Zagrożenia związane z telefonem komórkowym

Sprawdzone fakty
(TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)
telefon komórkowy

W skrócie -

 • W 2017 roku Wendy Mesley z kanadyjską CBC News przeprowadziła dochodzenie w sprawie ostrzeżenia ukrytego w telefonach komórkowych
 • Ostrzeżenie mówi, aby trzymać telefon w pewnej odległości od ciała – zwykle od 5 do 15 milimetrów (mm) – w celu ograniczenia narażenia na działanie fal radiowych (RF) poniżej federalnego limitu bezpieczeństwa
 • Jeśli nosisz telefon w kieszeni lub staniku albo trzymasz go przy uchu podczas mówienia, naruszasz to ostrzeżenie i zwiększasz narażenie na fale radiowe, co ma nieznane konsekwencje zdrowotne
 • Wyniki testów, w których telefony komórkowe były trzymane bezpośrednio przy skórze wykazały znaczący wzrost ekspozycji na fale radiowe – od trzech do czterech razy. We wszystkich badanych przypadkach limit bezpieczeństwa został przekroczony
 • Badania wykazały, że narażenie na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR) emitowane przez telefony komórkowe było związane ze wzrostem uszkodzeń DNA, które mogą prowadzić do rozwoju nowotworów
 • Unikaj noszenia telefonu bezpośrednio przy skórze, chyba że telefon jest w trybie samolotowym. Nigdy nie śpij z telefonem umieszczonym w sypialni, chyba że jest wyłączony lub w trybie samolotowym

Według dr. Mercoli

W 2017 roku Wendy Mesley z kanadyjskim CBC News przeprowadziła dochodzenie w sprawie mało znanego faktu dotyczącego telefonów komórkowych. W instrukcji telefonów znajduje się ostrzeżenie, które mogłoby drastycznie zmienić sposób korzystania z telefonów komórkowych, gdyby tylko zostało potraktowane poważnie.

Krótko mówiąc, ostrzeżenie nakazuje trzymać telefon w pewnej odległości od ciała – zwykle od 5 do 15 milimetrów (mm) – w celu ograniczenia narażenia na działanie fal radiowych (RF) poniżej federalnego limitu bezpieczeństwa.

W filmie, Mesley prosi przypadkowych użytkowników telefonów komórkowych, aby spróbowali znaleźć ostrzeżenie ukryte w ich telefonie, ale żadnemu się to nie udaje. Znajduje je na swoim iPhonie:

„W celu zmniejszenia ekspozycji na szkodliwe fale radiowe, należy użyć zestawu głośnomówiącego lub słuchawek… Noś iPhone'a co najmniej 5 milimetrów od ciała, aby upewnić się, że poziom ekspozycji pozostaje poniżej poziomu uzyskanego w testach”.

Jeśli nosisz telefon w kieszeni lub staniku albo trzymasz go przy uchu podczas mówienia, naruszasz to ostrzeżenie, co ma nieznane konsekwencje zdrowotne.

Rozporządzenie Berkeley dotyczące „prawa do wiedzy”

Być może jedynym miejscem w USA, w którym powyższe ostrzeżenie dotyczące użytkowania telefonu komórkowego nie jest tak ukryte, jest Berkeley w Kalifornii, które odwiedziła Mesley.

W 2015 roku Rada Miejska Berkeley przyjęła rozporządzenie, które wymaga od sprzedawców wysyłania lub dostarczania konsumentom ulotek z ostrzeżeniem mówiącym, że osoby, które noszą telefony komórkowe bezpośrednio przy ciele, mogą przekraczać wytyczne dotyczące bezpiecznej ekspozycji na fale radiowe opracowane przez amerykańską Federal Communication Commission (FCC).

Stowarzyszenie Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) pozwało miasto Berkeley, zatrudniając byłych prawników Big Tobacco do złożenia wniosku o wycofanie tego zarządzenia, ale w grudniu 2019 roku zostało ono utrzymane w mocy przez Sąd Najwyższy. Ellie Marks, dyrektor wykonawczy California Brain Tumor Association, powiedziała w wywiadzie dla The Daily Californian:

„Zaczęłam pracować nad rozporządzeniem „Right to Know” dotyczącym telefonów komórkowych z Radą Miasta Berkeley w 2009 roku – to była 10-letnia podróż. Jestem podekscytowana, że odnieśliśmy zwycięstwo. Uważam, że ludzie powinni mieć dostęp do tych informacji, aby mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą tego, w jaki sposób oni i ich dzieci będą używać (telefonów komórkowych)”.

Marks zauważyła również, że ostrzeżenie publikowane w Berkeley jest tym samym, o udostępnienie którego FCC prosi firmy produkujące telefony komórkowe. Sprawia to wrażenie, jakby producenci telefonów celowo ukrywali to ostrzeżenie, aby konsumenci nie mogli go łatwo znaleźć.

Przestarzały model testowania uniwersalny dla wszystkich telefonów

W filmie Mesley dostarcza trzy nowo zakupione telefony komórkowe do laboratorium RF Exposure Lab w San Marcos w Kalifornii - jednego z kilku laboratoriów w USA, które przeprowadza testy współczynnika absorpcji swoistej (SAR) dla telefonów komórkowych. SAR to miara ilości energii RF, którą organizm pochłonie z urządzenia trzymanego w określonej odległości od ciała.

Jeden z aspektów testu został ujawniony od razu: symulacja dotycząca głowy opiera się na pomiarach z użyciem średniej wielkości ludzkiej głowy o wymiarach określonych przez armię i, jak stwierdza Mesley, wydaje się ona dość duża. Manekin antropomorficzny (SAM) używany do pomiaru współczynnika SAR jest wzorowany na wymiarach głów 10% najlepszych rekrutów wojskowych z 1989 roku – innymi słowy, odwzorowuje mierzącego ponad 6-stóp (185 cm) i ważącego 220 funtów (100 kg) mężczyzny, który jest większy niż większość populacji USA.

Wyniki z użyciem tej głowy z pewnością nie reprezentują poziomów ekspozycji, które otrzymywałoby dziecko o znacznie mniejszej głowie i większej podatności na uszkodzenia spowodowane promieniowaniem, co sugeruje, że badanie jest przestarzałe. Według Om P. Gandhi – profesor inżynierii elektrycznej i komputerowej na University of Utah:

„Ekspozycja na fale radiowe skierowana na głowę mniejszą niż głowa manekina SAM pochłonie stosunkowo wyższy współczynnik SAR. SAR dla 10-latka jest nawet o 153% wyższy niż SAR dla modelu SAM. Biorąc pod uwagę właściwości elektryczne, wchłanianie promieniowania przez głowę dziecka może być ponad dwa razy większe, a wchłanianie przez szpik kostny czaszki może być 10 razy większe u dzieci niż u dorosłych”.

Mesley następnie odwiedziła dr Devrę Davis, założycielkę i prezes Environmental Health Trust, która od lat ostrzega nie tylko o ogólnych zagrożeniach związanych z telefonami komórkowymi, ale w szczególności o zagrożeniach dla kobiet w ciąży i ich nienarodzonych dzieci, zauważając, że badania prenatalne na zwierzętach wykazały skutki narażenia na promieniowanie z telefonów komórkowych:

 • Zmienione DNA
 • Zmieniony metabolizm mózgu
 • Uszkodzone rdzenie kręgowe
 • Wpływ na zdolność uczenia się

Mózgi dzieci zawierają więcej płynów niż osoby dorosłe, co wpływa na większą ilość pochłanianego promieniowania. Wśród nastolatków, którzy używają telefonów komórkowych od najmłodszych lat, ryzyko raka mózgu jest około 4-5 razy wyższe niż w przypadku nastolatków, którzy nie używali telefonów komórkowych.

Badanie powiązało używanie telefonów komórkowych z guzami i uszkodzeniem DNA

Dr Davis wspomina o dwóch badaniach finansowanych przez rząd, przeprowadzonych w ramach National Toxicology Program (NTP) – międzyagencyjny program badawczy obecnie pod patronatem National Institute of Environmental Health Sciences. 25-milionowe badanie wykazało, że samce szczurów były bardziej narażone na rozwój guzów w sercu, znanych jako nerwiakomięsaki.

Wyciągając wnioski, NTP używa określeń takich jak: „wyraźny dowód”, „jakiś dowód”, „niejednoznaczny dowód” i „brak dowodów”. Znaleziono „wyraźne dowody” na to, że ekspozycja na promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe doprowadziła do rozwoju guzów serca u samców szczurów, oraz „pewne dowody” na to, że u szczurów powodowało to rozwój guzów mózgu i nadnerczy.

Znaleziono również dowody na uszkodzenie DNA i tkanki serca u samców i samic szczurów, ale nie myszy, oraz rozwój guzów prostaty, wątroby i trzustki zarówno u szczurów, jak i u myszy. W październiku 2019 roku NTP opublikowało raport uzupełniający oceniający uszkodzenia DNA w trzech regionach mózgu, wątrobie i komórkach krwi szczurów i myszy, które zostały ocenione na wczesnym etapie dwuletniego badania.

Uszkodzenie DNA jest niepokojące, ponieważ jeśli nie zostanie naprawione, może prowadzić do rozwoju nowotworów. Badanie wykazało, że narażenie na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR) emitowane przez telefony komórkowe było związane ze wzrostem uszkodzeń DNA, zwłaszcza w niżej wymienionych obszarach:

 • Przednia część kory mózgu u samców myszy
 • Komórki krwi u samic myszy
 • Hipokamp samców szczurów

Jakie wyniki uzyskano w badaniach oceniających ekspozycję całego ciała na telefony komórkowe?

Mesley prosi następnie o przetestowanie telefonów w sposób, w jaki ludzie ich używają: bardzo blisko, jeśli nie bezpośrednio obok ciała. Testy wychodzą poza odległość ocenianą przez producentów telefonów komórkowych, która wynosi od 5 mm do 15 mm od korpusu. Przy tej odległości ekspozycja na fale radiowe mieści się w granicach bezpieczeństwa.

Następnie test jest wykonywany bez przerwy – taki test jest rzadko przeprowadzany przez producentów, ponieważ nie jest wymagany. Ekspozycja na fale radiowe wzrosła znacząco, od trzech do czterech razy, przekraczając we wszystkich przypadkach granicę bezpieczeństwa. Według Mesley, 7 na 10 osób twierdzi, że nosi telefon komórkowy w kieszeni lub bezpośrednio przy ciele, co oznacza, że są narażeni na promieniowanie na poziomie przekraczającym limity bezpieczeństwa.

Podczas gdy Health Canada twierdzi, że ich limity obejmują szeroki margines bezpieczeństwa, dr Davis twierdzi, że system testów jest przestarzały i nie ocenia ryzyka w zależności od sposobu, w jaki faktycznie używane są telefony komórkowe.

Do Health Canada przesłano ponad 200 badań pokazujących szkodliwość promieniowania RF na poziomach poniżej limitu bezpieczeństwa, pod kątem którego testowane są telefony komórkowe – stwierdziła Mesley. Jednak według Health Canada, wiele z tych badań po prostu nie jest wystarczająco dobrych, aby uzasadniało to zmianę zaleceń.

Ponadto niezależne testy SAR opłacone przez Chicago Tribune ujawniły, że kilka popularnych telefonów komórkowych emituje znacznie wyższe poziomy promieniowania RF niż jest to prawnie dozwolone. Na przykład, w odległości 5 mm od ciała (odległość używana przez Apple), iPhone 7 emituje od 2,5 do 3,46 W/kg, co stanowi ilość o 1,6 do 2,2 razy większą niż poziom dozwolony przez prawo.

Gdy telefon znajdował się w odległości 2 mm od ciała – co naśladuje noszenie telefonu w kieszeni – wyniki wahały się od 3,5 W/kg w dolnej części do 4,69 W/kg w górnej części telefonu, czyli od 2,2 do 2,9 razy powyżej dopuszczalnego limitu.

Trzy testowane smartfony Samsunga – Galaxy S9, S8 i J3 – mieściły się w dozwolonym przez prawo limicie, gdy były umieszczone 10-15 mm od ciała (odległość stosowana przez Samsunga), ale poziom promieniowania RF gwałtownie wzrósł, gdy telefon został umieszczony w odległości 2 mm od ciała, co podważa bezpieczeństwo trzymania telefonu w kieszeni.

Jeśli używasz telefonu komórkowego, nie noś go w kieszeni, staniku ani bezpośrednio przy skórze i nie pozwalaj dzieciom korzystać z telefonu komórkowego z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Niestety planowane wdrożenie 5G z pewnością jeszcze bardziej zwiększy zagrożenia dla zdrowia związane z telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami bezprzewodowymi.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego

W celu ochrony przed promieniowaniem emitowanym przez telefon komórkowy i inne źródła szkodliwych pól elektromagnetycznych, rozważ podjęcie następujących środków ostrożności:

Unikaj noszenia telefonu komórkowego bezpośrednio przy skórze, chyba że jest wyłączony lub w trybie samolotowym. Nigdy nie śpij z telefonem pozostawionym w sypialni, chyba że jest wyłączony lub w trybie samolotowym. Jednakże nawet telefon będący w trybie samolotowym może emitować sygnały, dlatego najlepiej umieścić telefon w torbie Faradaya.

Używając telefonu komórkowego, korzystaj z trybu głośnomówiącego i trzymaj telefon co najmniej 3 stopy (1 metr) od siebie.

Postaraj się radykalnie skrócić czas korzystania z telefonu komórkowego. Zamiast tego korzystaj z telefonów z oprogramowaniem VoIP, z których możesz korzystać podczas połączenia z Internetem za pośrednictwem połączenia przewodowego.

Podłącz komputer stacjonarny do Internetu za pomocą przewodowego połączenia Ethernet i upewnij się, że komputer jest ustawiony w trybie samolotowym. Unikaj również stosowania bezprzewodowych klawiatur, trackballów, myszy, systemów gier, drukarek i przenośnych telefonów domowych. Wybierz wersje przewodowe.

Jeśli musisz korzystać z Wi-Fi, wyłącz je, gdy nie jest używane, zwłaszcza w nocy, gdy śpisz. Najlepiej korzystać ze światłowodu i całkowicie wyeliminować Wi-Fi. Jeśli masz notebooka bez portów Ethernet, adapter USB Ethernet pozwoli Ci połączyć się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego.

Wyłącz na noc prąd w sypialni. Zwykle pozwala to zmniejszyć ekspozycję na pola elektryczne z przewodów elektrycznych znajdujących się w ścianie, chyba że obok sypialni znajduje się sąsiedni pokój. W takim przypadku warto użyć miernika, aby określić czy trzeba również wyłączyć zasilanie w sąsiednim pomieszczeniu.

Używaj budzika zasilanego bateriami, najlepiej bez światła. Osoby niedowidzące powinny używać zegara mówiącego godzinę.

Jeśli nadal korzystasz z kuchenki mikrofalowej, zastanów się nad jej wymianą na piec konwekcyjny z parą, który podgrzeje jedzenie szybko i bezpiecznie.

Unikaj używania „inteligentnych” urządzeń i termostatów, które polegają na sygnalizacji bezprzewodowej. Obejmuje to wszystkie nowe telewizory „smart”. Nazywa się je inteligentnymi, ponieważ emitują sygnał Wi-Fi, który nie może zostać wyłączony. Zamiast tego rozważ użycie dużego monitora komputerowego jako telewizora, ponieważ nie emituje Wi-Fi.

Nie używaj inteligentnych liczników tak długo, jak możesz lub dodaj osłonę do istniejącego inteligentnego licznika, co pozwoli zmniejszyć promieniowanie o 98% do 99%.

Zastanów się nad przeniesieniem łóżeczka dziecka do swojego pokoju zamiast korzystania z bezprzewodowej elektronicznej niani. Alternatywnie, możesz użyć monitora przewodowego.

Wymień żarówki CFL na żarówki żarowe. Idealnie byłoby usunąć wszystkie światła fluorescencyjne z domu. Nie tylko emitują niezdrowe światło, ale co ważniejsze, przenoszą prąd do organizmu, gdy znajdują się w bliskiej odległości od ciała.