FDA chce zakazać stosowania NAC pomimo, że pomaga zwalczać COVID-19

Sprawdzone fakty
(FILM TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)
n-acetylocysteina

W skrócie -

  • N-acetylocysteina (NAC) ma długą historię stosowania jako środek pierwszej pomocy w przypadku zatrucia paracetamolem. Przekonujące badania sugerują, że może być również przydatna w walce z COVID-19
  • Podnosząc poziom glutationu, NAC zwalcza stres oksydacyjny, który jest główną przyczyną burzy cytokin występującej w ciężkim przebiegu COVID-19. NAC hamuje również hiperkoagulację i rozbija skrzepy krwi, które są kolejnym powikłaniem obserwowanym w niektórych ciężkich przypadkach COVID-19
  • NAC pomaga rozluźnić gęsty śluz w płucach i łagodzi różne problemy związane z płucami, w tym zapalenie płuc i zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), z których oba są typowe dla COVID-19
  • Wykazano, że NAC hamuje replikację wirusa grypy
  • Oprócz zwiększania poziomu glutationu, NAC może również zapobiegać infekcji lub łagodzić przebieg COVID-19 poprzez wzmocnienie odpowiedzi komórek T i regulację stanu zapalnego

Według dr. Mercoli

N-acetylocysteina (NAC) ma długą historię stosowania jako środek pierwszej pomocy w przypadku zatrucia paracetamolem. W przypadku przedawkowania paracetamolu (tylenolu) lub innych produktów zawierających paracetamol, lekarze z izby przyjęć będą podawać NAC. Sposób, w jaki NAC neutralizuje toksyczne działanie leku polega na ponownym naładowaniu glutationu, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu wątroby.

Co ciekawe, NAC może być również przydatna w walce z COVID-19, co wyjaśnił pulmonolog dr Roger Seheult w poniższym wykładzie MedCram. Podnosząc poziom glutationu, NAC pomaga zwalczać stres oksydacyjny, który jest główną przyczyną rozwoju burzy cytokin związanej z COVID-19.

Niedawno opublikowany przegląd literatury powiązał niedobór glutationu z ciężkością przebiegu COVID-19, co doprowadziło autora do wniosku, że NAC może być przydatna zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu COVID-19. N-acetylocysteina zapobiega również nieprawidłowemu krzepnięciu krwi czasem obserwowanemu w przebiegu COVID-19 i pomaga rozluźnić gęsty śluz w płucach.

FDA zakazuje sprzedaży NAC jako suplementu

Co ciekawe, pomimo wskazania do leczenia COVID-19, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków nagle stwierdza, że NAC nie mieści się w definicji suplementu diety, ponieważ została zatwierdzona jako lek w 1985 roku. Z tego powodu NAC nie może być sprzedawana jako suplement.

Jest to pewnym zaskoczeniem biorąc pod uwagę rynek suplementów. Według Natural Products Insider, w bazie danych etykiet suplementów diety National Institutes of Health znajduje się co najmniej 1170 produktów zawierających NAC.

Tak czy inaczej, 29 lipca 2020 roku FDA ogłosiła, że wysłała listy ostrzegawcze do siedmiu firm, które sprzedają NAC jako lekarstwo na kaca. Według FDA:

„Po zatruciu alkoholem może wystąpić kac. Zatrucie alkoholem, podobnie jak wszystkie inne zatrucia, powoduje dysfunkcje i uszkodzenia zależne od dawki – od łagodnych zaburzeń do śmierci… Produkty wymienione w tych listach, które są oznaczone jako suplementy diety, są niezatwierdzonymi nowymi lekami i nie zostały ocenione przez FDA jako bezpieczne i skuteczne zgodnie z ich przeznaczeniem”.

Członkowie Rady ds. Odpowiedzialnego Odżywiania wyrazili zaniepokojenie, że listy ostrzegawcze mogą oznaczać szersze działania FDA ukierunkowane na NAC.

Chociaż FDA nie wspomina o COVID-19 w swoim liście ostrzegawczym, czas zakazania stosowania NAC jako suplementu sprzedawanego na kaca jest interesujący, biorąc pod uwagę pojawienie się wiadomości o potencjalnych korzyściach ze stosowania NAC w zwalczaniu infekcji wirusowej. Obecnie toczą się badania oceniające czy można zastosować NAC w leczeniu COVID-19.

Obecnie na stronie Clinicaltrials.gov znajduje się siedem badań dotyczących zastosowania NAC w leczeniu COVID-19. Czas pokaże, czy FDA ostatecznie spróbuje zablokować dostęp do suplementów NAC, podobnie jak w przypadku dostępu do hydroksychlorochiny.

NAC hamuje replikację wirusa

Pomysł, że NAC może pomóc w zwalczaniu infekcji wirusowych, nie jest nowy. Wcześniejsze badania wykazały, że ogranicza replikację niektórych wirusów, w tym wirusa grypy. Jak poinformował certyfikowany dietetyk Joseph Debé:

„NAC był testowany na ludziach w 6-miesięcznym badaniu dotyczącym grypy. Było to randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie z udziałem 262 osób. Połowa badanych otrzymywała 600 mg NAC dwa razy dziennie przez 6 miesięcy, a druga połowa otrzymywała placebo.

Stwierdzono, że NAC poprawia funkcję odpornościową i zmniejsza nasilenie infekcji grypy. Obie grupy miały podobne wskaźniki infekcji wirusem grypy A / H1N1. Jednakże, podczas gdy 79% osób otrzymujących placebo miało objawy infekcji, występowały one tylko u 25% osób leczonych NAC!

Łącznie zaobserwowano 99 epizodów grypopodobnych (okresów objawowych), które wystąpiły u 62 osób w grupie placebo w ciągu 6-miesięcznego badania. 48% z nich sklasyfikowano jako łagodne, 47% jako umiarkowane, a 6% jako ciężkie.

W grupie NAC u 37 osób wystąpiło łącznie 46 epizodów grypopodobnych. 72% z nich było łagodnych, 26% umiarkowanych, a tylko 2% ciężkich. Pacjenci z grupy NAC spędzili o wiele mniej dni leżących w łóżku”.

Warto zauważyć, że liczba NNT (ang. numer needed to treat) w badaniu cytowanym przez Debé wynosi 0,5, co oznacza, że na każde dwie osoby leczone NAC jedna będzie chroniona przed objawową grypą.

To znacznie lepiej niż wynik szczepionki przeciw grypie, w przypadku której liczba NNV (ang. numer needed to vaccinate) wynosi 71, co oznacza, że 71 osób musi zostać zaszczepionych, aby zapobiec pojedynczemu przypadkowi zachorowania na grypę. Jest nawet lepszy niż wynik dla witaminy D, której NNT wynosi 3,3. Nawet wśród osób z poważnym niedoborem witaminy D na początku badania, suplementacja witaminą D nadal miała NNT równe 4.

NAC hamuje cytokiny prozapalne

Wykazano również, że NAC hamuje ekspresję cytokin prozapalnych w komórkach zakażonych wysoce patogennym wirusem grypy H5N1. Zdaniem autorów opracowania:

„Mechanizmy przeciwwirusowe i przeciwzapalne NAC obejmowały hamowanie aktywacji szlaków wrażliwych na utlenianie, w tym czynnika transkrypcyjnego NF-kappaB i kinazy białkowej aktywowanej mitogenami p38...

NAC hamuje replikację H5N1 i indukowaną przez H5N1 produkcję cząsteczek prozapalnych. Dlatego przeciwutleniacze, takie jak NAC, stanowią potencjalną dodatkową opcję leczenia, którą można rozważyć w przypadku pandemii wirusa grypy A”.

Cytokiny prozapalne odgrywają kluczową rolę w nasileniu objawów COVID-19. Naukowcy potwierdzili, że w ciężkich przypadkach poziom wszystkich cytokin, takich jak interleukina-6 (IL6), interleukina-10 (IL10) i TNF-ɑ, jest podwyższony. Gdy poziom cytokin będzie zbyt wysoki, rozwija się tak zwana burza cytokin, powodująca znaczne uszkodzenie tkanek. NAC może być w stanie zahamować tę szkodliwą kaskadę.

NAC – potencjalny środek terapeutyczny w leczeniu infekcji SARS-CoV-2

Artykuł opublikowany w październiku 2020 roku w Medical Hypotheses zawiera przegląd potencjalnych korzyści terapeutycznych płynących ze stosowania NAC w walce z COVID-19. Według autorów badania:

„COVID-19… nadal rozprzestrzenia się na całym świecie. Czynniki predysponujące, takie jak wiek, cukrzyca, choroby układu krążenia i obniżona funkcja odpornościowa, zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

Wyczerpanie komórek T, wysokie miano wirusa i wysoki poziom TNF-ɑ, IL1β, IL6, IL10 są związane z ciężkim przebiegiem infekcji SARS-CoV-2. Nadmierna stymulacja cytokin i antygenów jest odpowiedzialna za słabą odpowiedź humoralną na wirusa.

TNF-ɑ pośrednio powoduje obniżenie komórkowego stanu redoks, co prowadzi do rozwoju stanów prozapalnych. Badania in vivo, in vitro i badania kliniczne na ludziach wykazały, że N-acetylocysteina (NAC) jest skuteczną metodą poprawy stanu redoks, zwłaszcza w warunkach stresu oksydacyjnego.

W badaniach klinicznych z udziałem ludzi wykazano, że NAC uzupełniał zapasy glutationu i zwiększał odpowiedź proliferacyjną limfocytów T. Wykazano również, że NAC hamuje szlak inflamasomu NLRP3 (IL1β i IL18) in vitro i zmniejsza poziom TNF-ɑ w osoczu.

Pośrednictwo w regulacji obciążenia wirusem mogłoby wynikać ze zdolności NAC do podwyższenia komórkowego statusu redoks poprzez maksymalizację etapu syntezy glutationu, co prowadzi do zmniejszenia skutków stresu oksydacyjnego wywołanego przez wirusy i ryzyka śmierci komórek.

Postawiono hipotezę, że NAC może działać jako potencjalny środek terapeutyczny w leczeniu COVID-19 poprzez różne mechanizmy, w tym zwiększenie poziomu glutationu, poprawę odpowiedzi limfocytów T i regulację stanu zapalnego”.

W jaki sposób NAC chroni przed COVID-19?

Aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób NAC może chronić przed COVID-19, przydatna jest krótka lekcja biochemii. Poniżej znajduje się podsumowanie prezentacji dr. Seheult przedstawionej we wspomnianym filmie.

Po dodaniu elektronu do cząsteczki tlenu (O2) powstaje ponadtlenek (O2) - reaktywna forma tlenu (RFT). Kiedy dodasz kolejny elektron (w sumie dwa elektrony), otrzymasz nadtlenek wodoru (H2O2). Cząsteczka tlenu z dodanymi trzema elektronami staje się hydroksylem (O3), a tlen z dodanymi czterema elektronami staje się nieszkodliwą wodą (H2O).

Ponadtlenki nie tylko odgrywają kluczową rolę w stresie oksydacyjnym związanym z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko COVID-19, takimi jak otyłość, choroby serca i cukrzyca, ale stres oksydacyjny wywołany przez ponadtlenki sam również znacznie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Organizm człowieka ma wbudowaną obronę przed stresem oksydacyjnym. Do mechanizmów obronnych należą:

Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) — przekształca szkodliwy ponadtlenek w nadtlenek wodoru

Katalaza — przekształca nadtlenek wodoru w tlen i wodę

Peroksydaza glutationu (GSHPX) — robi dwie rzeczy jednocześnie: redukując nadtlenek wodoru do wody, przekształca również zredukowaną formę glutationu (GSH) w disiarczek glutationu (GSSG), czyli utlenioną formę glutationu.

Innymi słowy, gdy GSHPX zamienia nadtlenek wodoru w nieszkodliwą wodę, glutation ulega utlenieniu. Utleniony GSSG jest następnie regenerowany przez NADPH (zredukowaną formę NADP+), w wyniku czego z powrotem zmienia się w GSH (zredukowaną formę glutationu). NADPH jest przekształcany w NADP+ przez enzym zwany reduktazą GSH

Jak zauważył dr Seheult, w poważnej infekcji COVID-19 występuje silny stres oksydacyjny wywoływany przez ponadtlenki, ponieważ SARS-CoV-2 przyłącza się do receptora ACE2, co sprawia, że angiotensyna 2 (AT-2) stymuluje ponadtlenek. Jednocześnie występuje niedobór AT-1,7 – związku hamującego ponadtlenek. Ten niedobór pozwala na dalsze gromadzenie się nadtlenku.

SARS-CoV-2 przyciąga również leukocyty polimorfojądrowe (PMN) – rodzaj białych krwinek, które również wytwarzają ponadtlenek w celu zniszczenia patogenów. Ponadtlenek jest następnie przekształcany w inne RFT, które niszczą komórki śródbłonka.

Ta kaskada może zostać zahamowana przez NAC poprzez zwiększenie GSSG. Jak pokazano na poniższej ilustracji autorstwa dr. Seheulta, kiedy dwie cząsteczki GSH i nadtlenek wodoru tworzą utleniony glutation i nieszkodliwą wodę, co łagodzi stres oksydacyjny.

Utleniony glutation

NAC chroni również przed zakrzepami krwi

(FILM TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)

W filmie MedCram, dr Seheult dokonuje przeglądu aspektów nieprawidłowego krzepnięcia krwi w przebiegu COVID-19. Co ciekawe, kilka badań potwierdziło, że NAC rozwiązuje ten problem, ponieważ przeciwdziała hiperkoagulacji i zmniejsza ryzyko zakrzepów krwi i udaru mózgu.

Jak zauważono w jednym z tych badań: „NAC ma właściwości przeciwzakrzepowe i hamujące na płytki krwi”. Ma również silne działanie trombolityczne, co oznacza, że rozkłada już powstałe skrzepy krwi. Według innego badania, NAC częściowo chroni przed udarem poprzez zwiększenie poziomu GSH i korygowanie poziomu przeciwutleniaczy.

NAC – który regeneruje glutation – nie tylko redukuje ponadtlenek (zmniejsza stres oksydacyjny), ale także wydaje się redukować czynniki von Willebranda, które odpowiadają za powstawanie skrzepów krwi.

Hipotezę dr. Seheulta opisującą, dlaczego NAC może być przydatna przeciwko COVID-19, można podsumować w następujący sposób: SARS-CoV-2 przyłącza się do receptora ACE2 i redukuje go, co powoduje wzrost AT-2 i spadek AT-1,7. To z kolei zwiększa poziom szkodliwego ponadtlenku, który powoduje stres oksydacyjny i dysfunkcję komórek śródbłonka.

Należy zauważyć, że COVID-19 to nie tylko choroba układu oddechowego, ale także zaburzenie powodujące zakrzepy krwi, które upośledzają zdolność wymiany tlenu w płucach.

Na szczęście siarka zawarta w NAC (z cysteiny) zmniejsza również wewnątrzłańcuchowe wiązania dwusiarczkowe czynników von Willebranda, które uległy polimeryzacji poprzez dysocjację wiązań siarkowych utrzymujących je razem, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia skrzepu. Po zerwaniu wiązań siarkowych czynników von Willebranda skrzepy zaczynają się rozpuszczać, a naczynia krwionośne ponownie się otwierają, umożliwiając wymianę tlenu i dwutlenku węgla.

Co ciekawe, mechanizm działania NAC nie wydaje się nasilać zaburzeń krzepnięcia, tak jak heparyna czy kumadyna, i wydaje się, że stanowi bezpieczniejszą alternatywę dla tych środków. Sugeruje to, że heparyna w protokole MATH + może zostać zastąpiona przez NAC.