Resweratrol może pomóc w naprawie uszkodzeń skóry

Sprawdzone fakty
 
Resweratrol

W skrócie -

  • Dowody pokazują, że miejscowe stosowanie resweratrolu może przyspieszyć gojenie się ran, poprawić wygląd blizn i zmniejszyć fotostarzenie; naukowcy zaczęli identyfikować specyficzne mechanizmy, dzięki którym zachodzi ten pozytywny wpływ na gojenie się ran
  • Resweratrol występuje w skórce winogron, niebieskich i fioletowych jagodach oraz gorzkiej czekoladzie. Przekracza barierę krew-mózg, co może pomóc w regulacji zapalenia neurologicznego i ograniczeniu rozwoju chorób neurodegeneracyjnych
  • Związek ten pomaga spowolnić spadek funkcji poznawczych u osób z chorobą Alzheimera, poprawia krążenie mózgowe zmniejszając w ten sposób ryzyko demencji naczyniowej i pomaga ustabilizować poziom glukozy we krwi – kolejny czynnik rozwoju demencji
  • Resweratrol wspiera układ odpornościowy, w tym zmniejsza wpływ uszkodzeń mitochondriów i wzmacnia komórki NK. Mimo że wino jest wytwarzane z winogron, nie zapewnia wystarczających ilości resweratrolu pozwalających uzyskać korzyści, a ponadto przyśpiesza starzenie się mózgu i powoduje uszkodzenia DNA

Według dr. Mercoli

Badanie na zwierzętach opublikowane w lipcu 2021 roku przedstawiło jeden z mechanizmów, poprzez który resweratrol pozytywnie wpływał na gojenie się ran skóry. Jest to istotne, ponieważ rany przewlekłe są poważnym wyzwaniem zdrowotnym – dotykają wielu osób i stanowią znaczne obciążenie finansowe.

Jedno z badań opublikowanych w 2018 r. miało na celu określenie kosztów leczenia ran przewlekłych w grupie osób otrzymujących świadczenia Medicare. Użyto retrospektywnej analizy danych, aby oszacować, że w ciągu zaledwie jednego roku Medicare wydaje od 28,1 do 96,8 miliarda dolarów na leczenie ran, w tym koszty leczenia infekcji.

Najdroższe okazały się rany chirurgiczne, a tuż za nimi owrzodzenia stopy cukrzycowej. Naukowcy doszli do wniosku, że wydatki na leczenie ran były „znacznie większe niż wcześniej sądzono”. Dane ujawniły, że około 8,2 miliona osób „miało co najmniej jeden rodzaj rany lub infekcji”.

W artykule opublikowanym w 2019 r. przeanalizowano wyniki 28 badań, a uzyskane wyniki były zgodne z poprzednimi badaniami, ponieważ wykazały, że zdecydowaną większość ran stanowią przewlekłe owrzodzenia nóg – częste powikłanie cukrzycy typu 2. Do czynników wpływających na gojenie się ran należą: nawodnienie, krążenie krwi, otyłość, palenie tytoniu, odżywianie i cukrzyca.

Jak omówiono poniżej, resweratrol wpływa na kilka z wyżej wymienionych czynników, które mają negatywny wpływ na gojenie się ran i mogą potencjalnie zmniejszyć liczbę przewlekłych ran, dzięki czemu pozytywnie wpływa na gojenie ran. Dane z ostatniego badania są zachęcające.

Resweratrol promuje gojenie się ran

Naukowcy od lat badają lecznicze właściwości resweratrolu. Badanie przeniosło się z udowodnienia, że resweratrol ma pozytywny wpływ na gojenie się ran, na próbę identyfikacji konkretnych mechanizmów, dzięki które odpowiadają za pozytywne efekty.

Resweratrol wykazał zdolność do zwiększania ziarninowania i gojenia się ran w badaniach na zwierzętach. Ponadto w przeglądzie obejmującym 41 badań wykazano wpływ resweratrolu na poprawę gojenia skóry, wyglądu blizn i fotostarzenia.

Badanie laboratoryjne opublikowane w 2020 roku wykazało, że resweratrol zwiększał wydzielanie czynników wzrostu przez mezenchymalne komórki macierzyste, co poprawiało gojenie się ran w sposób zależny od dawki. W tym samym roku autorzy innego artykułu przeanalizowali korzyści z miejscowego stosowania resweratrolu, stwierdzając:

„Dowody sugerują, że miejscowe stosowanie resweratrolu może być cenną alternatywą, nie tylko do codziennej pielęgnacji skóry, ale także w celach profilaktyki i leczenia różnych schorzeń skórnych”.

Miejscowe stosowanie resweratrolu u myszy z cukrzycą typu 2 poprawiło reakcje chemiczne, które korelowały z wyższą gęstością naczyń krwionośnych, co sugerowało, że resweratrol może promować proliferację komórek śródbłonka u osób z cukrzycą.

Badanie opublikowane w 2021 roku w Laboratory Investigation, miało na celu przeanalizowanie mechanizmu, który resweratrol wykorzystuje do regulacji naprawy skóry. Wykorzystano zarówno model laboratoryjny, jak i zwierzęcy model gojenia ran, za pomocą których oceniono żywotność i apoptozę komórek. Celem było zmierzenie korelacji między mikroRNA-212 (miR-212) i kaspazą 8 (CASP8).

CASP8 to białko cysteinowe, które bierze udział w apoptozie i przetwarzaniu cytokin. miR-212 to jednoniciowe, niekodujące cząsteczki RNA, które odgrywają ważną rolę w regulacji ekspresji genów.

Naukowcy zmierzyli obszar rany, aby określić wpływ resweratrolu na jej gojenie. Odkryto również, że resweratrol promuje proliferację i migrację komórek poprzez zwiększenie miR-212. W przypadku zastosowania resweratrolu w leczeniu myszy bez miR-212, gojenie się ran było zmniejszone. Według naukowców sugeruje to, że resweratrol:

„…ułatwia proliferację i migrację komórek w komórkach HaCaT potraktowanych LPS i promuje gojenie się ran skóry w modelu mysim poprzez regulację osi miR-212/CASP8”.

Efekty neuroprotekcyjne wspierają zdrowie mózgu

Resweratrol występuje naturalnie w skórce winogron, niebieskich i fioletowych jagodach oraz gorzkiej czekoladzie. Dowody sugerują, że może przekraczać barierę krew-mózg. Jest to naturalna bariera, której organizm używa do ochrony mózgu przed substancjami, które mogą mieć toksyczny wpływ na centralny układ nerwowy.

Ponieważ resweratrol może przekraczać barierę krew-mózg, może pomóc regulować stan zapalny mózgu, który jest istotnym czynnikiem w rozwoju wielu chorób neurodegeneracyjnych. Według raportu Georgetown University Medical Center, podawanie resweratrolu osobom z chorobą Alzheimera pomaga przywrócić integralność bariery krew-mózg, co wpływa na zdolność szkodliwych cząsteczek odpornościowych do infiltracji tkanki mózgowej.

Spowalniając stan zapalny komórek mózgowych, resweratrol spowalnia spadek funkcji poznawczych u pacjentów z chorobą Alzheimera. Badanie na zwierzętach z udziałem resweratrolu przyniosło interesujące efekty, w tym zwiększoną aktywność tlenową i wydłużony czas biegania, ochronę przed otyłością i insulinoopornością, regulację funkcji metabolicznych i stabilizację stanu zdrowia.

Poprawa aktywności tlenowej oraz zmniejszenie insulinooporności i otyłości również mają działanie neuroprotekcyjne. Stwierdzono, że resweratrol hamuje działanie zapalne w niektórych komórkach mózgu poprzez hamowanie różnych cytokin prozapalnych i kluczowych cząsteczek sygnałowych. Później inna grupa naukowców potwierdziła, że właściwości przeciwzapalne mają działanie neuroprotekcyjne.

Istnieją również dane, które wskazują, że resweratrol pomaga usunąć blaszki amyloidowe w mózgu, które prowadzą do rozwoju choroby Alzheimera. Jedno z badań opublikowanych w Journal of Biological Chemistry wykazało, że resweratrol wywiera „silne działanie antyamyloidogenne”.

Chińskie badanie na zwierzętach wykazało również, że resweratrol może obniżyć ryzyko demencji naczyniowej – drugiej najczęstszej postaci demencji po chorobie Alzheimera. W przeciwieństwie do choroby Alzheimera otępienie naczyniowe wynika z upośledzenia przepływu krwi w mózgu. Jedno z badań z 2010 roku wykazało, że pojedyncza dawka resweratrolu może poprawić przepływ krwi do mózgu. Zgodnie z odkryciami naukowców z 2017 roku:

„…resweratrol hamuje proliferację komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych, promuje autofagię i jest badany w kontekście starzenia się naczyń.

Modele przedkliniczne jednoznacznie wykazały liczne ochronne działania resweratrolu na naczynia krwionośne. W badaniach klinicznych resweratrol umiarkowanie obniżał skurczowe ciśnienie krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz poziom glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą”.

Inne badania również wykazały, że resweratrol aktywuje autofagię, hamuje apoptozę neuronów i poprawia funkcje poznawcze. Badanie na ludziach w 2020 roku wykazało, że:

„…regularne spożywanie resweratrolu może poprawić funkcje poznawcze i mózgowo-naczyniowe u kobiet po menopauzie, z potencjałem spowolnienia spadku zdolności poznawczych z powodu starzenia się i menopauzy”.

Resweratrol poprawia gęstość kości, poziom glukozy we krwi i odporność

Dowody sugerują, że resweratrol przynosi wiele innych korzyści zdrowotnych. Badania wykazały, że ma właściwości przeciwzapalne, kardioprotekcyjne, przeciwutleniające, przeciwstarzeniowe i chemoprotekcyjne. Wykazano, że dodatkowy przepływ krwi do mózgu może poprawić uczenie się, nastrój i pamięć.

Jedno z badań opublikowane w 2019 roku w czasopiśmie Nutrients wykazało również, że resweratrol pomaga zapobiegać chorobom przewlekłym lub progresji chorób przewlekłych poprzez kilka szlaków immunologicznych. Naukowcy stwierdzili:

„…resweratrol reguluje odporność, ingerując w regulację komórek odpornościowych, syntezę cytokin prozapalnych i ekspresję genów… wpływa na sirtuinę, kinazę adenozynomonofosforanową, czynnik jądrowy-κB, cytokiny zapalne, enzymy antyoksydacyjne oraz… glukoneogenezę, metabolizm lipidów, biogenezę mitochondrialną, angiogenezę i apoptozę.

Resweratrol może hamować ekspresję receptora Toll-podobnego (TLR) i genów prozapalnych. Aktywność antyoksydacyjna resweratrolu i jego zdolność do hamowania enzymów biorących udział w produkcji eikozanoidów przyczyniają się do jego właściwości przeciwzapalnych”.

Potencjał wzmacniający odporność zapoczątkował rozwój badań nad możliwym wpływem, jaki resweratrol może mieć na nowotwory. Naukowcy stwierdzili, że do mechanizmów aktywowanych przez resweratrol, które mogą zmieniać układ odpornościowy, należą: zmniejszenie skutków uszkodzeń mitochondriów, zmniejszenie nieprawidłowej aktywacji komórek T i zwiększenie liczby komórek NK.

Resweratrol ma również wpływ na gęstość i jakość kości. Osteoporoza jest powszechną i poważną chorobą wśród kobiet po menopauzie. Gdy kości stają się bardziej kruche i porowate, są bardziej narażone na pęknięcia i złamania. Spośród wszystkich osób powyżej 50 roku życia, około 50% kobiet i 25% mężczyzn może doznać złamania w nadchodzących latach.

Jedno z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Newcastle w Nowej Południowej Walii wykazało poprawę gęstości kości u kobiet po menopauzie, którym podawano resweratrol. Uczestniczki badania przyjmowały 75 miligramów (mg) resweratrolu dwa razy dziennie lub placebo przez 12 miesięcy. Gęstość kości została zmierzona za pomocą absorpcjometrii podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego, powszechnie nazywanej skanami DEXA.

Jeden z autorów badania powiedział, że niewielki wzrost gęstości w szyjce kości udowej spowodował poprawę i „zmniejszenie 10-letniego prawdopodobieństwa poważnego złamania”. Lekarze przepisują hormony zastępcze i bisfosfoniany w leczeniu osteoporozy, ale jak wspomniano w badaniu opublikowanym w Nutrients, działania niepożądane tych leków mogą przewyższać korzyści.

Stwierdzono również, że resweratrol poprawia poziom glukozy we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Już po ośmiu tygodniach suplementacji u uczestników badania spadł poziom glukozy we krwi na czczo, poprawił się poziom insuliny i wzrósł poziom lipoprotein o dużej gęstości.

Badanie obejmowało 71 osób z nadwagą, cukrzycą typu 2 i wskaźnikiem masy ciała pomiędzy 25 a 30. Uczestnicy badania otrzymywali 1000 mg trans-resweratrolu lub metylocelulozy (placebo) przez 8 tygodni. Drugie badanie, w którym udział wzięło 56 pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną serca, wykazało podobnie zachęcające wyniki. Naukowcy doszli do wniosku, że:

„Resweratrol zmniejszył poziom glukozy na czczo, insulinooporność i zwiększył wrażliwość komórek na insulinę. Ponadto resweratrol znacznie zwiększył poziom cholesterolu HDL i istotnie zmniejszył stosunek cholesterolu całkowitego do HDL w porównaniu z placebo”.

Poszukaj zdrowego źródła resweratrolu

Resweratrol to naturalny polifenol mający na celu wydłużenie żywotności rośliny, który chroni ją przed chorobami i stresorami związanymi ze zmianami klimatu, takimi jak zbyt duża ilość światła ultrafioletowego. Jednakże, chociaż winogrona są bogatym źródłem resweratrolu, picie czerwonego wina nie zapewni korzyści neuroprotekcyjnych i przeciwstarzeniowych.

Dr Gregorio Valdez jest adiunktem w Virginia Tech Carilion Research Institute. Wyjaśnił, że czerwone wino zawiera tak małe ilości resweratrolu, że są one niewystarczające, aby uzyskać jakiekolwiek korzyści. Dodatkowo, jak pisałem wcześniej, alkohol negatywnie wpływa na zdrowie, w tym zwiększa senność, przyśpiesza starzenie się mózgu oraz powoduje uszkodzenia DNA.

Jedynym sposobem na dostęp do prozdrowotnych właściwości resweratrolu jest spożywanie winogron muskadynowych, które zawierają najwyższe stężenie tego związku ze wszystkich produktów spożywczych, zwłaszcza w skórce. Innymi dobrymi źródłami resweratrolu są morwy i jagody.

Ogranicz spożycie winogron do pół szklanki dziennie, ponieważ te owoce są również bogate w fruktozę. Inną opcją jest stosowanie suplementu resweratrolu pochodzącego ze skórek winogron muskadynowych.

+ Źródła i odniesienia