Wyniki badań wspierają zastosowanie przez uczniów biurek do pracy na stojąco

kobieta

W skrócie -

  • Brak aktywności u dzieci może prowadzić do złego zachowania, słabych wyników w nauce i niskiej samooceny
  • Uczniowie i studenci odnoszą korzyści z używania biurek do pracy na stojąco w celu zwiększenia ilości ruchu, poprawy wyników w nauce, zmniejszenia problemów z zachowaniem i poprawy wyników testów
  • Otyłe dzieci, które stosują biurka do pracy na stojąco, osiągają lepsze wyniki w nauce i mają zwiększone spalanie kalorii podczas korzystania z tych biurek

Według dr. Mercoli

Czy to możliwe, że ta sama bezczynność, która powoli wpływa na zdrowie osób dorosłych, może również wywołać depresję, niską samoocenę, słabe wyniki w nauce, otyłość i cukrzycę u dzieci?

Badania pokazują, że brak aktywności u osób dorosłych i dzieci ma podobne skutki. W artykule opublikowanym w Business Insider przytoczono metaanalizę kilku badań, która wykazała, że korzystanie z biurek do pracy na stojąco w szkole może skrócić czas siedzenia do 64 minut każdego dnia.

Główny autor badania, Karl Minges z Yale School of Nursing w Connecticut, powiedział w wywiadzie dla agencji Reuters India:

„Dzieci spędzają w szkołach ponad 50% czasu w szkole w pozycji siedzącej – podróżując do szkoły, w trakcie lekcji, na lunchu, a czasem w czasie przerwy i wracając do domu po szkole itd.

Chociaż nie można w łatwy sposób skrócić czasu siedzenia podczas lunchu lub transportu, zmiana środowiska w klasie na bardziej sprzyjającą staniu wydaje się być prostym rozwiązaniem”.

Tylko trzy godziny nieprzerwanego siedzenia zmniejszają funkcje naczyniowe

Na początku badania wszystkie dziewczynki miały prawidłowe funkcje tętnic. Jednak po trzech godzinach siedzenia, grania na tabletach lub oglądania filmów, nastąpiło „znaczące” ograniczenie funkcji naczyniowej.

Rozszerzanie tętnic u tych dziewcząt spadło nawet o 33%, co jest alarmujące, ponieważ wiadomo, że u osób dorosłych spadek czynności naczyń o 1% zwiększa ryzyko chorób serca o 13%.

Znaleziono kilka zachęcających faktów. Funkcjonowanie tętnic dziewcząt wróciło do normy kilka dni później. A kiedy czas siedzenia został przerwany przez delikatną 10-minutową sesję rowerową, nie odnotowano żadnego pogorszenia funkcji naczyń.

Mimo to nikt nie wie, jaki wpływ na zdrowie dzieci ma całodzienne siedzenie, dlatego najlepiej zachęcać je do aktywności. Autor badania, dr Ali McManus, profesor nadzwyczajny Pediatric Exercise Physiology University of British Columbia w Kelowna, powiedział w wywiadzie dla The New York Times:

„Z naszych badań jasno wynika, że dzieci nie powinny siedzieć przez dłuższy, nieprzerwany okres czasu”.

Alan Hedge, profesor ergonomii na Cornell University, który nie brał udziału w badaniu, powiedział w wywiadzie dla CNN:

„Badania te sugerują, że dzieci nie różnią się zbytnio od osób dorosłych pod względem podstawowej fizjologii organizmu… Potwierdzają, że siedzenie uciska naczynia krwionośne u młodych ludzi tak samo jak u osób dorosłych i tak samo jak u osób starszych”.

Niebezpieczeństwa wynikające z siedzenia

Nawet jeśli regularnie ćwiczysz, badania pokazują, że to nie wystarczy aby przeciwdziałać skutkom siedzenia przez cały dzień. Podobnie jak wiele osób, dorośli i uczniowie spędzają większość dnia w pozycji siedzącej.

Niezależnie od tego, czy pracujesz za biurkiem, grasz w gry wideo, siedzisz podczas transportu, czy wykonujesz inne czynności, które nie wymagają aktywności fizycznej, ponad połowa czasu w ciągu dnia przeciętnej osoby jest spędzana w pozycji siedzącej.

Problemy zdrowotne wynikające z niedostatecznego poruszania się są znaczące i obejmują szeroki zakres chorób. Skutki, które najczęściej kojarzone są z brakiem aktywności, są związane z otyłością, insulinoopornością, chorobami serca i niektórymi nowotworami.

Jednak coraz więcej badań wskazuje, że brak aktywności wiąże się również z rozwojem demencji i wywiera szkodliwy wpływ na metabolizm tłuszczów i cukrów.

Zbyt długie siedzenie może zwiększać ryzyko chorób serca, i bezsenności

Jedno z badań powiązało wydłużony czas siedzenia z produkcją fibrynogenu i białka C-reaktywnego. Te zmiany wyjaśniają zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych związane z siedzącym trybem życia.

Siedzący tryb życia jest również niezależnie kojarzony z negatywnymi skutkami zdrowotnymi, niezależnie od ilości wykonywanej codziennie aktywności fizycznej.

Oznacza to, że nawet jeśli codziennie wykonujesz trening trwający od 30 do 60 minut, godziny spędzane w pozycji siedzącej – np. podczas dojazdów do pracy, samej pracy i oglądania telewizji zwiększą ryzyko zawału serca, udaru mózgu, otyłości i cukrzycy typu 2.

Siedzący tryb życia zwiększa również ryzyko bezsenności. Naukowcy wykazali bezpośredni związek między niskim poziomem aktywności fizycznej a bezsennością w badaniu z udziałem studentek.

Dwa czynniki ryzyka bezsenności, którym można zaradzić poprzez zmianę stylu życia, to nadmierna praca przy komputerze i siedzący tryb życia.

Ryzyko w grupie uczniów jest wyjątkowe

Kwestie zdrowia fizycznego i psychicznego związane z siedzącym trybem życia są dobrze udokumentowane u dorosłych. Uczniowie mogą odczuwać wiele takich samych niekorzystnych efektów z powodu siedzącego trybu życia, ale mogą również dodatkowo mieć słabe wyniki w nauce i niską samoocenę.

Dostępne dowody sugerują, że czynności, które zależą od wydajnego i skutecznego funkcjonowania wykonawczego mózgu, takie jak czytanie i matematyka, to czynności, na które największy wpływ ma poziom aktywności fizycznej ucznia.

Funkcjonowanie wykonawcze to ogólny termin określający umiejętności neurologiczne obejmujące kontrolę umysłową i zestaw procesów, które zarządzają zasobami pomagającymi osiągnąć dany cel.

Funkcje wykonawcze mózgu są podstawą wszystkich wyników w nauce i są związane z koncentracją i pamięcią. Funkcje te są poprawiane poprzez aktywność fizyczną. Nawet pojedyncze sesje mogą poprawić zdolności poznawcze u dzieci.

Największe korzyści odniosą osoby, które wykonują aktywności energiczne lub o umiarkowanej intensywności.

Niektórzy uczniowie są obecnie zobowiązani do noszenia urządzeń do monitorowania sprawności

Starając się przezwyciężyć wyzwania, przed którymi stają studenci, gdy przechodzą od mieszkania w domu do niezależnego życia, jedna z uczelni wymaga, aby nowi studenci nosili Fitbits.

Oral Roberts University w Tulsa w Oklahomie ocenia swoich studentów pierwszego roku pod kątem ich sprawności, mierzonej przez Fitbit, monitorowanej przez bezprzewodowy mechanizm raportowania.

Studenci college'u stają przed wieloma nowymi wyzwaniami, gdy wyprowadzają się z domu. Uczą się samodzielnego funkcjonowania i przyjmują duże obciążenie akademickie. Te stresory mogą prowadzić do zwiększonego spożycia pokarmu i obniżenia poziomu aktywności fizycznej, co prowadzi do zwiększenia masy ciała.

Chociaż są nazywani „Freshman 15” ze względu na liczbę funtów, o jaką wzrasta waga przeciętnego studenta pierwszego roku, naukowcy wykazali, że studenci zyskują średnio mniej niż 15 funtów (6,8 kg).

Wyniki badania wskazują, że prawie dwie trzecie uczniów przybiera na wadze - to aż 5,5 razy więcej niż odsetek w ogóle społeczeństwa - ale wzrost wagi nie przekracza 15 funtów w ciągu jednego roku.

Oral Roberts University monitoruje liczbę kroków, jakie studenci wykonują każdego dnia i wymaga od nich co najmniej 150 minut intensywnej aktywności w tygodniu, mierzonej na podstawie tętna. Informacje te są uwzględniane w ocenach z wychowania fizycznego w każdym semestrze.

Jak dotąd żaden z uczniów ani rodziców nie skarżył się na koszt Fitbit. Wcześniej uczniowie musieli zgłaszać swoje poziomy aktywności.

Inicjatywy „pracy na stojąco” przynoszą wymierne korzyści

Stanie w pracy nie jest nowym pomysłem. Ernest Hemmingway, Charles Dickens, Donald Rumsfeld, Thomas Jefferson i Benjamin Franklin - wszyscy używali biurek do pracy na stojąco. Chociaż inicjatywy pracy w pozycji stojącej w miejscu pracy zyskały na popularności, ten sam wzrost nie jest widoczny w szkołach.

Zmiany mogą być powolne ze względu na koszty lub dlatego, że nauczyciele nadal uważają, że „uważne słuchanie w pozycji siedzącej” to najlepszy sposób, aby uczeń nauczył się nowego materiału. Jednak badania nie potwierdzają tego od dawna utrzymywanego przekonania. Badania obrazowe mózgu wykazały, że ruch może wzmocnić i poprawić zdolność uczniów do uczenia się nowych pojęć.

Kiedy myślisz o tym, jak ćwiczenia mogą zmienić kształt mięśni oraz funkcję serca i płuc, pamiętaj, że wzmocnią też zwoje podstawy, móżdżek i ciało modzelowate - kluczowe obszary mózgu dla funkcji wykonawczych i poznawczych.

Ćwiczenia zwiększają liczbę połączeń między neuronami i wzrost nowych neuronów w mózgu. Innymi słowy, ćwiczenia i ruch poprawiają strukturę mózgu. Ćwiczenia i ruch spalają kalorie i pomagają uczniom cierpiącym z powodu otyłości schudnąć. Niestety, badania pokazują, że otyli uczniowie często mają słabe wyniki w nauce.

Biurka do pracy na stojąco zwiększają zaangażowanie uczniów

Próbując zademonstrować potencjał środowisk aktywnego uczenia się, które obejmują zastosowanie biurek do pracy na stojąco, naukowcy z wydziału psychologii Texas A&M obserwowali uczniów w klasie przez dwa lata. Badacze, nieznający celu badania, zmierzyli, kiedy uczniowie byli bardziej zaangażowani w kontakt ze swoimi nauczycielami - czy stojąc, czy siedząc - poprzez kontakt wzrokowy z nauczycielem, robienie notatek i rozproszenie uwagi.

Uczniowie stojący lub aktywni byli bardziej zaangażowani w kontakt z nauczycielami, a dzieci z nadwagą wykazywały większą poprawę w porównaniu z dziećmi o normalnej wadze. Dr Mark Benden, profesor nadzwyczajny ochrony środowiska i zdrowia w miejscu pracy wpracujący w Texas A&M Health Science Center, powiedział w wywiadzie dla KQED News:

„Dzieci z nadwagą, a zwłaszcza otyłe, biorące udział w badaniu, były dwa razy bardziej zaangażowane w zajęcia pozwalające na uczenie się w salach lekcyjnych. Poziom zaangażowania był w tej grupie większy niż wśród rówieśników o prawidłowej wadze uczących się w tradycyjny sposób. Było to doświadczenie otwierające oczy”.

Jak wspomniano, przeprowadzono badania wykazujące, że dzieci otyłe mają niższe wyniki w nauce niż dzieci o prawidłowej wadze. Zastosowanie biurek do pracy na stojąco może pomóc zmniejszyć tę rozbieżność.

„Aktywne uczenie się” wiąże się z lepszymi wynikami w nauce

Biurka typu „sit-to-stand” mają stołki, dzięki czemu uczeń może siedzieć, jednocześnie intensywnie angażując mięśnie posturalne i pozwalając nogom na kołysanie się i pozostanie aktywnym. Ta tak zwana „aktywna nauka” doprowadziła do poprawy ocen i mniejszej liczby uczniów, którzy nie zdają z przedmiotów ścisłych i matematycznych na poziomie college'u. Naukowcy odkryli, że:

  1. Uczniowie uczący się w pozycji siedzącej w tradycyjnej klasie mają 1,5 razy większe prawdopodobieństwo porażki niż uczniowie zaangażowani w aktywną naukę.
  2. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach z aktywnym uczeniem się, osiągali lepsze wyniki niż uczniowie uczący się w tradycyjny sposób w identycznych testach.

Wyniki te pochodzą z jednych z największych i najbardziej wszechstronnych przeglądów wpływu aktywnego uczenia się na studentów STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka). Według Scotta Freemana, jednego z autorów badania opublikowanego w Proceedings of the National Academy of Sciences:

„W ramach aktywnego uczenia się uczniowie uczą się więcej, co oznacza, że lepiej wykonujemy naszą pracę. Dostają wyższe oceny i doświadczają mniejszej liczby porażek, co oznacza, że z większym prawdopodobieństwem pozostaną na kierunkach STEM, co powinno pomóc rozwiązać poważny problem krajowy. Wreszcie istnieje silny komponent etyczny.

Coraz więcej dowodów wskazuje, że aktywne uczenie się przynosi różne korzyści studentom ze środowisk defaworyzowanych lub kobietom w dziedzinach zdominowanych przez mężczyzn. Nie jest przesadą twierdzenie, że tradycyjne prowadzenie wykładów dyskryminuje uczniów niedostatecznie reprezentowanych”.

Czerp korzyści z pracy na stojąco

Kolejną ekscytującą zaletą stojących biurek są nawyki ukształtowane w dzieciństwie, które często towarzyszą dzieciom w dorosłości. Dzieci, które uczą się na stojąco, będą oczekiwać używania biurek do pracy na stojąco przez całe życie. Zwiększa to ilość ruchu w ciągu dnia i zmniejsza efekty siedzenia za biurkiem przez osiem lub więcej godzin dziennie. Do innych korzyści wynikających z pracy lub nauki na stojąco należą:

Według badania dotyczącego bólu pleców przeprowadzonego na Uniwersytecie Stanforda, pracownicy korzystający z biurek do pracy na stojąco mieli o 78% większe prawdopodobieństwo wystąpienia dnia bez bólu pleców.

Zastosowanie biurka do pracy siedząco-stojącej (sit-to-stand) w klasie ogranicza siedzący tryb życia.

Badanie przeprowadzone przez amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention wykazało, że stanie w pracy zwiększa poziom ruchu i poprawia nastrój.

Mózg jest stymulowany i naturalnie uczy się poprzez ruch. Działa poprzez konkretne, praktyczne doświadczenia.

Studenci zapamiętują więcej treści, gdy podczas wykładu wprowadzane są różne aktywności.

Dzieci korzystające z biurka do pracy na stojąco są bardziej zaangażowane w naukę, więcej się uczą, są bardziej kreatywne, osiągają lepsze wyniki. Ponadto ułatwia to zarządzanie klasą.

Otyłe dzieci pracujące w pozycji stojącej osiągają większą poprawę wyników testów i spalają więcej kalorii.

Najważniejsze przesłanie tego artykułu to pozostawianie w jak największym ruchu. Używaj biurka do pracy na stojąco w biurze, ale połącz to z krokomierzem. Postaraj się wykonać około 10 000 kroków dziennie (lub więcej, jako dodatek do programu ćwiczeń). Należy przerywać okresy stania w miejscu ruchem. Może to być szybki spacer po biurze, seria ćwiczenia burpee lub naprzemiennych wykroków.

+ Źródła i odniesienia