FDA potwierdza korzystny wpływ magnezu na ciśnienie krwi

Sprawdzone fakty
magnez

W skrócie -

 • W 2016 r. Johnson Nutrition Solutions LLC zwróciła się do FDA z wnioskiem o pozwolenie na dodatek magnezu do konwencjonalnej żywności i suplementów, w ramach promocji diet bogatych w magnez w celu zmniejszenia ryzyka nadciśnienia tętniczego
 • W 2022 r. eksperci FDA doszli do wniosku, że proponowany termin w odniesieniu do dowodów „wspierające, ale niejednoznaczne” był nieodpowiedni i błędnie charakteryzował siłę dowodów. Zastąpiłoby je stwierdzenie, „niespójne i niejednoznaczne”
 • Niski poziom magnezu wiąże się również z wyższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, depresji, lęku, zaburzeń pamięci roboczej i migren

Według dr. Mercoli

W 2016 r. dr Guy Johnson, dyrektor firmy Johnson Nutrition Solutions LLC, złożył petycję do FDA w imieniu The Center for Magnesium Education and Research, prosząc o oświadczenia zdrowotnego promującego konwencjonalną żywność i suplementy diety, które zawierają 20% zalecanego dziennego spożycia magnezu.

Opierając się na setkach badań i artykułów, stwierdził, że magnez może zmniejszyć ryzyko nadciśnienia tętniczego oraz że ta informacja powinna być umieszczona na etykietach niektórych produktów spożywczych i suplementów diety. Sześć lat później, w styczniu 2022, FDA odpowiedziała. W komunikacie prasowym opublikowano stanowisko FDA:

„… nie zamierza sprzeciwiać się stosowaniu pewnych kwalifikowanych oświadczeń zdrowotnych dotyczących spożycia magnezu i ęzmniejszonego ryzyka wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego), pod warunkiem, że oświadczenia te zostaną odpowiednio sformułowane, aby uniknąć wprowadzania konsumentów w błąd.”

Magnez jest czwartym najobficiej występującym pierwiastkiem w organizmie człowieka i jednym z siedmiu niezbędnych minerałów, bez których nie jesteśmy w stanie żyć. Bierze udział w setkach reakcji biochemicznych w organizmie, dlatego jego niedobór może przyczynić się do poważnych problemów zdrowotnych. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania większości komórek, a zwłaszcza komórek serca i mięśni.

Niski poziom magnezu może zaburzać funkcję metaboliczną komórek i funkcję mitochondriów. Według jednego z przeglądów naukowych, który obejmował badania od 1937 roku, niski poziom magnezu wydaje się być najważniejszym czynnikiem prognostycznym chorób serca. Badania opublikowane w 2017 roku pokazują, że nawet subkliniczny niedobór magnezu może zagrozić zdrowiu układu krążenia.

Magnez jest niezbędny do aktywacji witaminy D, a jego niedobór może utrudnić konwersję witaminy D pozyskiwanej z ekspozycji na słońce lub suplementów doustnych. Pomimo setek opublikowanych badań wykazujących wyraźną korelację między magnezem a wysokim ciśnieniem krwi, odpowiedź FDA na petycję, choć prawdopodobnie oczekiwana, była rozczarowująca.

FDA wydała oświadcenie dotyczące wpływu magnezu na zdrowie serca

W petycji dr Johnson sugerował, że dla konwencjonalnej żywności i suplementów diety można by stosować kwalifikowane oświadczenie zdrowotne, wskazując, że magnez odgrywa znaczącą rolę w regulacji ciśnienia krwi. Sugerował umieszczenie informacji na etykietach żywności i suplementów następującej treści:

„Wspierające, ale niejednoznaczne dowody naukowe sugerują, że diety z odpowiednią ilością magnezu mogą zmniejszać ryzyko wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) - stanu związanego z wieloma czynnikami”.

Jednak FDA doszła do wniosku, że sformułowanie „wspierające, ale niejednoznaczne” w proponowanym oświadczeniu może błędnie charakteryzować siłę dowodów dotyczących roli magnezu w zdrowiu sercowo-naczyniowym i wprowadzać konsumentów w błąd. Zamiast tego zasugerowano następujące dodatkowe kwalifikowane oświadczenia zdrowotne:

 • „Niespójne i niejednoznaczne dowody naukowe sugerują że diety z odpowiednią ilością magnezu mogą zmniejszać ryzyko wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) - stanu związanego. z wieloma czynnikami.
 • Spożywanie diet z odpowiednią ilością magnezu może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego). Jednak FDA doszła do wniosku, że dowody są niespójne i niejednoznaczne.
 • Niektóre dowody naukowe sugerują, że diety z odpowiednią ilością magnezu mogą zmniejszać ryzyko wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) - stanu związanego z wieloma czynnikami. FDA doszła do wniosku, że dowody naukowe na poparcie tego twierdzenia są niespójne i niejednoznaczne”.

Innymi słowy, ich zgoda ma na celu umożliwienie umieszczania „kwalifikowanych oświadczeń zdrowotnych”, o ile zawarte są również w nich zastrzeżenia – w formie proponowanych dodatkowych sformułowań – w celu „zapobiegania wprowadzaniu konsumentów w błąd”.

Począwszy od strony 9 z 42-stronicowego listu, FDA przedstawia 85 badań interwencyjnych, które zidentyfikowano i wykorzystano do ustalenia, że dowody na to, że magnez wspiera zdrowie serca są „niejednoznaczne”. Spośród tych 85 badań — w PubMed znajduje się ponad 3000 takich badań — FDA zidentyfikowało 47, z których nie można było wyciągnąć wniosków. Poniżej wymieniono powody, dla których nie skorzystano ze wszystkich badań:

 • Magnez mógł być podawany dożylnie lub domięśniowo
 • Nie było grupy kontrolnej
 • Magnez był stosowany z innymi suplementami diety lub poradami dietetycznymi
 • Badani mieli niedobór magnezu, który uznano za nieistotny dla populacji ogólnej

Dlatego też wnioski FDA zostały wyciągnięte z 38 badań interwencyjnych dotyczących związku między magnezem a ryzykiem wysokiego ciśnienia krwi. W większości tych badań FDA ustaliła, że nie było znaczących zmian w pomiarach ciśnienia skurczowego, rozkurczowego lub obu tych parametrów między grupą kontrolną a grupą interwencyjną.

FDA dokonała również przeglądu 43 badań obserwacyjnych, które dotyczyły wpływu na ryzyko wysokiego ciśnienia krwi, ale z różnych powodów odrzuciła wszystkie 43 badania obserwacyjne.

 • FDA odrzuciło dziesięć badań dotyczących oszacowania spożycia magnezu z żywności, ponieważ zawartość składników odżywczych może się różnić w zależności od różnych czynników, w tym składu gleby, gotowania i przechowywania.
 • Dziesięć badań oceniało spożycie magnezu z połączenia suplementów witaminowo-mineralnych. Jednak według FDA pomiary w tym badaniu nie były tak dokładne, jak pomiar spożycia magnezu z suplementu zawierającego tylko magnez.
 • Dwadzieścia dwa badania mierzyły poziom magnezu we krwi, moczu lub we włosach, co według FDA było niejednoznaczne, ponieważ te poziomy nie są wiarygodną miarą magnezu.
 • W jednym z badań ekologicznych jako wskaźnik wykorzystano poziomy magnezu w miejskiej wodzie pitnej, ale nie uwzględniono czynników zakłócających, takich jak spożycie sodu i potasu, masa ciała czy palenie tytoniu.

Żywność musi spełniać kryteria produktów niskosodowych

Po udokumentowaniu przyczyn dyskredytowania wyników badań, oświadczenie FDA określiło drugorzędny czynnik, który musi być spełniony, aby dany produkt mógł zastosować kwalifikowane oświadczenie zdrowotne — konwencjonalna żywność musi również spełniać kryteria „niskiej zawartości sodu”, czyli zawierać mniej niż 140 miligramów (mg) sodu w zwyczajowo spożywanej ilości referencyjnej (RACC).

Jest to jednak uproszczony obraz działania organizmu i nie jest poparty dokumentacją historyczną. W powyższym krótkim wywiadzie James DiNicolantonio, Pharm.D., zwięźle wyjaśnia, w jaki sposób wzrost chorób przewlekłych, takich jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i otyłość, szedł w parze ze zmniejszeniem spożycia soli.

Na równowagę sodu ma wpływ kilka składników odżywczych i zdrowie nerek. Organizm człowieka wykorzystuje magnez, wapń i potas, aby zrównoważyć sód, co z kolei wpływa na inne aspekty zdrowia, takie jak gęstość kości, ciśnienie krwi oraz zdrowie serca i nerek. Kiedy zmianie ulega poziom jednego z tych minerałów, ma to również wpływ na inne.

Chociaż ograniczenie spożycia sodu było kamieniem węgielnym w leczeniu niewydolności serca, aby odwrócić uwagę od innego znacznie bardziej szkodliwego białego kryształu — cukru — w jednym z artykułów opublikowanych przez naukowców z Rush University Medical Center stwierdzono, że ograniczenie spożycia soli wiązało się ze zwiększonym ryzykiem niewydolności serca i zgonu. Drugie badanie wykazało, że ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych zmniejszało się wraz ze wzrostem poziomu potasu.

Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko chorób nerek, ślepoty, udaru mózgu, niewydolności serca i zawału serca. Jednak, jak wykazały setki badań naukowych dotyczących prawie każdego układu organizmu, utrzymanie ogólnego stanu zdrowia nie jest pojedynczą funkcją, ale raczej złożoną interakcją między składnikami odżywczymi, enzymami i układami organizmu.

Niski poziom magnezu zwiększa ryzyko cukrzycy i chorób serca

Niski poziom magnezu wiąże się również z wyższym ryzykiem insulinooporności, która jest prekursorem cukrzycy typu 2. Insulinooporność upośledza zdolność organizmu do regulowania poziomu glukozy we krwi. W jednym z badań osoby ze stanem przedcukrzycowym, które miały najwyższe spożycie magnezu, obniżyły ryzyko wystąpienia problemów związanych z poziomem glukozy we krwi i problemów metabolicznych o 71% w porównaniu z osobami o najniższym spożyciu magnezu.

Wydaje się również, że istnieje dwukierunkowa zależność, ponieważ wysoki poziom insuliny we krwi prowadzi do dalszej utraty magnezu. Jedno z badań opublikowanych w grudniu 2019 r. ponownie powiązało niski poziom magnezu ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy i wysokiego ciśnienia krwi, które są czynnikami ryzyka chorób serca.

Suplementacja magnezem nie tylko może obniżyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, ale także może poprawić stan zdrowia osób z pełnoobjawową cukrzycą. Naukowcy wykazali to w badaniu z 2019 r. opublikowanym w czasopiśmie Nutrients, do którego zakwalifikowano 42 osoby z cukrzycą typu 2. Uczestników badania podzielono na dwie grupy: grupa interwencyjna otrzymywała 250 mg magnezu dziennie przez trzy miesiące, podczas gdy grupa kontrolna nie otrzymywała żadnych suplementów.

Dane wykazały zmniejszenie insulinooporności i poprawę kontroli glikemii u osób przyjmujących magnez. Ponadto metaanaliza opublikowana w 2007 r. wykazała, że spożycie magnezu było odwrotnie proporcjonalne do występowania cukrzycy typu 2. Analiza ta obejmowała siedem badań kohortowych dotyczących spożycia magnezu z żywności lub suplementów.

Magnez a mózg

W ciągu ostatnich dwóch lat liczba przypadków depresji i stanów lękowych dramatycznie wzrosła. Podczas gdy mózg stanowi zaledwie 2% masy ciała, zużywa prawie 20% dostarczanego tlenu. Magnez ułatwia przetwarzanie tlenu w sieci neuronowej i jest używany do utrzymania zdrowej bariery krew-mózg.

Przed pandemią zaburzenia lękowe dotykały nawet 13,3% populacji w USA. Stan ten może być wyniszczający i podobnie jak inne zaburzenia psychiczne, występuje w szerokim spektrum. Optymalny poziom spozycia magnezy jest odwrotnie związany z lękiem i depresją.

W klinice ambulatoryjnej leczącej 126 dorosłych z depresją i/lub lękiem o objawach łagodnych do umiarkowanych, naukowcy odkryli, że suplementacja chlorkiem magnezu przez sześć tygodni spowodowała klinicznie istotną poprawę objawów depresji i lęku bez skutków ubocznych.

Wiele korzyści związanych z utrzymaniem optymalnego poziomu magnezu obejmuje obniżenie stresu psychicznego i fizycznego poprzez wpływ na neuroprzekaźniki regulujące nastrój, takie jak serotonina, które pomagają zapobiegać lękom i depresji. Jedno z badań wykazało istotny związek między niskim poziomem spożycia magnezu a depresją, zwłaszcza u młodych osób dorosłych.

Inne badanie wykazało, że suplementacja może złagodzić depresję o nasileniu łagodnym i umiarkowanym u osób dorosłych, przy czym korzystne efekty są widoczne w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia. W rzeczywistości korzyści były porównywalne z lekami SSRI dostępnymi na receptę, ale interwencja nie powodowała skutków ubocznych jak wyżej wspomniane leki.

Magnez aktywuje również kanały nerwowe zaangażowane w plastyczność synaptyczną. Jedno z badań na zwierzętach wykazało, że treonian magnezu może poprawić zdolność uczenia się, pamięć roboczą oraz pamięć krótko- i długotrwałą. Naukowcy odkryli również, że utrzymanie optymalnego poziomu magnezu może pomóc w zapobieganiu migrenom poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych w mózgu i blokowanie kanału wapniowego.

Zauważono, że leczenie suplementem magnezu jest uzasadnione dla wszystkich osób cierpiących na migrenę. Z biegiem czasu dochodzi do upośledzenia pamięci, gdy liczba połączeń między komórkami mózgowymi ulega zmniejszeniu. Wiele czynników może wywołać to zjawisko, ale jednym z ważniejszych jest magnez.

Czy masz niedobór magnezu?

Jednym ze sposobów suplementacji magnezu jest kąpiel w siarczanie magnezu, powszechnie znanym jako sól Epsom. Jednak przed przyjęciem jakiegokolwiek suplementu magnezu należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza osoby z chorobami nerek. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią również powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem suplementów magnezu.

Zalecane dzienne spożycie (RDA) dla magnezu wynosi od 310 mg do 420 mg dziennie, w zależności od wieku i płci. Niektórzy badacze uważają, że w celu utrzymania optymalnego stanu zdrowia wskazane może być spozycie wynoszące nawet 900 mg dziennie. Uważam, że wiele osób może skorzystać z suplementacji nawet 2 gramów (2 000 mg) dziennie.

Wiele osób nie zpożywa zalecanej dziennej dawki magnezu, jedząc głównie przetworzoną żywność. Kilka innych czynników również może wpływać na zdolność wchłaniania i wydalania magnezu. Na przykład, spożycie alkoholu i/lub napojów gazowanych, wiek, insulinooporność i intensywne pocenie się mogą zwiększać wydalanie magnezu i ryzyko niedoboru tego minerału.

Należy pamiętać, że magnez działa synergistycznie z innymi składnikami odżywczymi, w tym z wapniem i witaminami K2, D i B6. Witamina B6 pomaga przenieść magnez do komórek, gdzie jest najbardziej potrzebny. Jeśli dieta nie dostarcza wystarczającej ilości magnezu, organizm będzie go pobierał z kości, mięśni i narządów wewnętrznych.

Może to prowadzić do osteoporozy, problemów z nerkami i uszkodzenia wątroby. Spożycie wystarczającej ilości witaminy B6 może pomóc złagodzić ten łańcuch zdarzeń, zapewniając, że spożywany magnez jest wykorzystywany tak efektywnie, jak to możliwe.

Jednym ze sposobów określenia poziomu magnezu jest wykonanie badania zawartości magnezu w krwinkach czerwonych. Badanie określa ilość magnezu w czerwonych krwinkach. Wraz z regularnymi badaniami należy monitorować oznaki i objawy niedoboru magnezu, takie jak:

Skurcze mięśni, zwłaszcza skurcze mięśni łydek, które występują podczas rozciągania nóg i/lub drgania powiek oczu.

Drętwienie lub mrowienie w kończynach.

Insulinooporność.

Wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca i/lub skurcze naczyń wieńcowych.

Zwiększona liczba bólów głowy i/lub migren.

Niski poziom energii, zmęczenie i/lub utrata apetytu.

Objaw Trousseau — Objaw ten pojawia się zwykle po uciśnięciu ramienia mankietem ciśnieniomierza napompowanym wyżej niż wynosi ciśnienie skurczowe pacjenta i utrzymaniu ciśnienia przez trzy minuty.

+ Źródła i odniesienia