Kurkumina hamuje wywoływaną przez wirusy burzę cytokin

Sprawdzone fakty
przyprawy

W skrócie -

 • Kurkumina hamuje główną proteazę COVID-19 – potencjalny cel leku
 • Kurkumina ma również działanie hamujące na wywoływaną przez wirusy burzę cytokin, która powstaje w wyniku nadprodukcji komórek odpornościowych i cytokin prozapalnych; kurkumina moduluje odpowiedź immunologiczną, co oznacza, że w razie potrzeby może zarówno zwiększać, jak i zmniejszać odpowiedź immunologiczną
 • Według przeglądu naukowego kurkumina może być stosowana jako środek terapeutyczny przeciwko zapaleniu płuc, ostremu uszkodzeniu płuc i zespołowi ostrej niewydolności oddechowej wynikającej z zakażenia koronawirusem
 • Kurkumina wykazuje również bezpośrednią aktywność przeciwwirusową przeciwko wielu wirusom, w tym SARS-CoV (koronawirus odpowiedzialny za SARS)
 • Inne korzystne efekty sugerujące, że kurkumina może być odpowiednia w leczeniu COVID-19, obejmują łagodzenie wysięku i obrzęku, łagodzenie uszkodzenia płuc, zmniejszenie zapalenia dróg oddechowych, hamowanie proliferacji komórek nabłonka oskrzeli, poprawę zapalenia płuc, złagodzenie zwłóknienia i poprawę indeksu płuc

Według dr. Mercoli

Kurkumina to aktywny składnik kurkumy (przyprawa). Liczne badania potwierdzają jej działanie przeciwzapalne. Jak zauważono w przeglądzie opublikowanym w 2017 r. w czasopiśmie Foods:

„[Kurkumina] pomaga w leczeniu stanów oksydacyjnych i zapalnych, zespołu metabolicznego, zapalenia stawów, lęków i hiperlipidemii… Większość z tych korzyści można przypisać jej właściwościom przeciwutleniającym i przeciwzapalnym”.

Wraz z kilkoma innymi suplementami kurkumina została zidentyfikowana jako szczególnie korzystny związek w leczeniu COVID-19.

Według artykułu pt. „Potential Inhibitor of COVID-19 Main Protease (Mpro) From Several Medicinal Plant Compounds by Molecular Docking Study” opublikowanego 13 marca 2020 roku na preprints.org, kurkuminia i demetoksykurkuminia to dwa spośród kilku związków, które hamują COVID-19 Mpro.

Jak zauważono w artykule pt. „Designing of Improved Drugs for COVID-19” COVID-19 Mpro jest potencjalnym celem leków, ponieważ „struktura krystaliczna Mpro stanowi podstawę do zaprojektowania silnego inhibitora proteazy z wyraźnym tropizmem do płuc”.

Badania wykazały również, że kurkumina hamuje wywoływaną przez wirusy burzę cytokin, która powstaje w wyniku nadprodukcji komórek odpornościowych i cytokin prozapalnych. To również sugeruje, że może być szczególnie użyteczna przeciwko COVID-19, biorąc pod uwagę burzę cytokin wywołaną ciężką i krytyczną infekcją COVID-19, która ostatecznie prowadzi do śmierci zainfekowanych pacjentów.

Kurkumina jest potencjalnym lekiem przeciw COVID-19

W przeglądzie naukowym opublikowanym 12 czerwca 2020 roku w Frontiers in Cell and Developmental Biology, wykazano, że kurkumina może być przydatna w leczeniu przypadków ciężkiego wirusowego zapalenia płuc, takich jak infekcje COVID-19. Według autorów:

„Zakażenie koronawirusem, w tym SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV2, powoduje choroby, które mogą być śmiertelne z powodu rozwoju niewydolności płuc i ogólnoustrojowej burzy cytokin.

Rozwój zapalenia płuc wywołanego przez koronawirusa jest związany z nadmierną odpowiedzią zapalną w płucach, znaną jako „burza cytokin”, co prowadzi do obrzęku płuc, niedodmy i ostrego uszkodzenia płuc (ALI) lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

Nie są dostępne żadne leki, które skutecznie tłumiłyby uszkodzenie płuc spowodowane reakcją immunologiczną. W świetle niskiej toksyczności i działania przeciwutleniającego, przeciwzapalnego i przeciwwirusowego, spekuluje się, że kurkumina może być stosowana jako lek przeciw wirusowemu zapaleniu płuc oraz ALI/ARDS.

Dlatego w tym przeglądzie podsumowujemy dowody uzyskane w badaniach przedklinicznych z wykorzystaniem zwierzęcych modeli śmiertelnego zapalenia płuc, w których udowodniono, że kurkumina wywiera działanie ochronne, regulując ekspresję zarówno czynników prozapalnych, jak i przeciwzapalnych… promując apoptozę komórek PMN i usuwając reaktywne formy tlenu (ROS), które nasilają odpowiedź zapalną.

Badania te uzasadniają twierdzenie, że kurkuminę można stosować u ludzi jako środek terapeutyczny przeciwko zapaleniu płuc oraz ALI/ARDS powstałym w wyniku zakażenia koronawirusowego”.

Kurkumina hamuje burzę cytokin

W przeglądzie opublikowanym w Frontiers in Cell and Developmental Biology, stwierdzono, że kurkumina ma długą historię stosowania leczniczego, bez jawnych skutków ubocznych. Badania udowodniły, że ma silne działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i przeciwcukrzycowe, a badania kliniczne wykazały skuteczność w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 i chorób zakaźnych – zwłaszcza infekcji wirusowych.

W świetle jej zapobiegawczej i terapeutycznej roli w infekcji wirusowej i burzy cytokin mogącej wystąpić we wszystkich infekcjach wirusowych, kurkumina może być uważana za atrakcyjny środek do zastosowania w przypadku infekcji koronawirusowych.

Jednym z ważnych mechanizmów powodujących korzystne działanie kurkuminy jest jej zdolność do modulowania odpowiedzi immunologicznej, co oznacza, że w razie potrzeby może ona zarówno zwiększać, jak i zmniejszać odpowiedź immunologiczną. Według autorów co najmniej cztery badania opublikowane w latach 2018-2020 sugerują, że kurkumina hamuje wywoływaną przez wirusy burze cytokin. Należą do nich:

 • Badanie opublikowane w 2018 roku w czasopiśmie International Immunopharmacology, które wykazało, że kurkumina hamuje replikację wirusa grypy typu A i zapalenie płuc wywołane grypą. Aktywuje również szlak sygnałowy Nrf2, hamuje stres oksydacyjny i łagodzi indukowane grypą ALI in vivo.
 • Badanie opublikowane w 2018 roku w Journal of Food and Drug Analysis, w którym stwierdzono, że kurkumina skutecznie hamuje zakażenie wirusem grypy typu A.
 • Badanie opublikowane w 2019 roku w Frontiers in Microbiology, w którym podkreślono działanie przeciwwirusowe kurkuminy przeciwko wirusowi grypy, wirusowi zapalenia wątroby typu C i HIV.
 • Badanie opublikowane w 2020 roku w International Journal of Molecular Sciences, w którym stwierdzono, że kurkumina ma zdolność blokowania infekcji wywoływanej przez wirusa opryszczki zwykłej typu 2 (HSV-2) i hamowania produkcji cytokin zapalnych i chemokin in vitro.

Mechanizmy działania kurkuminy

Jeśli chodzi o to, w jaki sposób kurkumina hamuje burzę cytokin i moduluje funkcje odpornościowe, w przeglądzie opublikowanym w czasopiśmie Frontiers in Cell and Developmental Biology wyjaśniono:

„Istnieją wyraźne dowody pochodzące od pacjentów zakażonych koronawirusem zarówno z wysokim poziomem cytokin, jak i zmianami patologicznymi w płucach. Na przykład w osoczu pacjentów z COVID-19 obserwowano wysokie stężenia IL-2, IL-6 i IL-7.

W porównaniu do pacjentów bez ARDS, u pacjentów w stanie krytycznym z ARDS znacząco podwyższony był poziom IL-6. Była to różnica istotna statystycznie i skorelowana ze zwiększonym ryzykiem śmierci…

Liczne badania in vivo i in vitro wykazały, że kurkumina i jej analogi znacznie hamują produkcję i uwalnianie cytokin prozapalnych, takich jak IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α…

Kurkumina zmniejsza również ekspresję wielu innych mediatorów zapalnych…, które regulują aktywność komórek odpornościowych i odpowiedzi zapalne oraz promują zwłóknienie płuc po infekcji.

Mechanizm leżący u podstaw regulacji stanu zapalnego przez kurkuminę został szczegółowo zbadany. Angażuje różne szlaki sygnalizacyjne, wśród których NF-κB odgrywa istotną rolę. Wykazano, że kurkumina skutecznie reguluje sygnalizację NF-κB poprzez wiele mechanizmów (ryc. 2):

Po pierwsze, kurkumina hamuje aktywację IKKβ… Po drugie, zwiększa ekspresję i stabilność IκBα… Po trzecie, aktywuje AMPK. Udokumentowano, że kurkumina blokuje sygnalizację NF-κB po zakażeniu wirusem grypy typu A (IAV) w wyniku aktywacji AMPK. Po czwarte, kurkumina działa na p65, zaburzając szlak NF-κB.

Zakażenie IAV doprowadziło do obniżenia poziomu p65 w cytozolu makrofagów i odpowiedniego wzrostu poziomu tej cząsteczki w jądrze, gdzie tworzy ona funkcjonalny kompleks z NF-κB, ostatecznie zwiększając transkrypcję prozapalnych cytokin. Natomiast zastosowanie kurkuminy blokuje translokację jądrową NF-κB i p65, zmniejszając transkrypcję genów kodujących cytokiny…

W przeciwieństwie do negatywnego wpływu na cząsteczki prozapalne, wykazano, że kurkumina zwiększa poziom cytokin przeciwzapalnych, w szczególności IL-10, która jest niezbędnym inhibitorem reakcji zapalnych…

IL-10 działa na monocyty zapalne, zmniejszając uwalnianie TNF-α, IL-6 i ROS, łagodząc w ten sposób uszkodzenie tkanki spowodowane ciągłą odpowiedzią zapalną… Kurkumina zauważalnie osłabia uszkodzenie płuc poprzez indukcję różnicowania regulacyjnych limfocytów T (Tregs) i zwiększenie produkcji IL-10”.

Rysunek 2.

Rysunek 2

Kurkumina ma działanie przeciwwirusowe

Kurkumina wykazuje również bezpośrednią aktywność przeciwwirusową – w tym przeciwko SARS-CoV (koronawirusowi odpowiedzialnemu za SARS), co wykazano w badaniu z 2007 roku. Kilka badań opracowało mechanizmy przeciwwirusowe, które wymieniono w artykule opublikowanym w Frontiers in Cell and Developmental Biology jako:

 • Bezpośrednio ukierunkowane na białka wirusowe
 • Hamowanie produkcji cząsteczek i ekspresji genów
 • Blokowanie przyczepności wirusów do komórek (prawdopodobnie przez zakłócenie płynności otoczki wirusowej)
 • Blokowanie wejścia wirusów do komórki
 • Blokowanie replikacji wirusów

Kurkumina silnie wiąże się z hemaglutyniną (HA) – glikoproteiną, która umożliwia wirusowi grypy przyczepienie się do komórki. Badania wykazały, że kurkumina oddziałuje z HA, zaburzając w ten sposób integralność błony wirusowej. To właśnie blokuje wiązanie wirusa z komórką gospodarza i zapobiega przedostawaniu się wirusa do komórki. Wykazano również, że kurkumina bezpośrednio inaktywuje niektóre szczepy wirusa grypy.

Inne korzyści dla płuc wynikające ze stosowania kurkuminy

Inne korzystne efekty, które sugerują, że kurkumina może być odpowiednia w leczeniu COVID-19, obejmują:

Łagodzenie wysięku białek do przestrzeni pęcherzykowych

Łagodzenie obrzęku płuc wywołanego zapaleniem

Hamowanie uszkodzenia płuc

Zmniejszenie stopnia zapalenia dróg oddechowych

Zakłócanie przebudowy dróg oddechowych poprzez hamowanie proliferacji komórek nabłonkowych oskrzeli

Złagodzenie zapalenia płuc i zapobieganie rozwojowi ciężkiego zapalenia płuc

Łagodzenie zwłóknienia płuc wywołanego przez ALI

Poprawa indeksu płuc

Według przeglądu opublikowanego w czasopismie Frontiers in Cell and Developmental Biology, dostępne badania „sugerują, że podawanie kurkuminy może mieć zarówno profilaktyczne, jak i terapeutyczne działanie na zapalenie płuc i śmiertelność powodowaną przez infekcje wirusowe”. Ponadto, chociaż nadal nie przeprowadzono badań na ludziach dotyczących kurkuminy w przypadku koronawirusów, to:

„…W świetle jej zapobiegawczej i terapeutycznej roli w infekcji wirusowej i burzy cytokin mogącej wystąpić we wszystkich infekcjach wirusowych, kurkumina może być uważana za atrakcyjny środek do zastosowania w przypadku infekcji koronawirusowych”.

Badanie opublikowane w 2015 roku dodatkowo wspiera wnioski z przeglądu opublikowanego w Cell and Developmental Biology. W badaniu pt. „Curcumin Suppression of Cytokine Release and Cytokine Storm” stwierdzono, że kurkumina może stanowić potencjalną terapię dla pacjentów zakażonych wirusem Ebola lub innymi niebezpiecznymi wirusami. Według autorów badania:

„Aktywność kurkuminy w tłumieniu wielu cytokin oraz jej aktywność w eksperymentalnych modelach chorób i stanów związanych z burzą cytokin, sugerują, że może ona być użyteczna w leczeniu pacjentów zainfekowanych wirusem Ebola burzą cytokin, u których wystąpiła burza cytokin.

Kurkumina słabo wchłania się z przewodu pokarmowego; jednak preparaty dożylne mogą umożliwiać osiągnięcie terapeutycznych poziomów kurkuminy u pacjentów ze zdiagnozowaną burzą cytokin”.

W jaki sposób jak najwięcej skorzystać z suplementu kurkuminy?

Jeśli chcesz stosować kurkuminę, pamiętaj, że jej słabe wchłanianie jest jedną z jej największych wad. Chociaż preparaty dożylne mogą rozwiązać problem w warunkach klinicznych, byłoby to raczej niepraktyczne w przypadku użytku domowego.

Naukowcy zbadali szereg różnych metod podawania kurkuminy, w tym podanie doustne, dożylne, podskórne i dootrzewnowe, a także różne formulacje w celu zoptymalizowania biodostępności. Wszystkie następujące metody poprawiły szybkość absorpcji kurkuminy:

 • Dostarczona jako nanocząstka
 • W połączeniu z kwasem polimlekowo-ko-glikolowym
 • Kapsułkowanie liposomalne

Ponieważ kurkumina jest rozpuszczalna w tłuszczach, może być możliwe dalsze zwiększenie wchłaniania poprzez wykonanie mikroemulsji. Aby to zrobić, połącz 1 łyżkę proszku kurkuminy z jednym lub dwoma żółtkami i 1 do 2 łyżeczek roztopionego oleju kokosowego, a następnie użyj miksera ręcznego, aby zemulgować proszek.

Czas jest kolejną ważną zmienną. Jednym ze sposobów działania kurkuminy jest aktywacja AMPK i autofagia. Dzieje się to w czasie postu. Najlepiej więc przyjmować kurkuminę co najmniej trzy godziny po posiłku i/lub tuż przed pójściem spać. Podobnie jest w przypadku innego potężnego suplementu przeciwkoronawirusowego – kwercetyny, którą również należy przyjmować na czczo i najlepiej z cynkiem.

Kurkumina: żółta, ziemista, lecznicza

Kurkumina, produkowana z podziemnego kłącza rośliny, jest pigmentem, który nadaje curry jasnożółty odcień, co wyjaśnia, dlaczego kurkuma (przyprawa) jest składnikiem stosowanym do uzupełniania i barwienia frytek oraz smażonych warzyw korzeniowych, ryżu, jajecznicy i duszonych warzyw, takich jak jarmuż i kapusta pastewna.

Według The Guardian, w ciągu ostatnich kilku lat liczba zapytań dotyczących kurkumy reklamowanej jako „kultowa” wzrosła wykładniczo. Pojawia się w produktach takich jak koktajle i kawa latte znana jako złote mleko – mieszanka organicznego proszku z kurkumy, mleka kokosowego i oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia.

Opcjonalne dodatki smakowe obejmują wanilię, surowy miód lub stewię, imbir i/lub laskę cynamonu, a czasem szczyptę czarnego lub białego pieprzu. Dodatek mała ghee służy do łagodzenia bólu gardła.

Zasadność dodania czarnego pieprzu do „złotego mleka” jest poparta badaniem, w którym wykazano, że „kombinacja kurkuminoid-piperyna” złagodziła objawy zespołu metabolicznego u 117 badanych, u których występował zarówno stres oksydacyjny, jak i stan zapalny. Według randomizowanego, kontrolowanego badania i zaktualizowanej metaanalizy, stres oksydacyjny i stan zapalny uległy znacznej poprawie, nawet w przypadku krótkoterminowej suplementacji kurkuminy.