Karnityna poprawia metabolizm

Sprawdzone fakty
wzór

W skrócie -

  • Karnityna jest aminokwasem kluczowym dla metabolizmu tłuszczów, który pomaga poprawić elastyczność metaboliczną, obniżyć skurczowe ciśnienie krwi i zmniejszyć obwód talii
  • Sportowcy stosujący karnitynę poprawili swoje wyniki mierzone w 30-minutowej próbie o 11%. Mięśnie szkieletowe zużywają kwasy tłuszczowe w spoczynku i przy łagodnych ćwiczeniach, a mózg zużywa tłuszcz, aby zaspokoić do 90% swojego zapotrzebowania energetycznego
  • Ponieważ bakterie jelitowe metabolizują cholinę i karnitynę, wzrasta poziom TMAO, który, jak się uważa, wywołuje choroby serca. Jednak niektórzy eksperci uważają, że TMAO jest markerem insulinooporności wątroby, prawdziwej przyczyny wyżej wspomnianych schorzeń
  • Cykliczna dieta ketogeniczna z przerywanym postem pomaga w normalizacji wagi, poprawia elastyczność metaboliczną i zmniejsza insulinooporność wątroby. Astaksantyna, olej z kryla i berberyna to suplementy zmniejszające insulinooporność wątroby

Według dr. Mercoli

Niedawno opublikowana metaanaliza wykazała, że mężczyźni i kobiety przyjmujący karnitynę doświadczyli zmniejszenia obwodu talii i ciśnienia krwi – dwóch biomarkerów zespołu metabolicznego. Zespół metaboliczny to stan charakteryzujący się zespołem czynników fizycznych, w tym:

  • Duży obwód talii wskazujący na wysoki poziom trzewnej tkanki tłuszczowej wokół narządów
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Wysoki poziom cukru we krwi lub insulinooporność
  • Wysoki poziom trójglicerydów
  • Niski poziom cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości (HDL)

Zespół metaboliczny jest rozpoznawany, gdy dana osoba ma co najmniej trzy z wyżej wymienionych czynników. Stanowi on podstawę wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, choroby Alzheimera, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD) i innych.

Występowanie insulinooporności jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju zespołu metabolicznego, który urósł do rozmiarów epidemii, w miarę jak dieta USA stała się bardziej zależna od wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) i dodanych cukrów. WNKT (PUFA) znajdziesz w olejach jadalnych, olejach z nasion i olejach roślinnych, w tym słonecznikowym, sojowym, kukurydzianym, oleju z krokosza barwierskiego i innych popularnych olejach.

Chociaż ostatnie badania wykazały, w jaki sposób karnityna i cholina mogą poprawiać metabolizm tłuszczów i elastyczność metaboliczną, warto pamiętać, że przyjmowanie suplementu nie może przezwyciężyć szkód, jakie wyrządza organizmowi zła dieta bogata w przetworzone cukry, PUFA i przetworzoną żywność.

Stwierdzono, że karnityna poprawia czynniki zespołu metabolicznego

Karnityna to aminokwas występujący w całym organizmie. Większość karnityny zużywanej przez organizm pochodzi z diety lub suplementu. Metabolizm tłuszczów jest kluczowy dla produkcji energii. Przegląd literatury na temat karnityny został niedawno opublikowany w czasopiśmie Nutrients, w którym naukowcy przeanalizowali wyniki dziewięciu randomizowanych, kontrolowanych badań.

W badaniach przeanalizowanych przez naukowców rejestrowano pomiary obwodu talii, poziomu cukru we krwi na czczo, ciśnienia krwi, poziomu trójglicerydów lub cholesterolu HDL. W badaniach stosowano suplementację w dawce od 0,75 g (g) do 3 g dziennie przez osiem do 24 tygodni.

Naukowcy odkryli, że suplementacja była związana z obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi i obwodu talii. Zasugerowali, że biomarkery zespołu metabolicznego (MetSyn) mogą ulec poprawie przy dawce 1 do 3 gramów karnityny dziennie. Naukowcy napisali:

„Jak dotąd nie przeprowadzono żadnej metaanalizy dotyczącej stosowania suplementów L-karnityny w celu poprawy biomarkerów MetSyn. Istotne jest, aby systematycznie przeglądać istniejące dowody dotyczące spożycia L-karnityny w celu poprawy biomarkerów MetSyn. To badanie jest pierwszym badaniem analizującym wpływ suplementacji L-karnityny na biomarkery MetSyn”.

Karnityna poprawia zaburzony metabolizm tłuszczów

Zrozumienie, w jaki sposób organizm spala paliwo, ma praktyczne zastosowania w sporcie i zapobieganiu chorobom metabolicznym. Istnieje złożony system, który moduluje sposób spalania węglowodanów i tłuszczów przez organizm. Karnityna odgrywa ważną rolę w metabolizmie tłuszczów. Była badana i stosowana w celu poprawy wydajności fizycznej.

Badacze i sportowcy odkryli, że krótkotrwałe przyjmowanie suplementu karnityny ma niewielki wpływ na metabolizm tłuszczów. Jednak w jednym badaniu przeprowadzonym przez dr Benjamina Wall'a i opublikowanym w Journal of Physiology, dane wykazały, że w wyniku suplementacji trwającej sześć miesięcy, poziom karnityny w mięśniach wzrósł o 21%.

Jak opisano w innym artykule opublikowanym w Journal of Physiology, badania wykazały różnice w poziomach mleczanu i karnityny po ćwiczeniach o niskiej intensywności i ćwiczeniach o wysokiej intensywności. Podczas ćwiczeń o niskiej intensywności karnityna obniżyła zużycie glikogenu i aktywność kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej (PDC). Związek ten pośredniczy w metabolizmie węglowodanów.

Innymi słowy, osoby z wyższym poziomem karnityny nie spalały glikogenu mięśniowego, ale zamiast tego w celu uzyskania energii spalały tłuszcz. Podczas ćwiczeń o dużej intensywności mięśnie wytwarzały mniej mleczanu u osób z wyższym poziomem karnityny, a aktywność PDC była zwiększona. Począwszy od lat 80. XX wieku, naukowcy zaczęli lepiej rozumieć rolę mleczanu w ćwiczeniach.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię podczas ćwiczeń, włókna mięśniowe spalające glukozę tworzą pirogronian jako produkt reakcji. Kiedy produkcja pirogronianu przekracza zdolność mięśni do jego spożycia, pirogronian jest redukowany do mleczanu, a następnie transportowany do włókien mięśniowych, gdzie może być wykorzystany jako paliwo.

Badanie przeprowadzone przez Walla ma wpływ na wyniki sportowe i zaowocowało kolejnymi badaniami, które wykazały, że karnityna ma wpływ na poprawę elastyczności metabolicznej. W jednym badaniu oceniano, czy przyjmowanie karnityny może zmienić elastyczność metaboliczną i wrażliwość na insulinę u osób z upośledzoną tolerancją glukozy.

Jedenastu ochotników wzięło udział w randomizowanym, kontrolowanym placebo, podwójnie zaślepionym badaniu, w którym stosowali 36-dniowy schemat porównujący wpływ karnityny z placebo. Dane wykazały, że przyjmowanie karnityny pomogła przywrócić elastyczność metaboliczną u osób z upośledzoną tolerancją glukozy.

Praca mięśni zależy od metabolizmu tłuszczów

Należy zauważyć, że w badaniu prowadzonym przez Walla, uczestnicy przyjmujący suplementy karnityny poprawili wyniki sportowe i wydajność pracy o 11% w 30-minutowej próbie wydajności. Naukowcy wyjaśnili tę poprawę „podwójną rolą karnityny - oszczędzaniem glikogenu przy niskiej intensywności i zmniejszoną akumulacją mleczanu w mięśniach przy wysokiej intensywności ćwiczeń”.

Innymi słowy, wydajność pracy była większa, gdy mięśnie spalały kwasy tłuszczowe jako paliwo. Świadczą o tym również objawy niedoboru karnityny, które mogą obejmować osłabienie mięśni, zmęczenie i duszność lub obrzęk, jeśli dotyczy to serca.

Wiele komórek organizmu wykorzystuje kwasy tłuszczowe do produkcji energii. W rzeczywistości komórki mięśnia sercowego wykorzystują metabolizm tłuszczów, aby zaspokoić nawet 90% zapotrzebowania na energię. Podczas odpoczynku i ćwiczeń o niewielkiej intensywności metabolizm tłuszczów jest głównym źródłem energii dla mięśni szkieletowych. Zatem zdolność do wydajnego i skutecznego spalania tłuszczu jako paliwa może poprawić elastyczność metaboliczną i zmniejszyć potencjalne ryzyko insulinooporności.

Zarówno cholina, jak i karnityna pomagają spalać tłuszcz. W jednym z badań naukowcy ocenili wpływ suplementacji jednej lub obu wspomnianych związków w połączeniu z ćwiczeniami lub bez nich na produkcję energii. Naukowcy zaangażowali do badania 19 uczestników i odkryli, że wpływ suplementów, wcześniej udokumentowany w modelach zwierzęcych, był również obecny u ludzi.

Naukowcy odkryli, że kiedy uczestnicy otrzymywali więcej choliny niż normalnie otrzymaliby z diety, organizm zatrzymał karnitynę w tkance, co poprawiło metabolizm tłuszczów u uczestników badania.

Kiedy następnie uczestnikom badania podawano małe ilości karnityny przez siedem dni, wydalanie karnityny z moczem zostało znormalizowane, co według naukowców sugerowało, że zapasy karnityny w mięśniach są wystarczające.

Co ciekawe, w przypadku połączenia suplementacji karnityny i ćwiczeń zaobserwowano poprawę wydajności fizycznej i zmniejszenie masy ciała uczestników, ale nie tkanki tłuszczowej. Dane doprowadziły naukowców do wniosku, że sekwencjonowanie suplementacji choliny i karnityny doprowadziło do niepełnego metabolizmu tłuszczów i marnowania energii, które wzrastało w przypadku nieintensywnych ćwiczeń.

Czy cholina i karnityna podnoszą poziom TMAO?

Mikroflora jelitowa metabolizuje cholinę i karnitynę, w wyniku czego powstaje trimetyloamina, która jest następnie metabolizowana do n-tlenku trimetyloaminy (TMAO). Niektóre badania powiązały produkcję TMAO ze zwiększoną częstością występowania chorób sercowo-naczyniowych, stanu przedcukrzycowego i zakrzepicy.

Jednak w artykule opublikowanym przez Jamesa DiNicolantonio, on i jego koledzy wykazali, że prawdopodobną przyczyną podwyższonego poziomu TMAO nie jest spożycie karnityny i choliny, ale insulinooporność wątroby. Według DiNicolantonio kluczowym czynnikiem jest zwiększenie poziomu TMAO przez enzym monooksygenazę zawierającą flawinę (FMO3). Napisał:

„Podejrzewa się zatem czynniki, które zwiększają ekspresję wątrobową i aktywność FMO3, odpowiedzialne za konwersję TMA do TMAO. W związku z tym należy zauważyć, że nienormalna aktywność insuliny w wątrobie, odzwierciedlająca insulinooporność wątroby, zwiększa ekspresję wątrobowej FMO3.

Insulinooporność wątroby jest zwykle wywoływana przez nadmierny napływ FFA związany z zespołem metabolicznym i otyłością trzewną, dobrze znanymi czynnikami ryzyka chorób naczyniowych i cukrzycy”.

DiNicolantonio sugeruje, że podwyższona aktywność FMO3 w wątrobie może odzwierciedlać insulinooporność narządu, co z kolei wpływa na ryzyko chorób układu krążenia. Uważa, że to „może zracjonalizować epidemiologię TMAO”. Stwierdził:

„Oporność na insulinę w wątrobie i często współistniejące stłuszczenie wątroby są związane ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, a także podwyższonym ryzykiem cukrzycy typu 2 – ryzyko związane również z podwyższonym TMAO.

Dlatego też można postulować, że TMAO może służyć jako marker oporności na insulinę w wątrobie i że to wyjaśnia przynajmniej część ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych i cukrzycy związanych z TMAO”.

Cykliczna dieta ketogeniczna poprawia zaburzenia elastyczności metabolicznej

Jeśli podwyższony poziom TMAO zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i rzeczywiście jest odzwierciedleniem insulinooporności wątroby po spożyciu pokarmów bogatych w karnitynę, co możesz zrobić, aby to skorygować i zmniejszyć ryzyko? Na początek należy znormalizować wagę ciała.

Dwie strategie, które są najbardziej pomocne w osiągnięciu tego celu i poprawie elastyczności metabolicznej, to cykliczna dieta ketogeniczna i przerywany post. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy je wykonywać razem.

Z tych artykułów dowiesz się, w jaki sposób te potężne narzędzia odmładzają i poprawiają zdrowie. Możesz również rozważyć zastosowanie pewnych suplementów, które mogą być korzystne w leczeniu insulinooporności wątroby, a tym samym zmniejszyć potencjalne szkody spowodowane przez TMAO.

Berberyna — w organizmie działa podobnie jak metformina – powszechnie stosowany lek stosowany w leczeniu cukrzycy. Obie działają przynajmniej częściowo, aktywując kinazę białkową aktywowaną monofosforanem adenozyny (AMPK). Znana jako „główny wyłącznik metaboliczny”, AMPK jest enzymem, który kontroluje sposób wytwarzania energii w organizmie i jej wykorzystywania przez komórki.

Aktywacja tego enzymu pozwala regulować aktywność biologiczną, prowadząc do normalizacji zaburzeń równowagi lipidów, glukozy i energii. Wykazano również, że berberyna, stosowana w medycynie chińskiej w leczeniu cukrzycy, przeciwdziała insulinooporności wątroby u gryzoni z cukrzycą.

Astaksantyna — to silny przeciwutleniacz karotenoidowy o działaniu podobnym do fenofibratu – leku obniżającego poziom cholesterolu. Pośrednio stymuluje AMPK w wątrobie. Wykazano, że łagodzi insulinooporność wątroby u zwierząt karmionych dietą wysokotłuszczową i zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z zespołem metabolicznym.

Olej z kryla — zawiera estryfikowaną formę astaksantyny o większej biodostępności oraz długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3 niezbędne dla optymalnego zdrowia, w tym zdrowia serce. Jak zauważono w artykule DiNicolantonio:

„Olej z kryla, nawet w porównaniu do oleju rybnego, hamuje stłuszczenie wątroby u gryzoni. Może to wynikać z zawartości astaksantyny, której nie ma w oleju rybnym.

Ponadto olej z kryla, ale nie olej rybny, zmniejsza zawartość diacyloglicerolu i ceramidów w wątrobie. Zaobserwowano również, że frakcja fosfolipidowa oleju z kryla zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie, w przeciwieństwie do oleju rybnego.

Zatem olej z kryla, będący źródłem wysoce biodostępnej postaci astaksantyny, wydaje się mieć dodatkowe zalety w zmniejszaniu stłuszczenia wątroby i insulinooporności wątroby w porównaniu z olejem rybim".