Dlaczego tak trudno kompostować odpady organiczne?

Sprawdzone fakty
śmieci

W skrócie -

  • Kompostowanie zmniejsza powierzchnię wysypisk śmieci, emisje metanu i zwiększa sekwestrację dwutlenku węgla w glebie
  • Kompost poprawia retencję wody, zmniejsza zużycie środków chemicznych, poprawia jakość i strukturę gleby oraz zapobiega utracie i erozji wierzchniej warstwy gleby poprzez dodanie cennej materii organicznej
  • Duża część dostaw żywności w USA jest marnowana, w tym w ramach programów obiadów szkolnych, a większość odpadów organicznych trafia na wysypiska śmieci
  • Korea Południowa i niektóre społeczności w USA pokazują, że kompostowanie może być efektywne i ekonomiczne
  • Każdy może samodzielnie kompostować odpady organiczne za pomocą pudełka lub gotowego bębnowego pojemnika na kompost – koszt najtańszych wynosi zaledwie 100 USD

Według dr. Mercoli

Odpady żywnościowe można uznać za pasierba recyklingu. Sumienni ludzie, a nawet niektóre kraje, przyjęły recykling jako środek mający na celu powstrzymanie zanieczyszczenia środowiska, ale problem marnowania żywności jest często ignorowany. Jednak niespożyta żywność – aż 40% całej żywności – jest w większości przypadków wyrzucana na wysypiska śmieci, gdzie generuje bardzo duże i szkodliwe emisje metanu.

Większość rządów nie zainwestowała w wielkoskalowe kompostowanie lub generowanie biogazu, ponieważ wymagałoby to konsensusu politycznego, a inwestycje publiczne i świadomość problemu nie stały się jeszcze dotkliwe. Jednak jest coś, co ludzie mogą zrobić: kompost.

Większość ludzi nie kompostuje odpadów organicznych, ale wiele osób twierdzi, że zrobiłoby to, gdyby proces był wygodny. Tak naprawdę ten proces jest łatwy i wygodny! Wszystko, czego potrzeba, to bębnowy pojemnik na kompost i mieszanka materiałów organicznych, takich jak ozdoby ogrodowe, fusy po kawie i skórki warzyw. Szczegóły podam później.

Kompostowanie może nie brzmieć jak mające znaczenie działanie, ale tak naprawdę zmniejsza powierzchnię wysypisk śmieci, które zawierają głównie odpady spożywcze, zmniejsza emisję metanu, dzięki czemu zwiększa się pobieranie dwutlenku węgla z powietrza i jego sekwestracja w glebie. Kompost poprawia również retencję wody, zmniejsza zużycie środków chemicznych, poprawia jakość i strukturę gleby oraz zapobiega utracie i erozji wierzchniej warstwy gleby poprzez dodanie cennej materii organicznej.

Problem marnowania żywności w USA

Departament Rolnictwa USA (USDA) szacuje, że marnowanych jest do 40% dostaw żywności, z czego 31% przez konsumentów i sprzedawców detalicznych. Według USDA, wartość zmarnowanej żywności w Stanach Zjednoczonych wynosi miliardy dolarów oraz dodatkowe miliardy dolarów stanowiące wartość „ziemi, wody, pracy, energii i innych nakładów… używanych do produkcji, przetwarzania, transportu, przygotowywania, przechowywania i utylizacji zużytej żywności”.

Według Christian Science Monitor, około 28% śmieci w Stanach Zjednoczonych to żywność i drobiazgi, ale ludzie znacznie częściej poddają recyklingowi odpady z podwórka niż żywność. Jednak kompostowanie żywności ma sens. Według Monitor:

„Z punktu widzenia ochrony środowiska kompostowanie jest znacznie lepszą opcją niż alternatywa: przepełnione wysypiska śmieci, często zlokalizowane w biednych dzielnicach, gdzie z gnijącej żywności unoszą się do atmosfery gazy cieplarniane.

Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, trzecim co do wielkości źródłem emisji metanu w Stanach Zjednoczonych – gazu cieplarnianego znacznie silniejszego niż dwutlenek węgla – są składowiska odpadów. Kompost wytworzony z liści, gałęzi i resztek żywności może pomóc w nawożeniu gleby w ogrodach, gospodarstwach rolnych, polach i innych miejscach”.

Recykling żywności – organicznej – może być jeszcze ważniejszy niż recykling tworzyw sztucznych, metalu lub papieru. Według artykułu opublikowanego w The New Yorker:

„Kompostowanie przekształca surowe odpady organiczne w substancję podobną do próchnicy, która wzbogaca glebę i zwiększa wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza. Na wysypiskach, pozbawionych tlenu, rozkładające się substancje organiczne uwalniają metan – gaz cieplarniany, którego efekt cieplarniany jest na dłuższą metę pięćdziesiąt sześć razy większy niż dwutlenku węgla.

Stany Zjednoczone mają większe emisje na wysypiskach niż jakikolwiek inny kraj, co odpowiada spalinom wydzielanym przez 37 milionów samochodów na drogach każdego roku”.

Mimo że odpady żywnościowe i ogrodowe mogą stanowić około jednej trzeciej wszystkich śmieci, w wielu miastach recykling materiałów organicznych jest dobrowolny. W rezultacie w miejscach takich jak Nowy Jork 95% substancji organicznych trafia na wysypiska. Mogłoby być inaczej.

Odpady żywnościowe z amerykańskich szkół

Odpady ze szkolnych obiadów często są przedmiotem dyskusji, ale według Food Tank, ich wartość stanowi tylko 1,2 miliarda dolarów z wartej ponad 218 miliardów żywności marnowanej w Stanach Zjednoczonych każdego roku. Żadne marnotrawstwo nie jest dopuszczalne, jeśli istnieją sposoby na zmniejszenie go i poprawę sytuacji. Food Tank sugeruje, że niżej wymienione ulepszenia mogą znacznie zmniejszyć ilość odpadów żywnościowych ze szkół:

Dawanie dzieciom więcej czasu na jedzenie — po ustawieniu się w kolejce po posiłek i znalezieniu miejsca, uczniowie często nie mają czasu na dokończenie posiłku.

Zmiana układu stołówki — zmiana rozmieszczenia produktów i dodanie rzędu „tylko zdrowe wybory” przyniosło korzyści.

Poprawa atrakcyjności żywności — wymyślanie kreatywnych nazw, takich jak „rentgenowskie marchewki” i „supermocny szpinak” może zachęcać uczniów do spożywania zdrowej żywności i zmniejszyć jej marnowanie.

Poprawa prezentacji żywności — samo krojenie jabłek zamiast serwowania ich w całości miało w przeszłości wpływ na poziom marnowania danej żywności.

Zapewnienie większego wyboru — umożliwienie uczniom wyboru trzech z pięciu produktów (jeśli są to owoce lub warzywa) może ograniczyć marnowanie żywności.

Stworzenie „stołu szwedzkiego” — produkty żywnościowe, które są niechciane przez niektórych uczniów, mogą być atrakcyjne dla innych uczniów.

Przerwa przed obiadem — badanie wykazało, że kiedy przerwa miała miejsce przed obiadem, dzieci zjadały o 50% więcej owoców i warzyw. Przerwa przed obiadem pozwala dzieciom zaostrzyć apetyt i nie spieszyć się ze spożyciem obiadu, aby wziąć udział w przerwie.

Oddawanie niezjedzonej żywności — dyrektorzy ds. żywności mogą przekazywać nieotwarte mleko, torby marchwi, całe owoce i pakowaną żywność grupom społeczności, które zgłaszają chęć ich przyjęcia.

Kompostowanie jest popularne w Korei Południowej

Według The New Yorker, obecnie Korea Południowa przetwarza 95% odpadów spożywczych, ale 25 lat temu prawie nic nie było poddawane recyklingowi. W latach 90., dzięki szybkiej industrializacji i urbanizacji, problem marnowania żywności stał się tak poważny, że rząd uznał, że musi interweniować.

„Mieliśmy ludzi leżących na drodze przed śmieciarkami, aby zapobiec wywożeniu śmieci na wysypiska” – powiedział Kim Mi-Hwa, szef Korea Zero Waste Movement Network. „Rząd zobaczył, że musi coś zrobić”. Działania rządu opisano w New Yorker:

„W 1995 r. Korea Południowa zastąpiła podatek liniowy na usuwanie odpadów nowym systemem. Materiały, które można było poddać recyklingowi, odbierano bezpłatnie, ale za wszystkie inne śmieci miasto nakładało opłatę, którą obliczano na podstawie pomiaru wielkości i liczby worków. Do 2006 roku wysyłanie odpadów spożywczych na składowiska i wysypiska śmieci było nielegalne; obywatele byli zobowiązani do oddzielania ich.

Nowa polityka dotycząca odpadów została wsparta dotacjami dla rodzącego się wówczas przemysłu recyklingu. Środki te doprowadziły do zmniejszenia marnotrawstwa żywności na osobę o około trzy czwarte funta (0,3 kg) dziennie — waga Big Maca i frytek lub kilku grejpfrutów. Oszacowano, że korzyści ekonomiczne dla kraju wynikające z tej polityki będą z biegiem lat liczone w miliardach dolarów”.

Program odniósł szczególny sukces w Seulu, gdzie opłaty są rozsądne.

„Mieszkańcy Seulu mogą kupić wyznaczone biodegradowalne torby na resztki jedzenia, które są wyrzucane do automatycznych pojemników, zwykle znajdujących się na parkingu budynku mieszkalnego. Kosze ważą i obliczają cenę za kilogram odpadów organicznych… Dla rodziny z Seulu koszt recyklingu odpadów żywnościowych wynosi średnio około sześciu dolarów miesięcznie”.

Co sprawia, że program kompostowania jest efektywny?

Popularność kompostowania wzrasta, aczkolwiek powoli. W raporcie Institute for Local Self-Reliance z 2014 roku oszacowano, że ponad 180 społeczności w Stanach Zjednoczonych zbiera resztki jedzenia.

Według Mi-Hwa, aby program kompostowania odniósł sukces, musi istnieć grupa pośrednicząca między rządem a społeczeństwem, taka jak grupa Zero Waste. W Korei ludzie obawiali się, że kompostownie będzie źródłem chorób lub brzydkiego zapachu, więc edukacja publiczna jest ważnym elementem podnoszenia świadomości i współpracy w zakresie kompostowania.

Lee Eun-Su, założyciel Nowoon Urban Farming Network, uważa, że istnieje jeszcze jeden składnik udanego programu kompostowania: uczynienie marnowania żywności „niefajnym”, a rozsądnego gospodarowania żywnością „trendy” – innymi słowy, presja społeczna i opinia publiczna. Powiedział, że kiedy rząd chciał ograniczyć konsumpcję wody butelkowanej, „oznaczył” wodę z kranu „arisu” – słowo oznaczające orzeźwienie, co sprawiło, że woda z kranu stała się bardziej popularna.

Jednym z wyzwań dla udanego kompostowania jest to, co Samantha MacBride – dyrektor ds. badań i operacji w Departamencie Sanitarnym Nowego Jorku – nazwała problemem kury i jajka. „Firmy nie będą inwestować w składowiska, jeśli nie będą miały gwarantowanej podaży, a miasta nie uruchomią programu kompostowania, dopóki nie upewnią się, że istnieje firma” do utylizacji odpadów.

Jak rozpocząć kompostowanie

Czy jesteś gotowy, aby zacząć czerpać korzyści z kompostu na własnym podwórku? Kompost można przechowywać w stercie, pojemniku lub gotowym kompostowniku bębnowym. Kompostownik jest bardzo wygodny i można go kupić w sklepach dla majsterkowiczów w cenie już od 100 do 200 USD. Tańsze opcje obejmują tworzenie własnych pojemników z drewna, plastiku z recyklingu, a nawet siatki ogrodzeniowej.

Masownice (bębny obrotowe) są idealne, ponieważ zapewniają napowietrzanie, którego kompost potrzebuje — wystarczy co kilka dni obracać bęben, co wymaga mniej wysiłku niż obracanie stosu widłami lub łopatą. Ponadto masownice przyśpieszają kompostowanie; można uzyskać doskonały kompost w ciągu zaledwie 1-2 tygodni, podczas gdy jego przygotowanie w zwykłym pojemniku może zająć wiele miesięcy.

Wiele lokalnych gmin udostępnia pojemniki za rozsądną cenę. Aby uzyskać najlepszą regulację wilgotności i temperatury, wybierz pojemnik, który mieści co najmniej 1 metr sześcienny.

Kompostowanie nie jest nauką ścisłą, więc wystarczy stworzyć odpowiednią równowagę materiałów, aby zapewnić warunki tlenowe dla mikroorganizmów, które będą rozkładać resztki żywności bez emitowania nieprzyjemnych zapachów. Według ekspertów, idealna proporcja to 2-3 części „brązów” do 1 części „zieleni”.

Brązów Zieleni
Rozdrobniona gazeta i inny rodzaj papieru Resztki owoców i warzyw
Martwe liście Pieczywo i zboża
Papier zabrudzony żywnością (ale nie papier powlekany) Fusy i filtry do kawy, torebki na herbatę
Karton Ścinki trawy
Gałęzie i gałązki Zmiażdżone skorupki jaj

Strefa kompostowa powinna być dogodnie zlokalizowana - jak najbliżej źródła surowców (odpady z kuchni, skoszona trawa, zabrudzone produkty papierowe) - w miejscu, gdzie nie będzie zbytnio rzucać się w oczy. Polecam posiadać dwa stosy lub pojemniki na kompost, ponieważ dzięki temu zawsze będzie miejsce na wyrzucanie świeżych resztek żywności, podczas gdy jedna „partia” kompostu będzie w trakcie dojrzewania.

Kluczem do stworzenia kompostu bez emisji nieprzyjemnych zapachów i wabienia gryzoni jest jego skład. Jeśli chcesz szybko zamienić resztki żywności w kompost, po prostu dodaj do kompostownika odpowiednie gatunki robaków, które można kupić online. Chociaż dodawanie robaków nie jest konieczne, może to pomóc w szybszym stworzeniu wysokiej jakości kompostu.

Proces trawienia przeprowadzany przez robaki powoduje przedostawanie się do gleby pożytecznych drobnoustrojów, które drastycznie zmieniają skład gleby. Stworzony samodzielnie kompost można wykorzystać do użyźnienia gleby na rabatach, w ogródku warzywnym, wokół drzew i krzewów. Jeśli nie masz gdzie zużyć kompostu, przekaż go do szkoły, kościoła lub parku.

Wspieraj drobnych lokalnych rolników, którzy również używają kompostu zamiast środków chemicznych do nawożenia swojej ziemi, pomagając w tworzeniu zdrowszego środowiska i produkcji ekologicznej żywności. Większość świadomych ekologicznie ludzi i społeczności poddaje odpady recyklingowi. Następnym krokiem jest kompostowanie.