Niedobór glutationu może wiązać się z ciężkością objawów COVID

Sprawdzone fakty
Glutation

W skrócie -

  • Niedobór glutationu może być przyczyną poważnych chorób, ponieważ prowadzi do znacznego stresu oksydacyjnego oraz do zapalenia płuc i niewydolności wielonarządowej w przypadku COVID
  • Jeden z naukowców powiązał niedobór glutationu z wieloma chorobami współistniejącymi i czynnikami, które zwiększają ciężkość przebiegu COVID-19, w tym z wiekiem, cukrzycą, płcią i paleniem tytoniu
  • Jeden z naukowców przedstawił dane wskazujące, że niedobór glutationu może wpływać na zdolność syntezy witaminy D – kolejnego czynnika ryzyka rozwoju poważnych chorób
  • Suplementacja NAC, żywność bogata w prekursory glutationu, ćwiczenia aerobowe i trening siłowy mogą pomóc w utrzymaniu prawidłowego poziomu glutationu

Według dr. Mercoli

Koronawirusy zidentyfikowano w połowie lat 60. XX wieku i nazwano je tak ze względu na otoczkę przypominającą koronę. Do czasu pojawienia się pierwszego SARS-CoV w 2003 roku istniały cztery powszechnie występujące koronawirusy. Według CDC, lista objawów powodowanych przez te wirusy pokazuje, że są one takie same, jak w przypadku przeziębienia. Obejmują katar, ból gardła, ból głowy, gorączkę i kaszel.

Jednak według odkryć naukowców poczynionych od początku globalnej pandemii, objawy i długoterminowe skutki są bardzo różne w przypadku infekcji SARS-CoV-2. Początkowe objawy obejmują gorączkę, kaszel, duszność, zmęczenie oraz utratę smaku lub węchu. Jednak w przeciwieństwie do naturalnego koronawirusa, dodatkowe komplikacje mogą wpływać na układ sercowo-naczyniowy, nerki, wątrobę i płuca.

Jedną ze zidentyfikowanych podstawowych dysfunkcji, które powodują duszność i poważne powikłania płucne, jest nadkrzepliwość. W jednym z badań pacjenci, którzy zostali przyjęci do Szpitala Uniwersyteckiego w Padwie we Włoszech z powodu ostrej niewydolności oddechowej, wykazywali „wyraźnie nadkrzepliwe profile tromboelastometryczne”. Naukowcy powiedzieli:

„Podsumowując, pacjenci z COVID-19 z ostrą niewydolnością oddechową wykazują raczej ciężką nadkrzepliwość niż koagulopatię konsumpcyjną. Tworzenie się i polimeryzacja fibryny mogą predysponować do zakrzepicy i korelować z gorszym rokowaniem”.

Tworzenie się skrzepów w całym organizmie może wiązać się z innymi komplikacjami powstałymi po ustąpieniu choroby. Wydaje się, że różnica między osobami z łagodnym lub ciężkim przebiegiem choroby może być związana ze zdolnością organizmu do zmniejszania nadkrzepliwości i odpowiedzi hiperimmunologicznej, która prowadzi do rozwoju burzy cytokin.

Jak działa glutation?

Przeciwutleniacz to cząsteczka, która powstrzymuje inne cząsteczki przed utlenianiem. Glutation jest silnym przeciwutleniaczem, który może odgrywać znaczącą rolę w procesie chorobowym COVID-19. Istnieje 20 aminokwasów, które mogą łączyć się ze sobą w różne formacje, tworząc cząsteczkę białka.

Jednak glutation jest tripeptydem, co oznacza, że cząsteczkę glutationu tworzą trzy aminokwasy. Są to cystyna, glicyna i glutaminian. Razem pomagają wykorzystywać i przetwarzać inne przeciwutleniacze, takie jak witamina C i CoQ10.

Oznacza to, że organizm używa glutationu do zwiększenia skuteczności innych przeciwutleniaczy i pomaga w recyklingu cząsteczek. Bez glutationu zdolność antyoksydacyjna organizmu jest znacznie zmniejszona. Dzięki tej funkcji glutation zyskał przydomek „głównego przeciwutleniacza”.

N-acetylocysteina (NAC) odgrywa rolę prekursora glutationu. Dowody kliniczne wykazały również wpływ NAC na zdrowie, niezależnie od powiązania z glutationem, w tym działanie trombolityczne. NAC łagodzi również stres oksydacyjny i odpowiedź zapalną.

Pod koniec marca 2020 roku jeden ze studentów medycyny przetestował tę teorię, gdy u jego matki, 48-letniej Josephine Bruzzese, zdiagnozowano zapalenie płuc w NYU Langone Hospital-Brooklyn. Z powodu braku dostępu do testu na COVID-19 wysłano ją do domu jako podejrzany przypadek. Przepisano jej hydroksychlorochinę i azytromycynę, które pomogły złagodzić niektóre objawy, ale nie problemy oddechowe.

Kiedy nie mogła już wstać i miała poważne problemy z oddychaniem, jej syn skontaktował się z dr Richardem Horowitzem – specjalistą, który leczył jego siostrę z powodu boreliozy. Dr Horowitz zasugerował użycie glutationu w celu zmniejszenia stanu zapalnego i ochrony tkanki płucnej pacjentki. Wyniki były niesamowite.

W ciągu godziny od przyjęcia glutationu w dawce 2000 mg, jej oddech uległ znacznej poprawie i była w stanie wstać z łóżka. Pacjentka kontynuowała przyjmowanie glutationu przez pięć dni. Nie miała nawrotu choroby. W rozmowie z reporterem z New York Post, dr Horowitz powiedział, że pracuje nad zaplanowaniem szeroko zakrojonych badań klinicznych, aby udowodnić skuteczność tego, co nazywa „łatwym i niedrogim leczeniem”.

5 maja 2020, Memorial Sloan Kettering Cancer Center ogłosił rozpoczęcie badania klinicznego dotyczącego stosowania NAC u pacjentów z COVID-19, co zostało opublikowane na Clinicaltrials.gov. Do pierwszego tego rodzaju badania zespół badawczy planuje włączyć pacjentów z ciężką chorobą COVID-19: oprócz innych terapii, jedna z grup biorących udział w badaniu będzie otrzymywać 6 gramów NAC dożylnie każdego dnia.

Naukowcy sugerują, że niedobór glutationu jest powiązany z ciężkim przebiegiem COVID-19

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Memorial Sloan Kettering ogłosił rozpoczęcie badania, rosyjski naukowiec opublikował artykuł sugerujący, że glutation odgrywa kluczową rolę w zdolności osoby do reagowania na infekcję COVID-19 i wynikającą z niej ciężkość choroby.

Ponadto, dr Alexey Polonikov z Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Kursku teoretyzuje, że glutation może być stosowany w celu zapobiegania i leczenia choroby powodowanej przez koronawirusa. Badania dr. Polonikova skupiają się na genetyce molekularnej człowieka i stresie oksydacyjnym.

Na podstawie wyczerpującej analizy literatury, którą przeprowadził, dr Polonikov stwierdził, że niedobór glutationu jest prawdopodobną przyczyną ciężkiego przebiegu COVID-19:

„(1) stres oksydacyjny przyczynia się do hiper-zapalenia płuc, prowadząc do niekorzystnych powikłań, takich jak zespół ostrej niewydolności oddechowej, niewydolność wielonarządowa i śmierć;

(2) słaba obrona antyoksydacyjna z powodu endogennego niedoboru glutationu wynikającego ze zmniejszonej biosyntezy i / lub zwiększonego zubożenia GSH jest najbardziej prawdopodobną przyczyną zwiększonego uszkodzenia oksydacyjnego płuc, niezależnie od innych czynników, takich jak wiek, istnienie chorób współistniejących, palenie tytoniu czy inna przyczyna deficytu”.

Co ważne, niedobór glutationu powoduje wzrost poziomu ponadtlenków u osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby serca, cukrzyca i nadciśnienie. Ponieważ wirus wykorzystuje enzym ACE2 do wejścia do komórki, powoduje to wytwarzanie angiotensyny II, co z kolei generuje więcej nadtlenku.

Wirus przyciąga również neutrofile (leukocyty polimorfojądrowe), które zwiększają produkcję nadtlenku. Następnie z nadtlenku powstają inne rodniki hydroksylowe, w tym nadtlenek wodoru (H2O2).

Ilość reaktywnych form tlenu (RFT), które powodują uszkodzenie komórek, można zredukować za pomocą peroksydazy glutationowej w procesie utleniania glutationu i redukcji H2O2 do wody. Jak widać, niedobór glutationu spowodowałby nagromadzenie się wolnych rodników, co opisał Polonikov.

Współistniejące czynniki ryzyka związane z niedoborem glutationu

Ochrona antyoksydacyjna przed uszkodzeniem powodowanym przez RFT ma kluczowe znaczenie dla homeostazy całego organizmu. Dr Polonikov uważa, że wyższa częstość występowania ciężkiej choroby wywołanej koronawirusem u osób starszych i osób z chorobami współistniejącymi sugeruje, że istnieją powiązane procesy biologiczne powodujące, że te konkretne osoby są bardziej wrażliwe. Napisał:

„W szczególności, upośledzona homeostaza redoks i związany z nią stres oksydacyjny wydają się być ważnymi procesami biologicznymi, które mogą odpowiadać za zwiększoną podatność jednostek na różnorodne czynniki środowiskowe”.

W jednej z ocen pacjentów z COVID-19 z sześciu szpitali w Atlancie naukowcy odkryli niezależne czynniki, które zwiększały ryzyko hospitalizacji. Obejmowały one palenie tytoniu, cukrzycę typu 2, płeć męską, czarny kolor skóry, podeszły wiek i otyłość. Dr Polonikov znalazł dowody na to, że niedobór glutationu może być powiązany z tymi czynnikami współistniejącymi.

W swoim artykule zauważa postępującą redukcję endogennego glutationu wraz z wiekiem. Według niego to sprawia, że „osoby starsze są bardziej podatne na uszkodzenia oksydacyjne spowodowane różnymi czynnikami środowiskowymi niż osoby młodsze”. Zwraca uwagę, że niedobory endogennego glutationu występują również u osób, u których występują inne choroby współistniejące.

Proponuje, że obniżone poziomy glutationu w przypadku choroby przewlekłej mogą zwiększyć stres oksydacyjny i zaostrzyć zapalenie płuc, ostatecznie prowadząc do rozwoju „zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), niewydolności wielonarządowej i śmierci”. Niektórzy mężczyźni i niektóre osoby palące mają niższy poziom glutationu, co zwiększa u nich ryzyko infekcji.

W innym trwającym badaniu dotyczącym genetyki homeostazy redoks i cukrzycy typu 2, czterech pacjentów z grupy kontrolnej zachorowało na COVID-19. Pobrano próbki krwi i wykorzystano je do pomiaru poziomu RFT i glutationu.

Wszystkie cztery kobiety, u których uzyskano pozytywny wynik testu PCR na koronawirusa, były niepalącymi kobietami bez chorób przewlekłych. W przypadku osób, które szybko wyzdrowiały, stosunek RFT do glutationu wynosił od 2,075 do 0,712 lub mniej.

U pacjentów z bardziej ciężkim przebiegiem choroby stosunek ten wynosił od 3,677 do 0,531 u jednego pacjenta i aż od 2,73 do 0,079 u drugiego. U pierwszego pacjenta z ciężkim przebiegiem choroby współczynnik był ponad dwukrotnie wyższy niż u pacjentów, którzy szybko wrócili do zdrowia. U drugiego pacjenta wskaźnik ten był ponad 11 razy większy.

Związek między glutationem a witaminą D

Jeśli chodzi o witaminę D, dr Polonikov proponuje, że związek między witaminą D a ciężkim przebiegiem choroby może mieć więcej wspólnego z niedoborem glutationu. Wskazuje na kilka badań korelujących poziom glutationu z witaminą D, w których naukowcy odkryli, że niższy poziom l-cysteiny – prekursora glutationu – koreluje z niższym poziomem witaminy D u osób z cukrzycą typu 2.

W niedawno opublikowanych badaniach na zwierzętach naukowcy zbadali również, czy niedobór glutationu może wywoływać zmiany, które zaburzają metabolizm witaminy D. Okazało się, że niedobór glutationu może zmienić biosyntezę witaminy D, co wyjaśnia mechanizm niedoboru tej witaminy, który występuje przy niedoborze glutationu.

Naukowcy sugerują, że przyjmowanie suplementu glutationu w celu zmniejszenia niedoboru witaminy D może przynieść korzyści zdrowotne. Dr Polonikov napisał, że to badanie dostarcza informacji na temat roli glutationu w kontroli endogennej biosyntezy witaminy D i pokazuje korzyści polegające na zmniejszaniu niedoboru witaminy D.

Uważam, że oba składniki odżywcze są niezbędne do ochrony przed ciężkimi chorobami. Chociaż niedobór glutationu może wpływać na zdolność organizmu do syntezy witaminy D, ma to zastosowanie tylko przy wystarczającej ekspozycji na słońce lub przyjmowaniu suplementu w celu podniesienia poziomu witaminy D.

Wiadomo jednak, że na półkuli północnej trudno jest uzyskać wystarczającą ekspozycję na promienie słoneczne, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Ponadto większość ludzi stosuje duże ilości filtrów przeciwsłonecznych lub całkowicie unika słońca, co może pogorszyć problem niedoboru.

Strategie optymalizacji poziomu glutationu

Poziom glutationu można zoptymalizować za pomocą żywności, suplementów i aktywności fizycznej. Dr Polonikov uważa, że doustne przyjmowanie NAC może być strategią zapobiegawczą, która pomoże utrzymać prawidłowy poziom glutationu. W swoim artykule podsumował:

„Doustne podawanie N-acetylocysteiny jako środka zapobiegawczego przeciwko infekcjom wirusowym, a także dożylne wstrzyknięcie NAC lub zredukowanego glutationu (GSH jest wysoce biodostępny), pacjentom z poważnymi chorobami może być skuteczną opcją zapobiegania i leczenia infekcji powodowanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2".

Seheult uważa, że szkody spowodowane przez COVID-19 to nie tylko stres oksydacyjny. Wskazuje, że skrzepy pobrane od pacjentów z potwierdzonym COVID okazały się bogate w płytki krwi, co wskazuje na inny mechanizm związany z wiązaniami disiarczkowymi. Następnie wyjaśnia:

„Jak już mówiliśmy, N-acetylocysteina i zredukowany glutation zrywają wiązania dwusiarczkowe, powodują lizę i potencjalnie łagodzą niedrożność i hipoksemię u chorych na COVID-19. Ponownie, to wszystko jest hipotezą, ale wygląda na to, że prawidłową”.

Do żywności, która ma pozytywny wpływ na produkcję glutationu, należą warzywa kapustne, takie jak brokuły, zielona herbata, kurkumina, rozmaryn i ostropest plamisty. Pomocny może być również dobrej jakości sen.

Różne rodzaje ćwiczeń mogą wpływać na poziom glutationu w organizmie. W jednym z badań naukowcy zakwalifikowali 80 zdrowych, ale prowadzących siedzący tryb życia wolontariuszy, aby zbadać, który rodzaj ćwiczeń ma największy wpływ na poziom glutationu. Okazało się, że trening aerobowy w połączeniu z treningiem obwodowym z obciążeniem przyniósł największe korzyści.