Globalne badanie wykazało związek między zanieczyszczeniem powietrza a depresją i samobójstwami

Sprawdzone fakty
kobieta

W skrócie -

  • Naukowcy przeanalizowali dane z 16 krajów i odkryli związek między zanieczyszczeniem powietrza PM2,5 a depresją oraz między zanieczyszczeniem PM10 a samobójstwami
  • Obniżenie limitów zanieczyszczeń może mieć istotny wpływ na stan zdrowia, w tym otyłość, raka, choroby serca i przedwczesną śmierć
  • Dane z Chin wykazały, że narażenie na PM2,5 obniża umiejętności uczniów w zakresie matematyki i języka w tempie, które jest równoważne utracie jednego roku nauki. Efekt może być związany ze stresem oksydacyjnym, zapaleniem układu nerwowego i neurodegeneracją
  • Warto rozważyć ograniczenie ćwiczeń na świeżym powietrzu w godzinach największego ruchu samochodowego, ograniczenie czasu spędzanego na świeżym powietrzu, gdy wskaźnik jakości powietrza jest zły oraz rozważyć wprowadzenie strategii ograniczenia narażenia na zanieczyszczenia w pomieszczeniach

Według dr. Mercoli

Rozważając zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza jako pierwsze na myśl, przychodzą problemy z oddychaniem. W 2016 roku zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz i wewnątrz przyczyniły się do infekcji dróg oddechowych, które doprowadziły do 543 000 zgonów dzieci poniżej 5 roku życia. Jednak nie tylko układ oddechowy jest zagrożony.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o opublikowanych badaniach dziesiątek czołowych ekspertów, które ujawniły niektóre zagrożenia dla zdrowia dzieci związane z zanieczyszczeniem powietrza. Obejmowały one otyłość, astmę, nowotwory wieku dziecięcego, śmiertelność niemowląt i niekorzystne wyniki porodów. Dowody sugerują również, że narażenie na zanieczyszczenia powietrza przed urodzeniem zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i płuc w późniejszym życiu.

Badanie przeprowadzone przez American Thoracic Society, które zostało zaprezentowane na międzynarodowej konferencji w 2017 roku, sugeruje, że zanieczyszczenie powietrza może również obniżać jakość snu. Brak snu lub sen złej jakości powodują szereg konsekwencji zdrowotnych.

Obejmują one zwiększone ryzyko wypadków, chorób układu krążenia, nadciśnienia, raka i osteoporozy. Naukowcy zbadali również dwukierunkowy związek między snem a depresją, stwierdzając, że poprawa jakości snu zmniejsza objawy depresji.

Globalne badania znalazły związek między zanieczyszczeniem powietrza a samobójstwami i depresją

Zanieczyszczenie powietrza mierzy się wielkością cząstek stałych. Drobny pył ma mniej niż 2,5 mikrometra (PM2,5) średnicy i jest dobrym wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz. PM2,5 jest przedmiotem wielu badań.

Te cząsteczki są ważne, ponieważ są na tyle małe, że można je wdychać do płuc, skąd zostają wchłonięte do krwiobiegu. Gdy już znajdą się w organizmie, mogą osadzić się w dowolnych narządach, w tym w mózgu. W ostatnich badaniach naukowcy powiązali ostrą ekspozycję na PM2,5 ze zwiększoną liczbą wizyt dzieci u psychiatry z powodu lęku lub próby samobójczej.

W metaanalizie przeprowadzonej przez zespół z Cambridge University stwierdzono, że podwyższona ekspozycja na PM2,5 spowodowała 19% wzrost ryzyka depresji u dzieci oraz niewielki wzrost ryzyka popełnienia samobójstwa. Oceniono wyniki z 14 badań obejmujących 684 859 pacjentów i ustalono, że PM10 nie były powiązane z depresją ani samobójstwem, co wskazuje, że te cząstki stałe mogą być zbyt duże, aby mogły zostać wchłonięte do krwiobiegu i wpłynąć na mózg.

Jednak w innej analizie danych obejmującej 16 krajów, naukowcy stwierdzili, że wzrost poziomu zarówno PM2,5 jak i PM10 był związany z depresją i zwiększoną liczbą samobójstw.

Systematyczny przegląd i metaanaliza zostały opublikowane w grudniu 2019 roku w Environmental Health Perspectives. Współautorka badania, Isobel Braithwaite z University College of London, skomentowała wyniki:

„Wiemy już, że zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla zdrowia ludzi, powoduje zagrożenie dla zdrowia fizycznego – od chorób serca i płuc po udar i wyższe ryzyko demencji. Wykazaliśmy, że zanieczyszczenie powietrza może powodować znaczne szkody dla naszego zdrowia psychicznego, co sprawia, że oczyszczenie powietrza, którym oddychamy, jest jeszcze ważniejsze.

Znaleźliśmy dość spójne wyniki we wszystkich analizowanych przez nas badaniach, w których analizowano związek między długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza a depresją, nawet po uwzględnieniu wielu innych czynników, które mogłyby wyjaśnić ten związek. Związek wydaje się podobny pod względem wielkości do tych, które stwierdzono w przypadku niektórych fizycznych wpływów pyłu zawieszonego na zdrowie, takich jak śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny”.

Osiągnięcie limitu zanieczyszczenia UE może mieć globalne skutki

Wykryto również związek między narażeniem na pył PM10 a liczbą samobójstw zgłaszanych w badaniach. Naukowcy odkryli, że ryzyko było znacznie wyższe w dniach po trzydniowym okresie, podczas którego poziomy PM10 były wyższe, a nie po okresie o mniejszym poziomie zanieczyszczenia powietrza.

W tych badaniach czynniki zakłócające, takie jak zmiany pogody i dzień tygodnia, nie odpowiadały za krótkoterminowe zmiany ryzyka popełnienia samobójstwa, podobnie jak czynniki społeczno-ekonomiczne czy sąsiedztwo. Dowody były silniejsze w przypadku związku samobójstwa z zanieczyszczeniem PM10, ale słabsze dla depresji. Inny autor badania, Joseph Hayes, powiedział:

„Nasze odkrycia korespondują z innymi badaniami, które zostały opublikowane w tym roku, dostarczając dalszych dowodów na temat innych chorób psychicznych, zwłaszcza u młodych ludzi. Chociaż nie można jeszcze stwierdzić, że związek ten jest przyczynowy, dowody wskazują, że samo zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie psychiczne.

Wiele z tego, co możemy zrobić, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, może również przynieść korzyści naszemu zdrowiu psychicznemu w inny sposób. Na przykład, umożliwienie ludziom jazdy na rowerze lub chodzenia zamiast jazdy samochodem oraz ułatwienie dostępu do parków, stanowi wsparcie promocji aktywnego podróżowania i miejskich terenów zielonych”.

Naukowcy postawili hipotezę, że gdyby związek był przyczynowy, globalne ryzyko depresji mogłoby spaść o 15%, gdyby ekspozycja na PM2,5 została zmniejszona z 44 µg/m3 do 25 µg/m3. Globalne poziomy PM2,5 wahają się od 114 µg/m3 w Delhi do 6 µg/m3 w Ottawie w Kanadzie.

Średni poziom zanieczyszczenia powietrza w Wielkiej Brytanii wynosi 12,8 µg/m3. Limit WHO wynosi 10 µg/m3. Według naukowców, utrzymanie poziomu zanieczyszczenia powietrza poniżej tego limitu może zmniejszyć ryzyko depresji o około 2,5%. Chociaż celem WHO jest 10 µg/m3, nawet spełnienie mniej rygorystycznej normy wg dyrektywy UE, która wynosi 25 µg/m3, może mieć znaczący globalny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Braithwaite stwierdził:

„Wiemy, że najdrobniejsze cząstki brudnego powietrza mogą dostać się do mózgu zarówno przez krwioobieg, jak i nos oraz że zanieczyszczenie powietrza wiąże się ze zwiększonym stanem zapalnym [mózgu], uszkodzeniem komórek nerwowych i zmianami w produkcji hormonów stresu, które zostały powiązane ze złym zdrowiem psychicznym”.

Przedwczesna śmierć seniorów związana z zanieczyszczeniem powietrza

Drugą wrażliwą populacją są osoby starsze. W 2017 roku naukowcy z Harvardu opublikowali badanie, w którym opisali, że długotrwałe narażenie na PM2,5 i ozon zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Miało to miejsce nawet wtedy, gdy poziomy zanieczyszczenia powietrza były niższe od krajowych norm zanieczyszczenia powietrza ustanowionych przez EPA.

Szacuje się, że obniżenie poziomu zanieczyszczenia PM2,5 o zaledwie 1 µg/m3 uratuje 12 000 istnień ludzkich rocznie. Naukowcy wykorzystali analizy Medicare obejmujące dane 60 milionów ludzi w USA w wieku powyżej 65 lat z okresu wynoszącego 7 lat. Rozległa baza informacji, na której oparto wyniki, spowodowała, że naukowcy nazwali to „badaniem o bezprecedensowej mocy statystycznej ze względu na ogromną wielkość badanej populacji”.

Zanieczyszczenie powietrza obniża IQ i skraca oczekiwaną długość życia

Jak można się spodziewać, zanieczyszczenie PM2,5 wpływa nie tylko na nastrój czy układ sercowo-naczyniowy. Dane zebrane w Chinach ujawniły, że ten typ zanieczyszczenia wpłynął na umiejętności językowe i arytmetyczne w stopniu odpowiadającym utracie pełnego roku nauki.

Według naukowca dr. Dereka Ho z Politechniki w Hongkongu, wyniki przytoczonego badania są podobne do wyników jego badań. Dr Ho uważa, że wpływ zanieczyszczenia powietrza na procesy poznawcze jest ważny, ponieważ „może potencjalnie wiązać się ze stresem oksydacyjnym, zapaleniem układu nerwowego i neurodegeneracją u ludzi”.

Szacunkowa liczba zgonów przedwcześnie spowodowanych narażeniem na zanieczyszczenie powietrza jest prawie dwukrotnie większa niż poprzednie szacunki. Te nowe dane pokazują, że w 2015 roku zanieczyszczenie powietrza spowodowało 8,8 mln przedwczesnych zgonów. Dla porównania WHO szacuje, że globalna liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych paleniem tytoniu wynosi 7 mln rocznie, czyli mniej niż liczba zgonów wynikających z zanieczyszczenia powietrza.

Środki ostrożności mogą ograniczyć narażenie na zanieczyszczenie powietrza

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia fizycznego i psychicznego, które mogą skrócić życie i utrudniać samodzielne funkcjonowanie w miarę starzenia się. Rozsądne jest podjęcie środków ostrożności w celu ograniczenia narażenia na zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz i wewnątrz domu.

  • Ogranicz ćwiczenia na świeżym powietrzu w godzinach największego ruchu samochodowego
  • Unikaj biegania i jazdy na rowerze przy głównych drogach i autostradach
  • Zwróć uwagę na wskaźnik jakości powietrza (AQI) w Twojej okolicy
  • Przy dużym natężeniu ruchu, odpowiednio korzystaj z ogrzewania i klimatyzacji
  • Regularnie wietrz samochód, zwłaszcza jeśli jest nowy. Tworzywa sztuczne, dywan, rozpuszczalniki i sprzęt audio przyczyniają się do powstania toksycznej mieszanki w kabinie samochodu

Zanieczyszczenia w pomieszczeniach mogą być równie niebezpieczne, jak zanieczyszczenia PM2,5 i PM10 na zewnątrz. Aby zmniejszyć wydatki na energię, większość nowych domów jest bardziej szczelna, co oznacza, że nie ma dużej wymiany powietrza. Rozważ poniższe strategie, aby zmniejszyć ekspozycję na zanieczyszczenia:

Zainstaluj wysokowydajny filtr powietrza (HEPA) w piecu lub urządzeniu klimatyzacyjnym.

Regularnie odkurzaj dom za pomocą odkurzacza z filtrem HEPA. Standardowe odkurzacze workowe lub bezworkowe w dużym stopniu przyczyniają się do złej jakości powietrza w pomieszczeniach. Uważaj na tańsze podróbki, które rzekomo mają filtry „podobne do HEPA” – kup dobrej jakości produkt.

Stosuj nietoksyczne środki czyszczące (takie jak soda oczyszczona, nadtlenek wodoru i ocet) oraz bezpieczniejsze produkty do pielęgnacji ciała. Unikaj aerozoli, komercyjnych odświeżaczy powietrza i świec zapachowych, które mogą wydzielać tysiące różnych chemikaliów.

Rośliny domowe mogą znacznie poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach.

Unikaj proszków, ponieważ unoszą się w powietrzu i pozostają w powietrzu po każdym użyciu. Wiele z nich zawiera alergeny, które ze względu na mały rozmiar mogą powodować problemy z oddychaniem.

W domu przy drzwiach zdejmij buty, aby zapobiec wnoszeniu toksycznych cząstek do domu.

Wietrz uprane suche ubrania na zewnątrz przez dzień lub dwa, aby chemikalia uległy rozproszeniu.

Nie pal papierosów w domu.

Jeśli używasz elektronicznych papierosów, upewnij się, że urządzenia mają odpowiednią wentylację.

Unikaj przechowywania farb, klejów, rozpuszczalników i innych toksycznych chemikaliów w domu lub w przyległym garażu.

Wyeliminuj używanie nieprzywierających naczyń kuchennych, ponieważ po podgrzaniu mogą uwalniać toksyny do powietrza.

Zrób przewiew, otwierając okna codziennie na 15 minut, aby poprawić jakość powietrza, którym oddychasz. Wentylator na poddaszu może obniżyć koszty klimatyzacji i wprowadzić świeże powietrze z zewnątrz.

Wysokiej jakości oczyszczacz powietrza wykorzystujący utlenianie fotokatalityczne (PCO) to jedna z najlepszych dostępnych technologii. Zamiast jedynie filtrować powietrze, PCO oczyszcza powietrze za pomocą światła ultrafioletowego. PCO przekształca zanieczyszczenia w substancje nietoksyczne. Oprócz używania ich w domu przenośne oczyszczacze powietrza można zabrać ze sobą do pracy lub w podróż.

Zmniejsz ilość chloru unoszącego się w powietrzu podczas kąpieli lub prysznica za pomocą filtra do wody NSF / ANSI 177, który został przetestowany przez stronę trzecią pod kątem usuwania chloru.

Wykrywanie obecności radonu – bezbarwnego, bezwonnego gazu zwiększającego ryzyko raka płuc. Radon może zostać uwięziony pod domem podczas budowy i z czasem może przedostać się do systemu wentylacyjnego. Zestawy do wykrywania radonu to szybki i tani sposób na określenie, czy jesteś zagrożony.