Obesogeny utrudniają utrzymanie prawidłowej wagi

Sprawdzone fakty
 
żywność

W skrócie -

  • Termin obesogeny jest używany w odniesieniu do substancji chemicznych zaburzających gospodarkę hormonalną, które wywołują trwałe, a czasem transgeneracyjne zmiany w komórkach tłuszczowych
  • W badaniach na zwierzętach wykazano, że zmiany spowodowane otyłością, które spowalniają tempo metabolizmu i zwiększają magazynowanie tłuszczu, można wykryć nawet u czterech kolejnych pokoleń
  • Po tym jak otyłość stała się wszechobecna w środowisku, znacznie wzrósł odsetek niemowląt w wieku poniżej 24 miesięcy, które są otyłe
  • Przyrost masy ciała wiąże się z niepełnosprawnością, chorobami znacznie skracającymi długość życia, zwiększeniem wydatków na opiekę zdrowotną (o 29% w latach 2001- 2015)
  • Substancje chemiczne powodujące otyłość (tzw. obesogeny) można znaleźć w domu i pracy, ale można zmniejszyć narażenie na nie, stosując filtry do wody, spożywając pełnowartościową naturalną żywność oraz unikając plastiku i żywności pakowanej

Według dr. Mercoli

Obesogeny to substancje chemiczne, które wywierają negatywny wpływ na komórki. Wśród nich znajdują się bisfenol-A (BPA), parabeny, środki zmniejszające palność i pestycydy. Większość z nich to znane substancje chemiczne zaburzające gospodarkę hormonalną (EDC), które mogą sabotować wysiłki związane z odchudzaniem.

Do obesogenów należą również PFAS – powszechnie występujące w opakowaniach żywności, domowych środkach czyszczących, naczyniach nieprzywierających, piance przeciwpożarowej i odpornych na plamy dywanach, dywanikach i meblach.

Narażenie na te substancje chemiczne może nastąpić poprzez żywność, powietrze i kurz znajdujący się w pomieszczeniach, wodę pitną oraz produkty używane w domu i w pracy. Według Toxic-Free Kultura, oprócz powodowania otyłości, związki z grupy PFAS zostały również powiązane z toksycznością wątroby i nerek, toksycznością reprodukcyjną i rozwojową oraz nowotworami. Jest to jedna z wielu substancji stosowanych w materiałach codziennego użytku.

Pomimo uznania, że otyłość jest pandemią i niekończących się kampanii zdrowotnych mających na celu sprostanie temu wyzwaniu, liczba osób z nadwagą i otyłych stale rośnie. W 1960 r. niecałe 15% populacji było otyłych, w 2005 r. odsetek ten wzrósł do 35%, a następnie do 39,8% w 2016 r.

Obesogeny: czynniki środowiskowe przyczyniające się do otyłości

Profesor Filippa D. Darbre z University of Reading w Wielkiej Brytanii jest ekspertką w zakresie EDC. W swojej książce pt. „Endocrine Disorders and Human Health” opisuje mechanizmy działania obesogenów, które zakłócają zdolność organizmu do utrzymania lub utraty wagi.

Te substancje chemiczne zwiększają akumulację tłuszczu i wspomagają wzrost komórek tłuszczowych – wyjaśniła prof. Darbre. Zwiększają również liczbę i wielkość komórek tłuszczowych oraz wpływają na hormony regulujące apetyt. Ponadto obesogeny zmniejszają tempo przemiany materii i promują przechowywanie kalorii zamiast ich spalania.

Pomysł został po raz pierwszy opublikowany w 2002 roku przez badacza ze Szkocji w mało znanym czasopiśmie, ale zwrócił uwagę kilku naukowców. Badania rozpoczęły się po opublikowaniu komentarza do badania w dobrze poczytnym czasopiśmie toksykologicznym.

Dr Jerrold Heindel z Narodowego Instytutu Nauk o Zdrowiu Środowiskowym (NIEHS) skupił się na fakcie, że przeprowadzono testy toksyczności wybranych substancji chemicznych, aby sprawdzić, czy są powiązane z utratą masy ciała, która jest uważana za efekt toksyczności.

Według Newsweek, naukowcy „przeoczyli przypadki, w których badane substancje chemiczne powodowały przyrost masy ciała” – co jak zauważył Heindel jest ważne, ponieważ „wiele substancji chemicznych powodowało przyrost masy ciała – i to w małych dawkach”, takich na jakie narażone mogłoby być dziecko lub płód.

Heindel zauważył również, że narażenie komórek in vitro na działanie niektórych substancji chemicznych, w tym: BPA, stymulowało wzrost komórek tłuszczowych. Napisał, że gdyby zdarzyło się to w żywym organizmie, „wynikiem byłby wzrost skłonności do otyłości”.

Zaledwie dwa lata później, badania na zwierzętach wykazały, że noworodki myszy, które miały kontakt ze związkiem naśladującym hormony, miały o 36% więcej tkanki tłuszczowej i były o 20% cięższe niż myszy w grupie kontrolnej.

Wyniki nowszych badań nadal wspierają hipotezę otyłości. Dodatkowym problemem jest mieszanka związków negatywnie wpływających na układ hormonalny (EDC), na którą jesteśmy narażeni przez całe życie. W tym przypadku mapowanie ludzkiego genomu może przynieść korzyści.

Badacze i epidemiolodzy analizują poziomy narażenia na pojedynczą i wiele substancji chemicznych za pomocą badań eksposomów. Według CDC, ekspozycję można „zdefiniować jako miarę wszystkich ekspozycji danej osoby w ciągu życia i jej wpływ na zdrowie”. Naukowcy mają nadzieję, że:

„Te informacje będą kierować przyszłymi podejściami laboratoryjnymi i epidemiologicznymi, które pozwolą przezwyciężyć obecne ograniczenia. To z kolei pozwoli nam oszacować koszty dla społeczeństwa związane z EDC i otyłością. Z optymistycznego punktu widzenia informacje te mogą wpłynąć na decydentów politycznych, aby podjęli odpowiednie kroki w celu ochrony zdrowia publicznego”.

Narażenie we wczesnym okresie życia nawet na śladowe ilości substancji chemicznych powoduje otyłość u niemowląt

Dr Bruce Blumberg był na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, kiedy przeczytał artykuł opublikowany w 2002 roku. Hipoteza nie zrobiła na nim wrażenia, ale postanowił przeprowadzić własne eksperymenty. Do 2006 roku zaprojektował i przeprowadził badanie na zwierzętach, w którym ciężarnym myszom podawano zaburzającą gospodarkę hormonalną substancję chemiczną, która przedostaje się do łańcucha pokarmowego i wody pitnej.

Potomstwo tych myszy urodziło się z większą liczbą komórek tłuszczowych, a w wieku dorosłym miało o 20% większą masę niż myszy z grupy kontrolnej. Dzięki testom genetycznym odkryto, że badana substancja chemiczna aktywowała receptor, co skutkowało zmianą kierunku rozwoju fibroblastów. Zmiana była tak trwała, że Blumberg ukuł termin „obesogen”, aby opisać efekt.

Podważa to od dawna utrzymywane przekonanie, że przyrost i utrata masy ciała opierają się wyłącznie na różnicy między ilością spożytych i spalonych kalorii. Jednak okresowy post oraz dieta ketogeniczna pokazują, że istnieje różnica w efektywności spalania kalorii.

W innej demonstracji czynników wpływających na utratę i przyrost masy ciała, wyniki z badania na zwierzętach potwierdziły to, co większość pracowników nocnej zmiany prawdopodobnie wie instynktownie: że jedzenie w nocy powoduje przybieranie większej ilości kilogramów niż spożywanie tej samej ilości żywności w ciągu dnia.

Autorzy przeglądu literatury opublikowanego w 2018 r. przeanalizowali istniejące ankiety i badania na zwierzętach i stwierdzili, że „najważniejszymi źródłami narażenia na otyłość w pomieszczeniach są dieta, kurz domowy i produkty codziennego użytku, takie jak środki czystości, przybory kuchenne oraz kosmetyki”.

Ten wszechobecny wzorzec ekspozycji leży u podstaw prenatalnej i niemowlęcej ekspozycji na potencjalne toksyny, które mogą zmieniać funkcje komórek i spowalniać tempo metabolizmu. Populacja otyłych niemowląt w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaczęła rosnąć.

Dane CDC pokazują, że w latach 1971-1974, gdy tworzywa sztuczne stały się bardziej popularne i rosło stosowanie substancji chemicznych zaburzających gospodarkę hormonalną, tylko 6,7% niemowląt w wieku od 12 do 24 miesięcy było otyłych. W nadchodzących latach odsetek otyłych niemowląt w wieku od 6 do 24 miesięcy stale wzrastał.

Chociaż tempo wzrostu było zróżnicowane, do 2000 r. 10,4% wszystkich niemowląt było otyłych, a w 2016 r. odsetek ten stanowił 9,9%. W retrospektywnym przeglądzie wykresów wzorców wzrostu niemowląt naukowcy zauważyli, że istniały znaczące różnice we wzorcach, które stały się widoczne już w wieku od 2 do 6 miesięcy. Dane wykazały korelację między wartościami wskaźnika masy ciała w wieku 4 miesięcy i 5 lat.

Późniejsze poparcie dla tych odkryć stanowiły badania przeprowadzone na University of Virginia, które wykazały, że dzieci urodzone z nadwagą prawdopodobnie pozostaną z nadwagą. Dalsze badania na zwierzętach wykazały, że różnice masy ciała wywołane przez substancje chemiczne mogą zwiększać ryzyko otyłości w kolejnych czterech pokoleniach.

Coraz trudniejsza kontrola wagi

Otyłość stanowi obciążenie psychiczne, emocjonalne i finansowe. Nadwaga lub otyłość mogą zwiększać ryzyko znacznej liczby problemów zdrowotnych, w tym ryzyko niektórych nowotworów, bezdechu sennego, chorób serca oraz cukrzycy typu 2. W czasie ciąży zwiększa ryzyko zbyt wysokiego poziomu glukozy we krwi i ciśnienia krwi, powodując zwiększone ryzyko cięcia cesarskiego.

Skutki otyłości mogą być długotrwałe zarówno dla jednostek, jak i całej społeczności. U osób poniżej 70. roku życia tylko palenie tytoniu powoduje większą liczbę zgonów rocznie. Osoby z nadwagą lub otyłością mogą również cierpieć z powodu dyskryminacji, niższej jakości życia i zwiększonego ryzyka depresji.

Korzystając z danych z różnych stanów w Ameryce oszacowano, że procent wydatków na opiekę zdrowotną związaną z problemem otyłości wzrósł z 6,13% w 2001 r. do 7,91% w 2015 r. Stanowi to 29% wzrost wydatków na schorzenia związane z otyłością.

Wskaźnik BMI oceniający poziom otyłości może nie być wystarczającym źródłem informacji potrzebnych do dokonywania bezpiecznych wyborów życiowych. Wadą BMI jest to, że wykorzystuje całkowitą wagę do określenia poziomu nadwagi, gdy całkowita ilość tkanki tłuszczowej stanowi większe ryzyko dla zdrowia.

Z tego samego powodu założenie dobrego stanu zdrowia w przypadku prawidłowego BMI, nie jest dokładną oceną. Na przykład, sportowiec lub osoba pozbawiona formy może mieć taki sam wskaźnik BMI. Jeśli jedynymi stosowanymi pomiarami są waga i wzrost, osoba muskularna może zostać zakwalifikowana jako osoba z nadwagą lub otyłością.

Bardziej wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego ryzyka choroby jest stosunek talii do bioder. Wyższy stosunek sugeruje większą ilość tłuszczu trzewnego –tłuszczu nagromadzonego wokół narządów wewnętrznych – który jest znacznie bardziej niebezpieczny niż tłuszcz podskórny znajdujący się tuż pod skórą.

Aby określić stosunek talii do bioder, weź centymetr, a następnie zmierz i zapisz obwód talii i bioder. Następnie podziel obwód talii przez obwód bioder i porównaj stosunek do wartości wymienionych w poniższej tabeli.

Stosunek talii do bioder Mężczyźni Kobiety
Optymalny 0.8 0.7
Niskie ryzyko <0.95 <0.8
Umiarkowane ryzyko 0.96 - 0.99 0.81 - 0.84
Wysokie ryzyko >1.0 >0.85

Co może zawierać obesogeny?

Rosnąca liczba potencjalnych toksyn w otoczeniu i diecie prawdopodobnie przyczynia się do epidemii otyłości. Jest kilka miejsc, w któr ych mogą występować obesogeny, w tym:

  • Woda z kranu — niektóre pestycydy trafiają do wody pitnej – jednym z nich jest atrazyna. Chociaż jej stosowanie zostało zakazane w Europie, nadal jest używana w USA. Innym pestycydem jest tributylocyna (TBT) – fungicyd, który stymuluje produkcję komórek tłuszczowych. Znajduje się w produktach winylowych oraz w tekstyliach i dywanach (jako środek konserwujący).
  • BPA i substancje zastępujące BPA — znajdują się w tworzywach sztucznych i puszkach. Mogą zwiększać insulinooporność.
  • Powłoki nieprzywierające — PFOA są używane do tworzenia nieprzywierającej bariery na walizkach, dywanach, teflonie, plecakach i odzieży. Można je również znaleźć w opakowaniach żywności, takich jak torebki na popcorn do mikrofalówki.
  • Ognioodporne substancje chemiczne — niektóre, jak PCB, zostały zakazane w USA, ale pozostają w łańcuchu zaopatrzeniowym. Substancje zastępcze, takie jak PBDE, mają podobny wpływ na układ hormonalny. Można je znaleźć w poddanych obróbce wykładzinach i meblach, tekstyliach, elektronice i samochodach.

Zdroworozsądkowe podejście do zmniejszania ryzyka

Niestety liczba miejsc, w których mogą występować obesogeny, stale rośnie. Jednak można podjąć określone zdroworozsądkowe kroki, aby zmniejszyć ryzyko narażenia, o czym wspominałem w wielu poprzednich artykułach. Pamiętaj, że niektóre substancje zaburzające gospodarkę hormonalną nie są obesogenami, ale mają wpływ na zdolność kontrolowania wagi.

Unikaj pestycydów — jedz ekologiczne, niemodyfikowane genetycznie produkty; mięso i produkty mleczne od zwierząt hodowanych w humanitarny sposób i karmionych naturalną dietą. Nie używaj pestycydów na trawniku i zawsze zdejmuj buty, gdy wchodzisz do domu.

Pozbądź się wszystkich nieprzywierających i ognioodpornych substancji chemicznych — naczynia z powłoką zapobiegającą przywieraniu uwalniają chemikalia po podgrzaniu. Zamiast tego gotuj w naczyniach ceramicznych lub szklanych. Kupuj materace, dywany i meble, które nie są impregnowane ognioodpornymi środkami chemicznymi.

Unikaj żywności pakowanej — wyeliminuj produkty spożywcze w puszkach, popcorn do mikrofali i pojemniki na wynos. Unikaj kupowania przetworzonej i pakowanej żywności, ponieważ może ona zawierać syrop glukozowo-fruktozowy, sztuczne słodziki, pestycydy i inne obesogeny. Sztuczne słodziki można znaleźć również w syropie do naleśników, napojach gazowanych i gumach.

Unikaj produktów z winylu i plastiku — używaj zasłony prysznicowej z tkaniny, którą można prać w pralce. Pozostają one czystsze i trwalsze niż winylowe. Wymień walizki i plecaki na produkty wykonane z płótna z mieszanki organicznej. Używaj szkła do przechowywania żywności i toreb wielokrotnego użytku do przynoszenia żywności do domu ze sklepu spożywczego.

Filtruj wodę — Ilość toksyn w wodzie kranowej sprawia, że filtrowanie staje się koniecznością.

Używaj minimalnej ilości antybiotyków — Możesz zapobiec większości przyczyn stosowania antybiotyków, wspierając zdrowie flory jelitowej i stosując naturalne środki. Antybiotyki zmieniają florę jelitową, która wpływa na kontrolę wagi u dorosłych i dzieci.