Poszukiwani dawcy do przeszczepu mikrobioty jelitowej

Sprawdzone fakty
 
ciało

W skrócie -

  • Badania zidentyfikowały niektóre z czynników, które występują u najlepszych dawców mikrobioty jelitowej, od których przeszczep ma wyższy wskaźnik sukcesu ze względu na bogatą i zróżnicowaną florę bakteryjną
  • Te same dane badawcze pokazują również, że dopasowanie dawcy do biorcy jest ważnym czynnikiem pozwalającym osiągnąć sukces, w tym odpowiedź immunologiczną oraz zgodność gatunków i szczepów bakterii
  • Przeszczepy mikrobioty kałowej i wsparcie flory jelitowej to ważne czynniki warunkujące powrót do zdrowia osób poddawanych chemioterapii lub antybiotykoterapii
  • Strategie mające na celu poprawę flory jelitowej, obejmują spożywanie sfermentowanej żywności, dużych ilości błonnika, zmniejszenie lub wyeliminowanie z diety przetworzonej żywności i cukru oraz optymalizację poziomu witaminy D

Według dr. Mercoli

Przeszczepy mikrobioty kałowej (FMT) stają się coraz bardziej popularne w leczeniu infekcji biegunkowych, w tym: Clostridium difficile (C. difficile). Niestety, po tym, jak media opublikowały zachęcające wyniki badań, wiele osób zaczęło stosować się do rad udzielanych na kanałach YouTube, podpowiadających jak samodzielnie wykonać przeszczep kału.

Chociaż jest to dość powszechna praktyka medyczna, samodzielne wykonanie przeszczepu zwiększa ryzyko wprowadzenia do jelit bakterii, które mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Przed wykorzystaniem w procedurach przeszczepu, kał dawców uzyskany w placówkach medycznych jest najpierw badany pod kątem drobnoustrojów, które zostały powiązane z chorobami takimi jak choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane.

Lekarze zgłaszali przypadki pacjentów, którzy po przeszczepie kału, doświadczali nagłego przyrostu masy ciała lub chorób jelit. Nawet osoby, które wydają się być w dobrym zdrowiu, mogą być nosicielami potencjalnie szkodliwych bakterii, które mogą przekazać innym ludziom.

Przeszczepy kału stały się standardem opieki w przypadku osób cierpiących na powtarzające się infekcje C. difficile, a lekarze mogą przepisywać liofilizowany stolec dawcy w postaci kapsułek.

Nowe badanie opublikowane w Frontiers in Cellular and Infection Microbiology potwierdza teorię, że niektórzy dawcy kału mają bakterie jelitowe, które zwiększają wskaźnik powodzenia w leczeniu różnych chorób. Nazwano ich „super dawcami”. W badaniu wykazano, że wyniki remisji klinicznej mogą się podwoić w przypadku przeszczepu mikrobioty jelitowej od superdawcy w porównaniu z przeszczepem kału od przeciętnego dawcy.

Przeszczepy mikrobioty jelitowej od super dawców zwiększają wskaźniki sukcesu

Zaburzenia flory bakteryjnej mogą się przyczyniać do rozwoju wielu schorzeń, w tym choroby Alzheimera, stwardnienia rozsiane go, astmy, chorób serca oraz niektórych nowotworów. Naukowcy byli zainteresowani zrozumieniem, jakie cechy powinna posiadać idealna mikrobiota jelitowa. Jeden z głównych autorów badania, dr Justin O'Sullivan z University of Auckland, powiedział:

„W ciągu ostatnich dwóch dekad obserwujemy rosnącą listę choróļ związanych ze zmianami w mikrobiomie jelitowym — dotyczy bakterii, wirusów i grzybów.

Wiemy już, że zmiany w mikrobiomie jelitowym mogą przyczyniać się do rozwoju wielu chorób – określono to na podstawie badań na myszach wolnych od zarazków, a także obserwacji klinicznej poprawy u pacjentów po przywróceniu mikrobiomu jelitowego przez przeszczepienie kału od zdrowego dawcy”.

Skuteczność FMT w leczeniu chorób przewlekłych jest niewielka, a naukowcy i lekarze stwierdzają dużą zmienność reakcji pacjentów. Niektóre badania wskazują na różnorodność mikrobiologiczną i skład kału dawcy, wierząc w potencjał super dawcy.

W jednym z badań naukowcy dokonali przeglądu dowodów i zbadali ideę, że kluczowe gatunki bakterii mogą być predyktorami sukcesu FMT. Dr O'Sullivan i zespół przeanalizowali ponad 100 przeszczepów kału, dzięki czemu udowodnili nie tylko to, że super dawcy istnieją, ale także cechy ze względu na które zostali zakwalifikowani do tej kategorii.

Najlepsi dawcy charakteryzowali się dużą różnorodnością mikroflory. Wyniki te mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, w jaki sposób mikrobiologia jelit człowieka wpływa na rozwój chorób, w celu opracowania badań przesiewowych dawców FMT.

Obecnie ogólny wskaźnik wyleczeń nawracających infekcji biegunkowych przekracza 90%. Jednak średni wskaźnik sukcesu zastosowania FMT w leczeniu innych chorób wynosi tylko 20%. Dr O'Sullivan uważa, że wzorzec sukcesu faktycznie wskazuje na istnienie super dawców, w przypadku których wskaźniki remisji klinicznej mogą ulec podwojeniu w porównaniu do przeciętnego dawcy.

Każda choroba wymaga indywidualnego podejścia

Naukowcy odkryli również, że równowaga bakterii obecnych w próbce kału i interakcje między nimi wpływają na retencję gatunków potrzebnych do leczenia określonych chorób. Naukowcy odkryli, że nie tylko gatunek bakterii ma znaczenie, ale także to, co jest wokół bakterii, czyli rodzaje wirusów i szczątki pokarmowe.

Ostatecznie przyznano, że różnorodność bakteryjna super dawców nie może w pełni odpowiadać za udany przeszczep, ponieważ niektóre niepowodzenia można przypisać odpowiedzi immunologicznej biorcy na przeszczepione drobnoustroje, potencjalnie wynikającej z podstawowych różnic genetycznych.

Na powodzenie przeszczepu wpływa również zgodność między dawcą i biorcą, w ramach której w jelitach biorcy znajdują się gatunki i szczepy bakterii takie jak u dawcy.

Dr O'Sullivan wierzy, że dla poprawy wskaźnika sukcesu ważne jest wspieranie przeszczepionego mikrobiomu jelitowego poprzez dietę, ponieważ wykazano, że szybka zmiana diety może zmienić skład mikrobioty jelitowej w ciągu 24 godzin. Naukowcy doszli do wniosku, że chociaż super dawców można zidentyfikować jako tych, których mikrobiota jest na tyle różnorodna, że zapewnia większy potencjał sukcesu, nie ma „jednego uniwersalnego składu mikrobioty”.

Autorzy uważają, że FMT będzie wymagało spersonalizowanego podejścia z lepszym dopasowaniem biorców i dawców, aby poprawić skuteczność przeszczepu. Dzięki lepszemu dopasowaniu może wzrosnąć wskaźnik powodzenia procedury w przypadku innych chorób, takich jak astma. Dr Robert Knight, ekspert ds. mikrobiomu jelitowego ludzi z UC San Diego, który nie był zaangażowany wyżej przytoczone w badanie, skomentował je następująco:

„Strategie wyszukiwania super-dawców, których kał jest szczególnie skuteczny jako środek leczniczy, są wciąż w powijakach, chociaż postęp w tym temacie – lub tworzenie syntetycznej mikrobioty jelitowej – może znacznie poprawić stosowanie przeszczepów kałowych."

FMT pomaga przywrócić bakterie usunięte przez chemioterapię

Mikrobiom jelitowy istnieje w dynamicznej równowadze między bodźcami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Wszystko, co ma wpływ na równowagę drobnoustrojów w jelitach, np. chemioterapia i antybiotyki, może poważnie zmienić mikroflorę jelitową. Zaburzenia funkcji poznawczych wywołane chemioterapią i zapalenie błon śluzowych są częstymi skutkami ubocznymi chemioterapii stosowanej w leczeniu nowotworów.

Badania przeprowadzone przez Memorial Sloan-Kettering dotyczyły wpływu mikrobiomu jelitowego na wyniki pacjentów poddawanych przeszczepowi komórek macierzystych. Dane ujawniły, że zmiany w równowadze bakterii wpływają na leczenie pacjenta z nowotworami krwi, takimi jak białaczka i chłoniak, przez co są tymczasowo bardziej podatni na infekcje.

Antybiotyki stosowane w profilaktyce lub leczeniu niektórych infekcji po przeszczepie stwarzają szansę na rozwój szkodliwych bakterii opornych na antybiotyki w przewodzie pokarmowym. Naukowcy odkryli, że różnorodność bakterii może znacznie spaść po podaniu chemioterapii i antybiotyków, zwiększając prawdopodobieństwo infekcji w krwiobiegu.

Drugie badanie wykazało, że na chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi wpływa również równowaga mikroflory i jelit. Celem niedawnego badania opublikowanego w Scientific Reports była ocena skuteczności FMT w odwracaniu dysbiozy wywołanej antybiotykami i chemioterapią w modelu zwierzęcym.

Myszom podawano ampicylinę, która spowodowała znaczące i natychmiastowe zmniejszenie bogactwa i różnorodności gatunków bakterii utrzymujące się przez tydzień. Jednak u myszy otrzymujących FMT równowaga została natychmiast przywrócona.

U myszy, które otrzymały FMT zaobserwowano znaczny wzrost liczby gatunków bakterii, które mają właściwości przeciwzapalne. Podczas gdy chemioterapia doprowadziła do krytycznego spadku liczby pożytecznych bakterii, FMT wydaje się odwracać ten negatywny efekt.

Przeszczep kału nie jest tak prosty, jak się wydaje

Jeśli zastanawiasz się nad przeszczepem kału (mikrobioty jelitowej), wiedz, że nie jest to tak proste, jak się wydaje. OpenBiome to bostońska firma, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i dostępu do FMT. Aktywnie rekrutują dawców mikrobioty jelitowej i płacą do 40 USD za darowiznę, ale dokładnie sprawdzają kandydatów.

Firma twierdzi, że wykonywany przez nich FMT zapewnia 85% skuteczności leczenia C. difficile. Darowiznę mogą przekazać tylko osoby pochodzące z okolic Bostonu, które przejdą szereg rygorystycznych badań przesiewowych. Osoby aplikujące muszą mieć od 18 do 50 lat, przejść osobistą kliniczną ocenę stanu zdrowia oraz dwie rundy badań krwi i kału.

Po tej rygorystycznej kontroli tylko 3% kandydatów jest przyjmowanych. Dyrektor programu klinicznego organizacji non-profit twierdzi, że dzieje się tak dlatego, że większość wybranego stolca jest używana w celach leczniczych, więc jeśli kał nie byłby dokładnie zbadany, biorca mógłby się przez to nabawić wielu schorzeń.

Osoby, które przyjmowały antybiotyki, podróżowali do miejsc uznanych za ryzykowne oraz osoby o zbyt wysokim wskaźniku masy ciała lub spożyciu alkoholu, nie mogą być dawcami. Po przejściu wstępnego kwestionariusza, lekarz zadaje kandydatowi na dawcę do 200 dodatkowych pytań na inne tematy, takie jak historia depresji, lęk, alergie i astma – niektóre z innych powszechnych powodów wykluczenia dawcy.

Po pomyślnym przejściu kwalifikacji, dawcy mogą dostarczać próbki kału trzy razy w tygodniu przez okres 60 dni, zarabiając około 40 USD za każdą darowiznę. Po upływie 60 dni, jeśli chcą nadal przekazywać darowizny, muszą ponownie przejść proces weryfikacji.

Chroń i zoptymalizuj swój mikrobiom jelitowy, korzystając z tych prostych kroków

Hipokrates powiedział kiedyś, że „wszystkie choroby zaczynają się w jelitach” i im więcej badań przeprowadzamy, tym bardziej trafne staje się to stwierdzenie. Dzięki badaniom naukowcy zaczynają rozumieć, że jelito odgrywa kluczową rolę w wielu procesach chorobowych i faktycznie działa jako drugi mózg organizmu.

Różnorodność flory jelitowej noworodka jest uwarunkowana genetyką, niezależnie od tego, czy jest karmione piersią czy butelką. Ponadto na florę jelitową wpływają wybory żywieniowe i stosowane leki. Diety bogate w cukier i przetworzona żywność zmniejszają różnorodność bakterii i mają negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia.

Dbanie o jelita nie tylko zapobiega chorobom, ale także może pomóc w osiągnięciu celów w zakresie utraty wagi, sprawności oraz ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia. Konsekwencje słabo rozwiniętego mikrobiomu mogą wpływać na nastrój, emocje, alergie i lęki.

Rozważ zastosowanie poniższych strategii, aby poprawić mikrobiom jelitowy i szybciej powrócić do zdrowia po antybiotykoterapii.

Jedz więcej sfermentowanej żywności — Jest to jeden z najłatwiejszych, najskuteczniejszych i najtańszych sposobów wywierania znaczącego wpływu na mikrobiom jelitowy. Fermentacja, zwłaszcza przy użyciu kultury starterowej gwarantuje, że otrzymasz wysokiej jakości produkt z dużą ilością zdrowych bakterii i korzystnych enzymów, w tym krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które wspierają zdrowe funkcje odpornościowe.

Przyjmuj probiotyki i prebiotyki — Probiotyki zwiększają różnorodność mikrobiomu, a prebiotyki karmią pożyteczne bakterie, pomagając im rosnąć i dobrze prosperować. Pożyteczne bakterie wymagają wysokiego poziomu błonnika, który można znaleźć w różnych owocach i warzywach.

W przypadku niewystarczającej ilości błonnika, niektóre pożyteczne bakterie obumrą, a inne zamienią swoje źródło składników odżywczych na śluz wyściełający jelito. Diety bogate w błonnik pomagają zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci ze wszystkich przyczyn, ale musi to być nieprzetworzony błonnik. Przetworzony błonnik w formie suplementu, taki jak inulina w proszku, nie zapewnia bakteriom jelitowym tego, czego potrzebują.

O wiele lepiej jest stosować suplement z topinamburu, z którego pozyskuje się inulinę. Innym doskonałym źródłem są ekologiczne całe nasiona babki płesznik, kiełki słonecznika i sfermentowane warzywa – te ostatnie dostarczają również pożytecznych bakterii.

Unikaj antybiotyków — przed wynalezieniem antybiotyków, średnia długość życia wynosiła 47 lat, a większość ludzi umierała z powodu chorób zakaźnych. Obecnie główne przyczyny zgonów są niezakaźne, ale antybiotyki wywołują inne schorzenia. Chociaż są przydatne w leczeniu ciężkich infekcji, uszkadzają również kolonie bakteryjne w jelitach, co może zwiększać ryzyko wielu różnych dolegliwości i chorób.

Jeśli przyjmowanie antybiotyków jest konieczne, sporebiotyki mogą być w stanie przywrócić mikrobiom jelitowy skuteczniej niż zwykłe probiotyki, ponieważ nie zawierają żadnych żywych szczepów bakterii, a jedynie zarodniki.

Unikaj przetworzonej żywności — przetworzona żywność jest bogata w cukier i zboża, a uboga w błonnik. Moim zdaniem, każdego dnia powinno się spożywać 50 gramów błonnika na każde 1000 kalorii, ponieważ błonnik odżywia dobre bakterie i wzmacnia zdrowie jelit.

Cukier jest preferowanym paliwem dla szkodliwych bakterii, dlatego należy zmniejszyć spożycie węglowodanów netto, wyeliminować z diety przetworzoną żywność i biały cukier.

Zoptymalizuj poziom witaminy D — optymalizacja poziomu witaminy D do zakresu 60-80 ng/ml to kolejny prosty, ale skuteczny sposób na poprawę stanu mikrobiomu jelitowego i zmniejszenie zespołu metabolicznego. Niedobór witaminy D jest związany z rozwojem niektórych nowotworów, infekcji, chorób układu krążenia i dysbiozy. W jednym z badań naukowcy odkryli, że objawy zespołu metabolicznego u myszy poprawiły się po suplementacji witaminą D.

Niewystarczająca ilość witaminy D pogorszyła brak równowagi flory jelitowej. To odkrycie potwierdza, że niedobór witaminy D utrudnia wytwarzanie cząsteczek przeciwdrobnoustrojowych, których organizm używa do utrzymania integralności bakterii jelitowych.