Dlaczego prekursory NAD+ są tak ważne dla zdrowia?

Sprawdzone fakty
gen

W skrócie -

  • Rybozyd nikotynamidu (NR) jest prekursorem dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD+) – ważnej cząsteczki sygnałowej, która odgrywa istotną rolę w długowieczności
  • Wykazano, że NR oferuje szereg znaczących korzyści zdrowotnych, w tym ochronę przed przyrostem masy ciała, niewydolnością serca i uszkodzeniem mózgu, jednocześnie oferując działanie przeciwcukrzycowe
  • Poziom NAD+ maleje wraz z wiekiem i może spaść o 50% do 60. roku życia (w porównaniu do poziomu w wieku 20-30 lat); osoby w wieku powyżej 70 lat mogą mieć tylko 10% początkowej ilości NAD+
  • Pojedyncze dawki 100, 300 i 1000 miligramów (mg) NR powodowały zależne od dawki zwiększenie poziomu NAD+ u ludzi

Według dr. Mercoli

Niacyna jest prekursorem dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD+) – ważnej cząsteczki sygnałowej, która odgrywa istotną rolę w długowieczności. Wynika to częściowo roli NAD+ jako podstawowego substratu dla sirtuin, które są enzymami związanymi z zdrowym starzeniem się, a także z jego roli w naprawie DNA.

NAD+ moduluje produkcję energii i funkcje wielu enzymów, kontrolując w ten sposób setki procesów w organizmie, w tym przeżycie komórek i metabolizm energii. Na NAD+ codziennie wpływa to, co jesz, poziom aktywności fizycznej i inne czynniki. Ponadto poziom NAD+ spada wraz z wiekiem, co prowadzi do zmian w metabolizmie i zwiększonego ryzyka rozwoju wielu chorób.

Zwiększenie poziomu NAD+ za pomocą rybozydu nikotynamidu (NR) może być fontanną młodości. Chociaż istnieje wiele sposobów na zwiększenie NAD+, w tym ograniczone w czasie spożywanie pokarmów i aktywność fizyczna podczas postu, przydatna może być również przyjmowanie prekursorów NAD+.

Dlaczego rybozyd nikotynamidu (NR) jest tak korzystny?

Istnieje wiele prekursorów NAD+, z których każdy ma swoje własne efekty fizjologiczne. Rybozyd nikotynamidu (NR) jest popularnym lekiem z kilkoma znaczącymi zaletami w porównaniu z innymi prekursorami, takimi jak niacyna (NA) i niacynamid (NAM). Na przykład, NA może wywoływać nieprzyjemne zaczerwienienia, podczas gdy NAM przyjmowany w dużych dawkach hamuje działanie sirtuiny, co jest działaniem niepożądanym.

„Dlatego jest mało prawdopodobne, aby przyjmowanie niacyny lub niacynamidu zostało powszechnie zalecane w celu utrzymania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania wraz z wiekiem” – napisali naukowcy w Nature Communications. Wykazano również, że NR oferuje szereg znaczących korzyści zdrowotnych. Należą do nich:

Przedłużenie życia — u drożdży NR podnosi poziom NAD+ i poprawia funkcję sirtuiny 2 (SIRT2). Uważa się, że dzięki wzrostowi poziomu NAD+ i sirtuiny 2, ograniczenie kalorii pomaga przedłużyć życie myszy.

Chroni przed przyrostem masy ciała — suplementacja NR u myszy zwiększała poziom NAD+ i aktywowała SIRT1 i SIRT3, co prowadziło do przyspieszenia metabolizmu oksydacyjnego i ochrony przed wysokotłuszczowymi zaburzeniami metabolicznymi wywołanymi złą dietą oraz otyłością.

Naukowcy doszli do wniosku, że: „naturalny NR może być stosowany jako suplement diety w celu złagodzenia zaburzeń metabolicznych i związaną z wiekiem wadliwą funkcją mitochondriów”.

Niewydolność serca — w badaniu na myszach, podawanie zwierzętom NR pozwoliło zachował czynność serca u myszy z niewydolnością serca.

Uraz mózgu — niedobór NAD+ jest częsty w przypadkach neurodegeneracji. W badaniu na myszach wykazano, że śródkorowe podanie NR chroniło przed uszkodzeniem mózgu.

Utrata słuchu spowodowana hałasem — przyjmowanie NR, nawet po ekspozycji na głośny hałas, zapobiega utracie słuchu spowodowanej hałasem, poprzez zmniejszenie degeneracji aksonów.

Ochrona wątroby i działanie przeciwcukrzycowe — u myszy ze stanem przedcukrzycowym, podawanie NR poprawiło tolerancję glukozy oraz zmniejszyło przyrost masy ciała i uszkodzenie wątroby. Zapobiegało również stłuszczeniu wątroby i neuropatii czuciowej. Naukowcy doszli do wniosku, że wyniki uzasadniają przeprowadzenie badania dotyczącego stosowania NR u ludzi z otyłością i cukrzycą typu 2.

Regeneracja komórek macierzystych — doustne podawanie NR myszom narażonym na promieniowanie poprawiło ich przeżycie i regenerację hematopoetycznych komórek macierzystych – to korzyść, której nie zaobserwowano u myszy, którym podano NA lub NAM.

Odwrócenie neuropatii wywołanej chemioterapią — doustne podanie NR szczurom nie tylko sprzyjało oporności na neuropatię chemioterapeutyczną, ale powodowało również jej odwrócenie.

Korzyści reprodukcyjne — samice myszy i szczurów, którym podano NR, miały zwiększoną laktację i liczbę potomstwa. Zaobserwowano również wiele innych zalet zdrowotnych, w tym zwiększenie siły, poprawę pamięci, zmniejszenie niepokoju, poprawę budowy ciała oraz neurogenezę hipokampu w wieku dorosłym.

NR jest najlepszym wyborem spośród prekursorów NAD+

Ze względu na swój unikalny profil korzyści i niskie ryzyko, NR stał się popularnym wyborem wśród prekursorów NAD+. Jego odkrywcą jest biochemik – Charles Brenner. Według Scientific Reports:

„Ponieważ NR nie powoduje zaczerwienienia ani nie hamuje sirtuin, a geny (NRK1 i NRK2) wymagane do przekształcenia NR w NAD+ są regulowane w górę w warunkach stresu metabolicznego, NR ma szczególnie silny potencjał jako odrębny rodzaj witaminy B3 do wspierania ludzkiego zdrowia podczas stresu metabolicznego i starzenia się”.

Co więcej, według naukowców, te rzeczy razem wzięte sprawiają, że NR jest popularnym wyborem do wzmacniania NAD+:

„NR ma wyjątkowe właściwości, które odróżniają go zarówno od niacyny, jak i nikotynamidu. W przeciwieństwie do niacyny, NR nie powoduje zaczerwienienia. W badaniach z udziałem ludzi wykazano, że nawet przy dużych dawkach wynoszących 2000 mg/dzień NR jest bezpieczny i nie hamuje sirtuin, tak jak nikotynamid. Właściwie w wielu badaniach przedklinicznych zaobserwowano, że NR aktywuje sirtuiny.

Co więcej, badanie przedkliniczne opublikowane w Nature Communications wykazało, że gdy wszystkie trzy formy witaminy B3 (niacyna, nikotynamid i NR) były testowane bezpośrednio, NR był nie tylko najskuteczniejszy w zwiększaniu poziomów NAD⁺, ale był również najbardziej skuteczny w aktywowaniu sirtuin”.

Badanie opublikowane w Nature Communications, do którego się odniesiono, wykazało, że pojedyncze dawki wynoszące 100, 300 i 1000 miligramów (mg) NR powodowały zależny od dawki wzrost NAD+ u ludzi. Ujawniono również, że poziom NAD+ we krwi może wzrosnąć nawet 2,7-krotnie ~po podaniu pojedynczej dawki NR.

Naukowcy porównali NR do wyciągu narciarskiego, twierdząc, że zapewnia on bardziej bezpośrednią drogę do uzyskania wyższych poziomów NAD+ niż NR lub NAM:

„Zarówno NA, jak i NAM docierają na szczyt góry (z powodzeniem produkują NAD⁺), jednak ich ścieżki są kręte i w przypadku NAM pełne przeszkód. Przemieszczanie się tymi drogami wymaga więcej czasu i energii, co w idealnym przypadku chcielibyśmy zaoszczędzić, dążąc do maksymalizacji produkcji energii. Efektywność szlaku przekształcania NR w NAD⁺ jest analogiczna do łatwości korzystania z wyciągu narciarskiego, aby dostać się na szczyt góry.

Ten szlak jest znacznie bardziej bezpośredni, oszczędza czas i energię – ostatecznie skutkując największym wzrostem produkcji energii komórkowej. Tę koncepcję dodatkowo wspierają zarówno badania przedkliniczne, jak i kliniczne, które sugerują, że NR jest najbardziej wydajną i skuteczną formą witaminy B3 pod względem zwiększania poziomu NAD+”.

Dlaczego zwiększenie poziomu NAD+ jest ważne?

Jak wspomniano, powodem, dla którego naukowcy są tak podekscytowani NR, jest to, że skutecznie i bezpiecznie zwiększa poziom NAD+, który w przeciwnym razie spadałby wraz z wiekiem. W badaniach na zwierzętach wykazano, że przywrócenie prawidłowego poziomu NAD+ u osób starszych lub chorych sprzyjało poprawie zdrowia i wydłużeniu życia, co sugeruje, że cząsteczki zwiększające poziom NAD+, takie jak NR, mogą zwiększać odporność, zmniejszać ryzyko wielu chorób, a tym samym przedłużać okres życia w zdrowiu.

Nawiasem mówiąc, NR może być nawet przydatny w przypadku COVID-19. Według Davida Sinclaira z Harvard Medical School, osoby starsze mają zwykle wyższy poziom inflamasomów NLRP3, które wydają się być głównymi winowajcami związanymi z burzą cytokin, która może wystąpić u pacjentów z COVID-19. Wydaje się, że na aktywność NLRP3 wpływa również poziom NAD+. Sinclair i współpracownicy wyjaśnili to w czasopiśmie Aging:

„U osób starszych NLRP3 może być podatny na hiperaktywację przez antygeny SARS-CoV-2. Aktywność NLRP3 znajduje się pod bezpośrednią kontrolą sirtuiny 2 (SIRT2) – członka rodziny deacetylaz sirtuin zależnych od NAD+. Podczas starzenia poziom NAD+ spada, zmniejszając aktywność sirtuin.

Stare myszy… mają obniżoną tolerancję glukozy i zwiększoną insulinooporność. Ten spadek, zaostrzony przez infekcję COVID-19, może sprzyjać hiperaktywacji NLRP3 i wywoływać burze cytokin u pacjentów z COVID-19.

Zatem utrzymanie optymalnego poziomu NAD+ może złagodzić objawy COVID-19, co zostało poparte niedawno opublikowanymi danymi pokazującymi, że białka SARS-CoV-2 hiperaktywują polimerazy poli-ADP-rybozy PARP9, -10, -12 i -14 i wyczerpują poziom komórkowego NAD+. Ponadto prekursory NAD+ obniżają stan zapalny u ludzi”.

Do 60 roku życia poziom NAD+ może spaść aż o 50%

Badania nad NAD+ są wciąż w powijakach, ale James Clement, autor książki pt. „The Switch: Ignite Your Metabolism With Intermittent Fasting, Protein Cycling, and Keto” przeprowadził własne badania we współpracy z dr Johnem Sturgesem, zaczynając od próby klinicznej testującej dożylne podanie NAD+ osobom starszym. Dr Sturges włączył terapię NAD do swojej prywatnej praktyki.

Clement sam przeszedł leczenie, które obejmowało wlew 1000 mg NAD+ dziennie przez sześć kolejnych dni i stwierdził, że ta terapia okazała się niezwykle skuteczna w leczeniu drżenia, którego doświadczał od 20 roku życia. Podczas przeprowadzonego przeze mnie wywiadu, Clement stwierdził:

„Ręce mi się trzęsły… To był tylko problem neurologiczny. To nie był początek choroby Parkinsona w wieku 20 lat ani objaw jakiejkolwiek innej choroby. Jednak, co zaskakujące, w ciągu godziny lub dwóch od rozpoczęcia wlewu IV, drżenie, którego doświadczałem przez ostatnie 40 lat, całkowicie ustąpiło.

Wieczorem tego dnia zauważyłem, że zasnąłem i nie obudziłem się w środku nocy… Obudziłem się dużo wcześniej niż zwykle, całkowicie wypoczęty i gotowy do powrotu do pracy. Podobnymi doświadczeniami dzielili się wszyscy nasi starsi pacjenci. Mieliśmy kilka osób, u których drżenie ustąpiło”.

Chociaż Clement uważa, że dawka wynosząca 1000 mg może być zbyt duża dla osób, które nie mają poważnego niedoboru NAD+ – i jest również kosztowna, ponieważ jeden wlew IV kosztuje 1000 USD – zauważył, że wiele czynników związanych ze stylem życia może obniżyć poziom NAD+, w tym spożycie alkoholu.

Starzenie się to kolejny czynnik i według Clementa do 60. roku życia poziom NAD+ może zmniejszyć się o 50% (w porównaniu do poziomu w wieku 20 lub 30 lat). U osób w wieku 70 lat, poziom NAD+ może stanowić tylko 10% poziomu występującego u młodych ludzi.

„A w wieku 80 lat prawie nic nie ma” – powiedział Clement, dodając, że poważnie osłabi to zdolność organizmu do naprawy uszkodzonego DNA. „Nagromadzenie uszkodzeń DNA w każdej komórce organizmu jest potencjalnie jedną z sił napędowych chorób związanych ze starzeniem się, chorób serca, nowotworów i choroby Alzheimera…”

Jak podnieść poziom NAD+?

Myślę, że najlepiej na początku upewnić się, że dzienne spożycie niacyny wynosi około 25 mg. Można to zrobić, korzystając z Chronometer.com – bezpłatnego internetowego analizatora składników odżywczych i / lub przyjmując suplement niacyny. Idealna dawka dobowa wynosi około 12,5 mg niacyny dwa razy dziennie. Ta dawka nie spowoduje zaczerwienienia skóry u większości osób.

Następnie można rozpocząć przyjmowanie NR, ale uważam, że może się z tym wiązać kilka poważnych problemów. Jednym z nich jest to, że NR nie jest tani, chociaż z pewnością jest mniej kosztowny niż bezpośrednie użycie NAD+. Jednak po spożyciu NR, związek jest metabolizowany przez wątrobę, gdzie często dodawana jest grupa metylową, więc produkcja NAD+ nie jest tu tak wysoka jak w tkankach poza wątrobą.

Alternatywną strategią byłoby wykonanie domowej roboty czopka doodbytniczego i podanie dawki NR w ten sposób. Pozwala to ominąć wątrobę i dostarcza NR bezpośrednio do krwiobiegu. Jest to jeden z lepszych sposobów na podanie NR.

Jeśli wolisz unikać suplementacji, możesz skorzystać z dodatkowych strategii. Jak wspomniano, obejmuje to aktywność fizyczną i ograniczone czasowo spożywanie pokarmów. Należy również pamiętać, że suplement NR nie jest magiczną miksturą.

Aby zmaksymalizować korzyści, warto stosować NR w połączeniu z ogólnie zdrowym stylem życia – takim, który obejmuje optymalizację snu, ograniczenie ekspozycji na pola elektromagnetyczne, aktywność fizyczną, okresowy post i unikanie jedzenia na co najmniej trzy godziny przed snem.