Ponownie rozważ spożycie sałaty w świetle powtarzających się zanieczyszczeń

Sprawdzone fakty
(FILM TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)
sałata

W skrócie -

  • W ostatnim tygodniu listopada 2019 r. CDC wydała ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności, informując, że prowadzi dochodzenie w sprawie wielostanowej epidemii E. coli związanej z sałatą rzymską zebraną z regionu Salinas w Kalifornii
  • Do 25 listopada 2019 r. z 19 stanów zgłoszono łącznie 67 przypadków zatrucia pokarmowego, z których 39 wymagało hospitalizacji. U 6 osób doszło do niewydolności nerek. Jednak 23 osoby zachorowały również między 12 lipca a 8 września, ale nie zostało to zgłoszone opinii publicznej
  • Szczep E. coli powodujący epidemię — O157: H7, znany również jako STEC — jest genetycznie nie do odróżnienia od ognisk bakterii związanych z sałatą z 2017 i 2018 roku. STEC jest typem E. coli wytwarzającym toksynę Shiga, dlatego jest tak niebezpieczny
  • E. coli O157:H7 jest zwykle kojarzona z bydłem. Pierwsza z dwóch epidemii w 2018 r. była związana ze spływaniem obornika z CAFO do upraw sałaty znajdujących się w niedalekiej odległości od farm. Do nawadniania pól sałaty użyto zanieczyszczonej wody
  • Sałata dostarcza niewielu cennych składników odżywczych i jest podatna na zanieczyszczenia. Lepiej zamienić sałatę na domowe kiełki, które są bogate w składniki odżywcze i łatwe w uprawie

Według dr. Mercoli

Epidemie chorób przenoszonych przez żywność stają się coraz bardziej powszechne przez konwencjonalne praktyki rolnicze i skoncentrowane żywienie zwierząt (CAFO). Według wstępnych dane z amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, w 2018 r. odnotowano 25 606 infekcji przenoszonych przez żywność, w tym 5893 hospitalizacji i 120 zgonów z powodu zatrucia pokarmowego.

Wstępne dane z Foodborne Diseases Active Surveillance Network z 2017 r. wykazały 24 484 zakażeń, w tym 5677 hospitalizacji i 122 zgony, ale w końcowym raporcie CDC na temat nadzoru epidemii w 2017 r. statystyki były mniejsze – zaraportowano 14 481 zachorowań, w tym 827 hospitalizacji i 20 zgonów.

W latach 2009-2015 odnotowano 5760 epidemii, które obejmowały łącznie 100 939 zachorowań, 5 699 hospitalizacji i 145 zgonów. Za 10% tych infekcji odpowiadały skażone warzywa. Najwięcej infekcji związanych z epidemiami (12%) spowodowało spożycie mięsa z kurczaka.

Sałata skażona E. coli sieje spustoszenie trzeci rok z rzędu

Święta Dziękczynienia w 2018 roku okazały się dość pechowe, ponieważ sałata rzymska skażona E. coli spowodowała zachorowanie 62 Amerykanów. W ostatnim tygodniu listopada 2019 r. CDC wydała ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności, informując, że prowadzi dochodzenie w sprawie wielostanowej epidemii E. coli powiązanej z sałatą rzymską pochodzącą z regionu Salinas w Kalifornii.

Według CDC choroby były zgłaszane od 24 września 2019 r. do 25 listopada 2019 r. W tym czasie z 19 stanów łącznie zaraportowano 67 przypadków, z których 39 wymagało hospitalizacji. U 6 osób rozwinęła się niewydolność nerek. Na szczęście nikt nie umarł. Według The Washington Post, 26 listopada:

„Agencja ds. Żywności i Leków oraz Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zaleciły, aby konsumenci unikali spożywania sałaty rzymskiej z regionu Salinas.

Co ciekawe, specyficzny szczep E. coli (O157:H7) powodujący nową epidemię jest genetycznie nie do odróżnienia od wcześniejszego szczepu z 2017 roku. W zeszłym miesiącu FDA już po czasie zidentyfikowała epidemię spowodowaną przez spożycie sałaty rzymskiej, która wystąpiła późnym latem, powodując 23 zachorowania.

Warto zauważyć, że epidemia podczas Świąt Dziękczynienia w 2018 roku również nie była pierwszą w tym roku. Poprzedziła ją największa od ponad dziesięciu lat epidemia spowodowana E. coli w Stanach Zjednoczonych, która spowodowała 210 zachorowań, w tym 5 zgonów. Przyczyną było spożycie sałaty rzymskiej z regionu Yuma w Ariz”.

Bydło to naturalne rezerwuary E. coli

Chociaż władze twierdzą, że nadal nie jest jasne, w jaki sposób sałata rzymska w dolinie Salinas została skażona, unikalny szczep E. coli powodował zachorowania trzy lata z rzędu. Szczep E. coli O157:H7 – znany również jako STEC — jest zwykle kojarzony ze zwierzętami przeżuwającymi, a w szczególności z bydłem.

Chociaż wiele szczepów E. coli jest nieszkodliwych lub dobrze tolerowanych, ten konkretny szczep wytwarza toksynę Shiga, dlatego jest tak niebezpieczny. W Stanach Zjednoczonych około 265 000 osób rocznie cierpi z powodu infekcji powodowanych przez STEC, a odmiana O157:H7 odpowiada za ponad jedną trzecią tych zachorowań.

Ogólnie objawy pojawiają się od jednego do 10 dni po zjedzeniu skażonej żywności i mogą obejmować krwawą biegunkę, skurcze żołądka i wymioty. Okazało się, że źródłem pierwszej z dwóch epidemii w 2018 roku była hodowla o skoncentrowanym żywieniu zwierząt (CAFO) znajdująca się w pobliżu upraw sałaty w Yuma w Arizonie.

Uważa się, że odpady zwierzęce dostały się do pobliskiego kanału i skaziły wodę. Następnie woda skażona E. coli była używana do nawadniania pól sałaty. Równie dobrze może być to przyczyną epidemii, które spowodowała sałata z Doliniy Salinas.

Nie mam wątpliwości, że ten śmiertelny szczep E. coli jest wynikiem nadużywania antybiotyków podawanych bydłu CAFO. E. Coli, która była wystarczająco silna, by rozwinąć oporność na antybiotyki, stała się wystarczająco śmiertelna, by zabijać ludzi.

Wpływ CAFO będzie dalej badany

W celu rozwiązania powracającego problemu zanieczyszczenia E. coli, grupa zadaniowa kierowana przez United Fresh Produce Association i Produce Marketing Association wydała we wrześniu 2019 r. zestaw wytycznych dla rolników uprawiających sałatę.

Chociaż przyznano, że pobliskie CAFO stanowią znaczne ryzyko, grupa zadaniowa nie zajęła się tym problemem, nakładając na rolników uprawiających rzymską sałatę obowiązek wykonywania testów i uzdatniania wody. Ponadto zachęcono konsumentów do kupowania sałaty rzymskiej tylko od rolników, którzy przestrzegają i spełniają zmienione normy dotyczące wody CA LGMA. Według raportu końcowego:

Zgodnie z zasadą bezpieczeństwa produkcji FDA, rolnicy są odpowiedzialni za ocenę takich zagrożeń i podejmowanie odpowiednich środków w celu zapobieżenia potencjalnie szkodliwym skażeniom, w tym powinni zapewnić, że używana przez nich woda do nawadniania jest bezpieczna i ma odpowiednią jakość sanitarną zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wszyscy uczestnicy łańcucha produkcji – od rolników przez przetwórców po detalistów – ponoszą wspólną odpowiedzialność za te zagrożenia i ich konsekwencje. Generalnie jednak członkowie grupy zadaniowej uważają, że obecna wiedza naukowa jest niewystarczająca i gromadzone są niewystarczające dane, aby ocenić stopień ryzyka związanego z bliskością CAFO…

W ramach współpracy, PMA i United Fresh zorganizują grupę ekspertów i liderów branży, aby zająć się ryzykiem związanym z CAFO i hodowlą bydła.

Ocena ryzyka będzie obejmować uwzględnienie wielu wektorów (woda, owady, ptaki i kurz), które mogą przenosić bakterie chorobotwórcze na duże odległości oraz potencjalne zmienne, takie jak pogoda, zagęszczenie zwierząt, praktyki operacyjne obiektu, dieta, częstotliwość wydalania i przenoszenie ludzkich patogenów.

Oczekuje się, że analiza ta zidentyfikuje luki w wiedzy, które staną się przedmiotem dalszych badań. Ponadto zgromadzone dane specyficznie dla danego miejsca zostaną wykorzystane do opracowania i wprowadzenia najlepszych praktyk w zakresie wyznaczania odpowiednich stref buforowych. Grupa opracuje plan działania do marca 2020 roku…”

FDA i CDC oskarżone o ukrywanie wcześniejszej epidemii

Chociaż CDC wydała publiczne ostrzeżenie dotyczące epidemii związanej z Salinas, która podobno rozpoczęła się 24 września 2019 r., nie wydano ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa żywności w przypadku wcześniejszej epidemii, która rozpoczęła się latem – i nigdy tak naprawdę się nie skończyła. W raporcie z 3 listopada 2019 r. Food Safety News zauważa, że:

„Kolejna epidemia spowodowana przez spożycie skażonej sałaty rzymskiej obejmująca 23 osoby z kilkunastu stanów trwała od 12 lipca do 8 września. Było to ukrywane przed opinią publiczną. To była mała tajemnica rządu i rolników… FDA w końcu upubliczniła te informacje tylko dlatego, że dane zostały ujawnione…”

Rzeczywiście, 31 października 2019 r. FDA poinformowało, że wykryto skażenie E. coli; wydaje się, że epidemia się skończyła; a sałata rzymska raczej nie stanowi dalszego ryzyka. Według FDA:

„…niedawna epidemia spowodowana przez E. coli O157:H7, obejmująca 23 zachorowania… była prawdopodobnie związana ze spożyciem skażonej sałaty rzymskiej. Nie zgłoszono żadnych zgonów… Zachorowania były zgłaszane w dniach od 12 lipca do 8 września 2019 roku. Nie zgłoszono żadnych chorób po tym, jak CDC rozpoczęło badanie epidemii 17 września 2019 roku…

FDA i amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom nie zidentyfikowały w trakcie tego dochodzenia informacji przydatnych dla konsumentów. Ponadto, gdy zidentyfikowano sałatę rzymską jako prawdopodobne źródło epidemii, dane dostępne w tym czasie wskazywały, że epidemia już się zakończyła, a sałata rzymska spożywana przez chorych ludzi przekroczyła okres przydatności do spożycia i nie była już dostępna w sprzedaży.

FDA przekazuje w tej chwili szczegółowe informacje na temat epidemii, aby zapewnić opinii publicznej pełną świadomość i podkreślić znaczenie działań branżowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa warzyw liściastych”.

Zrezygnuj z paczkowanych produktów i uprawiaj warzywa samodzielnie

Istnieje wiele powodów, dla których warto unikać komercyjnie uprawianych warzyw, zwłaszcza paczkowanych, ponieważ dodatkowa obróbka maszynowa (cięcie, mycie i pakowanie) praktycznie gwarantuje maksymalne rozprzestrzenianie wszelkich utrzymujących się patogenów.

Przy tak wielu wycofaniach i epidemiach dotyczących w szczególności zielonych warzyw liściastych i sałat, jednym ze sposobów ochrony zdrowia byłoby zaniechanie kupowania tych w dużej mierze niepotrzebnych produktów.

Należy pamiętać, że mycie produktów, choć z pewnością zalecane, raczej nie usunie wszystkich patogenów. Szorstkie powierzchnie zapewniają wiele miejsc, w których bakterie mogą się ukryć – do wywołania choroby wystarczy tylko kilka komórek E. coli.

Najlepszym i chyba jedynym sposobem ochrony świeżych produktów jest wdrożenie czystszych praktyk rolniczych, a przede wszystkim upewnienie się, że woda używana do nawadniania pól nie jest zanieczyszczona przez pobliskie CAFO, które są siedliskiem potencjalnie niebezpiecznych bakterii.

Większości niebezpieczeństw związanych ze świeżymi produktami można uniknąć, uprawiając własne warzywa. Jeśli chodzi o sałatę, nie dostarcza ona zbyt wielu składników odżywczych, więc lepiej zastąpić ją kiełkami z własnej uprawy.

Zielone warzywa liściaste są głównym źródłem odpadów spożywczych, co oznacza, że marnowana jest również woda i energia włożona do ich produkcji. Jeśli masz ograniczony budżet, warto wybierać warzywa i owoce pełne wartości odżywczych.

Istnieje wiele innych warzyw, które są lepsze pod względem odżywczym, tańsze i korzystniejsze dla środowiska niż sałata. Na przykład cebula, brokuły i brukselka mają stosunkowo niewielki wpływ na środowisko.

Jeśli jednak lubisz sałatki, rozważ zastąpienie sałaty kiełkami. Kiełki są bogate w składniki odżywcze i są łatwe w uprawie, nawet na małych przestrzeniach. Z tacy o wymiarach 10 x 10 cali (25 x 25 cm) możesz zebrać na przykład od 1 do 2 funtów (0,5-1 kg) kiełków słonecznika.

Mój zestaw startowy Sprout Doctor zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć. Uwaga: jeśli ten link nie prowadzi bezpośrednio do zestawu, wypróbuj inną przeglądarkę i wpisz hasło zestaw startowy Sprout Doctor na stronie shop.mercola.com. Proste instrukcje uprawy przedstawiono na poniższym filmie.

Gdy kiełki będą gotowe, zbierz je, aby zrobić pyszną sałatkę. Zainspiruj się moimi ulubionymi przepisami na lunch. To wyjątkowa „sałatka”, niepodobna do innych — wypełniona bogatymi w składniki odżywcze kiełkami, zdrowymi tłuszczami i nie tylko.

(FILM DOSTĘPNY TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)

Podstawowe wytyczne dotyczące czystości w kuchni

Jak wspomniano, chociaż mycie produktów nie gwarantuje, że wszystkie potencjalnie niebezpieczne bakterie zostały usunięte, podstawowa higiena jest z pewnością nieodłączną częścią bezpieczeństwa żywności. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które pomogą Ci bezpiecznie obchodzić się z produktami spożywczymi. Zawsze:

Umyj ręce mydłem i wodą przed kontaktem z jedzeniem, a zwłaszcza po kontakcie z surowym mięsem

Trzymaj niemowlęta i dzieci z dala od obszaru przygotowywania żywności

Luźne produkty są dotykane przez wiele innych osób zanim zostaną przez Ciebie zakupione, więc dobrze je umyj przed spożyciem

Używaj osobnych desek do krojenia i sztućców do surowego mięsa

Użyj szczotki do szorowania warzyw i owoców, aby usunąć brud i zanieczyszczenia z warzyw korzeniowych, warzyw i owoców o szorstkiej skórce

Opłucz wszystkie produkty pod bieżącą wodą, nawet warzywa paczkowane

Podczas krojenia więcej niż jednego rodzaju żywności, często myj blat, deskę do krojenia i przybory kuchenne, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego

Nie przygotowuj jedzenia dla innych, gdy jesteś chory