Czy można być uczulonym na zimne powietrze?

Sprawdzone fakty
skóra

W skrócie -

  • Studium przypadku przedstawia historię 34-letniego mężczyzny, który doznał anafilaksji po wyjściu spod prysznica i ekspozycji na niską temperaturę powietrza w łazience
  • Oprócz wystąpienia pokrzywki, mężczyzna miał problemy z oddychaniem, przez co został przewieziony karetką pogotowia na oddział ratunkowy
  • Chociaż uważa się, że nagle pojawiająca się pokrzywka dotyka około 20% ludzi w ciągu ich życia, pokrzywka wywołana przez zimne powietrze lub alergia na niskie temperatury są stosunkowo rzadkie, z częstością występowania 0,05%
  • Objawy pojawiają się zwykle kilka minut po ekspozycji skóry na zimne powietrze, ciecz lub przedmioty i zwykle są miejscowe, ale może również wystąpić anafilaksja, zwłaszcza jeśli na niską temperaturę została narażona duża powierzchnia ciała, na przykład podczas pływania w zimnej wodzie
  • Jeśli chodzi o profilaktykę, najskuteczniejszą opcją jest unikanie narażenia na zimno, w tym mrożone jedzenie i napoje, zimną wodę i niskie temperatury (używanie szalika i ubrania w celu ochrony skóry, gdy uniknięcie ekspozycji nie jest zupełnie możliwe)

Według dr. Mercoli

W Denver w stanie Kolorado 34-letni mężczyzna doznał wstrząsu anafilaktycznego po wyjściu z ciepłego prysznica i ekspozycji na niską temperaturę w łazience – doświadczenie znane wielu osobom w miesiącach jesienno-zimowych. Jednak w tym przypadku to, co dla większości jest uczuciem krótkotrwałego chłodu, przerodziło się w poważną i potencjalnie zagrażającą życiu reakcję alergiczną zwaną anafilaksją.

Oprócz wystąpienia pokrzywki, mężczyzna doświadczył problemów z oddychaniem, przez co został przewieziony karetką na oddział ratunkowy w Denver Health Medical Center. Tam przybył z niskim ciśnieniem krwi i dusznością spowodowaną ekspozycją na zimne powietrze po wyjściu z prysznica.

Stan ten, znany jako pokrzywka związana z zimnem, jest czymś, czego lekarze medycyny ratunkowej powinni być świadomi – napisali lekarze w studium przypadku opublikowanym w The Journal of Emergency Medicine – ponieważ ma kluczowy wpływ na opiekę nad pacjentem. Ten stan może być nawet wywołany przez zimne wlewy dożylne, prowadząc do nagłego pofgorszenia pacjentów w stanie krytycznym.

Tak, istnieje alergia na zimne powietrze

Chociaż uważa się, że nagle pojawiająca się pokrzywka dotyka około 20% osób w ciągu ich życia, pokrzywka będąca reakcją na zimno czy alergia na niskie temperatury są stosunkowo rzadkie, a częstość występowania wynosi 0,05%. Pisząc do UpToDate, profesor dermatologii i alergii Marcus Maurer z Charité Universitätsmedizin w Berlinie (Niemcy), wyjaśnił:

„Pokrzywka powstająca w reakcji na zimno charakteryzuje się swędzącymi bąblami i / lub obrzękiem naczynioruchowym spowodowanym degranulacją skórnych komórek tucznych i uwalnianiem mediatorów prozapalnych po ekspozycji skóry na zimno.

Do czynników wyzwalających tę reakcję należą kontakt skóry z zimnymi przedmiotami, zimnymi płynami i zimnym powietrzem. Podstawowa patofizjologia jest w dużej mierze nieznana, ale prawdopodobnie obejmuje aktywację komórek tucznych, w czym pośredniczy immunoglobulina E (IgE)”.

W przypadku udokumentowanych przypadków, zgłaszanych od 1866 roku, objawy pojawiają się zwykle kilka minut po ekspozycji skóry na zimne powietrze, ciecz lub przedmioty. Reakcja jest zwykle miejscowa, ale może również wystąpić anafilaksja, zwłaszcza jeśli na niskie temperatury został narażony duży obszar ciała, tak jak na przykład podczas pływania w zimnej wodzie.

Sugeruje się, że większość przypadków ustępuje samoistnie w ciągu czterech do pięciu lat. Jednak inne badania wykazały, że tylko u 25% osób dotkniętych tą chorobą objawy ustąpią w ciągu 10 lat.

Inne badanie, które dotyczyło pacjentów z pokrzywką wywołaną zimnem w latach 1995-2015, ujawniło, że chociaż 22% pacjentów stwierdziło, że ich stan ustąpił, a 23% stwierdziło, że uległ poprawie, aż 55% pacjentów stwierdziło, że choroba pozostała stabilna lub pogorszyła się w okresie badania. Innymi słowy, w przypadku wywołanej zimnem jest więcej pytań niż odpowiedzi, a przyczyna nadal pozostaje nieznana.

W większości przypadków pokrzywka spowodowana zimnem występuje bez historii tej choroby w rodzinie, co sugeruje, że nie jest to typowa choroba dziedziczna. Często występuje bez wyraźnego czynnika wyzwalającego, chociaż jako możliwe czynniki odnotowano choroby zakaźne, ukąszenia owadów, niektóre leki i nowotwory krwi.

Najczęściej dotyka młodych dorosłych, ale istnieje co najmniej jedno studium przypadku opisujące to schorzenie u 9-letniego chłopca, u którego pokrzywka wystąpiła po kąpieli w zimnym oceanie. Jedno z badań wykazało również, że kobiety mogą być dotknięte tym schorzeniem dwukrotnie częściej niż mężczyźni.

Oznaki i objawy pokrzywki spowodowanej zimnem

Objawy związane z zimną pokrzywką różnią się w zależności od osoby. Niektórzy ludzie mogą mieć łagodne reakcje z kilkoma objawami, podczas gdy inni doświadczają wielu objawów i zagrażającej życiu anafilaksji. Oznaki i objawy obejmują:

Czerwoną, swędzącą wysypkę po ekspozycji na zimno

Obrzęk w miejscu narażonym na zimno

Bóle głowy

Ciężką reakcję alergiczną (anafilaksję)

Problemy z oddychaniem

Szok

Omdlenie

Diagnoza jest zwykle oparta na charakterystycznych oznakach i objawach, ale można również wykonać test stymulacji zimnem, w którym kostkę lodu lub inny zimny przedmiot przykłada się do skóry na jedną do pięciu minut. Jeśli w ciągu kilku minut po ekspozycji pojawi się czerwona, opuchnięta wysypka, rozpoznaje się pokrzywkę spowodowaną zimnem.

Można również wykonać badania krwi w celu wykrycia powiązanych chorób. W jednym badaniu z udziałem 50 pacjentów z przychodni alergologicznej w Vancouver w Kanadzie, u których zdiagnozowano pokrzywkę wywołaną zimnem, 32% miało współwystępującą wysypkę, a 52% miało wtórne rozpoznanie alergii.

Ponieważ pokrzywka może mieć negatywny wpływ na jakość życia, głównym celem leczenia jest złagodzenie objawów. Jednak pod względem zapobiegania najskuteczniejszą opcją jest unikanie narażenia na zimno. Podczas obserwacji 99 pacjentów przez okres 20 lat zauważono, że zamiast zażywania leków większość polegała na zmianie stylu życia, takiej jak unikanie zimna w celu opanowania objawów.

Jeśli nie jest to możliwe, czasami przed ekspozycją na zimno zaleca się stosowanie leków przeciwhistaminowych, a osoby dotknięte chorobą mogą również mieć przy sobie automatyczny wstrzykiwacz epinefryny (EpiPen) do zastosowania w przypadku anafilaksji. Na przykład, w przytoczonym studium przypadku lekarze zauważyli:

„Pacjent wymagał podania dwóch dawek domięśniowej epinefryny, a ostatecznie wykonano wlew adrenaliny. Został przyjęty na oddział intensywnej terapii w celu monitorowania anafilaksji. Stwierdzono u niego dodatni wynik testu reakcji na zimno z wykorzystaniem kostek lodu, potwierdzający diagnozę”.

Największe jak dotąd badanie rzuca światło na pokrzywkę u dzieci

Badanie przeprowadzone z udziałem dzieci w wieku do 18 lat z Boston Children's Hospital, u których zdiagnozowano pokrzywkę wywołaną zimnem (ACU), rzuciło nieco światła na tę chorobę w tej grupie wiekowej. W latach 1996-2017 ACU rozpoznano u 415 pacjentów w wieku od 4 miesięcy do 18,3 lat. Większość (78,3%) miała w wywiadzie atopowe zapalenie skóry, natomiast 25,8% miało pokrzywkę.

W większości przypadków (około dwóch trzecich) wystąpiły tylko objawy miejscowe (stopień 1), podczas gdy 14% miało objawy rozprzestrzeniające się po całym organizmie (stopień 2), a 18,6% doświadczyło anafilaksji (stopień 3). W najcięższych przypadkach, obejmujących anafilaksję, w 77,6% przypadków czynnikiem wyzwalającym było pływanie w zimnej wodzie, w pozostałych przypadkach spożycie zimnego pokarmu lub napojów albo ekspozycja na działanie zimnego powietrza lub wody.

Test stymulacji zimnem (CST, np. opisany powyżej test z wykorzystaniem kostek lodu) zastosowano do zdiagnozowania tego typu pokrzywki u 61,7% pacjentów, a wynik był dodatni u 69,9% badanych. Według autorów badania:

„W największym jak dotąd badaniu dotyczącym ACU, reakcje 3. stopnia wystąpiły u około jednej piątej pacjentów. Dodatni wynik CST wiązał się z wyższym ryzykiem anafilaksji spowodowanej ACU. Zaleca się zastosowanie adrenaliny i poradnictwo dla pacjenta / rodziny na temat czynników ryzyka wystąpienia reakcji 3. stopnia”.

Życie z pokrzywką spowodowaną zimnem

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie pokrzywkę powstającą w reakcji na zimno, być może będziesz musiał unikać wystawiania dużych obszarów skóry na działanie zimnej wody. Na przykład, zanim zaczniesz pływać, zanurz rękę w wodzie, aby sprawdzić, czy wystąpi reakcja. Nie pływaj samotnie w zimnej wodzie.

Należy również unikać lodowatych potraw i napojów oraz ekspozycji skóry na nagłe zmiany temperatury. Wilgotne i wietrzne warunki mogą zwiększać prawdopodobieństwo zaostrzeń, podczas gdy narażenie całego ciała na zimno może prowadzić do cięższych reakcji. Jeśli przepisano Ci automatyczny wstrzykiwacz epinefryny, miej go przy sobie na wypadek poważnych reakcji.

Podczas zimnej pogody należy również nosić ciepłą odzież i jak najbardziej chronić skórę przed działaniem czynników atmosferycznych. Pomocny może być na przykład szalik owinięty wokół nosa i ust.

Jeśli chodzi o alternatywne metody leczenia, w jednym z badań zasugerowano, że odczulanie można osiągnąć, wystawiając małe obszary skóry na działanie zimna, na przykład myjąc twarz zimną wodą codziennie rano i wieczorem. Jednak „w przypadku większych obszarów może to być procedura czasochłonna i wymaga ścisłego nadzoru klinicznego” – napisali naukowcy w Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings.

Inne czynniki wyzwalające pokrzywkę

Pokrzywka pojawia się jako wypukłe czerwone guzki na skórze. Mogą swędzieć, a po naciśnięciu stają się białe w środku. Na szczęście pokrzywka wywołana zimnem nie jest powszechna, ale podobna reakcja może być spowodowana wieloma innymi fizycznymi czynnikami, w tym narażeniem na ciepło, ciśnienie lub światło słoneczne. Ćwiczenia fizyczne również mogą powodować pokrzywkę, podobnie jak następujące czynniki:

Niektóre potrawy, zwłaszcza orzeszki ziemne, jajka, orzechy i skorupiaki

Leki, w tym antybiotyki, aspiryna i ibuprofen

Ukąszenia owadów

Lateks

Transfuzja krwi

Infekcje bakteryjne, takie jak infekcje dróg moczowych i angina

Infekcje wirusowe, w tym przeziębienia, mononukleoza i zapalenie wątroby

Sierść zwierząt domowych

Pyłek

Rośliny

Stres emocjonalny

Podobnie jak w przypadku pokrzywki wynikającej z reakcji na zimno, najlepszym rozwiązaniem na pokrzywkę spowodowaną innymi czynnikami jest unikanie czynnika, który wywołuje reakcję. W przypadkach, gdy czynnik wyzwalający nie jest znany, a pokrzywka jest przewlekła i trwa dłużej niż sześć tygodni, pomocna może być rozmowa z alergologiem.

Korzyści i zagrożenia związane z niskimi temperaturami

Zakładając, że nie jesteś uczulony na zimno, narażenie na działanie niskich temperatur może być korzystne dla zdrowia. Niskie temperatury mogą pomóc spalić tkankę tłuszczową, w co bezpośrednio zaangażowana jest biogeneza mitochondriów. Podczas ekspozycji na zimno organizm zwiększa produkcję noradrenaliny w mózgu, która poprawia skupienie i uwagę.

Niższe temperatury pomagają jaśniej myśleć. Naukowcy odkryli, że ludzie lepiej wykonują zadania, gdy temperatura w pomieszczeniu jest chłodniejsza niż cieplejsza. Oto niektóre z najprostszych sposobów wykorzystania zimna do poprawy zdrowia:

Nakładanie okładu z lodu lub zimnego żelu

Nakładanie mrożonego ręcznika (po prostu zwilż ręcznik i włóż go do zamrażarki) lub masowanie kostkami lodu

Branie zimnego prysznica lub naprzemiennie zimnego i gorącego prysznica

Kąpiel lodowa

Ćwiczenia w chłodne dni w odpowiednich ubraniach

Wskakiwanie do chłodnego basenu po saunie lub ćwiczeniach

Pływanie w oceanie o niskiej temperaturze wody

Zmniejszenie temperatury w domu w zimie do około 60 stopni F (16°C)

Są jednak pewne zastrzeżenia. Wraz z obniżeniem temperatury rośnie ryzyko zawału serca, ponieważ wzrasta ciśnienie krwi i ryzyko odwodnienia. Jest to szczególnie ważne w dni, kiedy zanieczyszczenie powietrza jest wysokie, a temperatury niższe. Ponadto, jeśli masz oznaki pokrzywki spowodowanej zimnem, unikaj niepotrzebnego narażenia na zimne powietrze, wodę, jedzenie lub napoje.