WHO przyznaje: nie ma bezpośrednich dowodów na to, że noszenie maseczek zapobiega infekcji

Sprawdzone fakty
(FILM W JĘZYKU ANGIELSKIM)
koronawirus

W skrócie -

 • Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia z 5 czerwca 2020 roku dotyczącymi stosowania maseczek na twarz, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że powszechne noszenie maseczek przez zdrowych ludzi jest skuteczną interwencją przeciwko chorobom układu oddechowego
 • Chociaż maseczki nie zapobiegają rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowych, WHO nadal opowiada się za powszechnym noszeniem maseczek, przytaczając korzyści, takie jak zmniejszenie stygmatyzacji osób opiekujących się pacjentami z COVID-19 w warunkach nieklinicznych oraz poprawa nastroju w społeczeństwie, ponieważ ludzie czują się tak, jakby robili coś, co pomaga i przypomina jednocześnie o konieczności przestrzegania innych środków ochronnych. Ponadto to zalecenie przynosi korzyści ekonomiczne osobom, które potrafią uszyć maseczki domowej roboty
 • Pomimo faktu, że maseczki z tkaniny są znacznie mniej skuteczne w blokowaniu potencjalnie zakaźnych kropelek z dróg oddechowych, WHO zaleca, aby osoby zakażone nosiły maski z tkaniny w miejscach publicznych
 • W artykule przeglądowym opublikowanym w czasopiśmie CDC Emerging Infectious Diseases stwierdzono, że maseczki nie chronią przed grypą w placówkach niezwiązanych z opieką zdrowotną
 • Szkody i ryzyko związane z noszeniem maseczek obejmują skutki zdrowotne związane ze złą jakością powietrza i toksycznymi składnikami maski, samozanieczyszczeniem spowodowanym dotykaniem maseczki zanieczyszczonymi rękami, ogólny dyskomfort, uszkodzenia skóry twarzy, zapalenie skóry lub nasilający się trądzik oraz fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które może zmniejszyć przestrzeganie innych środków zapobiegawczych, takich jak higiena rąk

Według dr. Mercoli

Według dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia, Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, w najbliższym czasie życie nie wróci do dawnej normy.

Co więcej, sytuacja tylko się pogorszy, jeśli społeczeństwo nie zastosuje się do zaleceń zdrowotnych, takich jak noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego. Ponure ogłoszenie pojawiło się podczas konferencji prasowej 13 lipca 2020 roku (link powyżej).

Dzieje się tak, pomimo faktu, że wytyczne WHO z 5 czerwca 2020 roku dotyczące stosowania maseczek na twarz stwierdzają, że nie ma bezpośrednich dowodów na to, że powszechne noszenie maseczek przez zdrowych ludzi jest skuteczną interwencją przeciwko chorobom układu oddechowego.

Co więcej, zachęca się ludzi do używania maseczek z materiału (rzekomo w celu zapobiegania niedoborom masek medycznych w służbie zdrowia), które nie spełniają żadnych norm jakości. Według dostępnych dowodów naukowych tego typu maseczki zapewniają jedynie połowę niewielkiej ochrony, jaką daje maska chirurgiczna.

Brak bezpośrednich dowodów potwierdzających korzyści z noszenia uniwersalnych maseczek

SARS-CoV-2 to beta-koronawirus o średnicy wynoszącej od 60 nanometrów (nm) do 140 nm (0,06 – 0,14 mikrometrów). To połowa wielkości większości wirusów, które mają zwykle rozmiary od 0,02 do 0,3 mikrona.

Obciążona wirusami ślina lub kropelki z dróg oddechowych wydalane podczas mówienia, lub kaszlu mają wielkość od 5 do 10 mikronów i to właśnie rozprzestrzenianie się tych kropelek mogą blokować maski chirurgiczne i medyczne.

Obecnie nie ma bezpośrednich dowodów (pochodzących z badań dotyczących COVID-19 i zdrowych ludzi w społeczności) na skuteczność powszechnego noszenia maseczek przez zdrowych ludzi w celu zapobiegania zakażeniom wirusami układu oddechowego, w tym COVID-19.

Na przykład, maski N95 filtrują cząsteczki o wielkości zaledwie 0,3 mikrona, więc mogą zapobiegać ucieczce większości kropelek z dróg oddechowych. Nie mogą jednak blokować wirusów w aerozolu, które znajdują się w samym powietrzu. Ponadto wiele masek N95 chroni tylko użytkownika, ponieważ mają porty wydechowe, które umożliwiają wydychanie niefiltrowanego powietrza.

Testy laboratoryjne wykazały, że maski chirurgiczne 3M mogą blokować do 75% cząstek mierzących od 0,02 mikrona do 1 mikrona, podczas gdy maseczki z tkaniny blokują od 30% do 60% cząstek oddechowych tej wielkości. Jak zauważono w nocie z wytycznymi WHO:

„Metaanalizy wykazały, że stosowanie masek N95 w porównaniu z użyciem masek medycznych nie wiąże się ze statystycznie istotnym niższym ryzykiem infekcji chorób układu oddechowego, potwierdzonej laboratoryjnie grypy lub infekcji wirusowych…

W oparciu o ograniczone dostępne dowody, stosowanie maseczek z tkaniny jako alternatywy dla masek medycznych nie jest uważane za właściwe dla ochrony pracowników służby zdrowia…

Obecnie nie ma bezpośrednich dowodów (pochodzących z badań dotyczących COVID-19 i zdrowych ludzi w społeczności) na skuteczność powszechnego noszenia maseczek przez zdrowych ludzi w celu zapobiegania zakażeniom wirusami układu oddechowego, w tym COVID-19”.

Co ciekawe, chociaż maseczki z tkaniny i osłony twarzy są znacznie mniej skuteczne w blokowaniu kropelek dróg oddechowych, WHO zaleca, aby maseczki z tkaniny „były brane pod uwagę tylko do kontroli źródła (używane przez osoby zakażone) w społeczeństwie, a nie jako środek zapobiegający chorobie”.

Polityka CDC nie wykazała żadnej użyteczności

W artykule przeglądowym opublikowanym w maju 2020 roku w Emerging Infectious Diseases – czasopiśmie Center for Disease Control and Prevention – dokonano przeglądu „dowodów naukowych dotyczących skuteczności niefarmaceutycznych środków ochrony indywidualnej… w placówkach niezwiązanych z opieką zdrowotną”. Nie znaleziono dowodów na występowanie korzyści wynikających z noszenia maseczek:

„Chociaż badania mechanistyczne potwierdzają potencjalny wpływ higieny rąk lub noszenia maseczek na twarz, dowody z 14 randomizowanych, kontrolowanych badań dotyczących tych środków nie potwierdziły istotnego wpływu na przenoszenie grypy potwierdzonej laboratoryjnie”.

Strony od 970 do 972 recenzji zawierają następujące cytaty:

„W naszym systematycznym przeglądzie zidentyfikowaliśmy 10 RCT [randomizowanych badań kontrolowanych], które podawały szacunki skuteczności noszenia maseczek na twarz w zmniejszaniu potwierdzonych laboratoryjnie zakażeń wirusem grypy w społeczności na podstawie literatury opublikowanej w latach 1946–2018. W analizie zbiorczej nie stwierdziliśmy znaczącego zmniejszenia przenoszenia wirusa grypy przy stosowaniu maseczek na twarz…

Jednorazowe maski medyczne (znane również jako maski chirurgiczne) to luźno dopasowane maski, które zostały zaprojektowane do noszenia przez personel medyczny w celu ochrony przed przypadkowym zanieczyszczeniem ran pacjenta i ochrony użytkownika przed rozpryskami płynów ustrojowych…

Istnieją ograniczone dowody na ich skuteczność w zapobieganiu przenoszenia wirusa grypy, zarówno podczas noszenia przez osobę zarażoną w celu kontroli źródła, jak i podczas noszenia przez osoby niezainfekowane w celu zmniejszenia narażenia.

Nasz systematyczny przegląd nie wykazał istotnego wpływu masek na twarz na przenoszenie potwierdzonej laboratoryjnie grypy… W tym przeglądzie nie znaleźliśmy dowodów potwierdzających ochronny wpływ środków ochrony osobistej na zmniejszenie przenoszenia wirusa grypy”.

Te błędy podważają korzyści ochronne jakie mogą dawać maseczki na twarz

Jeśli używasz maski, musisz postępować zgodnie z odpowiednimi protokołami, w przeciwnym razie możesz zniwelować niewielką ochronę, jaką zapewniają one przed potencjalnie zakaźnymi kroplami z dróg oddechowych. Zgodnie z wytycznymi WHO, należy upewnić się, że używana maska medyczna:

 • Jest zmieniana odpowiednio często, zwłaszcza gdy jest mokra, zabrudzona lub uszkodzona;
 • Jest niedotykana. Pod żadnym pozorem nie dostosowuj ani nie usuwaj jej z twarzy. „W takim przypadku maskę należy bezpiecznie zdjąć i założyć nową po uprzednim przeprowadzeniu higieny rąk”;
 • Zostaje wyrzucona i wymieniona po opiece nad pacjentem w zakresie środków ostrożności dotyczących potencjalnego kontaktu z patogenami.

Notatka wskazuje również, że „Personel, który nie pracuje w obszarach klinicznych, nie musi używać maski medycznej podczas rutynowych czynności (np. personel administracyjny)”. Zatem, jeśli personel administracyjny szpitala nie musi nosić masek, dlaczego zdrowe osoby miałyby je nosić podczas chodzenia, zwłaszcza na świeżym powietrzu?

Hrabstwo Broward na Florydzie posunęło się tak daleko, że wydało nakaz noszenia masek we własnym domu. Dlaczego, skoro personelowi administracyjnemu szpitala nie zaleca się nawet noszenia ich w pracy?

Korzyści z noszenia maseczki nie obejmują kontroli zakażeń

Pomimo braku dowodów naukowych wskazujących, że maseczki zapobiegają rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowych, WHO wciąż udaje się argumentować za powszechnym noszeniem maseczek. Wymienione „potencjalne korzyści” mają jednak niewiele wspólnego ze zdrowiem. Według WHO potencjalne korzyści wynikające z noszenia maseczek obejmują:

 • „Zmniejszenie potencjalnej stygmatyzacji osób noszących maski, aby zapobiec zarażeniu innych lub osób opiekujących się pacjentami z COVID-19 w warunkach nieklinicznych” — innymi słowy, wszyscy powinniśmy nosić maseczki, aby osoby opiekujące się pacjentami z COVID-19 czuły się bardziej akceptowane, jakby to rzeczywiście był poważny problem.
 • „Sprawianie, że ludzie czują, że mogą przyczynić się do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa” — tj. zapewniając fałszywe poczucie bezpieczeństwa, noszenie maseczek daje ludziom wrażenie, że „robią coś”, co może pomóc. Innymi słowy, to ma sprawić, że ludzie poczują się lepiej, jakby mieli jakąś kontrolę nad sytuacją.
 • Przypominanie ludziom o konieczności przestrzegania innych środków” — innymi słowy, noszenie maski jest oznaką stosowania się do ogólnych zaleceń.

Potencjalne szkody i ryzyko związane z noszeniem maseczek

WHO wymienia również szereg potencjalnych szkód i zagrożeń związanych z noszeniem maseczek, które „powinny być brane pod uwagę przy ciągłym stosowaniu masek medycznych”. Należą do nich:

 • Samozanieczyszczenie spowodowane dotykaniem maski zanieczyszczonymi rękami lub brakiem regularnej zmiany maski, zwłaszcza gdy jest mokra, zabrudzona lub uszkodzona;
 • Ogólny dyskomfort, a także zmiany skórne twarzy, zapalenie skóry lub nasilający się trądzik;
 • Fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które może zmniejszyć przestrzeganie innych istotnych środków zapobiegawczych, takich jak higiena rąk;
 • Wady lub trudności w noszeniu maseczek przez szczególne wrażliwe populacje, takie jak osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnościami rozwojowymi, osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz dzieci;
 • Trudności w noszeniu maseczek w gorącym i wilgotnym środowisku.

Oprócz tego, kilka osób stwierdziło, że maski mogą powodować szybkie gromadzenie się toksycznego dwutlenku węgla, co może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.

W jednym z filmów, nauczyciel przedmiotów ścisłych próbując uniknąć cenzury YouTube, mówił, że dzieci powinny nosić maseczki na twarz w szkole, jednocześnie trzymając odręcznie napisane tablice informujące widzów, że ta taktyka ma na celu unikanie cenzury i zwracając uwagę na wyniki pomiarów dwutlenku węgla, które pokazują już po 10 oddechach poziom dwutlenku węgla za maską przekracza 10000 części na milion (ppm).

Po kilkuset tysiącach wyświetleń film został usunięty z YouTube z powodu „naruszenia wytycznych”.

Del Bigtree z The Highwire przeprowadził identyczną demonstrację (zobacz film poniżej). Przy założonej masce N95, w ciągu kilku sekund poziom dwutlenku węgla gwałtownie wzrasta powyżej 8480 ppm. Przy poziomie powyżej 5000 ppm, OSHA ostrzega, że „może wystąpić toksyczność lub niedobór tlenu”.

Poziomy dwutlenku węgla między 2000 a 5000 ppm są związane z bólami głowy, sennością, słabą koncentracją, utratą uwagi, przyspieszonym tętnem i lekkimi nudnościami. Maksymalny dopuszczalny dzienny limit narażenia wynosi 5000 ppm.

Nosząc standardową maskę chirurgiczną, poziom dwutlenku węgla osiągnął ponad 8000 ppm, chociaż trwało to dłużej. Szokujące jest to, że noszenie maseczki z tkaniny spowodowało nagromadzenie dwutlenku węgla w pobliżu nosa i ust przekraczające 8000 ppm.

Nawet noszenie przezroczystej plastikowej osłony twarzy (bez maski) powodowało wzrost poziomu dwutlenku węgla do 1500 ppm, co wiąże się z sennością i złą jakością powietrza. Film, do którego link znajduje się u góry tej sekcji, odnosi się do wielu potencjalnych szkód i zagrożeń związanych z noszeniem maseczek.

Toksyczne składniki, które mogą pogorszyć problemy z oddychaniem, to kolejne potencjalne zagrożenie związane z niektórymi maskami. Na przykład, maski chirurgiczne są wykonane z tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen, który jest znanym czynnikiem wywołującym astmę.

Rozważ pokojowe obywatelskie nieposłuszeństwo

(FILM W JĘZYKU ANGIELSKIM)

Większość ludzi jest bombardowana propagandą mediów głównego nurtu, która stara się przekonać społeczeństwo, że maski są niezbędne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Jest więc całkowicie zrozumiałe, że większość osób chce, aby wszyscy nosili maski, ponieważ wierzą, że ratują tym życie.

Jeśli jednak uważnie ocenisz dowody, niezależnie od narracji głównego nurtu, prawdopodobnie dojdziesz do wniosku, że to zalecenie nie ma nic wspólnego ze zmniejszeniem rozprzestrzeniania się wirusa, ale raczej z indoktrynacją mającą na celu uzyskanie posłuszeństwa.

Większość zastrzeżeń co do wymagań dotyczących noszenia masek dotyczy nie samych masek, ale dobrze udokumentowanych konsekwencji, takich jak brak tlenu, co powinno dać każdemu chwilę na zastanowienie się nad ustawowym wymogiem noszenia masek w miejscach publicznych. Już widzimy, że większość ludzi publicznie nosi maski, nienależnie od występowania nakazu. To całkowicie nieodpowiedzialne i nieetyczne, aby rządy nakładały na kogokolwiek taki obowiązek.

W moim ostatnim wywiadzie z Patrickiem Woodem, przedstawił on przekonujące dowody na to, że jest to starannie opracowana strategia technokratyczna, która obowiązuje od mniej więcej 50 lat.

Egzekwując stosowanie się ludzi do tego nakazu, prawdopodobnie przygotowywany jest grunt pod nieuniknione obowiązkowe szczepienia. Jeśli masz wątpliwości, obejrzyj mój wywiad z Woodem, do którego link został zamieszczony powyżej i rozważ nieprzestrzeganie nakazu noszenia maseczek.