Zaskakujące źródło arsenu w wodzie pitnej — czy EPA podejmie kroki w celu ochrony Twojego zdrowia?

kran

W skrócie -

 • Podczas gdy naturalnie występujący arsen w wodach gruntowych jest jednym z najczęstszych źródeł narażenia, kwas hydrofluorokrzemowy (fluorek) dodawany do wody pitnej jest powszechnie zanieczyszczony toksycznym arsenem
 • Według ostatnich badań rozcieńczony kwas fluorokrzemowy dodaje średnio około 0,08 ppb arsenu do wody pitnej
 • Chroniczne narażenie na niski poziom arsenu może prowadzić do wielu różnych problemów zdrowotnych, w tym przewlekłego zmęczenia, problemów z reprodukcją, obniżonego IQ i innych problemów neurologicznych oraz różnych nowotworów
 • Petycja wzywa EPA do zmiany źródła fluoru w amerykańskiej wodzie pitnej, ponieważ najczęściej stosowana forma, kwas hydrofluorokrzemowy, zwiększa ryzyko raka płuc i pęcherza moczowego
 • Przejście z kwasu hydrofluorokrzemowego na fluor o jakości farmaceutycznej może zaoszczędzić rocznie 6 miliardów USD i zapobiec około 1800 przypadkom raka płuc i pęcherza moczowego

Według dr. Mercoli

Czysta woda to jeden z najważniejszych fundamentów optymalnego zdrowia. Niestety większość wody z kranu jest daleka od czystej, ponieważ zawiera szeroką gamę produktów ubocznych dezynfekcji, chemikaliów, metali ciężkich, a nawet leków farmaceutycznych. Fluor i arsen to dwa główne przykłady niebezpiecznych zanieczyszczeń wody.

Nie tylko poziom arsenu w wysokiej wody z kranu US ze względu na naturalne zanieczyszczenie wód gruntowych, najpowszechniej stosowaną formą fluorku dodano do dostaw wody również wydaje się być zanieczyszczona arsenu. Jak donosi opisywany artykuł:

„Na początku sierpnia Agencja Ochrony Środowiska ma podjąć decyzję w sprawie petycji o zmianę źródła fluoru w amerykańskiej wodzie pitnej.

Zgodnie z danymi rządowymi, obecnie źródłem fluoru w większości publicznych wodociągów jest kwas fluorokrzemowy. Petycja wzywa EPA, aby zamiast tego wymagała stosowania farmaceutycznego fluorku sodu do fluoryzacji wody, czyli dodawania fluoru do wody pitnej w celu zapobiegania próchnicy.

Kwas fluorokrzemowy jest często zanieczyszczony arszenikiem, a ostatnie badania powiązały arszenik z kwasu fluorokrzemowego w wodzie pitnej z aż 1800 dodatkowymi przypadkami raka rocznie w Stanach Zjednoczonych…”

Petycja została złożona przez Williama Hirzy, badacza chemii z American University w Waszyngtonie, DC Hirzy pracował wcześniej w EPA przez 27 lat.

Jego zespół opublikował niedawno badanie zatytułowane: „Porównanie kwasu hydrofluorokrzemowego i farmaceutycznego fluorku sodu jako środków fluoryzujących – analiza kosztów i korzyści” w czasopiśmie Environmental Science & Policy.

Według ich szacunków zmiana rodzaju stosowanego fluoru na fluorek sodu o czystości farmaceutycznej zmniejszyłaby ilość zanieczyszczenia nieorganicznym arsenem w wodzie pitnej o 99 procent!

Zagrożenia zdrowotne związane z nieorganicznym arsenem

Arsen nieorganiczny jest silnym czynnikiem rakotwórczym powiązanym ze zwiększonym ryzykiem kilku rodzajów raka. W 2001 roku Agencja Ochrony Środowiska (EPA) obniżyła maksymalny dopuszczalny poziom arsenu w wodzie pitnej z 50 ug/l do 10 ug/l (lub 10 części na miliard (ppb)) ze względu na ustalone ryzyko raka.

Rada Obrony Zasobów Naturalnych szacuje, że aż 56 milionów Amerykanów mieszkających w 25 stanach pije wodę z arsenem na niebezpiecznym poziomie. Według EPA:

„Wiadomo, że przewlekła ekspozycja na nieorganiczny arsen wiąże się z niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi na kilka układów organizmu, ale najbardziej znana jest z powodowania określonych rodzajów zmian skórnych (owrzodzenia, przebarwienia i inne zmiany) oraz zwiększonego ryzyka raka płuc i skóra."

Inne skutki przewlekłego narażenia na arsen obejmują, według EPA:

Uszkodzenie i niewydolność nerek

Niedokrwistość

Niskie ciśnienie krwi

Zaszokować

Bóle głowy

Słabość

Delirium

Zwiększone ryzyko cukrzycy

Niekorzystne skutki dla wątroby i układu oddechowego, w tym podrażnienie błon śluzowych

W okresie rozwoju zwiększona częstość występowania porodów przedwczesnych, poronień, martwych urodzeń, niskiej masy urodzeniowej i śmiertelności niemowląt

W dzieciństwie obniżona wydajność w testach inteligencji i pamięci długotrwałej

Zmiany skórne

Chemikalia do fluoryzacji wody NIE SĄ Klasy Farmaceutycznej

Podczas gdy naturalnie występujący arsen w wodach gruntowych jest jednym z najczęstszych źródeł narażenia, kwas hydrofluorokrzemowy — najczęściej stosowana forma fluoru dodawana do wody — jest toksycznym produktem odpadowym z przemysłu nawozów fosforowych, który jest powszechnie zanieczyszczony arszenikiem, radionukleotydami, aluminium i inne zanieczyszczenia przemysłowe.

Według przedstawionych badań rozcieńczony kwas fluorokrzemowy dodaje średnio około 0,08 ppb arsenu do wody pitnej.

Większość ludzi jest zszokowana, gdy zdają sobie sprawę, że fluor dodawany do ich wody jest w rzeczywistości toksycznym produktem ubocznym przemysłu nawozowego, w przeciwieństwie do chemii farmaceutycznej. Źródło większości chemikaliów do fluoryzacji wody wyjaśnia Michael Miller, specjalista ds. surowców mineralnych dla US Geological Survey, w opisywanym artykule:

„Podczas produkcji nawozu fosforowego ruda fosforowa reaguje z kwasem siarkowym w celu wytworzenia toksycznych gazów. Są one usuwane z powietrza po spryskaniu wodą, z której powstaje kwas fluorokrzemowy... Roztwór jest sprzedawany do wodociągów na terenie całego kraju, gdzie jest rozcieńczany i dodawany do wody pitnej. Czasami jest poddawany obróbce w celu wytworzenia fluorokrzemianu sodu. Razem te związki (zwane fluorkami krzemu) dostarczają fluor do 90 procent systemów wody pitnej w USA, które są fluoryzowane...”

Fluoryzacja wody może narażać niemowlęta na duże ryzyko

Nie tylko istnieje coraz więcej dowodów na to, że fluor stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia niemowląt i dzieci – w tym obniża IQ – ekspozycja na arsen w macicy i we wczesnym dzieciństwie jest również szczególnie problematyczna, ponieważ może powodować trwałe uszkodzenia rozwijającego się mózgu dzieci oraz układu hormonalnego i odpornościowego systemy.

Na przykład:

 • Z 2006 roku badanie stwierdzono, że Chilijczycy narażonych na działanie wysokich poziomach (osiągając w 1000 ppb) naturalnie występującego arsenu w wodzie pitnej w życiu płodowym i we wczesnym dzieciństwie miał sześć razy wyższy rak płuc śmiertelność w porównaniu do Chilijczyków mieszkających na obszarach o niższym poziomie arsen w ich wodzie. A ich śmiertelność w wieku 30 i 40 lat z powodu innej choroby płuc była prawie 50 razy wyższa niż u osób bez ekspozycji na arsen.
 • Badanie z 2004 r. wykazało, że dzieci narażone na działanie arsenu w wodzie pitnej na poziomie powyżej 5 ppb miały niższe wyniki IQ. Wcześniejsze badania wiązały przewlekłą ekspozycję na arsen z szeregiem dysfunkcji poznawczych, w tym trudnościami w uczeniu się, problemami z pamięcią, słabą koncentracją oraz neuropatiami obwodowymi i ośrodkowymi.
 • W badaniu opublikowanym w 2011 r. zbadano długoterminowe skutki niskiego poziomu narażenia na ponad 300 wiejskich Teksańczyków, których wody gruntowe według szacunków zawierają arszenik na poziomie poniżej federalnego standardu wody pitnej. Odkryto również, że ekspozycja była związana ze słabymi wynikami w zakresie języka, pamięci i innych funkcji mózgu.

Czy warto zwiększać ryzyko raka dla minimalnych, jeśli w ogóle, korzyści dla zębów?

Niektórzy zwolennicy fluoryzacji uważają, że duże rozcieńczenie tych fluoryzujących chemikaliów, które ma miejsce, gdy są one dodawane w publicznych wodociągach, łagodzi obawy dotyczące znanych zanieczyszczeń. Jednak arsen jest znanym czynnikiem rakotwórczym u ludzi.

Nieuchronnie dodanie skażonego kwasu heksafluorokrzemowego do wody z definicji musi zwiększać zachorowalność na raka w USA ze względu na zawarty w nim arszenik i dokładnie to pokazują badania Hirzego. Dlaczego jakikolwiek racjonalny rząd miałby to robić, aby w najlepszym razie zredukować minimalną ilość próchnicy? Według Hirzego:

„Odkryliśmy, że Stany Zjednoczone jako społeczeństwo wydają, mówiąc konserwatywnie, od 1 miliarda do 6 miliardów dolarów na leczenie nadmiaru raka pęcherza moczowego i płuc spowodowanego przez arsen w najczęściej używanym środku do fluoryzacji, kwasie fluorokrzemowym… fluorek sodu] kosztowałby 100 milionów dolarów, ale zaoszczędziłby miliardy na zmniejszonych kosztach raka”.

Dla osób mieszkających na obszarach z fluoryzowaną wodą z kranu, fluor jest częścią każdej szklanki wody, każdej kąpieli i prysznica oraz każdego posiłku przyrządzonego przy użyciu tej wody. To absolutnie nie ma sensu, biorąc pod uwagę rakotwórczy charakter arszeniku – zwłaszcza w świetle epidemii raka.

Badanie Hirzego jest właściwie pierwszą oceną ryzyka skażonego arszenikiem fluorku w wodzie pitnej. Jest to szczególnie szokujące, biorąc pod uwagę fakt, że kwasy fluorokrzemowe były stosowane od wczesnych lat pięćdziesiątych (wcześniej zazwyczaj stosowano fluorek sodu, produkt uboczny przemysłu aluminiowego). Co niewiarygodne, podczas gdy EPA przeprowadza ocenę ryzyka dla większości zanieczyszczeń wody pitnej, agencja NIE nadzoruje dodawania chemikaliów do fluoryzacji. Jak stwierdzono w opisywanym artykule, ta polityka nie ma żadnego sensu.

„Zgodnie z ustawą o kontroli substancji toksycznych EPA ma prawo regulować lub zakazywać prawie każdej substancji – w tym kwasu fluorokrzemowego – która stanowi „nieuzasadnione ryzyko” dla zdrowia publicznego, powiedział [Hirzy]”.

Projekt ustawy zabraniałby wycofywania przez EPA fluorku sulfurylu

Skoro już jesteśmy przy temacie fluoru, warto zwrócić uwagę na pokrewny artykuł. Woda pitna nie jest jedynym źródłem fluoru, o czym wspomniałem wcześniej. Fluor wchodzi również do ludzkiego łańcucha pokarmowego poprzez fluorowane pestycydy. Według niedawnego raportu, podkomisja Izby Reprezentantów ds. środków wewnętrznych i środowiska głosowała za przyjęciem ustawy o środkach, która obniża budżet EPA o prawie jedną trzecią.

Co gorsza, ustawa w szczególności uniemożliwia EPA egzekwowanie decyzji o wycofaniu fluorku sulfurylu – neurotoksycznego fumigantu, który jest powiązany z rakiem i uszkodzeniami neurologicznymi, rozwojowymi i reprodukcyjnymi. Jeśli przejdzie po zakończeniu oznaczania przez Komisję Przydziałów, przejdzie do głosowania w Izbie. Według doniesień prasowych:

„Jest to oburzająca próba obejścia podstawowej kalkulacji oceny ryzyka, która, jak przyznaje EPA, naraża społeczeństwo na ryzyko, biorąc pod uwagę obecne wzorce narażenia na substancję chemiczną, która jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci”.

W odpowiedzi Beyond Pesticides, Environmental Working Group (EWG) i Fluoride Action Network (FAN) przesłały pismo do przewodniczącego Komisji Przywłaszczania Domów i członków Rankingu, wzywając ich do usunięcia danej sekcji (sekcja 449) z rachunek. Możesz pomóc, pisząc lub dzwoniąc do przedstawiciela stanu, prosząc go o utrzymanie zdolności EPA do ochrony zdrowia wszystkich Amerykanów poprzez usunięcie tego niebezpiecznego pestycydu z naszej produkcji żywności. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ istnieje wiele innych realnych alternatyw, w tym:

 • Manipulacja temperaturą (ogrzewanie i chłodzenie)
 • Kontrola atmosfery (niski poziom tlenu i fumigacja dwutlenkiem węgla)
 • Kontrole biologiczne (feromony, wirusy i nicienie)
 • Mniej toksyczne kontrole chemiczne, takie jak ziemia okrzemkowa

Filtracja wody – konieczność dla czystej czystej wody…

Jeśli masz wodę ze studni, rozsądnie byłoby zbadać ją pod kątem arsenu i innych zanieczyszczeń. Jeśli masz wodę publiczną, możesz uzyskać lokalne raporty o jakości wody pitnej z EPA.

Ogólnie rzecz biorąc, większość zasobów wody zawiera wiele potencjalnie niebezpiecznych zanieczyszczeń, od fluoru po leki i produkty uboczne dezynfekcji (DBP), żeby wymienić tylko kilka. Możesz teraz zorientować się, jakie rodzaje zanieczyszczeń mogą znajdować się w Twojej wodzie pitnej, oglądając tę ​​niesamowitą grafikę z GOOD Environment (przedrukowaną za zgodą). Przedstawia ona pięć najbardziej i najmniej zanieczyszczonych systemów wodnych w Ameryce (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców), ze wskazaniem na zanieczyszczenia budzące największy niepokój.

Zdecydowanie polecam korzystanie z wysokiej jakości systemu filtracji wody, chyba że możesz zweryfikować czystość swojej wody. Aby mieć absolutną pewność, że otrzymujesz najczystszą wodę, jaką możesz, warto filtrować wodę zarówno na wejściu, jak i w miejscu użycia. Oznacza to filtrowanie całej wody, która dostaje się do domu, a następnie ponowne filtrowanie w zlewie kuchennym. Obecnie używam systemu filtracji wody w całym domu na bazie węgla, a wcześniej używałem odwróconej osmozy (RO) do oczyszczania wody.

Idealne źródła wody

Uważam, że oprócz oczyszczania, picie wody żywej jest bardzo ważne. Niedawno przeprowadziłem wywiad z dr Geraldem Pollackiem na temat jego książki „Czwarta faza wody: poza ciałem stałym, płynem i parą”. Ta czwarta faza wody jest określana jako „woda strukturalna” i jest rodzajem wody znajdującej się we wszystkich twoich komórkach. Ta woda ma właściwości lecznicze i jest naturalnie wytwarzana na wiele sposobów.

Woda z głębokiego źródła to doskonałe źródło wody strukturalnej. Im głębiej, tym lepiej, ponieważ pod ciśnieniem powstaje woda strukturalna. Istnieje świetna strona internetowa o nazwie FindaSpring.com której można znaleźć naturalne źródło w Twojej okolicy.

Ale możesz również promować wodę strukturalną poprzez worteksowanie. Osobiście piję wodę wirowaną prawie wyłącznie, ponieważ stałem się wielkim fanem Viktora Schaubergera, który około sto lat temu wykonał wiele pionierskiej pracy nad wirowaniem. Dr Pollack odkrył, że tworząc wir w szklance wody, wkładasz w niego więcej energii, zwiększając w ten sposób strukturę wody. Według dr Pollacka, praktycznie KAŻDA energia włożona do wody wydaje się tworzyć lub budować wodę strukturalną.

Mój własny zespół badawczo-rozwojowy pracuje nad dokładnymi badaniami, w których używamy wirowanej wody do uprawy kiełków, aby ocenić witalność i skuteczność wody. Prowadzimy szeroko zakrojone badania wewnętrzne w celu opracowania najlepszej maszyny wirowej na rynku, ponieważ wierzymy, że idealny wirnik może być jednym z najprostszych sposobów na poprawę zdrowia ludzi.

Fluoryzacja wody nie jest bezpieczna...

Według Billa Hirzy fluoryzacja wody pozostaje polityką rządu z powodu „instytucjonalnych inercji [i] zakłopotania wśród agencji rządowych, które promują te produkty jako bezpieczne”. To prawdopodobnie prawda, ale to wstyd, że praktyka ta może być kontynuowana w obliczu przytłaczających dowodów wskazujących na zagrożenie dla zdrowia nie tylko samego fluoru, ale także powiązanych zanieczyszczeń, takich jak arszenik.

Czysta czysta woda to warunek wstępny optymalnego zdrowia. Chemikalia przemysłowe, leki i inne toksyczne dodatki naprawdę nie mają miejsca w naszych zasobach wodnych. Dlatego zachęcam do przyłączenia się do wysiłków Fluoride Action Network i lokalnych ruchów antyfluorkowych w USA i Kanadzie.

+ Źródła i odniesienia