Autofagia wreszcie uwzględniona w leczeniu chorób

znak

W skrócie -

  • Autofagia odnosi się do procesu eliminacji uszkodzonych komórek poprzez strawienie. Jest to niezbędny proces oczyszczania, który promuje namnażanie nowych, zdrowych komórek i jest podstawowym aspektem odmładzania komórek i długowieczności
  • Autofagia niszczy również patogeny, takie jak wirusy, bakterie i inne szkodliwe mikroorganizmy oraz detoksykuje komórki
  • Autofagia zwalnia z wiekiem, a zaburzenia procesu autofagii przyczyniają się do rozwoju wielu różnych chorób, w tym choroby Alzheimera i Parkinsona
  • Naukowcy uważają, że aktywując autofagię lub naprawiając mechanizm w przypad kach, w których pojawiła się dysfunkcja, można skutecznie leczyć choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i Parkinsona
  • Istnieje wiele sposobów na aktywację i zwiększenie autofagii, w tym post, aktywność fizyczna, jedzenie produktów przyspieszających autofagię i suplementów aktywujących AMPK, takich jak berberyna i PQQ

Według dr. Mercoli

Autofagia dosłownie oznacza „samozjadanie” i odnosi się do procesu eliminacji uszkodzonych komórek poprzez ich strawienie. Jest to niezbędny proces oczyszczania, który sprzyja namnażaniu nowych, zdrowych komórek i jest podstawowym aspektem odmładzania komórek i długowieczności.

Autofagia niszczy również patogeny, takie jak wirusy, bakterie i inne szkodliwe mikroorganizmy oraz detoksykuje komórki usuwając szkodliwe substancje. Autofagia zwalnia z wiekiem, a zaburzenia procesu autofagii przyczyniają się do wielu różnych chorób, w tym choroby Alzheimera i Parkinsona. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje wiele różnych sposobów aktywacji i zwiększenia tego naturalnego procesu, zapobiegając w ten sposób wielu problemom zdrowotnym.

Aktywacja autofagii to skuteczny sposób leczenia wielu chorób

Naukowcy zaczęli postrzegać autofagię jako realny sposób leczenia chorób. Jak wyjaśniono w artykule z 2012 roku pt. „Autophagy Modulation as a Potential Therapeutic Target for Diverse Diseases:”

„W większości komórek autofagia występuje z częstotliwością podstawową, eliminując agregaty białkowe i uszkodzone organelle w celu utrzymania homeostazy cytoplazmatycznej. Obejmuje to degradację dysfunkcyjnych mitochondriów poprzez mitofagię – proces cytoprotekcyjny, który ogranicza zarówno produkcję reaktywnych form tlenu (ROS), jak i uwalnianie toksycznych białek śródmiąższowych…

Oprócz swojej istotnej roli homeostatycznej, ta ścieżka degradacji jest istotna w różnych chorobach człowieka, w tym w stanach metabolicznych, chorobach neurodegeneracyjnych, nowotworach i chorobach zakaźnych… Autofagia może być rozregulowana w kilku chorobach, w tym w chorobach metabolicznych, zaburzeniach neurodegeneracyjnych, chorobach zakaźnych i nowotworach.

W niektórych chorobach autofagia jest hamowana i może to wystąpić na różnych etapach procesu chorobowego, podczas gdy w innych przypadkach aktywność autofagiczna może umożliwiać rozwój patogenezy. Ponadto wykazano, że indukcja autofagii zwiększa długowieczność u wielu gatunków zwierząt, co zwiększa prawdopodobieństwo, że starzenie się i długowieczność mogą być celami terapeutycznymi dla indukcji autofagii.

Biorąc pod uwagę te obserwacje, podejścia farmakologiczne mające na celu zwiększenie lub zahamowanie tego szlaku są obecnie przedmiotem znacznej uwagi naukowców. Na przykład, zwiększenie autofagii może być korzystne terapeutycznie w niektórych chorobach neurodegeneracyjnych… podczas gdy hamowanie autofagii jest badane jako strategia leczenia niektórych nowotworów”.

Autofagia może być stosowana w leczeniu choroby Parkinsona

W 2016 roku japoński biolog Yoshinori Ohsumi otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie mechanizmów autofagii, czyli sposobu, w jaki komórki przetwarzają swoją zawartość. Według The Conversation:

„Ohsumi zidentyfikował kluczowe geny i cząsteczki odpowiedzialne za autofagię. Czyniąc to, zmienił paradygmaty naukowe dotyczące kontroli jakości komórek. Otworzył bramę dla naukowców… aby zrozumieć, w jaki sposób zaburzenia autofagii są powiązane z chorobami neurologicznymi…

W chorobach neurodegeneracyjnych toksyczne białka gromadzą się w komórkach mózgu zwanych neuronami. Neurony są niezastąpione. Muszą regularnie przetwarzać białka, rozkładając je na małe aminokwasy, aby uniknąć toksycznego nagromadzenia nienormalnie dużych białek. Właśnie na to pozwala im autofagia.

Proces ten polega na sekwestracji niepożądanych białek w rurociągach zwanych „autofagosomami”. Następnie te białka trafiają do części komórki zwanej „lizosomem”, gdzie są przetwarzane. Gdy ten proces nie działa prawidłowo, szkodliwe białka mogą gromadzić się w mózgu”.

Aktywacja autofagii pomaga zapobiegać degeneracji neurologicznej

Naukowcy uważają, że aktywując autofagię lub naprawiając mechanizm w przypadkach, w których pojawiła się dysfunkcja, można skutecznie leczyć choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i Parkinsona, ponieważ proces autofagii w naturalny sposób usuwa szkodliwe białka.

Co ciekawe, naukowcy wykazali, że niektóre leki przeciwnowotworowe mogą wywoływać autofagię poprzez aktywację białka zwanego parkiną. Parkina bierze udział w procesie autofagii, a niektóre leki przeciwnowotworowe aktywują to białko. Według Charbela Moussa, adiunkta neurologii na Georgetown University:

„Należy pamiętać, że leki przeciwnowotworowe działają poprzez zabijanie komórek rakowych i mogą być toksyczne dla innych komórek. Więc naszym pierwszym krokiem było sprawdzenie, jak te leki działają w komórkach rakowych i neuronach. Nasza wstępna obserwacja w modelach hodowli komórkowej była oszałamiająca: hodowane komórki rakowe obumarły, podczas gdy hodowane neurony przeżyły po leczeniu kilkoma lekami przeciwnowotworowymi stymulującymi autofagię.

Następnie wprowadziliśmy toksyczne białka do hodowanych komórek neuronalnych i potraktowaliśmy je kilkoma lekami przeciwnowotworowymi, które aktywują autofagię i niszczą guzy. Komórki traktowane tymi lekami przeżyły i usunęły toksyczne białka, podczas gdy komórki nieleczone obumarły.

Jednak aktywacja autofagii jest mieczem obosiecznym. Z jednej strony proces usuwa toksyczne substancje lub patogeny z komórek. Z drugiej strony, jeśli proces autofagii wykracza poza „recykling” i usuwanie białek, może zacząć niszczyć komórkę, prowadząc do jej śmierci. Oznacza to, że autofagią należy ostrożnie manipulować, aby uniknąć śmierci nieodnawialnych i niezastąpionych neuronów”.

Cykliczna autofagia, naturalny sposób na poprawę zdrowia i długowieczności

Prawdopodobnie najbezpieczniejszym sposobem na osiągnięcie tych korzyści jest po prostu naturalne zwiększenie autofagii, a istnieje wiele strategii zdrowego stylu życia, które to umożliwiają. Być może jednym z najważniejszych i najbardziej skutecznych jest post. Jak wyjaśniono w artykule pt. „Autophagy Modulation as a Potential Therapeutic Target for Diverse Diseases:”

„Autofagia jest stymulowana podczas różnych stanów patologicznych i fizjologicznych, takich jak post… Autofagia indukowana postem, ewolucyjnie zachowana odpowiedź u eukariontów, umożliwia degradację białek, węglowodanów i lipidów, co pozwala komórce dostosować swój metabolizm i zaspokoić jej potrzeby energetyczne.

Indukcja autofagii u nowonarodzonych myszy odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu poziomów energii w różnych tkankach po ustaniu zaopatrywania w składniki odżywcze przez łożysko matki. Co więcej, autofagia indukowana przez post ma działanie cytoprotekcyjne, blokując indukcję apoptozy mitochondriów”.

Dłuższe posty wyłącznie na wodzie są formą „głodu”, która wywołuje autofagię. Nawet 200 kalorii może udaremnić ten proces, a okres postu musi wynosić co najmniej 16 godzin lub 72 godziny, a nawet dłużej, dlatego ważne jest, aby być rygorystycznym, jeśli głównym celem jest indukcja autofagii.

Post jest potężnym sposobem na aktywację autofagii

Na podstawie badań, które pojawiły się w ostatnich latach, jestem teraz przekonany, że wielodniowy post na wodzie jest jedną z najgłębszych przemian metabolicznych, jakie można zrobić, aby radykalnie poprawić swoje zdrowie, ponieważ pozwala organizmowi zwiększyć autofagię i mitofagię w celu usunięcia uszkodzonych i starzejących się komórek, w tym komórek przedrakowych. Jest to również niezwykle skuteczny sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów i przedłużenie życia.

Aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie pościć na wodzie, zobacz mój wywiad z dr Jasonem Fungiem, który napisał „The Complete Guide to Fasting” (tylko w języku angielskim.) Wielu ludzi ma irracjonalne obawy przed postem wodnym, który może być prowadzony nawet przez kilka dni, a dr Fung fachowo rozwiewa wiele przestarzałych mitów na temat postu.

Jest jednak kilka zastrzeżeń. Jeśli bierzesz leki, musisz współpracować z lekarzem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, ponieważ niektóre leki muszą być przyjmowane z jedzeniem i/lub mogą stać się toksyczne, gdy chemia ciała się unormuje. Osoby przyjmujące leki hipoglikemizujące lub przeciwnadciśnieniowe są szczególnie zagrożone, ponieważ mogą je przedawkować.

Łagodniejszym sposobem, który może poprawić autofagię, jest przerywany post, pod warunkiem, że nie jesz przez co najmniej 16 godzin bez przerwy. Jest to czas potrzebny do aktywacji autofagii. Oznacza to, że należy jeść wszystkie posiłki w ciągu dnia w ośmiogodzinnym oknie i nie jeść niczego w godzinach postu.

Jeśli chcesz spróbować postu opartego wyłącznie na wodzie, polecam zacząć od przerywanego postu trwającego około 16 godzin dziennie i powoli wydłużać czas do 20 godzin dziennie. Po miesiącu dużo łatwiej będzie wykonać pięciodniowy post na samej wodzie.

Post regeneruje trzustkę

Potężny przykład siły regeneracyjnej postu wykazano w niedawno opublikowanym badaniu7, które wykazało, że dieta naśladująca post - charakteryzująca się okresami jedzenia i postu - może odwrócić cukrzycę i zregenerować trzustkę. Eksperyment przeprowadzony na myszach przeprowadził dr Valter Longo – profesor gerontologii i nauk biologicznych oraz dyrektor USC Longevity Institute.

Odkryto, że poprzez cykliczne głodzenie i ponowne karmienie zwierząt, wytwarzane są komórki beta trzustki wytwarzające insulinę, podobne do tych obserwowanych podczas rozwoju trzustki. Komórki beta wykrywają cukier we krwi i uwalniają insulinę, jeśli poziom cukru we krwi jest zbyt wysoki. Przywrócenie funkcji trzustki powoduje zanik objawów cukrzycy. Wydzielanie insuliny i homeostaza glukozy zostały przywrócone zarówno w modelach cukrzycy typu 1, jak i typu 2.

Dieta naśladująca post opracowana przez dr Longo obejmuje ograniczenie kalorii do 75 procent zalecanego dziennego spożycia kalorii przez pięć dni w miesiącu. Takie podejście znacznie poprawia możliwość zastosowania, ponieważ wielu ludzi uważa, że pięciodniowy post na samej wodzie jest zbyt trudny. Podczas tych pięciu dni ograniczania liczby kalorii ważne jest, aby wybierać produkty o niskiej zawartości węglowodanów, o niskiej zawartości białka i o wysokiej zawartości zdrowych tłuszczów.

Przez resztę miesiąca możesz jeść, co chcesz. Celem jest naśladowanie okresów uczty i głodu. Jednak choć może to zabrzmieć dość prosto, Longo sugeruje, że tę konkretną dietę najlepiej jest przeprowadzić pod nadzorem lekarza, ponieważ jest znacznie bardziej wyrafinowana niż większość ludzi myśli.

Inne strategie, które aktywują autofagię

Treningi interwałowe — co drugi dzień wykonuj 30 minut treningu interwałowego o wysokiej intensywności lub treningu oporowego. Ostry stres związany z ćwiczeniami aktywuje autofagię, podobnie jak post.

Jedz żywność aktywującą autofagię — w swojej książce Whittel zawiera 140 różnych rodzajów produktów, które pomagają aktywować autofagię – np. herbata cytrusowa z bergamotki, zielona herbata i kurkuma.

Aktywuj kinazę białkową aktywowaną monofosforanem adenozyny (AMPK) poprzez odpowiednią dietę i suplementy diety — AMPK to enzym, który stymuluje autofagię mitochondrialną (mitofagię) i biogenezę mitochondriów, a także pięć innych niezwykle ważnych ścieżek: insuliny, leptyny, ssaczego celu rapamycyny (mTOR), insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 i aktywowanego przez proliferator receptora koaktywatora gamma 1-alfa.

Zwiększa również poziom czynnika wzrostu nerwów i pomaga chronić przed rodzajem stresu oksydacyjnego, który prowadzi do rozwoju choroby Parkinsona. Z wiekiem poziom AMPK naturalnie spada. Niektóre nawyki żywieniowe, takie jak spożywanie zbyt dużej ilości niezdrowego tłuszczu oraz niewystarczającej ilości zdrowych tłuszczów i flawonoidów (przeciwutleniaczy) również hamują aktywność AMPK. Insulinooporność także jest silnym inhibitorem AMPK.

Tak więc aktywowanie tego enzymu poprzez odpowiednią dietę jest kolejnym ważnym czynnikiem dla utrzymania odpowiedniego poziomu autofagii. Dwa suplementy diety, o których wiadomo, że aktywują AMPK – wywołując w ten sposób mitofagię i biogenezę mitochondriów – to pirolochinolinochinon (PQQ) i berberyna. Oba te suplementy przynoszą również korzyści mitochondriom.

Aktywacja autofagii – prosty sposób na poprawę zdrowia i zapobieganie chorobom

Biorąc pod uwagę, że zdrowie zależy od dobrze funkcjonujących komórek, wsparcie autofagii ma istotne znaczenie i może istotnie przyczynić się do zapobiegania chorobom, w tym zaburzeniom neurodegeneracyjnym i nowotworom. Bez autofagii komórki w końcu zostaną zapchane toksynami i odpadkami, a kiedy zaczną działać nieprawidłowo i/lub obumrą, organizm nie będzie w stanie skutecznie usunąć tych komórek, co dodatkowo pogorszy problem.