Badanie: diabetycy stosujący statyny częściej umierają z powodu COVID

Sprawdzone fakty
tabletki

W skrócie -

  • Osoby z cukrzycą, które przyjmują również statyny, mają większe ryzyko wentylacji mechanicznej i śmierci podczas hospitalizacji z powodu COVID-19
  • Zdaniem naukowców „…potencjalnie szkodliwy wpływ rutynowego leczenia statynami na śmiertelność związaną z COVID-19 wymaga dalszych badań”
  • Statyny nie chronią przed chorobami układu krążenia i zwiększają ryzyko innych schorzeń, w tym chorób serca, uszkodzenia wątroby i mięśni oraz zaćmy
  • Zastanów się nad wyborami stylu życia, aby zrównoważyć stosunek różnych rodzajów cholesterolu, który jest ważniejszy dla oceny ryzyka chorób serca. Uwzględnij odpowiednie zmiany, aby kontrolować poziom cukru we krwi w celu zmniejszenia dawek lub wyeliminowania potrzeby stosowania leków

Według dr. Mercoli

Według amerykańskiego Centers for Disease Control and Prevention, cukrzyca typu 2 jest czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Oczywiste jest, że osoby z cukrzycą mają znacznie wyższe ryzyko zgonu w pierwszym tygodniu hospitalizacji z powodu COVID-19 niż osoby bez cukrzycy. Jednak ostatnie dane z dwóch różnych badań analizujących związek między stosowaniem statyn, cukrzycą i ciężkością przebiegu COVID-19 przyniosły sprzeczne wyniki.

Naukowcy są przekonani, że istnieje związek między statynami, cukrzycą i zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Istniał związek między lekiem a stanem zdrowia poprzedzającym obecną pandemię.

Stosowanie statyn przez diabetyków z COVID-19 zwiększa ryzyko zgonu

Od początku pandemii eksperci zaobserwowali, że istnieją grupy osób, które są bardziej narażone na ciężką chorobę i śmierć. CDC prowadzi listę schorzeń, które zwiększają to ryzyko, w tym otyłość, cukrzyca typu 2 i choroby serca.

Wiele z tych schorzeń jest również czynnikami ryzyka dla innych chorób zakaźnych, ponieważ znacząco wpływają na odpowiedź immunologiczną. W marcu 2020 roku grupa naukowców ze szpitala uniwersyteckiego w Nantes we Francji opublikowała badanie o nazwie COVID-19 and Diabetes Outcomes (CORONADO), aby zmierzyć częstość występowania ciężkiego przebiegu COVID-19 u hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą.

W badaniu wzięły udział dzieci, dorośli i osoby starsze. Wstępne wyniki zostały opublikowane w Diabetes and Metabolism. Naukowcy przeanalizowali dane zebrane od pacjentów 68 szpitali we Francji, a pierwszorzędowy punkt końcowy obejmował intubację lub zgon w ciągu odpowiednio 7 lub 28 dni od przyjęcia do szpitala.

Naukowcy przeanalizowali 2449 pacjentów z cukrzycą typu 2, z których 48,7% stosowało statyny przed przyjęciem do szpitala. Bez skorygowania czynników zakłócających, pacjenci przyjmujący statyny mieli podobne wyniki pierwszorzędowego punktu końcowego jak osoby, które nie przyjmowały statyn.

Jednak dane pokazały również, że wskaźniki śmiertelności wśród osób przyjmujących statyny były znacznie wyższe w ciągu 7 i 28 dni w porównaniu z osobami, które nie stosowały statyn. Naukowcy przyznali, że osoby przyjmujące statyny były starsze, częściej płci męskiej i często miały więcej chorób współistniejących, w tym nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca i powikłania cukrzycy.

Wyniki okazały się zaskakujące, ponieważ inne badania obserwacyjne wykazały potencjalnie korzystny wpływ statyn na osoby z COVID-19. W wyjaśnieniu napisano, że w badaniu skupiono się na ludziach ze znanym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 – cukrzycą typu 2.

Ponadto pacjenci uczestniczący w badaniu CORONADO, którzy przyjmowali statyny, mieli większą liczbę chorób współistniejących niż osoby niestosujące statyn. Jednak pomimo ograniczeń naukowcy znaleźli wystarczające dowody u ponad 2400 uczestników, aby stwierdzić:

„…Nasze obecne wyniki nie potwierdzają hipotezy o ochronnej roli rutynowego stosowania statyn przeciwko COVID-19, przynajmniej nie u hospitalizowanych pacjentów z T2DM (cukrzycą typu 2).

Rzeczywiście, potencjalnie negatywny wpływ rutynowego leczenia statynami na śmiertelność związaną z COVID-19 wymaga dalszych badań i, jak niedawno podkreślono, tylko odpowiednio zaprojektowane, randomizowane kontrolowane badania będą w stanie właściwie rozwiązać ten ważny problem”.

Statyny, cukrzyca i COVID-19

Z drugiej strony, drugie badanie obserwacyjne opublikowane w Journal of the American Heart Association miało wyniki podobne do poprzednich badań, łącząc statyny z niższą śmiertelnością w grupie osób hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Chociaż wydaje się, że w tych dwóch badaniach znajdują się sprzeczne dowody, dr Daniel Drucker z Mount Sinai Hospital w Toronto stwierdził, że dane nierzadko ujawniają różne wyniki w badaniach obserwacyjnych, co utrudnia znalezienie sensownych, przyczynowych wniosków.

W drugim badaniu, przeprowadzonym pod kierunkiem dr Omara Saeeda z Montefiore Medical Center w Nowym Jorku, zebrano dane od 4252 pacjentów z potwierdzoną diagnozą COVID-19. W tym badaniu tylko 53% miało cukrzycę, a 32% było leczonych statynami – w badaniu CORONADO 100% pacjentów chorowało na cukrzycę.

Dane z badania dr Saeeda pokazały, że pacjenci przyjmujący statyny mieli 23% ryzyko zgonu w szpitalu w porównaniu z 27% ryzykiem u pacjentów, którzy nie przyjmowali statyn. Dane pokazały również, że osoby z cukrzycą, które przyjmowały statyny, miały 24% ryzyko zgonu w porównaniu z 39% ryzykiem u diabetyków, którzy nie przyjmowali statyn.

Dane z badania CORONADO opublikowane wcześniej w tym roku ujawniły, że 10% osób z cukrzycą hospitalizowanych z powodu COVID-19 zmarło w ciągu tygodnia, a prawie 33% wymagało wentylacji mechanicznej. Dane pokazały, że:

„…Wskaźnik masy ciała (BMI) był niezależnie związany ze śmiercią lub intubacją po 7 dniach, podczas gdy poziom HbA1c i stosowanie blokerów układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) i inhibitorów peptydazy dipeptydylowej-4 nie wykazały takiego związku”.

Naukowców biorących udział w badaniu CORONADO zachęcił fakt, że nie było zgonów wśród osób z cukrzycą typu 1 w wieku poniżej 65 lat. Jeden z naukowców z zespołu, dr Samy Hadjadj, podczas rozmowy z Medscape Medical News o wynikach stwierdził:

„Przed badaniem CORONADO mówiono, że „wszyscy chorzy na cukrzycę mają zwiększone ryzyko”. Teraz z pewnością możemy dokładniej ocenić ryzyko, biorąc pod uwagę wiek, płeć, BMI, powikłania i obturacyjny bezdech senny jako „czynniki bardzo wysokiego ryzyka”.

Dalej ostrzegł:

„…Nawet w przypadku cukrzycy, każdy wzrost BMI wiąże się ze wzrostem ryzyka intubacji i / lub zgonu w ciągu 7 dni po przyjęciu do szpitala z powodu COVID-19. Uznajmy więc tę populację jako naprawdę ważną, która powinna zachować dystans społeczny i unikać narażenia na wirusa.”

Statyny to strata pieniędzy i zasobów

Niezależnie od tego, czy statyny zwiększają ryzyko śmiertelności w przypadku ciężkiego przebiegu COVID-19, czy nie, nie chronią przed chorobami układu krążenia zgodnie z zamierzeniami i zwiększają ryzyko innych negatywnych skutków ubocznych. Ponieważ istnieją strategie, które można zastosować w domu, aby zmniejszyć ryzyko ciężkiej choroby i chronić swoje zdrowie, stosowanie statyn jest zazwyczaj niepotrzebne i prawdopodobnie niebezpieczne.

W 2014 roku dr Maryanne Demasi wyprodukowała document pt. „Heart of The Matter: Dietary Villains”. Film obnażył mit dotyczący cholesterolu i tłuszczów nasyconych, który Big Pharma wykorzystuje do zwiększania liczby przepisywanych statyn oraz powiązań finansowych wspierających przemysł farmaceutyczny.

Ostatecznie ABC TV usunęła dokument pod presją Australian Heart Foundation i Cholesterol Treatment Trialists Collaboration (CTT). ABC powstrzymało dr Demasi przed opublikowaniem opinii, rozmawianiem z dziennikarzami czy chodzeniem na konferencje medyczne. Do 2016 roku ona i jej koledzy byli bez pracy.

Chociaż cholesterol i tłuszcze nasycone są uznane za główną przyczynę chorób serca od czterech dekad, badania nie potwierdzają tej hipotezy. Od czasu premiery filmu dokumentalnego, wciąż rośnie liczba dowodów przeciwko statynom i teorii mówiącej, że cholesterol jest przyczyną chorób serca.

W niedawnym przeglądzie piśmiennictwa opublikowanym w czasopiśmie BMJ Evidence-Based Medicine naukowcy odkryli, że obniżenie poziomu cholesterolu LDL nie zmniejsza ryzyka chorób serca i udaru mózgu: „Dziesięciolecia badań nie wykazały żadnych trwałych korzyści z tego podejścia”. Innymi słowy, wydaje się miliardy dolarów na leki, które są nieskuteczne i potencjalnie szkodliwe.

Od czasu komercjalizacji statyn, co nastąpiło pod koniec lat 80. XX wieku (lowastatyna była pierwszą, która uzyskała akceptację w 1987 r.), całkowita wartość sprzedaży tych leków osiągnęła prawie 1 bilion dolarów. Lipitor - który jest tylko jednym z kilku markowych statyn – został uznany za najbardziej dochodowy lek w dotychczasowej historii medycyny.

Jednak leki te nie przyczyniły się do zakłócenia rosnącego trendu chorób serca, które pozostają główną przyczyną zgonów na świecie. Autorzy badania opublikowanego w BMJ argumentują, że skoro dziesiątki randomizowanych, kontrolowanych badań dotyczących obniżenia poziomu cholesterolu LDL „nie wykazały spójnych korzyści, powinniśmy zakwestionować słuszność tej teorii”. Stwierdzili, że:

„W większości dziedzin nauki istnienie sprzecznych dowodów zwykle prowadzi do zmiany paradygmatu lub modyfikacji danej teorii, ale w tym przypadku sprzeczne dowody zostały w dużej mierze zignorowane, po prostu dlatego, że nie pasują do panującego paradygmatu”.

Naukowcy doszli do następującego wniosku:

„Negatywne wyniki wielu randomizowanych, kontrolowanych badań dotyczących obniżenia poziomu cholesterolu podają w wątpliwość zasadność stosowania lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) jako zastępczego celu w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym”.

Statyny niszczą zdrowie i zwiększają ryzyko cukrzycy

Statyny nie tylko nie pomagają w zapobieganiu atakom serca i udarom mózgu ani w ich opóźnianiu, ale na dłuższą metę są niebezpieczne dla zdrowia. W oszałamiającym przeglądzie badań dotyczących statyn opublikowanym w 2015 roku stwierdzono, że w prewencji pierwotnej mediana opóźnienia zgonu u osób przyjmujących statyny wynosiła zaledwie 3,2 dnia.

Badanie wykazało, że w przypadku osób stosujących statyny w prewencji wtórnej w celu zmniejszenia ryzyka drugiego zawału serca, mediana opóźnienia zgonu wynosiła 4,1 dnia. Podczas gdy przyjmowanie pigułki w celu potencjalnego przedłużenia życia o trzy do czterech dni już wydaje się wątpliwe, to osoby przyjmujące statyny są również narażone na zwiększone ryzyko następujących chorób, co powoduje jeszcze więcej kontrowersji dotyczących stosowania statyn:

Cukrzyca

Demencja, choroby neurodegeneracyjne i problemy psychiatryczne, takie jak depresja, lęk i agresja

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Osteoporoza

Zaćma

Choroby serca

Uszkodzenie wątroby

Rozważ wprowadzenie zmian w diecie i stylu życia

Stosowanie prostych strategii może pomóc w normalizacji poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Uważam, że pomiar poziomu cholesterolu całkowitego daje niewielką korzyść pod kątem oceny ryzyka chorób serca, chyba że poziom ten przekracza 300.

W niektórych przypadkach wysoki poziom cholesterolu może wskazywać na problem, gdy poziom LDL lub trójglicerydów również jest wysoki, a poziom HDL jest niski. Ryzyko można dokładniej oszacować patrząc na dwa poniższe wskaźniki w połączeniu z innymi czynnikami związanymi ze stylem życia, takimi jak poziom żelaza i dieta.

  • Stosunek HDL do cholesterolu całkowitego — podziel poziom HDL przez poziom cholesterolu całkowitego. Najlepiej byłoby, gdyby ten stosunek przekraczał 24%.
  • Stosunek trójglicerydów do HDL — podziel poziom trójglicerydów przez poziom HDL. Ten stosunek powinien wynosić poniżej 2.

Możesz zmniejszyć ryzyko chorób serca, postępując zgodnie z sugestiami, które wpływają na styl życia i narażenie na toksyny środowiskowe.

Trudno jest kontrolować cukrzycę typu 2 polegając wyłącznie na lekach i nie zmieniając podstawowych czynników stylu życia, które spowodowały problem. Prawidłowo leczona cukrzyca typu 2 może być całkowicie odwracalna w większości przypadków.

Powodem jest to, że cukrzyca typu 2 jest schorzeniem związanym z dietą, którego korzenie wynikają z insulinooporności i nieprawidłowej sygnalizacji leptyny. Z tego powodu można skutecznie leczyć cukrzycę za pomocą zmian w diecie i stylu życia.