Dożylne podanie wysokiej dawki witaminy C uratowało krytycznie chorą pacjentkę z COVID-19

Sprawdzone fakty
probówka

W skrócie -

  • Witamina C jest niezbędnym składnikiem regulującym funkcje komórek odpornościowych, ma silne działanie przeciwzapalne, a duże dawki działają nawet jako środek przeciwwirusowy
  • Witamina C jest podstawowym składnikiem dwóch odrębnych i wysoce skutecznych protokołów leczenia opracowanych przez dr. Paula Marika. Jeden z nich jest stosowany w leczeniu posocznicy, a drugi (MATH +) został opracowany do leczenia COVID-19
  • Według niedawnej historii przypadku, dożylne podanie wysokiej dawki witaminy C zostało z powodzeniem zastosowane w celu uratowania życia starszej pacjentce z krytycznym zakażeniem COVID-19, posocznicą i zespołem ostrej niewydolności oddechowej
  • Według lekarzy, którzy zgłosili ten przypadek, był to pierwszy pacjent, w przypadku którego udało się wcześniej zakończyć mechaniczne wspomaganie oddychania w tym szpitalu. Mediana czasu trwania mechanicznego wspomagania oddychania u pacjentów z COVID-19 wynosi 10 dni, natomiast u wspomnianej pacjentki okres ten wyniósł 5 dni

Według dr. Mercoli

Podczas gdy amerykańskie media i samozwańczy „weryfikatorzy faktów” twierdzą, że stosowanie witaminy C przeciwko COVID-19 to nic innego jak fałszywe wiadomości i niebezpieczne bzdury, Chińczycy ciężko pracowali nad zastosowaniem witaminy C przeciwko tej pandemicznej chorobie.

Jednym ze źródeł, w którym można znaleźć stosowne materiały badawcze, jest strona internetowa Orthomolecular Medicine News Service, która opublikowała kilkanaście raportów na ten temat.

Wcześniej w tym roku przeprowadziłem wywiad z dr Andrew Saulem, redaktorem naczelnym Orthomolecular Medicine News Service, na temat stosowania witaminy C przeciwko chorobom wirusowym, takim jak COVID-19, w którym omówiliśmy niektóre z jej ustalonych korzyści. Co ważne, witamina C jest niezbędnym składnikiem regulującym funkcje komórek odpornościowych, ma silne działanie przeciwzapalne, a w dużych dawkach działa nawet przeciwwirusowo.

Witamina C jest podstawowym składnikiem dwóch odrębnych i wysoce skutecznych protokołów leczenia opracowanych przez dr Paula Marika. Jeden z nich jest stosowany w leczeniu posocznicy (sepsy), a drugi (MATH +) został opracowany do leczenia COVID-19. Omówiłem oba protokoły w poprzednich artykułach.

Pacjentka z COVID-19 wyprowadzona z ciężkiego stanu dzięki zastosowaniu witaminy C

Artykuł opublikoway na MedPage Today 10 sierpnia 2020 roku przedstawia niedawny przypadek, w którym z powodzeniem zastosowano dożylne podanie dużej dawki witaminy C, aby uratować życie starszej pacjentce.

74-letnia kobieta została przyjęta do szpitala we Flint w stanie Michigan z powodu gorączki, suchego kaszlu i duszności utrzymujących się przez dwa dni. Niedawno przeszła zabieg wymiany kolana, a jej kolano było zaczerwienione, opuchnięte i bolesne, co sugeruje, że doszło do infekcji.

W ciągu następnych 24 godzin jej stan nadal się pogarszał, pomimo leczenia tlenem, antybiotykami i innymi lekami. Wynik testu RT-PCR okazał się pozytywny dla zakażenia SARS-CoV-2. Według MedPage Today:

„Lekarze rozpoczęli leczenie hydroksychlorochiną w dawce 400 mg doustnie raz dziennie, a następnie podawali 200 mg hydroksychlorochiny dwa razy dziennie oraz 500 mg azytromycyny dożylnie raz dziennie, 220 mg siarczanu cynku trzy razy dziennie i 1 g witaminy C doustnie dwa razy dziennie.

Gdy posiewy krwi i plwociny dały wynik negatywny dla jakichkolwiek mikroorganizmów, przerwano podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania. Duszność szybko się pogarszała, a zapotrzebowanie na tlen wzrosło do 15 litrów. Pacjentka była senna, w umiarkowanym stanie, a jej drogi oddechowe pozostawały niezabezpieczone…

6 dnia… na zdjęciu RTG klatki piersiowej widoczne były obustronne nacieki pęcherzykowe wynikające z zapalenia płuc i obrzęku śródmiąższowego, co odpowiada zespołowi ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). Biorąc pod uwagę gwałtowne pogorszenie się stanu pacjentki, wdrożono intubację w trybie nagłym i rozpoczęto mechaniczne wspomaganie oddychania regulowane ciśnieniem i kontrolowaną objętością”.

W siódmym dniu rodzina kobiety zażądała dożylnego podania wysokiej dawki witaminy C i przez następne 24 godziny pacjentka otrzymała łącznie 11 gramów witaminy C. Dwa dni później jej stan zaczął się stopniowo poprawiać, a w 10. dniu na drugim zdjęciu RTG klatki piersiowej stwierdzono znaczną poprawę zarówno zapalenia płuc, jak i obrzęku śródmiąższowego, po czym pacjentkę ekstubowano. Oddech pacjentki poprawiał się przez następne pięć dni.

„W 16 dniu zaobserwowano znaczną regenerację, z nasyceniem tlenem wynoszącym 92% podczas oddychania powietrzem z otoczenia, a radiografia klatki piersiowej ujawniła prawie całkowite ustąpienie nacieków” – napisano na MedPage Today.

„W trakcie hospitalizacji chora łącznie przez 5 dni była leczona hydroksychlorochiną i azytromycyną, 4 dni otrzymywała kolchicynę. Leczenie wlewem dużej dawki witaminy C i doustnym siarczanem cynku kontynuowano łącznie przez 10 dni”.

Zapamiętaj: możesz poprosić lekarza o wybrany sposób leczenia

Co ciekawe, pacjentka cierpiąca na ciężką infekcję COVID-19, wstrząs septyczny i ARDS – oraz stosująca mechaniczne wspomaganie oddychania – w pełni wyzdrowiała.

Według lekarzy, którzy zgłosili ten przypadek, była pierwszą pacjentką, której udało się wcześnie zakończyć mechaniczne wspomaganie oddychania w tym szpitalu. Mediana czasu trwania mechanicznego wspomagania oddychania u pacjentów z COVID-19 wynosi 10 dni, natomiast u wspomnianej pacjentki okres ten wyniósł 5 dni.

Witamina C została uznana za niezbędny składnik funkcji komórek odpornościowych, odgrywający kluczową rolę w wielu mechanizmach układu odpornościowego. Wiadomo również, że poważny niedobór witaminy C zwiększa ryzyko… zapalenia płuc i innych infekcji.

Kluczowym przesłaniem płynącym z tej historii jest to, że dożylny wlew witaminy C został wykonany pod naciskiem jej rodziny. To doskonały przykład pokazujący, że czasami musisz wkroczyć i zażądać leczenia takiego, jakiego pragniesz. Masz do tego prawo.

Jest to również przykład tego, dlaczego tak ważne jest, aby adwokat zabrał głos w Twoim imieniu po przyjęciu do szpitala. U pacjentki zastosowano mechaniczne wspomaganie oddychania, co oznacza, że została poddana sedacji i nie była w stanie samodzielnie podejmować decyzji. Na szczęście jej rodzina wiedziała o potencjalnych korzyściach płynących z witaminy C i nalegała, aby spróbować. W ten sposób uratowali jej życie. Według MedPage Today:

„Infuzja witaminy C nie została zatwierdzona jako standardowa metoda leczenia SARS-CoV-2, a zatem nie była częścią szpitalnego schematu leczenia COVID-19.

Niemniej jednak autorzy opisu przypadku zwracają uwagę, że od dziesięcioleci witamina C jest uznawana za niezbędny składnik regulujący funkcje komórek odpornościowych, odgrywający kluczową rolę w wielu mechanizmach układu odpornościowego. Wiadomo również, że poważny niedobór witaminy C zwiększa ryzyko… zapalenia płuc i innych infekcji.

Witamina C poprawia ruchliwość neutrofili, fagocytozę, zabijanie drobnoustrojów poprzez aktywację reaktywnych form tlenu i apoptozę oraz zapobiega uszkodzeniom oksydacyjnym dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym.

Promuje również proliferację limfocytów B i T oraz produkcję przeciwciał. Nowsze badania sugerują, że witamina C zapobiega również wytwarzaniu cytokin prozapalnych, w tym interleukiny-6 – składnika zespołu uwalniania cytokin związanego z ciężkim przebiegiem COVID-19, który powoduje uszkodzenie płuc i prowadzi do rozwoju ARDS”.

Tak, lekarze stosują witaminę C w leczeniu COVID-19

Podczas gdy amerykańskie media nadal cenzurują twierdzenia, że witamina C może być przydatna w zapobieganiu i leczeniu COVID-19, wielu praktykujących lekarzy i badaczy medycznych traktuje to poważnie, głównie na podstawie wcześniejszych badań wykazujących korzyści w walce z sepsą, chorobami wirusowymi i ARDS.

Na przykład, w jednym badaniu z 2019 roku, w którym udział wzięło 167 pacjentów z sepsą i ARDS przebywających na OIOM, zaobserwowano, że dożylne podanie witaminy C w dawce 50 mg na kilogram masy ciała co sześć godzin przez 96 godzin znacznie zmniejszyło śmiertelność i skróciło pobyt pacjentów na OIOM.

W 28 dniu śmiertelność wynosiła 46,3% w grupie placebo w porównaniu z 29,8% w grupie przyjmującej witaminę C, a liczba dni bez OIOM wyniosła 7,7 w grupie placebo w porównaniu do 10,7 dnia w grupie przyjmującej witaminę C. Średnia różnica w czasie pobytu na OIOM wyniosła 3,2 dnia.

W marcu 2020 roku Northwell Health, największy system szpitalny w Nowym Jorku, poinformował, że witamina C w połączeniu z hydroksychlorochiną i azytromycyną (antybiotykiem) jest „szeroko stosowana” w leczeniu COVID-19 w 23 szpitalach. Według New York Post, 24 marca 2020 roku:

„Poważnie chorzy pacjenci z koronawirusem w największym systemie szpitalnym stanu Nowy Jork otrzymują ogromne dawki witaminy C… Dr Andrew G. Weber, pulmonolog i specjalista opieki krytycznej związany z dwoma placówkami Northwell Health na Long Island, powiedział, że na jego oddziale intensywnej terapii pacjenci z koronawirusem natychmiast po przyjęciu otrzymują 1500 miligramów witaminy C dożylnie.

Następnie podawane są identyczne ilości tego silnego przeciwutleniacza trzy lub cztery razy dziennie, powiedział… Schemat oparty jest na eksperymentalnych metodach leczenia osób z koronawirusem w Szanghaju w Chinach…

„Pacjenci, którzy otrzymywali witaminę C, radzili sobie znacznie lepiej niż pacjenci, którzy nie otrzymywali witaminy C” – powiedział. „To bardzo pomaga, ale jej stosowanie nie jest rozpowszechnione, ponieważ nie jest atrakcyjnym lekiem”…

Dr Weber… powiedział, że poziom witaminy C u pacjentów z koronawirusem dramatycznie spada, gdy cierpią na posocznicę – reakcję zapalną, która pojawia się, gdy ich ciała nadmiernie reagują na infekcję. „Sensowne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy C” – stwierdził”.

Trwają badania dotyczące COVID-19

W Chinach konsekwentnie obserwowano poprawę stanu pacjentów z COVID-19 otrzymujących witaminę C, przez co witamina ta jest rozważana jako samodzielne leczenie. Oczekuje się, że wyniki badania, które rozpoczęło się w lutym 2020 roku, zostaną ogłoszone do końca września 2020 roku. Jak szczegółowo opisano w protokole badania klinicznego:

„Witamina C… ma właściwości przeciwutleniające. Kiedy dochodzi do rozwoju posocznicy, następuje wzrost poziomu cytokin spowodowany posocznicą oraz gromadzenie się neutrofili w płucach, co niszczy naczynia włosowate pęcherzyków płucnych. Wczesne badania kliniczne wykazały, że witamina C może skutecznie zapobiegać temu procesowi.

Ponadto witamina C może pomóc w eliminacji płynu pęcherzykowego, zapobiegając aktywacji i gromadzeniu się neutrofili oraz zmniejszając uszkodzenie kanału wodnego nabłonka pęcherzykowego. Jednocześnie witamina C może zapobiegać tworzeniu się pozakomórkowych pułapek neutrofili, co jest biologicznym uszkodzeniem naczyń spowodowanym aktywacją neutrofili”.

Badania toczą się również w Cleveland Clinic na Florydzie. Celem badania jest ustalenie czy nowo zdiagnozowani pacjenci z COVID-19 rzadziej wymagają hospitalizacji po podaniu witaminy C i cynku. Naukowcy ocenią również, czy ta kombinacja może zmniejszyć nasilenie i czas trwania choroby. Celem jest zapisanie 520 pacjentów do badania i rozpoczęcie suplementacji w ciągu dwóch dni od postawienia diagnozy.

Zalecenia i wskazówki dotyczące witaminy C

W przypadku leczenia sepsy i / lub COVID-19 wymagane dawki na ogół wymagają zastosowania podania dożylnego. To powiedziawszy, dr Robert Rowen, z którym rozmawiałem na temat stosowania witaminy C i terapii ozonem w leczeniu COVID-19, sugeruje przyjmowanie do 6 gramów (6000 mg) na godzinę w przypadku ostrej choroby, aby zasymulować poziomy uzyskiwane po podaniu dożylnym.

Podczas gdy dawki doustnej nieliposomalnej witaminy C przekraczające 20 gramów dziennie zazwyczaj powodują luźne stolce, można przyjąć do 100 gramów (100 000 mg) liposomalnej lub dożylnej witaminy C bez ryzyka wystąpienia takich działań niepożądanych.

Nie zaleca się jednak przyjmowania tak dużych dawek w celach profilaktycznych. Odradzam pacjentom regularne przyjmowanie dużych dawek witaminy C, jeśli nie są chorzy, ponieważ w dużych dawkach witamina C jest zasadniczo uważana za lek – a przynajmniej tak działa – i może spowodować brak równowagi składników odżywczych.

Na przykład, regularne przyjmowanie dużych dawek witaminy C obniża poziom miedzi, więc jeśli masz już niedobór miedzi i przyjmujesz duże dawki witaminy C, możesz w rzeczywistości osłabić układ odpornościowy. Dlatego zamiast zażywać witaminę C cały czas, po prostu zastosuj wysoką dawkę przy pierwszych objawach choroby i kontynuuj jej stosowanie, aż objawy ustąpią.

Jeszcze inną alternatywą, o której zaczynam myśleć, która może być nawet lepsza niż witamina C, jest nebulizowany 0,1% nadtlenek wodoru. Niedawno spotkałem się z przykładami osób z COVID-19 o przebiegu od umiarkowanego do ciężkiego, które szybko wyzdrowiały po zastosowaniu tego prostego leczenia. Omówię to w kolejnym artykule.

Przeciwwskazania

Jedynym przeciwwskazaniem do leczenia dużymi dawkami witaminy C jest niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), który jest zaburzeniem genetycznym. G6PD jest wymagana, aby organizm wytwarzał NADPH, który jest niezbędny do przenoszenia potencjału redukcyjnego, aby utrzymać funkcjonalność przeciwutleniaczy, takich jak witamina C.

Ponieważ czerwone krwinki nie zawierają mitochondriów, jedynym sposobem na zapewnienie zredukowanego glutationu jest NADPH, a ponieważ G6PD go eliminuje, powoduje pękanie czerwonych krwinek z powodu niezdolności do kompensacji stresu oksydacyjnego.

Na szczęście niedobór G6PD jest stosunkowo rzadki i można go zidentyfikować na podstawie badania. Ludzie z krajów śródziemnomorskich i afrykańskich są bardziej narażeni na niedobór G6PD. Uważa się, że na całym świecie niedobór G6PD dotyka 400 milionów osób, a w Stanach Zjednoczonych występuje u około 1 na 10 Afroamerykanów.