Kryzys opioidowy – skutek ubóstwa, dostępności leków i bólu

Sprawdzone fakty
kobieta

W skrócie -

  • Dowody sugerują, że kryzys uzależnienia od opioidów jest wynikiem biedy, traumy, dostępności leków i bólu, zarówno psychicznego, jak i fizycznego
  • Zaobserwowano, że w przypadku mężczyzn, osób rasy białej nie będących Latynosami i osób w wieku poniżej 45 lat, spowolnienie gospodarcze, które powoduje znaczne obniżenie cen domów, zwiększyło liczbę zgonów związanych z opioidami
  • Naukowcy powiązali recesję gospodarczą i bezrobocie ze wzrostem nielegalnego używania narkotyków wśród osób dorosłych
  • Utrata pracy spowodowana handlem międzynarodowym również wykazuje pozytywną korelację ze zgonami spowodowanymi przedawkowaniem opioidów. Na każde 1000 osób, które straciły pracę w wyniku ograniczeń handlu międzynarodowego – zwykle z powodu zamknięcia fabryk – odnotowano 2,7% wzrost zgonów związanych z opioidami
  • Agresywny marketing to kolejna główna przyczyna kryzysu opioidowego. W stanach, w których wdrożono kopie recept, co doprowadziło do mniej agresywnego marketingu przez firmę Purdue, wskaźniki dystrybucji OxyContin w latach 1996-2017 były o połowę niższe niż w stanach, które nie miały takich programów

Według dr. Mercoli

W ostatnich latach zaobserwowano niszczycielskie skutki bezmyślnego zażywania opioidów. Tylko w 2017 roku przedawkowanie opioidów zabiło 47 600 Amerykanów. Od czerwca 2017 roku opioidy stały się główną przyczyną śmierci Amerykanów w wieku poniżej 50 lat. W październiku tego roku prezydent Trump ogłosił kryzys opioidowy za stan zagrożenia zdrowia publicznego.

Napisałem wiele artykułów szczegółowo opisujących, w jaki sposób Stany Zjednoczone znalazły się w tej sytuacji. Chociaż kryzys opioidowy został w dużej mierze spowodowany przez firmy farmaceutyczne nastawione na maksymalizację zysków, które wykorzystywały w promocji oszukańcze twierdzenia dotyczące profilu bezpieczeństwa tych leków, zwiększona dostępność opioidów nie jest jedyną przyczyną.

Połączenie ubóstwa, traumy, dostępności leków i bólu

Jak zauważono w artykule opublikowanym w styczniu 2020 roku w The Atlantic: „Naukowcy… twierdzą, że uzależnienie od opioidów wygląda jak rezultat połączenia biedy, traumy, dostępności leków i bólu”.

Komentując niektóre z badań cytowanych w tym artykule, David Powell – starszy ekonomista w Rand – stwierdził, że aby wywołać najbardziej śmiercionośną epidemię narkotykową, jaką Ameryka kiedykolwiek widziała, „potrzeba nie tylko łatwego dostępu do opioidów, ale również popytu, aby nadużywać produktu”.

Bieda i ból, zarówno fizyczny, jak i emocjonalny, stanowią paliwo dla tych nadużyć. Jeśli stres ekonomiczny lub ból fizyczny (lub oba) są głównymi czynnikami w Twoim przypadku, pamiętaj, że poszukiwanie ucieczki poprzez używanie opioidów może łatwo doprowadzić do śmiertelnego przedawkowania. Ryzyko śmierci zwiększa się pięciokrotnie w przypadku zażywania opioidów z lekami zawierającymi benzodiazepiny.

Ukryty wpływ ubóstwa i traumy

W ostatnich latach przeprowadzono kilka badań mających na celu uzyskanie wglądu w przyczyny napędzające epidemię opioidów. Odkrycia ujawniają powszechne trendy, w których czynniki emocjonalne, fizyczne i społeczne doprowadziły do punktu, w którym dzisiaj jesteśmy.

W badaniu opublikowanym w 2019 roku w czasopiśmie Medical Care Research Review, które dotyczyło wpływu warunków ekonomicznych na poziomie stanu - stopy bezrobocia, mediany cen domów, mediany dochodu gospodarstwa domowego, zakresu ubezpieczenia i średniej liczby godzin tygodniowej pracy - na zgony spowodowane przedawkowaniem narkotyków w latach 1999-2014, stwierdzono:

„Liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków znacząco spadła wraz ze wzrostem cen domów… o prawie 0,17 zgonów na 100 000 osób (~ 4%) przy wzroście mediany ceny domu o 10 000 USD. Efekt ceny domów był bardziej wyraźny i znaczący tylko wśród mężczyzn, rasy białej nielatynoskiej i osób poniżej 45 roku życia.

Inne wskaźniki ekonomiczne miały nieznaczny wpływ. Nasze odkrycia sugerują, że spowolnienia gospodarcze (np. Wielka Recesja), które powodują znaczne obniżenie cen domów, mogą zwiększyć liczbę zgonów związanych z opioidami, co sugeruje, że w tych okresach należy zwiększyć wysiłki mające na celu kontrolę dostępu do takich leków.

Podobnie, wcześniejsze dochodzenie, opublikowane w International Journal of Drug Policy w 2017 roku, powiązało recesje gospodarcze i bezrobocie ze wzrostem nielegalnego używania narkotyków / leków opioidowych wśród osób dorosłych.

W przeglądzie uwzględniono dwadzieścia osiem badań opublikowanych w latach 1990-2015, z których 17 wykazało, że istotnym czynnikiem nadużyć był stres psychologiczny związany z recesjami gospodarczymi i bezrobociem. Według autorów badania:

„Obecne dowody są zgodne z hipotezą, że używanie narkotyków wzrasta w czasach recesji, ponieważ bezrobocie zwiększa stres psychiczny, co zwiększa zażywanie narkotyków. Wsparcie psychologiczne dla osób, które straciły pracę i są podatne na zażywanie narkotyków jest niezwykle ważne w okresie recesji”.

Trauma wiąże się z bezrobociem i stresem finansowym, co również może zwiększyć ryzyko zażywania narkotyków i uzależnienia. Jak zauważono w The Atlantic, kiedy przemysł wydobywczy węgla w północno-wschodniej Pensylwanii upadł, pozostawiając wielu okolicznych mieszkańców bez perspektyw pracy, wzrosło spożycie alkoholu oraz wykorzystywanie dzieci. Z kolei wiele z tych dzieci, po traumie jakiej doświadczyli w dzieciństwie, szukało wytchnienia od tej sytuacji i ostatecznie uzależniło się od opioidów.

Ograniczenie wolnego handlu powiązane z kryzysem opioidowym

W innym badaniu opublikowanym w 2019 roku w Population Health dokonano przeglądu powiązań między wolnym handlem a zgonami spowodowanymi przedawkowaniem opioidów w latach 1999–2015. Stwierdzono, że „utrata pracy spowodowana ograniczeniem handlu międzynarodowego jest pozytywnie skorelowana ze śmiertelnością z powodu przedawkowania opioidów na poziomie hrabstwa” oraz że to powiązanie było najbardziej znaczące na obszarach, gdzie fentanyl był obecny w dostawach heroiny.

Ogólnie na każde 1000 osób, które straciły pracę w wyniku ograniczenia handlu międzynarodowego – zwykle z powodu zamknięcia fabryk – odnotowano 2,7% wzrost zgonów związanych z przedawkowaniem opioidów. Tam, gdzie fentanyl był dostępny, odsetek ten wzrósł do 11,3%. Badanie „wnosi wkład do debat prowadzonych w zakresie nauk społecznych dotyczących negatywnych skutków ograniczenia wolnego handlu” – zauważają autorzy, dodając:

„Naukowcy od dawna skupiają się na pozytywnym wpływie handlu międzynarodowego na całą gospodarkę, zwracając jednocześnie uwagę, że jego ograniczenia powodują zwolnienia i bankructwo niektórych grup.

Praca Autora, Dorna i Hansona pokazuje, że negatywne skutki handlu są zobrazowane zwolnieniami, bezrobociem i niższymi płacami na określonych rynkach pracy.

To badanie pogłębia naszą wiedzę na temat lokalnych konsekwencji handlu międzynarodowego poprzez spojrzenie poza wpływ poziomu wynagrodzeń i zatrudnienia na potencjalną liczbę zgonów spowodowaną przedawkowaniem opioidów”.

Bezpośredni wpływ twórców opioidów

Krajowe Biuro Badań Ekonomicznych wzięło również udział w dyskusji nad dokumentem roboczym „Origins of the Opioid Crisis and Its Enduring Impacts”, opublikowanym w listopadzie 2019 roku.

Podkreślono w nim „znaczenie sprzedaży i marketingu OxyContin w 1996 roku jako potencjalnej wiodącej przyczyny kryzysu opioidowego”, pokazując, że w stanach, w których wdrożono program wydawania recept w trzech egzemplarzach, wskaźniki dystrybucji OxyContin były o połowę niższe niż w stanach, które nie miały takich programów.

„Programy wydawania recepty w trzech egzemplarzach” odnoszą się do monitorowania leków, wymagającego od lekarzy stosowania specjalnych bloczków na receptę za każdym razem, gdy przepisują substancje kontrolowane. Jedna z kopii każdej wystawionej recepty musiała zostać przekazana państwowej agencji monitorującej.

Ponieważ wymagało to dodatkowej pracy, wielu lekarzy unikało przepisywania leków wymagających trzech kopii recepty, w wyniku czego sprzedaż opioidów firmy Purdue (producent OxyContin) nie byłą tak wysoka w tych stanach.

Fakt, że stany, gdzie wprowadzono program wydawania recept w trzech egzemplarzach miały niższe wskaźniki śmiertelnego przedawkowania opioidów, doprowadził autorów do wniosku, że „sprzedaż i marketing OxyContin wyjaśnia znaczną część zgonów spowodowanych przedawkowaniem w ciągu ostatnich dwóch dekad”.

Zgodnie z tym artykułem, śmiertelność z powodu przedawkowania opioidów mogłaby zostać zmniejszona o 44% w latach 1996-2017, gdyby we wszystkich stanach wprowadzono program wydawania recept w trzech kopiach.

Co ważne, związek między programem wydawania recept w trzech kopiach a zgonami spowodowanymi przedawkowaniem opioidów był prawdziwy, nawet biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne, co pokazuje, że samo ubóstwo nie przyczyniło się do kryzysu opioidowego – agresywny marketing skierowany do lekarzy i łatwość, z jaką pacjenci mogli dostać leki były ogromną częścią problemu.

Ból jako źródło uzależnienia

Oczywiście ból fizyczny również jest siłą napędową epidemii uzależnienia od opioidów, zwłaszcza przez niewłaściwe leczenie bólu pleców opioidami oraz zwyczaj dentystów polegający na przepisywaniu opioidów po ekstrakcji zębów mądrości.

(Chociaż amerykańscy lekarze rodzinni przepisują około 15% opioidów o natychmiastowym uwalnianiu – rodzaj tych leków, który powoduje najwięcej nadużyć - dentyści nie są daleko w tyle, ponieważ są odpowiedzialni za 12% recept, zgodnie z danymi opublikowanymi w 2011 roku w Journal of the American Dental Association).

Statystyki sugerują, że 8 na 10 dorosłych Amerykanów będzie cierpiało z powodu bólu pleców w pewnym momencie swojego życia, a ból krzyża jest jednym z najczęstszych powodów przepisywania opioidów. Dzieje się tak pomimo faktu, że nie ma dowodów popierających stosowanie opioidów w tego rodzaju bólu. Wręcz przeciwnie, wykazano, że nieopioidowe leczenie bólu pleców jest bardziej skuteczne.

Badania opublikowane w 2018 roku wykazały, że opioidy (w tym morfina, wikodyna, oksykodon i fentanyl) nie łagodzą bólu o nasileniu od umiarkowanego do silnego lepiej niż leki dostępne bez recepty (OTC), takie jak paracetamol, ibuprofen i naproksen, jednak większość firm ubezpieczeniowych nadal preferuje opioidy, jeśli chodzi o zwrot kosztów, co czyni je winnymi podtrzymania kryzysu opioidowego, nawet gdy lekarze i pacjenci próbują ograniczyć stosowanie tych leków.

Jak zauważył Dave Chase, autor książki pt. „The Opioid Crisis Wake-Up Call: Health Care Is Stealing the American Dream”:

„Cały nasz system opieki zdrowotnej jest zbudowany na rozległej sieci zachęt, które popychają pacjentów na niewłaściwe ścieżki. W większości przypadków to podmioty, które zarządzają pieniędzmi - firmy ubezpieczeniowe - czerpią z tego korzyści…

Szacuje się, że w latach 2015–2025 z powodu przedawkowania opioidów prawdopodobnie umrze około 700 000 osób, więc absolutnie konieczne jest zrozumienie powiązań między ubezpieczycielami, planami opieki zdrowotnej, pracodawcami, społeczeństwem i kryzysem opioidowym.

Nigdy nie wyjdziemy z tego kryzysu, chyba że zablokujemy możliwość uzależnienia… Kryzys opioidowy nie jest anomalią. To efekt uboczny naszego systemu opieki zdrowotnej”.

Zgodnie z wytycznymi American College of Physicians, ciepło, masaż, akupunktura lub korekty chiropraktyczne powinny być stosowane jako terapia pierwszego rzutu w leczeniu bólu pleców. Do innych kluczowych metod leczenia bólu pleców należą odpowiednie ćwiczenia fizyczne, multidyscyplinarna rehabilitacja, redukcja stresu oparta na uważności, tai chi, joga, relaksacja, biofeedback, niskopoziomowa laseroterapia i terapia poznawczo-behawioralna.

W razie potrzeby należy zastosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub środki zwiotczające mięśnie. Zgodnie z wytycznymi American College of Physicians, opioidy „należy brać pod uwagę tylko wtedy, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne i gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko dla danego pacjenta”.

Zmagasz się z uzależnieniem od opioidów? Poszukaj pomocy

Należy zdać sobie sprawę, że opioidy są niezwykle uzależniającymi lekami, które nie są przeznaczone do długotrwałego stosowania w stanach niezagrażających życiu. Pod względem chemicznym opioidy są podobne do heroiny, więc jeśli nie rozważałbyś używania heroiny na ból zęba lub pleców, poważnie rozważ wzięcie opioidu w celu złagodzenia tego rodzaju bólu.

Jeśli stosowałeś opioidy dłużej niż dwa miesiące lub jeśli przyjmujesz większe dawki lub częściej bierzesz lek, możesz już być uzależniony. Zasoby, w których można znaleźć pomoc, obejmują następujące elementy:

Naturalne sposoby uśmierzania bólu

Dobra wiadomość jest taka, że wiele rodzajów bólu można wyleczyć bez konieczności stosowania leków. Zalecenia Harvard Medical School i British National Health Service obejmują następujące kwestie:

Delikatne ćwiczenia

Fizjoterapia lub terapia zajęciowa

Hipnoterapia

Rozpraszanie się przyjemnymi zajęciami

Utrzymywanie regularnego harmonogramu snu

Techniki umysł-ciało, takie jak kontrolowane oddychanie, medytacja, praktyka uważności, które zachęcają do relaksu. Jedną z moich ulubionych metod są Techniki Emocjonalnej Wolności (EFT)

Joga i tai chi

Ćwiczenie wdzięczności i pozytywnego myślenia

Gorące lub zimne okłady

Biofeedback

Terapia muzyczna

Masaż leczniczy