W jaki sposób bakterie mogą promować nieprawidłowy wzrost komórek?

Sprawdzone fakty
jelita

W skrócie -

  • Fusobacterium nucleatum została powiązana z rakiem okrężnicy prawie dziewięć lat temu. Obecnie wiąże się ją z przerzutami raka jelita grubego i niektórymi nowotworami piersi
  • Powszechnie występujące grzyby mogą być powiązane z rakiem trzustki, a zabicie mykobiomu może spowolnić rozwój raka
  • Aż 95% przypadków raka jest wynikiem chorób metabolicznych, co powinno zmienić sposób leczenia raka z chemioterapii na interwencje dietetyczne
  • Ograniczenie spożycia glukozy, cykliczna ketoza odżywcza, odpowiedni czas posiłków i normalizacja poziomu żelaza to tylko niektóre ze strategii, które pomagają zoptymalizować zdrowie mitochondrialne i metaboliczne

Według dr. Mercoli

Diagnoza raka może wywołać silne emocje strachu, złości, niepokoju i smutku. National Cancer Institute szacuje, że w 2020 roku 606 520 osób umrze na raka, czyli 1661 osób każdego dnia. Szacuje się również, że zdiagnozowanych zostanie 1 806 590 nowych przypadków, czyli 4949 osób dziennie.

Najczęstszymi rodzajami nowotworów są rak piersi, płuca, prostaty i jelita grubego. W 2020 roku nowotwory prostaty, płuc i jelita grubego będą stanowić około 43% wszystkich przypadków raka u mężczyzn.

Trzy najczęściej rozpoznawane nowotwory u kobiet to rak piersi, płuc i jelita grubego, co stanowi około 50% wszystkich nowych rozpoznań. Światowe statystyki są równie przytłaczające: w 2018 roku nowotwór zdiagnozowano u 18,1 miliona ludzi, a 9,5 miliona zmarło z tego powodu. Eksperci spodziewają się, że te liczby gwałtownie wzrosną do 2040 roku, kiedy liczba nowo zdiagnozowanych osób może sięgnąć 29,5 miliona, a liczba zgonów z tej przyczyny może wynieść 16,4 miliona.

Chociaż w wielu publikacjach stwierdzono, że prawie 90% zgonów osób chorych na raka wynika z przerzutów, liderzy jednego z ogólnokrajowych badań stwierdzili, że odsetek zgonów z powodu przerzutów guzów litych wynosi 66,7%.

Jedna z bakterii może mieć związek z przerzutami raka

W ubiegłym roku trzy oddzielne zespoły badawcze odkryły, że Fusobacterium nucleatum odgrywa nieoczekiwaną i aktywną rolę w promowaniu przerzutów raka okrężnicy. Powiązanie odkryto prawie dziewięć lat temu, kiedy naukowcy odkryli DNA bakterii w tkance guza okrężnicy.

Od tego czasu inni naukowcy prowadzili badania i odkryli, że infekcja komórek nowotworowych tą bakterią zwiększa ryzyko złego rokowania, oporności na chemioterapię i przerzutów w raku jelita grubego.

Chronologicznie, pierwszy artykuł został opublikowany przez grupę naukowców pracujących nad oceną roli Fusobacterium nucleatum w przerzutach raka jelita grubego. Odkryto liczne bakterie tego gatunku w tkankach pacjentów z przerzutami.

Na podstawie uzyskanych danych naukowcy doszli do wniosku, że ta bakteria reguluje autofagię w celu kontrolowania przerzutów, a celowanie w nią może być wykorzystane do opracowania strategii zapobiegania i leczenia przerzutów raka do jelita grubego.

W drugim badaniu naukowcy rozpoczęli od zrozumienia, że obecność tej bakterii wiąże się ze złymi wynikami leczenia; starano się wyjaśnić, czy jest ona zaangażowana w powstawanie przerzutów. Wyniki badań na zwierzętach wskazują, że infekcja guza sprzyja migracji komórek nowotworowych w organizmie. Odkryto przerzuty do płuc wywołane zmianami w regulacji genów.

W trzecim badaniu laboratoryjnym naukowcy wykorzystali hodowane ludzkie komórki raka okrężnicy i odkryli, że kiedy bakterie zainfekowały komórki jelita grubego, indukowały wydzielanie prozapalnych cytokin IL-8 i CXCL1. Obie cytokiny są związane z pobudzaniem migracji komórek, co promuje powstawanie przerzutów. Naukowcy doszli do wniosku, że odkrycia wykazały bezpośrednią i pośrednią modulację sygnalizacji komórkowej i migracji.

Bakteria ma pomóc w walce z rakiem, ale zamiast tego prowadzi do pogorszenia sytuacji. Biochemik Daniel Slade powiedział, że to „…jak rzucanie gazu w już rozpalony ogień”.

Mikrobiolodzy z Uniwersytetu Hebrajskiego wysnuli podobne wnioski z badania dotyczącego guzów piersi, w którym F. nukleatum było obecne w 30% badanej tkanki. Co ciekawe, najczęściej bakteria występowała w komórkach rakowych z powierzchniowymi cząsteczkami cukru.

Wydaje się, że infekcja sprzyja wzrostowi i przerzutom w zwierzęcych modelach raka piersi. Mikrobiolog Gilad Bachrach powiedział reporterowi z Scientific American: „Dane sugerują, że fusobacterium nie jest przyczyną raka, ale może przyspieszyć progresję nowotworu”.

Niektóre grzyby również zostały powiązane z rakiem

W 2011 roku ScienceBasedMedicine.org zawstydził dr Oza za pozwolenie mi na udział w jego programie. Jednym z podanych powodów było to, że kiedyś opublikowałem informacje o nowej hipotezie mówiącej, że rak może być spowodowany przez pospolitego grzyba i dlatego można go leczyć sodą oczyszczoną.

Dwóm zwolennikom tej hipotezy, dr Tullio Simoncini i dr Markowi Sircus, nie powiodło się przekonanie przedstawicieli medycyny konwencjonalnej do poważnego potraktowania ich badań, więc zostali oczernieni i zmarginalizowani za promowanie tej hipotezy.

Jednak w październiku 2019 roku The New York Times opublikował artykuł opisujący wyniki badania opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie Nature. Zdaniem naukowców:

„Dysbioza bakteryjna towarzyszy karcynogenezie w przypadku nowotworów złośliwych, takich jak rak okrężnicy i wątroby, a ostatnio została powiązana z patogenezą gruczolakoraka przewodowego trzustki (PDA). Jednak mykobiom nie został wyraźnie powiązany z powstawaniem guzów.

W tej pracy pokazujemy, że grzyby migrują ze światła jelita do trzustki oraz że ma to związek z patogenezą PDA. Guzy PDA u ludzi i myszy miały około 3000-krotnie większą liczbę grzybów w porównaniu z prawidłową tkanką trzustki”.

W szczególności było to zbiorowisko grzybów z rodzaju Malassezia, występujące w guzach gruczolakoraka przewodowego trzustki. Zespół odkrył, że zabicie mykobiomu wywarło efekt ochronny, który spowolnił postęp nowotworu. W modelu zwierzęcym zaobserwowano, że gdy guzy ponownie zostały zasiedlone grzybem, przyspieszyło to wzrost guza.

Prewencja

Chociaż informacja o roli, jaką odgrywają bakterie i grzyby w progresji lub przerzutach raka, jest ważna, należy również pamiętać o odpowiedniej profilaktyce. Wiele drobnych wyborów dotyczących stylu życia, których dokonujemy każdego dnia, ma długoterminowy wpływ na ogólny stan zdrowia.

Jednym z zalecanych przez lekarzy środków zapobiegawczych jest kolonoskopia, która jest badaniem przesiewowym w kierunku raka jelita grubego. Jednak przed przystąpieniem do zabiegu należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki.

Prostym środkiem zapobiegawczym, który możesz zastosować samodzielnie, jest optymalizacja zdrowia mitochondriów. Ponieważ rak jest chorobą metaboliczną, a nie chorobą genetyczną, co dokładnie omówiłem w poprzednich artykułach, kiedy mitochondria są zdrowe i funkcjonalne, ryzyko rozwoju raka jest znacznie zmniejszone.

Tradycyjnie uważano, że rak jest chorobą genetyczną. Jednak dotychczasowa praca dr Otto Warburga, który w 1931 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie metabolizmu komórek nowotworowych, opowiada inną historię. Dr Warburg zdał sobie sprawę z tego, że rak jest wywoływany przez defekt komórkowego metabolizmu energetycznego, który występuje głównie w mitochondriach.

W jego czasach mitochondria nie były dobrze poznane. Obecnie naukowcy mają lepsze pojęcie o tym, w jaki sposób te małe elektrownie dostarczają energii i działają w organizmie. W 2016 roku przyznaliśmy nagrodę Mercola.com Game Changer Award profesorowi Thomasowi Seyfriedowi z Boston College, który jest czołowym ekspertem i badaczem w dziedzinie metabolizmu nowotworów i ketozy odżywczej.

Pochodzenie raka zmieniłoby strategie leczenia

Jeśli wadliwe mitochondria są odpowiedzialne za obserwowalne cechy raka, to w jaki sposób choroba powinna być leczona? Kompilacja badań przeprowadzonych przez niezależnych i szanowanych naukowców z różnych dyscyplin była moim zdaniem jednym z największych wkładów prof. Thomasa Seyfrieda w tę dziedzinę.

Połączył te prace razem, aby stworzyć naukową podstawę dla teorii, że rak jest chorobą metaboliczną, a nie genetyczną. Uważa, że mutacje genetyczne są następstwem wadliwego metabolizmu energetycznego w mitochondriach, a nie wyzwalaczem rozwoju nowotworu.

Pomysł, że rak jest chorobą genetyczną, determinuje finansowanie badań naukowych i napędza cały przemysł onkologiczny. W 2018 roku prof. Seyfried udzielił wywiadu dr Peterowi Attii, który opublikował podcast na swojej stronie. W wywiadzie przedstawia szczegóły dotyczące mechaniki raka, dlaczego komórki nowotworowe rosną i jak medycyna konwencjonalna mogła się pomylić, jeśli chodzi o leczenie nowotworów.

Pod koniec wywiadu prof. Seyfried podzielił się następującymi sugestiami dla osób rozważających leczenie raka:

  • W miarę możliwości należy unikać biopsji, ponieważ są one związane z przerzutami.
  • Terapia chirurgiczna może być przydatna, ale w przypadku stosowania terapii metabolicznej należy opóźnić leczenie operacyjne, aby guz zmniejszył się i miał dokładniej zdefiniowane brzegi, co umożliwi łatwiejsze usunięcie guza.
  • Unikaj radioterapii i chemioterapii, ponieważ zazwyczaj osłabiają one układ odpornościowy, który ostatecznie jest odpowiedzialny za wyleczenie guza.
  • Ważne jest, aby zrozumieć, że więcej ludzi umiera z powodu leczenia raka niż samego raka.

Prof. Seyfried zaleca stosowanie diety ketogenicznej, aby wspierać zdrowie mitochondriów. Mechanizm działania w odniesieniu do atakowania komórek nowotworowych jest dość dobrze poznany. Opiera się na pionierskich odkryciach dr Warburga oraz funkcji oddychania komórkowego.

W jaki sposób terapia metaboliczna może pomóc w zapobieganiu i leczeniu raka?

Badania dr Seyfrieda pokazują, że wzrostem i progresją raka można zarządzać za pomocą przestawienia całego organizmu z metabolitów ulegających fermentacji, takich jak glukoza i glutamina, do metabolitów oddychania komórkowego, głównie ciał ketonowych, które powstają podczas stosowania diety ketogenicznej.

Ta dieta wykorzystuje fakt, że komórki nowotworowe preferują fermentację beztlenową (bez tlenu) do pozyskiwania energii, co powoduje nadprodukcję kwasu mlekowego.

Chociaż oddychanie tlenowe (przy użyciu tlenu) jest bardziej wydajne, komórki nowotworowe zachowują się inaczej niż normalne komórki i nadal wytwarzają ogromne ilości kwasu mlekowego, nawet w środowisku zawierającym 100% tlenu. W związku z powyższym dr Warburg doszedł do wniosku, że oddychanie komórkowe w komórkach nowotworowych jest uszkodzone.

W tym przypadku oddychanie komórkowe nie odnosi się do wymiany gazowej, tylko do sposobu, w jaki komórka przetwarza tlen. Szacuje się, że od 5% do 10% wszystkich nowotworów jest spowodowanych mutacjami genów lub dziedzicznym genetycznym czynnikiem ryzyka. Przykładami takich genów są BRCA1, który zwiększa ryzyko raka piersi i BRCA2, który zwiększa ryzyko raka jajnika.

Jednak dr Seyfried zauważył, że wystąpienie tych mutacji nie gwarantuje rozwoju raka, chyba że towarzyszy im uszkodzenie mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Warto zapamiętać, że jeśli oddychanie mitochondrialne funkcjonuje prawidłowo, ryzyko rozwoju raka jest stosunkowo niskie.

Zatem jakie wybory stylu życia pomogą utrzymać zdrowe mitochondria? Przede wszystkim unikanie toksycznych czynników środowiskowych i wdrażanie strategii zdrowego stylu życia, które wpływają na zdrowie mitochondriów.

Na szczycie mojej listy znajduje się sześć strategii pomagających zoptymalizować zdrowie mitochondriów. Obejmują one cykliczną ketozę odżywczą, odpowiedni czas posiłków, normalizację poziomu żelaza i stosowanie określonych suplementów diety.