W jaki sposób kurkumina zwalcza raka?

przyprawy

W skrócie -

  • Bioaktywnym składnikiem kurkumy jest kurkumina, odpowiedzialna za ponad 150 potencjalnie terapeutycznych działań w organizmie człowieka
  • Wykazano, że kurkumina zapobiega powstawaniu raka i zwalcza komórki nowotworowe. Ponadto pomaga zarówno zmniejszyć negatywne skutki stosowania środków chemioterapeutycznych, jak i zintensyfikować działanie leków stosowanych w leczeniu raka
  • Biodostępność kurkuminy jest słaba; jednak istnieją metody, które mogą poprawić wchłanianie i pomóc podnieść jej poziom w organizmie do wartości terapeutycznych

Według dr. Mercoli

Kurkuma – żółta przyprawa curry używana w kuchni indyjskiej – ma długą historię zastosowania leczniczego w tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) i medycynie ajurwedyjskiej. Kurkumina to jeden z najlepiej zbadanych bioaktywnych składników kurkumy, mający ponad 150 potencjalnie terapeutycznych właściwości, w tym właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i silne działanie przeciwnowotworowe.

Nowotwory są powszechne na całym świecie i stanowią ogromne obciążenie finansowe i emocjonalne dla rodzin, których bliscy chorują. Nowotwór zostanie zdiagnozowany u prawie 40% amerykańskich kobiet i mężczyzn. Na leczenie i opiekę nad pacjentami chorymi na raka wydawanych jest rocznie około 125 miliardów dolarów.

American Cancer Society oszacowało, że w 2017 roku zdiagnozowano ponad 1,6 miliona nowych przypadków, co oznacza 4630 nowych przypadków i 1650 zgonów każdego dnia. Do najczęściej występujących rodzajów nowotworów należą rak piersi, okrężnicy, płuc i prostaty.

Pomimo postępów w protokołach leczenia raka, naukowcy zdają sobie sprawę, że profilaktyka odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu liczby osób umierających z powodu tej choroby. Po 30 latach badań nad ponad 1000 różnych możliwych substancji przeciwnowotworowych, National Cancer Institute ogłosił, że kurkumina dołączyła do elitarnej grupy substancji przeciwnowotworowych i będzie oceniana w badaniach klinicznych dotyczących chemoprewencji.

Kurkumina może działać przeciwko komórkom rakowym wielotorowo

(FILM TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)

W powyższym wywiadzie, dr William LaValley omawia interakcje kurkuminy z komórkami nowotworowymi i wielorakie sposoby, w jakie ta cząsteczka wpływa na wzrost raka. Osobom u których zdiagnozowano u raka, może się wydawać, że pojawił się z dnia na dzień, podczas gdy w rzeczywistości rozwój komórek nowotworowych trwa latami.

Przejście komórki od normalnego wzrostu do nowotworzenia przebiega na kilku etapach. Deregulacja procesów fizjologicznych i mechanicznych, które inicjują i promują wzrost komórek nowotworowych, wykorzystuje setki genów i szlaków sygnałowych, co sprawia, że w profilaktyce i leczeniu potrzebne jest podejście ukierunkowane na wiele celów.

Badania wykazały, że kurkumina ma szeroki zakres działań, ponieważ może wpływać na wiele celów komórkowych. Badania wykazały, że dzięki swoim właściwościom kurkumina może być skuteczną metodą zapobiegania lub w leczenia nowotworów, gdy jest stosowana w połączeniu z konwencjonalnymi protokołami leczenia.

Wszechstronne działanie kurkuminy sprawiło, że jest ona przydatna w leczeniu kilku różnych rodzajów chorób, w tym raka okrężnicy, raka trzustki i amyloidozy.

Kurkumina aktywuje różnorodne ścieżki, które wpływają na wzrost, replikację i śmierć komórek rakowych. Komórki rakowe tracą zdolność do naturalnej śmierci, co odgrywa znaczącą rolę w hiperproliferacji komórek typowej dla raka. Kurkumina jest w stanie aktywować szlak sygnałowy apoptozy (śmierci komórki), co umożliwia komórkom śmierć w naturalnym okresie czasu.

Komórki rakowe rozwijają się w środowisku zapalnym. Chociaż krótkotrwałe zapalenie jest korzystne dla leczenia, długotrwałe zapalenie zwiększa ryzyko choroby. Kurkumina jest w stanie blokować reakcję prozapalną w kilku punktach i zmniejszać poziom cytokin prozapalnych w organizmie.

Silne działanie przeciwzapalne kurkuminy może odpowiadać działaniu niektórych leków. Na wczesnym etapie rozwoju nowotworu, komórki rakowe uczą się namnażać i rosnąć w środowisku, które normalnie uważa za niegościnne. Kurkumina może zmienić sygnalizację poprzez kilka ścieżek i powstrzymać namnażanie komórek nowotworowych.

Kurkumina może również powstrzymywać zdolność nowotworowych komórek macierzystych do namnażania i zmniejszać ryzyko nawrotów choroby po leczeniu. Kurkumina wspomaga również układ odpornościowy, zwiększając jego zdolność do naturalnego wyszukiwania i niszczenia wczesnych komórek nowotworowych.

Kurkumina może wspomagać leczenie raka i chemioterapię

Niektóre ze sposobów, w jakie kurkumina działa w organizmie, to mechanizmy stosowane w celu ulepszenia terapii przeciwnowotworowych i chemioterapii.

Chociaż opracowano rodzaje chemioterapii, które są ukierunkowane na określone komórki, większość środków terapeutycznych jest niespecyficzna i wpływa na wszystkie komórki w organizmie. Niektóre badania z ostatniej dekady wykazały ekscytujący potencjał kurkuminy w walce z rakiem.

Oprócz wspomnianych powyżej zmian w komórkach, naukowcy odkryli, że kurkumina pomaga chronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez chemioterapię i radioterapię, a ponadto wzmacnia działanie tych metod leczenia, zwiększając ich skuteczność.

Efekty te zaobserwowano w badaniach na modelach zwierzęcych dotyczących leczenia nowotworów głowy i szyi oraz w badaniach z wykorzystaniem hodowli ludzkich komórek raka piersi, przełyku i okrężnicy.

Po dodaniu kurkuminy do protokołu leczenia, u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową leczonych za pomocą chemioterapii wykazano zmniejszenie poziomu czynnika wzrostu nowotworów, co potencjalnie poprawiło wyniki chemioterapii w porównaniu do grupy pacjentów otrzymującej samą chemioterapię.

Ochrona przed szkodliwymi skutkami radioterapii została wykazana w badaniu z udziałem pacjentek z rakiem piersi poddawanych radioterapii. Pod koniec badania pacjentki przyjmujące kurkuminę miały mniejsze uszkodzenia skóry spowodowane przez promieniowanie.

Kurkumina jest również skuteczna w hamowaniu angiogenezy – rozwoju nowych naczyń krwionośnych, które odżywiają komórki nowotworowe i powodują ich przerost – oraz przerzutów.

Kurkumina może wpływać na komórki nowotworowe wieloma drogami i spełnia cechy idealnego środka zapobiegającego rozwojowi raka, ponieważ ma niską toksyczność, jest przystępna cenowo i łatwo dostępna. Jednak choć jest skuteczna, jest słabo biodostępna.

Słabe wchłanianie ma jedną zaletę

W powyższym wywiadzie, dr LaValley omówił słabą biodostępność kurkuminy w surowej postaci. Po spożyciu kurkuminy, tylko 1% spożytej ilości zostanie wchłonięty; nawet w przypadku suplementów o stężeniu 95%, wchłonięty zostanie tylko 1% kurkuminy.

Oznacza to, że gdy suplement jest stosowany samodzielnie, utrzymanie poziomu terapeutycznego jest nie lada wyzwaniem. Jednak w przypadku raka okrężnicy, słaba absorpcja do krwiobiegu może być zaletą.

Ze względu na słabe wchłanianie, w przewodzie pokarmowym przez dłuższy czas utrzymują się wyższe poziomy kurkuminy, co wywiera wpływ na nowotwory przewodu pokarmowego. W jednym z badań uczestnicy przyjmowali dawkę 1080 miligramów (mg) kurkuminy dziennie przez 10 do 30 dni między wstępną biopsją a chirurgicznym usunięciem guza.

Pacjenci przyjmujący suplement doświadczyli obniżenia poziomu czynników prozapalnych we krwi, poprawy masy ciała i zwiększonej liczby obumierających komórek nowotworowych.

Zespół naukowców z University of Pittsburgh i Pondicherry University w Indiach odkrył, że bioaktywny składnik kurkumy – kurkumina – może zarówno zapobiegać, jak i leczyć raka jelita grubego. Zespół odkrył, że kurkumina powoduje śmierć komórek rakowych, zwiększając poziom białka GADD45a. Główny autor badania, dr Rajasekaran Baskaran, który ma ponad 20-letnie doświadczenie w badaniach nad rakiem, skomentował:

„Badania dotyczące wpływu kurkuminy na komórki nowotworowe i prawidłowe komórki będą przydatne w trwających przedklinicznych i klinicznych badaniach dotyczących skuteczności tego potencjalnego środka chemoprewencyjnego”.

Ponieważ zwiększona biodostępność i wchłanianie kurkuminy może poprawić jej działanie w organizmie, naukowcy zbadali różne postacie produktu i metody podawania, w tym podanie doustne, dożylne, podskórne i dootrzewnowe.

Biodostępność uległa poprawie, gdy kurkumina była dostarczana w postaci nanocząstek, w połączeniu z poli kwasem mlekowo-ko-glikolowym, w kapsułkach liposomalnych i po podaniu doustnym z piperyną – substancją czynną czarnego pieprzu.

Kurkumina wpływa na wiele rodzajów raka

Badania pokazują, że kurkumina działa poprzez wiele szlaków, dzięki czemu ma wpływ na wiele róznych nowotworów. Badania szacują, że genetyka może odgrywać główną rolę w około 5% wszystkich nowotworów, przy czym w większości przypadków wzrost raka przypisuje się wyborom stylu życia.

Badania pokazują, że kurkumina działa przeciwko rakowi piersi i zmniejsza toksyczne działanie niektórych powszechnie stosowanych środków chemioterapeutycznych. Mitomycyna C jest silnym lekiem przeciwnowotworowym. Jednak długotrwałe stosowanie tego leku może prowadzić do uszkodzenia nerek i szpiku kostnego, z wtórnym wzrostem guza. Wydaje się, że kurkumina zmniejsza działania niepożądane mitomycyny C i jednocześnie poprawia skuteczność tego leku.

Inne badanie wykazało, że kurkumina hamuje wzrost i przerzuty komórek raka płuc. W badaniach przedklinicznych wykazano, że jeden z najbardziej śmiercionośnych nowotworów na świecie – rak trzustki – również wydaje się reagować na leczenie kurkuminą. Wydaje się, że antyproliferacyjny wpływ kurkuminy na raka trzustki wynika ze zmniejszenia stresu oksydacyjnego, zahamowania angiogenezy oraz aktywowania apoptozy komórek rakowych.

Apoptoza, działanie przeciwzapalne, zahamowanie angiogenezy i zmniejszenie działań niepożądanych chemioterapeutyków skłoniło naukowców do rozważenia zastosowania kurkuminy jako terapii wspomagającej w leczeniu raka wątroby. Ponadto, kurkumina całkowicie hamowała i /lub spowalniała rozwój raka pęcherza moczowego u szczurów, zatrzymała tworzenie przerzutów raka prostaty, a w połączeniu z ultradźwiękami zwiększała śmierć komórek raka szyjki macicy.

Jednak liczba badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat nie przekonuje wszystkich naukowców, pomimo że wykazały one wielorakie działanie kurkuminy na reakcję zapalną i komórki nowotworowe oraz niski profil toksyczności. W jednej metaanalizie naukowcy stwierdzili, że kurkumina nie spełnia kryteriów dobrego kandydata na lek przeciwnowotworowy.

Pozostałe zalety kurkuminy

Poza działaniem przeciwnowotworowym, kurkumina zapewnia wiele innych korzyści dla zdrowia. Działa samo dobrze jak niektóre leki przeciwzapalne w leczeniu zapalenia stawów. Stwierdzono, że w połączeniu z ćwiczeniami aerobowymi, kurkumina poprawia funkcję komórek śródbłonka u kobiet po menopauzie oraz łagodzi dysfunkcje tętnic i stres oksydacyjny u osób starszych.

Procesy chorobowe mogą nasilać stres oksydacyjny i powstawanie wolnych rodników w organizmie. Kurkumina jest silnym przeciwutleniaczem, ale wzmacnia również działanie enzymów przeciwutleniających występujących w organizmie.

Wpływ na regulację genów może być potężnym sposobem, w jaki kurkumina zwalcza raka

Powszechnie przyjmuje się, że nowotwór nie jest z góry zaprogramowany, ale raczej jest wynikiem wpływu środowiska na regulację genów, co może promować wzrost komórek rakowych. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować uszkodzenia lub mutację w DNA, a w konsekwencji zmienić ekspresję genów, w tym:

Niedobory żywieniowe

Stres

Wolne rodniki

Toksyny i zanieczyszczenia

Przewlekłe infekcje

Toksyczne produkty uboczne infekcji

Brak równowagi hormonalnej

Przewlekły stan zapalny

Naukowcy wykazali, że kurkumina wpływa na ponad 100 różnych szlaków komórkowych, pomagając zapobiegać hiperproliferacji charakterystycznej dla raka i wspomagając leczenie choroby nowotworowej. Kurkumina ma ogromny potencjał leczniczy i prewencyjny, dzięki zmniejszeniu stanu zapalnego, zapobieganiu rozwojowi dodatkowego ukrwienia wspierającego wzrost komórek rakowych i niszczeniu zmutowanych komórek w celu zmniejszenia liczby przerzutów.

Kilka badań wykazało wpływ kurkuminy na czynniki transkrypcyjne i ścieżki sygnałowe. Ponadto dokonano przeglądu mechanizmów molekularnych dzięki którym kurkumina reguluje i moduluje ekspresję genów. Ogólnie kurkumina to silny, opłacalny środek terapeutyczny o niskim profilu toksyczności.

Zastosowanie suplementu kurkuminy

Kurkuma to wspaniała przyprawa używana w kuchni wschodniej. To jedna z przypraw, którą polecam do gotowania, ponieważ dobrze komponuje się z sosami pomidorowymi, zupami, zielonymi warzywami liściastymi, kalafiorem, smażonymi potrawami i gulaszem. Kupuj wysokiej jakości kurkumę zamiast curry, ponieważ badania wykazały, że niektóre curry zawierają bardzo mało kurkuminy.

Jeśli chcesz osiągnąć efekty terapeutyczne, rozważ suplementację kurkuminy. Dawkę, która była stosowana w badaniach, trudno jest uzyskać wyłącznie z diety. Typowe dawki dające efekt przeciwnowotworowy wahają się od 8 do 12 gramów kurkuminy dziennie.

Można zwiększyć wchłanianie kurkuminy, przygotowując mikroemulsję poprzez połączenie 1 łyżki kurkuminy w proszku z jednym lub dwoma żółtkami jaj i 1-2 łyżeczkami stopionego oleju kokosowego, ponieważ kurkumina jest rozpuszczalna w tłuszczach. Należy użyć blendera ręcznego, aby zemulgować proszek.

Wchłanianie można również zwiększyć poprzez gotowanie. Dodaj 1 łyżkę stołową kurkuminy do litra wrzącej wody. (Nie uzyskasz tego efektu, jeśli dodasz ją do wody o temperaturze pokojowej, a następnie zagotujesz). Po gotowaniu przez 10 minut otrzymasz 12-procentowy roztwór kurkuminy, który możesz wypić, gdy ostygnie. Z czasem kurkumina będzie się stopniowo wytrącać z roztworu, a po około sześciu godzinach roztwór będzie 6-procentowy, dlatego najlepiej wypić wodę w ciągu czterech godzin.

+ Źródła i odniesienia