawdopodobnie nigdy nie będzie”, z tego prostego powodu, że depresja jest przede wszystkim zakorzeniona w złożoności ludzkich emocji i doświadczeń.

Uważa, że należy unikać zachowań odrętwiających i ucieczki oraz wdrożyć strategie wspierające zdrowe funkcjonowanie mózgu, aby „móc poradzić sobie z problemami”.

Jak zauważył Breggin, badania wielokrotnie wykazały, że leki przeciwdepresyjne nie działają lepiej niż placebo w przypadku łagodnej i umiarkowanej depresji. Dwie metaanalizy wykazały również, że po uwzględnieniu zarówno opublikowanych, jak i niepublikowanych badań, odpowiedź na placebo stanowi aż 82% korzystnej odpowiedzi na leki przeciwdepresyjne.

Niedawno przegląd systematyczny z 2017 roku z metaanalizą i sekwencyjną analizą 131 badań kontrolowanych placebo wykazał, że „wszystkie badania były obarczone wysokim ryzykiem błędu systematycznego, a ich znaczenie kliniczne wydaje się wątpliwe. SSRI znacznie zwiększają ryzyko poważnych i nieistotnych zdarzeń niepożądanych.

Wydaje się, że potencjalne małe korzystne efekty są zrównoważone przez szkodliwe skutki”. Żadne z badań, nawet przy zgłoszeniu wyniku pozytywnego, nie osiągnęło progu istotności klinicznej wynoszącego 3 punkty w skali depresji.

Czy jesteś po prostu przestraszony, czy żyjesz w lęku?

Istnieje różnica między lękiem a strachem. W tej chwili cały świat wstrzymuje przysłowiowy oddech w oczekiwaniu na to, co może nadejść. Łatwo jest się bać, biorąc pod uwagę codzienną falę złych wiadomości.

Jednak zrozumienie różnicy między strachem a lękiem może być bardzo pomocne, ponieważ lęk działa paraliżująco, a strach przede wszystkim zwiększa czujność.

Nowe zagrożenia podnoszą poziom lęku w większym stopniu niż znane zagrożenia, nawet jeśli mają takie same lub podobne konsekwencje. Uważa się, że ma to związek z aktywnością ciała migdałowatego, które przetwarza emocje.

Autorzy badania z 2013 roku zaobserwowali aktywność w ciele migdałowatym, gdy uczestnikom pokazano obrazy nieznanych kwiatów i węży, podczas gdy powtarzające się obrazy znanych kwiatów i węży nie podniosły aktywności tej części mózgu. Ryan Holiday, autor 10 książek, w tym „The Daily Stoic” i „The Obstacle Is the Way”, napisał:

„Odczuwasz lęk? To nie spowoduje reakcji walcz lub uciekaj. To paraliż. To tylko pogarsza sytuację. Zwłaszcza teraz. Zwłaszcza w świecie, który wymaga rozwiązania wielu problemów, przed którymi stoimy. Na pewno same się nie rozwiążą. A bezczynność (lub niewłaściwe działanie) może je pogorszyć, może narazić Cię na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Niezdolność do uczenia się, dostosowywania, przyjmowania zmian”.

Wiedza i przygotowanie zwiększają odwagę

Podczas gdy w obliczu nowych doświadczeń oczekuje się przelotnego niepokoju, gdy pozwala się stale dominować takim uczuciom, może wystąpić paraliż. Aby dobrze prosperować w czasach wielkiej niepewności i strachu, Holiday podkreśla znaczenie szkolenia, edukacji i przygotowań, które są podstawą odwagi.

Różnica między lękiem a strachem polega na tym, że lęk paraliżuje zdolność oceny tego, co się dzieje i podejmowania decyzji. Przygotowanie i wiedza pomagają podejmować decyzje i działać, nawet jeśli odczuwasz lęk. Taka jest definicja odwagi – podejmowanie działań pomimo odczuwania strachu.

Przygotowanie zaczyna się od zrozumienia długoterminowych konsekwencji, jakie lęk i panika wywierają na zdrowie – i uświadomienie sobie, że te uczucia nie są nieuniknione ani nie są konieczne do przetrwania.

Istnieje kilka strategii, które można wykorzystać, aby zmniejszyć strach i zwiększyć odwagę. Ważne jest, aby zacząć od zrozumienia, że uczucia nie mają własnego życia. Innymi słowy, uczucia są generowane. Zmieniają się w zależności od okoliczności i myśli.

Oglądanie śmiesznego filmu może wywołać śmiech i poczucie szczęścia. Oglądanie smutnego filmu może spowodować smutek. Czytanie negatywnych nagłówków podczas epidemii lub pandemii może wywołać lęk. W tej sytuacji jest nieznany czynnik. Możesz nie mieć kontroli nad mediami, ale dobrą wiadomością jest to, że masz kontrolę nad swoimi myślami i swoim zdrowiem. Innymi słowy, Twoje myśli wywołują uczucia.

Rozważ ograniczenie mediów, przygotuj się na przyszłość

Jedną ze strategii, których możesz użyć do zmniejszenia lub wyeliminowania uczucia lęku, jest zmiana myślenia. Tak, mamy obecnie do czynienia z wieloma niewiadomymi, ale skupienie się na planowaniu i przygotowaniach zamiast na wpadaniu w tryb paniki może znacznie przyczynić się do ochrony zdrowia psychicznego. Podejmij środki bezpieczeństwa, które możesz podjąć, i ogranicz ekspozycję na negatywne wiadomości.

Psychology Today zaleca zmniejszenie lęku poprzez czytanie pozytywnych wiadomości, aby nadążać za tym, co dzieje się na świecie. Staraj się również zachować krytyczne myślenie podczas czytania wiadomości. Ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na „niejasne informacje, cytowane statystyki i niepotwierdzone założenia”. Innymi słowy, nie akceptuj bezkrytycznie tego, co jest w wiadomościach, ale raczej rozważ usłyszane informacje i zadawaj pytania na temat tego, co zostało powiedziane.

Inne techniki zmniejszania stresu obejmują aktywność fizyczną, spożywanie pełnowartościowych pokarmów, ograniczenie spożycia cukru i zadbanie o wysokiej jakości sen. Gdy jesteś zmęczony, a Twoje ciało nie jest wystarczająco dobrze odżywiane, aby prawidłowo funkcjonować, jesteś bardziej skłonny wpaść w pułapkę lęku.

Techniki Emocjonalnej Wolności

Strategią, która może zapewnić natychmiastowe wyniki, jest zastosowanie technik emocjonalnej wolności (EFT). W poniższym filmie Julie Schiffman demonstruje, jak używać technik emocjonalnej wolności (EFT), aby złagodzić lęk i inne trudne emocje wywołane negatywnymi wiadomościami i niepewnością dotyczącą tej pandemii i/lub poddania się kwarantannie.

Jeśli nie znasz EFT, zobacz demonstrację techniki w filmie.

(Film dostępny tylko w języku angielskim)

Technika NET FAST

Inną łatwą alternatywą jest Neuro-Emotional Technique’s First Aid Stress Tool (NET FAST) – technika zademonstrowana w poniższym filmie. Firstaidstresstool.com zapewnia doskonałe podsumowanie i wizualizację tej techniki do wydruku; nawet małe dzieci mogą ją zastosować. Oto podsumowanie procedury FAST:

 • Myśląc o problemie, który Cię niepokoi, umieść prawy nadgarstek, dłonią do góry, w lewej ręce. Umieść trzy palce lewej ręki w obszarze prawego nadgarstka, gdzie możesz wyczuć puls.
 • Połóż otwartą prawą rękę na czole. Delikatnie wdychaj i wydychaj powietrze kilka razy, koncentrując się na odczuwaniu problemu, który Cię niepokoi.
 • Zamień ręce i powtórz kroki 1 i 2.
(Film dostępny tylko w języku angielskim)