Mózg autystyczny: myślenie w całym spektrum

(FILMIK TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)
spektrum autyzmu

W skrócie -

  • Zaledwie 30 lat temu zachorowalność na autyzm wynosiła 1 na 10 000. Dzisiaj częstość występowania wzrosła do 1 na 50
  • Jeśli weźmiesz pod uwagę pełen zakres zaburzeń neurologicznych, które mogą należeć do szerszego zakresu „zaburzeń ze spektrum autyzmu”, częstość występowania może wynosić nawet 1 na 10
  • Dr Temple Grandin, autorka książki The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum, omawia transformację, która nastąpiła od czasu rozpoznania autyzmu i jak anomalie mózgu mogą wyjaśniać typowe objawy
  • Konglomerat potencjalnych czynników prawdopodobnie przyczynia się do wzrostu autyzmu, w tym między innymi toksyczność metali ciężkich, toksyny drobnoustrojowe, czynniki dietetyczne, niedobór witaminy D i promieniowanie elektromagnetyczne
  • Badania sugerują, że dzieci urodzone z poważnie uszkodzoną florą jelitową mają znacznie zwiększone ryzyko uszkodzenia szczepionki, co może prowadzić do rozwoju objawów autyzmu
  • Pomocne strategie dla dzieci z autyzmem obejmują wyeliminowanie przetworzonej żywności, cukru i pasteryzowanego nabiału, optymalizację poziomu witaminy D, zmniejszenie obciążenia toksycznego, zmniejszenie ekspozycji na pola elektromagnetyczne i wiele innych

Według dr. Mercoli

Kiedy byłem w szkole medycznej, ponad 30 lat temu, zachorowalność na autyzm wynosiła 1 na 10 000. Dziś, według statystyk CDC, częstość występowania wzrosła do 1 na 50.

Jest to zaskakujący wzrost w porównaniu z danymi z 2008 r., które wykazały, że jedno na 88 dzieci cierpi na tę chorobę. Niektórzy eksperci uważają, że jeśli weźmie się pod uwagę pełen zakres zaburzeń neurologicznych, które mogą należeć do szerszego zakresu „zaburzeń ze spektrum autyzmu”, częstość występowania może wynosić nawet 1 na 10!

Powyższy film przedstawia dr Temple Grandin, autorkę książki The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum. W nim omawia transformację, która nastąpiła od czasu, gdy po raz pierwszy rozpoznano autyzm.

Pierwotnie badania nad autyzmem ograniczały się głównie do psychologii, a następnie genetyki. Obecnie większość badań przeniosła się na neurologię, a dr Grandin dzieli się niektórymi z bardziej ekscytujących odkryć, w tym wykorzystaniem neuroobrazowania.

Nawiązuje to do komentarzy dr Daniela Amena, psychiatry specjalizującego się w stosowaniu obrazowania SPECT, które może być bardzo przydatne przy próbie diagnozowania wielu różnych zaburzeń neurologicznych, z którym przeprowadziłem wcześniej wywiad.

Na przykład praca dr Amena pokazuje, że większość przypadków depresji i lęku to tak naprawdę objawy dysfunkcji mózgu, zwykle spowodowanej ekspozycją na toksyny lub kombinacją złych nawyków związanych ze stylem życia, takich jak zła dieta i brak ruchu.

Jedną z głównych zalet obrazowania SPECT jest w rzeczywistości możliwość identyfikacji uszkodzeń spowodowanych ekspozycją na toksyny, co może mieć kluczowe znaczenie dla prawidłowego leczenia, niezależnie od tego, czy masz do czynienia z depresją, autyzmem, ADHD czy jakimkolwiek innym zaburzeniem neurologicznym. Jak omówię poniżej, toksyczność może w rzeczywistości być istotnym czynnikiem w rozwoju autyzmu.

Autyzm — myślenie w całym spektrum

Miałem szczęście znaleźć przemówienie, które niedawno wygłosiła dr Grandin w Google, w którym omawia cechy autyzmu, które są bardzo przydatne dla społeczeństwa, zauważając, że wielu specjalistów IT wykazuje zachowania i wzorce myślenia, które mieszczą się w spektrum autyzmu.

To właśnie sprawia, że ​​badanie autyzmu jest tak trudne – spektrum jest tak szerokie, że z jednej strony są liderzy wielomiliardowych firm z Doliny Krzemowej, a z drugiej ludzie, którzy nie są w stanie się porozumieć, a nawet ubrać się.

Dr Grandin skupia się również na tym, jak różnice w strukturze mózgu skutkują różnymi wzorcami myślenia i przetwarzania — informacje, które mogą być przydatne w każdym związku.

Mózgi osób autystycznych w rzeczywistości przetwarzają informacje inaczej, jak pokazuje teraz neuroobrazowanie, iw zależności od tego, gdzie dana osoba znajduje się na spektrum autyzmu, może wykazywać pewne mocne i słabe strony. To samo dotyczy oczywiście osób nieautystycznych. Na przykład:

  • Fotorealistyczni myśliciele wizualni są dobrzy w wizualizacji obiektów, ale słabi w algebrze
  • Osoby myślące o wzorcach przodują w muzyce i matematyce, ale mają problemy z czytaniem
  • Ci, którzy wyróżniają się w tłumaczeniu werbalnym, zwykle nie potrafią rysować obrazków
  • Myśliciele słuchowi mają fragmentaryczną percepcję wzrokową

Jednym z kluczy do rozwoju dzieci z objawami ze spektrum autyzmu jest zrozumienie, w jaki sposób przetwarzają informacje i odpowiednio dostosowują swoją edukację i zajęcia.

Przyczyny spektrum autyzmu są prawdopodobnie wielorakie

Z mojej perspektywy, mając okazję porozmawiać z wieloma pionierskimi lekarzami, uważam, że istnieje konglomerat potencjalnych czynników, które przyczyniają się do wzrostu zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym między innymi następujące. Niezliczone możliwe kombinacje tych i innych czynników mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego istnieje tak szerokie spektrum zachowań autystycznych:

Dysbioza jelit w połączeniu ze szczepionką i jej dodatkami, takimi jak rtęć (thimerosal), aluminium i inne, o których wiadomo, że uszkadzają mitochondria — elektrownie w komórkach organizmu wytwarzające energię

Toksyny mikrobiologiczne, takie jak pleśń

Czynniki dietetyczne (w tym żywność modyfikowana genetycznie, chemikalia rolnicze, dodatki do żywności i techniki przetwarzania żywności — wszystkie z nich niszczą florę jelitową, która ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania mózgu oraz przyczyniają się do niedoborów żywieniowych)

Witaminy D niedobór. Związek między niedoborem witaminy D u kobiet w ciąży a proporcjonalnym skokiem w autyzmie został podkreślony przez dr Johna Cannella. Receptory witaminy D pojawiają się w wielu różnych tkankach mózgowych na wczesnym etapie rozwoju płodu, a aktywowane receptory witaminy D zwiększają wzrost nerwów w mózgu

Uważam, że niedobór witaminy D podczas ciąży jest NAJWAŻNIEJSZYM czynnikiem przyczyniającym się do autyzmu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że witamina D pomaga również w detoksykacji rtęci. Bez wystarczającej ilości witaminy D wszelkie kolejne toksyczne ataki – niezależnie od źródła – będą jeszcze bardziej nasilone

Promieniowanie elektromagnetyczne (EMR) z telefonów komórkowych, wież komórkowych i urządzeń Wi-Fi, które może zatrzymywać metale ciężkie w komórkach nerwowych, przyspieszać ich toksyczność i utrudniać naturalne procesy detoksykacji

Związek między autyzmem a florą jelitową

Chociaż nie omówiono tego w prezentacji dr Grandin, jednym z czynników, który moim zdaniem może być krytycznie ważny, jest związek między florą jelitową dziecka a rozwojem objawów ze spektrum autyzmu. Twój układ pokarmowy jest często nazywany „drugim mózgiem”, zawierającym około 100 milionów neuronów – więcej niż w rdzeniu kręgowym lub obwodowym układzie nerwowym.

A badania pionierów, takich jak dr Natasha Campbell-McBride, pokazują, że istnieje głęboka dynamiczna interakcja między jelitami, mózgiem i układem odpornościowym.

Opracowała coś, co może być jedną z najistotniejszych strategii terapeutycznych w zapobieganiu i leczeniu autyzmu, a także szerokiej gamy innych zaburzeń neurologicznych, psychologicznych i autoimmunologicznych – z których wszystkie są pod silnym wpływem zdrowia jelit.

Jej odkrycia pokazują, że dzieci urodzone z poważnie uszkodzoną florą jelitową mają znacznie zwiększone ryzyko uszkodzenia poszczepiennego, co może pomóc wyjaśnić, dlaczego u niektórych dzieci pojawiają się objawy autyzmu po otrzymaniu jednej lub więcej szczepień w dzieciństwie, a u innych nie. (Inną grupą dzieci, która może nadmiernie reagować na szczepienia, jest rodzeństwo dzieci z autyzmem, ciężką nadpobudliwością, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami psychicznymi i cukrzycą typu 1.)

Dzieci wykorzystują wszystkie swoje narządy zmysłów do zbierania informacji ze swojego otoczenia, które są następnie przekazywane do mózgu w celu przetworzenia. To podstawowa część nauki. Jednak u dzieci z zespołem jelitowo-psychologicznym (GAPS) – termin ukuty przez dr Campbell-McBride – toksyczność wypływająca z ich jelit zatyka mózg toksyczną toksycznością, uniemożliwiając mu normalne funkcjonowanie i przetwarzanie informacji czuciowych.

Należy pamiętać, że to toksyczne obciążenie NIE jest koniecznie ograniczone do timerosalu (środka konserwującego na bazie rtęci) lub adiuwantów na bazie glinu, które znajdują się w niektórych szczepionkach. Na przykład szczepionka MMR nie zawiera timerosalu ani glinu. Wygląda na to, że wirus odry zawarty w szczepionce może przyczyniać się do przewlekłego zapalenia jelit, wyzwalając w ten sposób kaskadę szkodliwych skutków dla mózgu.

Autyzm nie jest jedynym potencjalnym skutkiem w tym przypadku. GAPS może objawiać się jako konglomerat objawów, które pasują do diagnozy autyzmu lub zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zespołu deficytu uwagi (ADD), dysleksji, dyspraksji lub zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, żeby wymienić tylko kilka możliwości. Problemy trawienne, astma, alergie, problemy skórne i zaburzenia autoimmunologiczne są również częstymi konsekwencjami GAPS, ponieważ może objawiać się zarówno psychologicznie, jak i fizjologicznie. Niezwykle ważne jest tutaj, aby zrozumieć, że flora jelitowa, którą dziecko nabywa podczas porodu pochwowego, zależy od flory jelitowej twojej matki. Więc jeśli twoja mikroflora jest nieprawidłowa, twoje dziecko również. Dlatego niezbędne jest zajęcie się zdrowiem jelit przed i podczas ciąży.

Jak zidentyfikować GAPS

Dobrą wiadomością jest to, że możliwe jest zidentyfikowanie GAPS w pierwszych tygodniach życia dziecka, co może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących szczepień i tego, jak postępować, aby wprowadzić dziecko na ścieżkę zdrowego życia. Odbywa się to poprzez analizę stolca dziecka w celu określenia stanu jego flory jelitowej, a następnie badanie moczu w celu wykrycia metabolitów, które mogą dać obraz stanu układu odpornościowego dziecka.

Jeśli okaże się, że Twoje dziecko ma nieprawidłową florę jelitową, dr Campbell-McBride zdecydowanie odradza szczepienie zgodnie ze standardowym protokołem szczepień do czasu odwrócenia metabolicznych cech GAPS lub jeśli nie nastąpi to, aby zapobiec uszkodzeniu szczepionki. Nieinwazyjne testy opisane w jej książce, Gut and Psychology Syndrome, są obecnie dostępne w większości laboratoriów na całym świecie i zazwyczaj kosztują około 80-100 dolarów w USA. To grosze w porównaniu z niewiarygodnymi kosztami leczenia dziecka z autyzmem po wyrządzeniu szkody.

Strategie przywracania zdrowia dzieciom z GAPS i autyzmem

Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na to, że żywieniowa przyczyna wielu chorób jest związana z brakiem równowagi bakterii w jelitach, problemem, który można łatwo rozwiązać, stosując dietę składającą się z wysokiej jakości, minimalnie przetworzonej, a najlepiej organicznej żywności.

Istnieje również wiele dowodów wskazujących na szkody wyrządzane przez nadmierne przepisywanie antybiotyków, ponieważ są one masowymi zabójcami, eliminując wszystkie pożyteczne bakterie w jelitach wraz ze złymi. Chemikalia rolnicze, takie jak glifosat i ogólnie przetworzona żywność, również dziesiątkują zdrowe drobnoustroje i najlepiej ich unikać – zwłaszcza jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę. Dr Campbell opracował bardzo skuteczne leczenie dzieci z GAPS, zwane Protokołem Żywienia GAPS. Opisuje to bardzo szczegółowo w jej książce, która ma być poradnikiem. Podsumowując, protokół składa się z trzech elementów:

Dieta — Dieta GAPS składa się z łatwostrawnych pokarmów o dużej zawartości składników odżywczych, w tym pokarmów sfermentowanych. Ogólnie rzecz biorąc, unikanie przetworzonej żywności i żywności o wysokiej zawartości cukru/fruktozy jest niezbędnym elementem diety zdrowej dla jelit, ponieważ cukier karmi szkodliwe bakterie i wytrąca z równowagi mikroflorę. Promuje również insulinooporność, a ostatecznie cukrzycę typu 2, więc łatwo jest zobaczyć, w jaki sposób składnik diety może przyczynić się do wszystkich omawianych tutaj problemów: cukrzyca typu 2, niezrównoważona flora jelitowa i zaburzenia mózgu / uczenia się / rozwoju.

Suplementy diety — W tym probiotyki i witaminy D i A w postaci oleju z wątroby dorsza, chociaż ekspozycja na słońce jest również ważnym elementem dla pacjentów z GAPS, dla prawidłowej produkcji witaminy D.

Detoksykacja — Protokół żywieniowy GAPS w naturalny sposób usunie większość toksyn. Dr Campbell nie używa żadnych leków ani chemikaliów do usuwania toksyn, ponieważ dla niektórych może to być zbyt drastyczne i może powodować szkodliwe skutki uboczne. Zamiast tego zaleca wyciskanie soku jako delikatny, ale skuteczny sposób usuwania toksycznych nagromadzeń, a także kąpiele z solą Epsom, solą morską, sproszkowanymi wodorostami, octem jabłkowym i sodą oczyszczoną.

Znaczenie witaminy D i cholesterolu podczas ciąży

Chciałbym również wspomnieć o znaczeniu witaminy D i cholesterolu podczas ciąży, aby chronić Twoje dziecko przed autyzmem. Najważniejszą rolą zarówno witaminy D, jak i cholesterolu w zarodku jest rozwój mózgu i ośrodkowego układu nerwowego. Cholesterol jest nie tylko podstawowym budulcem mózgu, ale także witamina D odgrywa kluczową, choć nie do końca zrozumiałą rolę w rozwoju mózgu. Niedobór cholesterolu i/lub witaminy D może wpływać na ryzyko autyzmu u Twojego dziecka.

Na przykład w jednym z wcześniejszych badań mierzących poziom cholesterolu u dzieci z autyzmem stwierdzono uderzającą korelację między niskim poziomem cholesterolu a objawami autyzmu lub zespołu Aspergera. Według dr. Johna Cannella z Rady ds. Witaminy D, kilka wyników badań sugeruje, że niski poziom witaminy D podczas ciąży i w okresie niemowlęcym może zwiększać ryzyko wystąpienia objawów autyzmu.

Witamina D jest wytwarzana w twoim ciele z cholesterolu, co ponownie pokazuje wzajemne znaczenie utrzymania optymalnego poziomu obu – zwłaszcza w czasie ciąży. Dzieje się tak w Twojej skórze w wyniku ekspozycji na słońce. Pamiętaj, że jeśli nosisz krem ​​z filtrem przeciwsłonecznym, to w dużej mierze gwarantujesz, że nie wytworzysz żadnej witaminy D.

Pomocne strategie dla dzieci z autyzmem

Istnieje ogromna nadzieja dla dzieci z autyzmem i jednym z moich celów jest zapewnienie rodzicom jak największej liczby bezpiecznych i skutecznych, najnowocześniejszych rozwiązań. Opierając się na moim własnym doświadczeniu i spostrzeżeniach wielu ekspertów od autyzmu, oto moje rekomendacje:

1. Optymalizuj poziom witaminy D poprzez odpowiednią ekspozycję na słońce — Jeśli nie jest to możliwe, użyj bezpiecznego solarium lub w ostateczności doustną witaminę D. KONIECZNE jest upewnienie się, że poziom witaminy D u ciężarnej matki przez całą ciążę przekracza 50 ng/ml. Jest to oczywiście najłatwiejsza i najważniejsza rekomendacja do wdrożenia.

2. Wyeliminuj z diety swojego dziecka przetworzoną żywność, cukier (szczególnie fruktozę) i zboża — Cukier jest w rzeczywistości toksyczny dla Twojego organizmu i może poważnie zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Obejmuje to WSZYSTKIE formy cukru, niezależnie od tego, czy jest to zwykły cukier stołowy, czy słodziki na bazie kukurydzy, takie jak syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy (HFCS), miód lub agawa, oraz niezależnie od tego, czy występuje w soku, napojach gazowanych, frytkach lub produktach zbożowych (takich jak makaron, bułeczki, płatki zbożowe, precle itp.).

3. Unikaj pasteryzowanego mleka — Jest to absolutnie konieczne podczas leczenia autyzmu. Obejmuje to WSZYSTKIE produkty mleczne, w tym lody, jogurt, a nawet serwatkę. Należy unikać nawet naturalnych aromatów w żywności, chyba że przetwórca może zagwarantować, ponad wszelką wątpliwość, że nie zawiera kazeinianu.

4. Niższe obciążenie mikrobiologiczne — Każdy rodzaj przewlekłej infekcji, wywołany boreliozą lub innym drobnoustrojem, takim jak pleśń, może rozprzestrzeniać się w twoim systemie i powodować przewlekłą chorobę. Jednym z głównych problemów jest to, że biotoksyny wytwarzane przez infekcję konkurują o te same ścieżki detoksykacji, co inne toksyny, takie jak rtęć i pestycydy, i tak dalej.

Spraw, aby ciało Twojego dziecka stało się mniej optymalnym środowiskiem dla przerostu drobnoustrojów dzięki zmianom w diecie (mniej skrobi i cukru co najmniej) oraz zmniejszeniu ogólnego stresu. Zastanów się również nad testami na pleśń (w domu) i boreliozę (w ich ciele), ale dopiero po „leczeniu prowokacyjnym”.

5. Zmniejsz swoje toksyczne obciążenie — Unikaj narażenia na jak najwięcej toksyn środowiskowych, takich jak pestycydy, herbicydy i źródła rtęci, aluminium i fluoru. Zrób też wszystko, co możesz, aby stworzyć środowisko wolne od pleśni, kurzu i zapachów dla całej rodziny, a następnie zastosuj kompleksowy program detoksykacji. Pamiętaj o ukrytych toksynach, takich jak fluor i dokładnie oceniaj wszystkie środki czystości w swoim domu.

6. Zmniejsz ekspozycję na pola elektromagnetyczne — Ekspozycja na pola elektromagnetyczne z telefonów komórkowych, przewodów elektrycznych i Wi-Fi może znacznie zwiększyć problem, ponieważ gdy toksyczne drobnoustroje w twoim ciele są wystawione na pola elektromagnetyczne, reagują tak, jakby były atakowane i zaczynają produkując jeszcze więcej biotoksyn w celu przedłużenia ich przeżycia.

7. Zastosuj skuteczną interwencję, aby jak najszybciej zaradzić wszelkim stresom emocjonalnym — Unikaj destrukcyjnych myśli i pozwól emocjom się zaognić. Potężne narzędzia psychologii energetycznej, takie jak Technika Emocjonalnej Wolności, doskonale nadają się do tego celu.

8. Dokładnie przejrzyj kwestię szczepień, w tym konwencjonalny harmonogram szczepień. Wiedz, że w większości stanów USA masz prawo zrezygnować ze szczepień. Pamiętaj, że brak równowagi w florze jelitowej może sprawić, że Twoje dziecko stanie się kaczką siedzącą na komplikacje poszczepienne. Jeśli zdecydujesz się na szczepienie, ważne jest, aby najpierw potwierdzić, że Twoje dziecko ma dobrą florę jelitową i nie będzie narażone na zwiększone ryzyko niepożądanych skutków szczepionki.

Nie ma wątpliwości, że lawina autyzmu musi zostać powstrzymana i nie możemy sobie pozwolić na czekanie na magiczną kulę. Chociaż nauka poczyniła pewne postępy w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu, uważam, że nie uwzględniają niektórych z najbardziej podstawowych i fundamentalnych czynników, takich jak zdrowie jelit oraz niedobór cholesterolu i witaminy D.

Profilaktyka jest z pewnością lepsza niż leczenie, dlatego z pasją dzielę się tymi informacjami, abyś mógł podjąć działania, ZANIM u dziecka pojawią się objawy. Jeśli jesteś w ciąży, planujesz ciążę lub znasz kogoś, kto jest w ciąży, gorąco polecam zaopatrzenie się w egzemplarz książki dr Campbella, Zespół jelita i psychologii. Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej dr Campbell: www.GAPS.me oraz na jej blogu pod adresem www.doctor-natasha.com.