Siara skuteczniejsza niż szczepionka przeciw grypie

Sprawdzone fakty
stetoskop

W skrócie -

  • Połączenie siary i Bifiviru, suplementu zawierającego prebiotyki i probiotyki, było skuteczniejsze w zapobieganiu grypie niż szczepionka przeciw grypie
  • Skorygowana ocena skuteczności szczepionki przeciw grypie 2018-2019 zgłoszona przez Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom wahała się od 12% do 14% u osób w wieku 50 lat i starszych
  • Siara zwiększa produkcję naturalnych komórek zabójców (NK) – rodzaju białych krwinek, które są częścią wrodzonego układu odpornościowego
  • Rozważ zastosowanie kilku strategii wspierania komórek NK, w tym regularne ćwiczenia, beta-glukany, probiotyki i melatoninę

Według dr. Mercoli

Jedno z badań wykazało, że połączenie siary i probiotyków jest skuteczniejsze w zapobieganiu grypie niż szczepienie. Siara to bogaty w składniki odżywcze płyn wytwarzany przez samice ssaków zaraz po porodzie, który pomaga zapewnić dziecku ochronę immunologiczną. Oprócz zapobiegania grypie, siara ma inne właściwości korzystne dla ogólnego stanu zdrowia.

Wiele chorób wirusowych, takich jak przeziębienie i grypa, ma charakter sezonowy. Chociaż możesz zachorować w dowolnym momencie w ciągu roku, w Stanach Zjednoczonych przeziębienia i grypa występują częściej od października do marca. Dzieje się tak z wielu powodów, z których jeden jest związany z ekspozycją na słońce i produkcją witaminy D.

Obciążenie, jakie grypa ma dla społeczeństwa, zmienia się każdego roku, ponieważ zmienia się także zjadliwość szczepu wirusa grypy. Według Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, w sezonie 2018-2019 w USA na grypę zachorowało 35,5 miliona ludzi, co doprowadziło do 490600 hospitalizacji i 34200 zgonów. Były to statystyki niższe niż w sezonie 2017-2018, kiedy zachorowało 45 milionów ludzi, a 61 000 zmarło.

Aby zmniejszyć wpływ grypy na ogólną populację, wielu ekspertów zaleca coroczne szczepienie przeciw grypie. Jednak ta strategia nie okazała się skuteczna i nie uzasadnia masowego nacisku mediów publicznych każdej jesieni. Na szczęście istnieją inne możliwości wsparcia układu odpornościowego i znacznego zmniejszenia ryzyka zachorowania.

Probiotyk i siara są skuteczniejsze niż szczepionka

Miarą końcową powodzenia szczepień powinno być zapobieganie chorobie. W jednym z opublikowanych badań porównano skuteczność połączenia siary i Bifiviru ze szczepionką przeciw grypie w zapobieganiu grypie u uczestników badania. Bifivir to suplement zawierający pięć szczepów bakterii oraz błonnik prebiotyczny.

W badaniu opublikowanym w Journal of Clinical Gastroenterology wykazano, że połączenie probiotyków i prebiotyków w postaci suplementu wykazało skuteczność w „zmniejszaniu częstości występowania i ciężkości chorób układu oddechowego w zimnych porach roku”.

W badaniu porównującym skuteczność połączenia siary i Bifiviru ze szczepionką przeciw grypie, utworzono cztery grupy osób dopasowane pod względem wieku i płci. W grupie kontrolnej uczestnicy nie otrzymali żadnych środków zapobiegawczych – w tej grupie wystąpiło 8 cięższych i 12 łagodniejszych epizodów grypy.

Osoby, które otrzymały tylko szczepionkę, wykazywały podobną odpowiedź – wystąpiło 8 cięższych i 13 łagodniejszych epizodów grypy. W grupie otrzymującej szczepionkę przeciw grypie oraz immunomodulatory Bifivir i siarę wystąpiły 4 ciężkie i 9 łagodnych epizodów grypy.

Najlepiej wypadła grupa, która otrzymała tylko immunomodulatory – 3 ciężkie i 8 łagodnych przypadków grypy. Naukowcy odkryli, że grupy, które otrzymały szczepionki i immunomodulator oraz grupa, która otrzymała tylko immunomodulatory, miały znacznie niższe wskaźniki grypy w porównaniu z pozostałymi dwiema grupami.

Co ciekawe, u osób zaszczepionych liczba dni trwania grypy była dwukrotnie wyższa niż w pozostałych grupach. Nie wystąpiły problemy z tolerowaniem immunomodulatorów, a podczas badania nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych.

Naukowcy doszli do wniosku, że „podawanie immunomodulatorów jest bardzo opłacalne i wydaje się być skuteczniejsze niż szczepienie w zapobieganiu grypie”.

Więcej dowodów pokazujących, że siara przynosi korzyści dla układu odpornościowego

Nie było to ani pierwsze, ani ostatnie badanie oceniające korzystny wpływ siary na układ odpornościowy. Siara bydlęca była stosowana w leczeniu infekcji przewodu pokarmowego i wykazano, że wspomaga układ odpornościowy, naprawę układu mięśniowo-szkieletowego i wzrost.

Znaczna część siary bydlęcej przeżywa w przewodzie pokarmowym i pozostaje aktywna w jelitach, gdzie wpływa na zdrowie jelit i układu odpornościowego. Okazała się bezpieczna, z wyjątkiem osób uczulonych na mleko, u których wywołuje reakcję alergiczną. W jednym badaniu przeanalizowano wpływ siary bydlęcej na układ odpornościowy grupy profesjonalnych rowerzystów szosowych.

Grupa została początkowo zbadana podczas 40-kilometrowej (24,8 mil) trasy, a następnie uczestników badania losowo przydzielono do grupy interwencyjnej lub do grupy kontrolnej. Po pięciu tygodniach przyjmowania suplementu kolarze przeszli kolejną jazdę na czas, a następnie ukończyli pięć kolejnych dni treningu o wysokiej intensywności, w tym jazdę na czas i kolejną w następnym tygodniu.

Naukowcy pobierali krew przed i po każdej próbie czasowej oraz rejestrowano wszelkie objawy ze strony górnych dróg oddechowych. U kolarzy otrzymujących suplement siary bydlęcej zaobserwowano modulację mierzonych parametrów odpornościowych i tendencję do zmniejszania objawów ze strony górnych dróg oddechowych.

Niedawno w artykule w Frontiers in Nutrition dokonano przeglądu aktualnej literatury na temat wpływu immunoglobuliny bydlęcej na ludzki układ odpornościowy. Opisano mechanizm, za pomocą którego IgG z siary bydlęcej neutralizuje zakażenie eksperymentalne, ogranicza stan zapalny i wiąże się z patogenami i alergenami.

Przedstawiono te mechanizmy jako wyjaśnienie wpływu bydlęcej IgG pochodzącej z siary na ludzi. Uważa się, że oferuje ona wsparcie układu odpornościowego u osób wrażliwych, w tym osób starszych i z obniżoną odpornością.

Siara wzmacnia komórki NK

Siara bydlęca zwiększa odsetek komórek NK w organizmie. Komórki NK to rodzaj białych krwinek i część wrodzonego układu odpornościowego, który pomaga kontrolować infekcje bakteryjne i uszkodzenia tkanek. Odgrywają również ważną rolę w przeszczepach narządów, immunoterapii i chorobach autoimmunologicznych.

Komórki Nk to rodzaj limfocytów, które szybko reagują na patogeny w organizmie. Najbardziej znane są z atakowania wirusów i kontrolowania wczesnych komórek rakowych. Komórki NK wydzielają cytokiny, które sygnalizują innym komórkom odpornościowym co robić i ostatecznie wzmacniają odpowiedź immunologiczną.

Naukowcy odkryli, że komórki te mogą ulegać adaptacji i indukować powstawanie komórek pamięci, co daje nowy wgląd w rolę, jaką odgrywają we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej chroniącej ludzkie zdrowie. Komórki te stanowią do 15% krwi obwodowej, ale większość znajduje się w śledzionie, szpiku kostnym i węzłach chłonnych.

Aktywność komórek NK wykracza poza nadzór immunologiczny i jest aktywowana przez ekspozycję na alergeny białek. Mogą promować uczulenie alergiczne i są zaangażowane w nadreaktywność dróg oddechowych. Kiedy infekcji towarzyszy aktywna odpowiedź alergiczna, rośnie liczba komórek Nk, co przyczynia się do zaostrzenia objawów astmy.

Szczepionka przeciw grypie zawodzi starszych dorosłych

Ponad 70% chorób układu oddechowego przypominających grypę w sezonie grypowym nie jest spowodowanych wirusem grypy typu A lub typu B. Dlatego nawet jeśli szczepionka przeciw grypie jest bardzo skuteczna, nadal nie może zapobiec większości infekcji dróg oddechowych, które występują w okresie grypowym. Jednak skuteczność szczepionki przeciw grypie zazwyczaj nie osiąga poziomu wysokiej skuteczności.

Może to być związane z setkami wirusów grypy i ciągłym mutacjom, którym podlegają. Oznacza to, że każdego roku eksperci zajmujący się zdrowiem przewidują, jakie szczepy będą najprawdopodobniej krążyć w nadchodzącym sezonie. Wybierane są trzy lub cztery wirusy grypy typu A i B, na podstawie których tworzona jest szczepionka przeciw grypie sezonowej.

To tłumaczy różne i często rozczarowujące wyniki szczepionki. Często mówi się, że szczepienia przeciw grypie zmniejszą liczbę hospitalizacji i zgonów u osób starszych, ale badanie z 2020 roku opublikowane w Annals of Internal Medicine kwestionuje to twierdzenie.

Naukowcy przeanalizowali dane 170 milionów epizodów grypy i 7,6 miliona zgonów osób dorosłych w wieku od 55 do 75 lat w latach 2000-2014. Celem było określenie skuteczności szczepionki przeciw grypie u osób starszych mieszkających w Anglii i Walii. Naukowcy doszli do wniosku, że:

„Obecne strategie szczepień, w których priorytetowo traktuje się osoby starsze, mogą być mniej skuteczne w zmniejszaniu poważnej zachorowalności i śmiertelności w tej populacji niż sądzono, co sugeruje, że konieczne mogą być strategie uzupełniające”.

Historycznie, niezależnie od tego, jak dobrze szczepionka odzwierciedla krążące w środowisku szczepy, szanse na zachorowanie na grypę po szczepieniu w danym roku nadal są większe niż 50/50.

Według danych CDC zaktualizowanych 10 września 2019 roku, szczepionka przeciw grypie 2018/2019 (wszystkie typy) przeciwko wirusom grypy A lub B miała skorygowany wskaźnik skuteczności wynoszący 29% dla wszystkich grup wiekowych. W podziale na grupy wiekowe, tylko małe dzieci zbliżyły się do 50% skuteczności, co podniosło ogólny procent skuteczności:

  • 48% u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat
  • 7% u dzieci w wieku od 9 do 17 lat
  • 25% u osób dorosłych w wieku od 18 do 49 lat
  • 14% u osób w wieku od 50 do 64 lat
  • 12% u osób powyżej 65 roku życia

Naturalnie sposoby zwiększania liczby komórek NK

Należy pamiętać, że możesz przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i wesprzeć swój układ odpornościowy, dzięki czemu nie musisz polegać na interwencjach lekowych w przypadku zachorowania na choroby wirusowe. Termin medyczny określający degenerację komórek NK wraz z wiekiem to immunosenescencja. To zwiększa podatność na choroby, ale dobrą wiadomością jest to, że można przeciwdziałać temu spadkowi odporności na kilka naturalnych sposobów:

Regularne ćwiczenia — w jednym z badań wykazano, że umiarkowane ćwiczenia poprawiały funkcję komórek NK u pacjentów z rakiem.

Rzuć palenie tytoniu — rzucenie palenia nie zwiększa ilości komórek NK, ale poprawia ich funkcjonowanie, ponieważ palenie upośledza funkcje komórek NK.

Enzymatycznie modyfikowane otręby ryżowe (EMRB) — są wytwarzane przez wystawienie błonnika zawartego w otrębach ryżowych na działanie enzymów wyizolowanych z grzyba shiitake. W jednym z badań spożywanie produktu z otrębów ryżowych modyfikowanych enzymatycznie – arabinoksylanu, nazywanego również MGN-3 – spowodowało „wyraźny wzrost” aktywności komórek NK u pacjentów ze szpiczakiem mnogim po trzech miesiącach leczenia.

Kardamon i czarny pieprz — kardamon – krewny kurkumy – jest znany ze swoich silnych właściwości wzmacniających odporność. Kardamon i czarny pieprz wykazały zdolność do wzmacniania cytotoksycznej aktywności komórek NK.

Siara — siara bydlęca jest bardzo podobna do siary ludzkiej, a produkty z siary pochodzą zwykle od krów. Siara zawiera szereg czynników odpornościowych i wzrostowych wymaganych przez potomstwo.

Badanie na zwierzętach wykazało, że doustne podanie odtłuszczonej i skoncentrowanej późnej siary bydlęcej aktywowało układ odpornościowy i chroniło przed zakażeniem grypą poprzez zwiększenie aktywności komórek NK.

Grzyby — beta-glukany występujące w grzybach, takich jak shiitake, maitake i boczniak, również zwiększają aktywność komórek NK.

Aktywny związek skorelowany z heksozą (AHCC) — AHCC to dostępny w handlu sfermentowany ekstrakt z grzybów, który wspomaga zdrowe funkcje odpornościowe, głównie poprzez zwiększenie aktywności komórek NK.

Probiotyki — pożyteczne bakterie występujące w tradycyjnie sfermentowanej żywności zwiększają aktywność komórek NK. Osoby z niskim poziomem komórek NK mają tendencję do odczuwania większych korzyści z przyjmowania probiotyków niż osoby ze zdrowym poziomem komórek NK.

Żeń-szeń — żeń-szeń Panax, znany również jako żeń-szeń azjatycki, stymuluje komórki NK i cytokiny, które obniżają odpowiedź prozapalną.

Melatonina melatonina to neurohormon wytwarzany przez szyszynkę, stymulujący produkcję komórek NK i uwalnianie cytokin.