Mit o bezpieczniejszym porodzie w szpitalu w przypadku ciąż niskiego ryzyka

 
kobiety

W skrócie -

 • Siedemnaście badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat pokazuje, że planowany poród domowy jest bezpieczniejszy dla kobiet w ciąży o niskim ryzyku niż poród szpitalny
 • Wskaźniki śmiertelności okołoporodowej były niższe lub podobne w przypadku porodów domowych, podczas gdy wskaźniki chorobowości kobiet rodzących w domu były znacznie niższe w porównaniu z kobietami rodzącymi w szpitalu
 • W przypadku kobiet w ciąży niskiego ryzyka poród w szpitalu znacznie zwiększa ryzyko niepotrzebnych interwencji medycznych, które z kolei mogą zwiększać ryzyko poważnych infekcji, wypadnięcia pępowiny, cięcia cesarskiego i innych powikłań

Według dr. Mercoli

Czy uważasz, że szpital to najbezpieczniejsze miejsce na urodzenie dziecka? Społeczeństwo z pewnością przedstawia szpital jako najbezpieczniejsze miejsce na poród, do którego kobiety muszą spieszyć się w środku nocy przy pierwszych oznakach porodu.

Jednak coraz więcej kobiet decyduje się przeciwstawić status quo i rodzić w domu.

To nie jest nowa moda, to powrót do sposobu, w jaki kobiety rodziły dzieci od wieków – a badania pokazują, że często jest to bezpieczniejsze niż poród w szpitalu.

W przypadku większości ciąż niskiego ryzyka poród w domu jest bezpieczniejszy niż poród w szpitalu

W artykule napisanym przez Judy Cohain, przeanalizowano 17 badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat, które pokazują, że planowany poród domowy jest bezpieczniejszy dla kobiet w ciąży niskiego ryzyka niż poród szpitalny. W 12 badaniach naukowych wskaźniki śmiertelności okołoporodowej porodu szpitalnego (zgony, które nastąpiły przed, w trakcie lub bezpośrednio po urodzeniu) były albo niższe lub podobne do wskaźników obserwowanych w przypadku porodu domowego, podczas gdy wskaźniki zachorowalności matek były znacznie niższe w przypadku porodu domowego niż szpitalnego.

5 badań wykazało, że poród domowy jest mniej bezpieczny, ale w tych badaniach uwzględniono również kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Cohain stwierdził:

„W kolejnych 5 badaniach stwierdzono, że poród domowy ma wyższy wskaźnik śmiertelności okołoporodowej w porównaniu do porodu szpitalnego, ale we wszystkich tych badaniach uwzględniono kobiety w ciąży wysokiego ryzyka w grupie planowanych porodów domowych.

Zamiast wykluczyć porody wysokiego ryzyka z obu grup, uwzględniono je w wynikach porodów domowych, w tym przedwczesne porody w 34-37 tygodniu ciąży, porody pośladkowe i ciąże bliźniacze, anomalie, porody domowe bez opieki, nieplanowane porody domowe oraz kobiety w ciąży zagrożonej, które ostatecznie urodziły w szpitalu, ale zostały włączone do grupy porodów domowych.

Z tych 5 badań wynika, że ogólnie poród w domu jest mniej bezpieczny niż poród w szpitalu, jednak te wyniki w rzeczywistości wykazały, że porody niskiego ryzyka są bezpieczniejsze w domu, a przedwczesne porody są bezpieczniejsze w szpitalu.

Możliwymi wyjaśnieniami fałszywego wniosku z tych badań mogą być paternalistyczne działania mające na celu utrzymanie władzy nad kobietami oraz fakt, że poród w szpitalu jest najbardziej dochodowym powodem hospitalizacji. Jeśli usunie się z analiz porody wysokiego ryzyka, okaże się, że dla kobiet w ciąży niskiego ryzyka poród domowy jest bezpieczniejszy niż poród w szpitalu”.

Co sprawia, że poród w szpitalu jest ryzykowny dla kobiet o niskim ryzyku?

Poród w szpitalu, z natury naturalne doświadczenie, automatycznie zamienia się w stan chorobowy. Wiele kobiet otrzymuje lek Pitocin – syntetyczną formę oksytocyny, aby przyspieszyć poród i nasilić skurcze, albo błony płodowe zostają sztucznie przerwane, co może wywołać kaskadę zmian biologicznych, które zwiększają potrzebę interwencji medycznych, a ostatecznie cięcia cesarskiego.

Cięcie cesarskie jest najczęstszą operacją wykonywaną w Stanach Zjednoczonych i stanowi prawie jedną trzecią wszystkich porodów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w żadnym kraju ilość cięć cesarskich nie powinna stanowić więcej niż 10 do 15 procent porodów. Wskaźnik w Stanach Zjednoczonych, wynoszący prawie 32 procent, jest tak wysoki, że nawet American College of Obstetricians and Gynecologists przyznaje, że jest to niepokojące.

W rzeczywistości jest to najwyższy wskaźnik, jaki kiedykolwiek odnotowano w Stanach Zjednoczonych i jest wyższy niż w większości innych krajów rozwiniętych. Badanie opublikowane w British Medical Journal wykazało, że ryzyko zgonu kobiety podczas porodu poprzez cięcie cesarskie jest trzy do pięciu razy wyższe niż w przypadku porodu naturalnego, ryzyko histerektomii cztery razy większe, a ryzyko przyjęcia na oddział intensywnej terapii jest dwa razy wyższe.

Wskaźniki cesarskiego cięcia są niższe w przypadku porodów domowych, a także porodów z udziałem położnej. W małym szpitalu prowadzonym przez Navajo Nation, gdzie położne uczestniczą w naturalnych porodach, odsetek cesarskich cięć wynosi tylko 13,5%. Według Cohaina do czynników, które mogą sprawić, że poród w szpitalu będzie bardziej niebezpieczny dla kobiet w ciąży niskiego ryzyka, należą:

Planowany poród w szpitalu wskazuje, że kobiety obawiają się złego przebiegu porodu, co może być samospełniającą się przepowiednią

Zwiększony strach uwalnia adrenalinę i inne neuroprzekaźniki adrenergiczne, które mogą spowolnić lub nawet zatrzymać proces porodu

Nieznane środowisko, obcy ludzie, ludzie w mundurach, nieznane zapachy podczas porodu negatywnie wpływają na instynkt narodzin ssaków

Personel szpitala to rezerwuar bakterii, na które matka/dziecko mogą nie mieć odporności

Mniejszy dostęp do jedzenia, picia może powodować hipoglikemię i odwodnienie

Wypadki samochodowe w drodze do szpitala

Strach i nieznane środowisko zwiększają poziom bólu, który zwiększa stres płodu, negatywnie wpływając na tętno płodu

Zmowa wśród pracowników szpitala ma pierwszeństwo przed bezpiecznym protokołem

Brak odpowiedzialności personelu przed pacjentami przyczynia się do słabych wyników

Leżenie na plecach uciska aortę i żyłę główną zmniejszając dostarczanie tlenu do płodu

Ciągłe monitorowanie płodu zwiększa ból, zmniejsza dotlenienie płodu, zmniejsza ruchliwość i zwiększa niepokój

Cogodzinne badania pochwy mogą przyczynić się do wprowadzenia bakterii do macicy, powodując wzrost liczby infekcji po 3 badaniach

Nadużywanie antybiotyków zabija zdrową florę, obniżając funkcje układu odpornościowego

Sztuczne pęknięcie błon płodowych (AROM) może powodować wypadanie pępowiny, zwiększone ryzyko infekcji i ból

Indukcja może spowodować wypadnięcie pępowiny, pęknięcie macicy, zator płynu owodniowego, zwiększone ryzyko krwotoku poporodowego

Znieczulenie zewnątrzoponowe powoduje gorączkę u 15% kobiet, co nasila drgawki u noworodków i może powodować uszkodzenie mózgu

Nacięcie krocza może spowodować krwotok, pęknięcia trzeciego i czwartego stopnia, trwałe kalectwo

Podciśnienie zwiększa częstość pęknięć krocza trzeciego i czwartego stopnia, powodując trwające całe życie nietrzymanie moczu i kału oraz niepełnosprawność seksualną i zwiększone ryzyko krwotoków, a dla dziecka: krwotok śródczaszkowy, złamania czaszki i rzadko uszkodzenia mózgu lub śmierć płodu

Dystocja barkowa z powodu porodu w szpitalnym łóżku

Cięcie cesarskie może spowodować śmierć matki i okołoporodową, a także zwiększoną zachorowalność u matki i płodu, utrzymujący się przez całe życie ból blizn, bezpłodność, zrosty, zmniejszoną skuteczność karmienia, zwiększoną liczbę martwych urodzeń i przyrost łożyska w kolejnych ciążach.

Kiedy lepiej rodzić w szpitalu?

Pęknięcie macicy i odklejenie łożyska najczęściej występują u kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. W tych przypadkach poród domowy jest odradzany. Tylko w tych dwóch ostrych stanach poród w szpitalu jest bezpieczniejszy: wypadnięcie pępowiny i zator płynem owodniowym (AFE). Chociaż z pewnością istnieją inne przypadki, w których poród w szpitalu jest lepszy, zwykle dotyczy to ciąży wysokiego ryzyka oraz czterech nagłych sytuacji:

 • Wypadnięcie pępowiny;
 • Pęknięcie macicy;
 • Zator płynem owodniowym (AFE);
 • Odklejenie łożyska.

Wraz ze wzrostem urodzeń domowych (o prawie 30 proc. w latach 2004-2009) media często zwracają uwagę na rzadkie tragedie podczas porodów domowych, kiedy dziecko mogłoby zostać uratowane, gdyby poród odbył się w szpitalu. Chociaż takie przypadki się zdarzają, jest to rzadkie… znacznie rzadsze niż śmierć dzieci z powodu niepotrzebnych interwencji medycznych lub błędów szpitalnych.

Cohain podsumował:

„Liczba zgonów spowodowanych rzadkim ostrym stanem podczas planowanych porodów domowych kobiet w ciąży niskiego ryzyka, które mogłyby uratowane w szpitalu, jest mniejsza niż liczba zgonów i zachorowalność z powodu powszechnych ostrych stanów spowodowanych interwencjami szpitalnymi. Planowany poród domowy jest bezpieczniejszy niż poród szpitalny w przypadku kobiet w ciąży niskiego ryzyka w każdej kategorii nagłych wypadków.

Obecnie błędnie uważa się poród w szpitalu za złoty standard. Skłonność do porodów w szpitalu powoduje, że większość badaczy ignoruje fakt, że kobiety mogą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w przypadku planowanego porodu domowego pod nadzorem niż w szpitalu”.

Czy jesteś zainteresowana porodem w domu?

W Stanach Zjednoczonych często potrzeba dużo determinacji, aby przeciwstawić się normom i znaleźć lekarza lub położną do wsparcia porodu domowego. Rzadko zdarza się znaleźć położnika, który zgodzi się na poród domowy w Stanach Zjednoczonych i chociaż dyplomowane pielęgniarki położne (CNM) mogą legalnie uczestniczyć w porodzie domowym w dowolnym stanie, większość z nich tego nie robi i zamiast tego decyduje się na praktykę w szpitalach.

Obecnie tylko 27 stanów wydaje licencję lub reguluje przepisy dotyczące położnych (lub certyfikowanych położnych zawodowych, które przeszły szkolenie i spełniają krajowe normy dotyczące porodów domowych). W pozostałych 23 stanach porody domowe z udziałem położnej są nielegalne, jednak kobiety często znajdują położną na „czarnym rynku”, która z powodu braku jakiegokolwiek nadzoru prawnego może, ale nie musi, mieć odpowiednie przeszkolenie.

Z pewnością można znaleźć wysoko wykwalifikowane i przeszkolone położne na czarnym rynku. Kobiety te często mocno wierzą w prawo kobiet do wyboru porodu domowego, ryzykując aresztowaniem i oskarżeniem za praktykowanie medycyny lub pielęgniarstwa bez licencji.

Istnieją również osoby praktykujące jako położne, które nie przeszły odpowiedniego szkolenia, które również oferują swoje usługi na czarnym rynku, więc przed podjęciem decyzji należy sprawdzić wybraną położną pod kątem kompetencji. Trwają prace nad rozszerzeniem dostępności licencji CPM, aby kobiety, które chcą porodu domowego, mogły wybierać z puli wykwalifikowanych położnych, ale dopóki to się nie stanie, istnieje kilka legalnych opcji porodu domowego:

 • Znajdź dyplomowaną pielęgniarkę położną (CNM), która zajmuje się porodami domowymi w Twoim stanie lub w pobliskim stanie (w drugim przypadku, poród musi odbyć się w sąsiednim stanie);
 • Znajdź CPM z licencją w Twoim lub w pobliskim stanie (w drugim przypadku, poród musi odbyć się w sąsiednim stanie);
 • Poród szpitalny lub centrum porodowym z udziałem prywatnej CNM (kompromis). Jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie, przygotuj szczegółowy plan porodu. Jest to dokument, który określa pragnienia przyszłej matki lub pary związane z doświadczeniem porodowym.

Nie jest to dokument prawny, ale jest ważnym sposobem poinformowania lekarzy i personelu szpitala o indywidualnych życzeniach dotyczących interwencji medycznych. Przedyskutuj plan porodu z lekarzem lub położną z wyprzedzeniem, a także upewnij się, że pielęgniarka i inny personel szpitala otrzymają kopię dokumentu po przyjęciu do szpitala.

W celu znalezienia położnej możesz skorzystać z następujących stron:

 • Midwives Alliance of North America;
 • Mothers Naturally;
 • American College of Nurse-Midwives;
 • Midwifery Today;
 • BirthLink (obszar Chicago).
+ Źródła i odniesienia